VN krijgt rol bij herstel milieu

1. Beschrijf kort hoe de ramp is ontstaan, hoe groot de ramp is en de gevolgen van de ramp (zie eigen artikel)

Ontstaanswijze:

- De Amerikanen voeren oorlog tegen Irak, door de oorlog is er op veel plaatsen uranium en chemisch afval gestort.
- De Irakezen hebben de milieuvoorschriften voor de industrie niet nageleefd

Grootte:

De ramp is niet hel erg groot want, er niet zijn niet zoveel slachtoffers gevallen maar de natuur heeft er wel veel last van.

Gevolgen:

De natuur sterft af, er groeit helemaal niks meer en de mensen krijgen allerlei lichamelijke klachten zoals klachten aan de luchtwegen en lonkanker dat door uranium veroorzaakt kan worden.

2. Is hier spraken van een toegenomen risicofactor? Leg je antwoord uit in duidelijke zinnen.

Ja, van uranium kunnen kernwapens gemaakt worden en als die dan in handen komen van der verkeerde mensen of landen kan er een oorlog uitbreken met kernwapens.

3. Welke redenen hadden de mensen, die betrokken waren bij de ramp, om te kiezen voor deze actie met een verhoogde risicofactor?

- De Irakezen die de fabrieken bezitten konden niet aan de milieueisen voldoen omdat ze niet genoeg geld hadden om hun fabrieken te verbouwen.
- De Amerikanen voerden oorlog en hadden geen tijd om op het chemisch afval en het uranium te letten dus hebben ze het maar gewoon ergens gestort

4. Is er sprake van afwenteling? Zo ja/nee, waarom?

Nee, de Amerikanen geven zelf toe dat ze Irak vervuilt hebben en gaan nu ook meehelpen om het milieu te herstellen.

5. Had deze ramp voorkomen kunnen worden door andere keuzes te maken. Zijn de keuzes realistisch? Noem een voorbeeld van een andere aanpak.

Ja, het had verkomen kunnen worden door andere keuzes te maken, als ze het uranium en het chemisch afval in vaten hadden opgeslagen en die vaten dan heel die onder de grond hadden gestopt had de natuur en de mensen er geen last van.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.