Rijn

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 1e klas havo | 628 woorden
  • 12 januari 2002
  • 154 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
154 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

§ 11 De rijn een woeste berg rivier?

» Oorsprong van de rijn » Oorzaken van overstroming » Wat is sedimentatie? » Verschillende Landschappen in en om de rijn » De oorsprong van de rijn Het ijs van de gletsjer komt naar beneden en bereikt dus langzaam de lagere en warmere delen van het dal. Het ijs smelt. Het smeltwater vormt het begin van een lange rivier. Steenbrokken die op het ijs zijn gevallen of die van de rotswanden langs de gletsjer zijn afgebroken, verzamelen zich aan het eind van de gletsjer. Voor een deel worden de stukken steen meegenomen door de rivier. Door het rollen en botsen breken de scherpe randen van de stenen af en worden de stenen kleiner en ronder. Door de kracht van de stroom en van het materiaal in de rivier vindt er insnijding plaats. De rivier stroomt in een zogenaamd 'vlechtpatroon' van kleinere stroompjes. In de lagere gedeelten van het dal verandert de begroeiing: van lage planten naar struiken, dennenbomen en tenslotte loofbomen. De rijn ontspringt in Zwitserland vanuit een Voor en een Achterrijn.Zoek die maar is op: KB

» De oorzaken van overstroming. De rijn overstroomt net zoals bij de Maas en dit zijn de oorzaken van overstroming:

1. Sterk verminderde wateropname door de bodem van het stroomgebied door bebouwing
2. Veel neerslag zoals regen en sneeuw in een korte periode. 3. Enorme toename van het toerisme in de bergen waardoor er veel dingen zoals kabelbanen en auto snel wegen aangelegd moeten worden. Hele bossen worden daar voor gekapt. Het regen water stroomt daar door met een grote hoeveelheid naar beneden.Zie ook bron 5 van § 11 in je werk boek waar je het heel goed kan zien. 4. Sedimentatie in de rivier bedding in de benedenloop. Een oorzaak die in het bijzonder alleen voor de rijn geldt

» Wat is Sedimentatie? Sedimentatie betekend dat je verweringsmateriaal neerlegt zodat de transport snelheid van ijs wind en water afneemt. Een voorbeeld voor sneeuw zijn hekken die de bewegingen tegen houden zodat er geen sneeuw kan verschuiven. » De verschillende landschappen in en om de rijn. Doordat de rijn door een vrij groot gebied stroomt brengt het ook verschillende landschappen met zich mee

De gemiddelde temperatuur in het hooggebergte is erg laag. Het vriest 's nachts en soms dooit het overdag. Door de lage temperatuur zijn de hoogste gedeelten van het gebergte niet begroeid. De meeste neerslag valt in de vorm van sneeuw. In dit gebied kan de sneeuw zich op beschutte plaatsen verzamelen. Het verandert dan langzaam in ijs. De langzaam stromende massa ijs, de gletsjer beweegt naar beneden het dal in. Er kunnen verschillende gletsjers bovenop elkaar liggen. In het middengebied worden de heuvels langzaam afgebroken. In en naast de rivier blijft nu ook grind en zand achter. Door afbraak en sedimentatie verandert het landschap. De rivier heeft hier ruime bochten, die meanders genoemd worden. Deze bochten worden steeds verlegd in de richting van de buitenbocht. De buitenbocht slijt namelijk uit en de binnenbocht wordt opgevuld, doordat de kracht van de stroming in de buitenbocht groot is en in de binnenbocht juist klein. Oudere bergen worden door de rivier ingesneden. Deze bergen zijn ontstaan toen de rivier al stroomde. Terwijl de rivier zich insneed, kwam het land omhoog. Door sterke erosie kan de buitenbocht van de rivier zo ver opschuiven dat zij tegen een andere bocht komt te liggen. De rivier snijdt dan zichzelf af. Het afgesneden stuk rivier blijft als een gebogen en langgerekt meer achter, een 'hoefijzermeer' Uiteindelijk komt de rivier via het laagland in de zee terecht. De stroomsnelheid neemt af. Hierdoor bezinkt het meegenomen materiaal, vooral zand en klei. Vlakbij de zee is de stroomsnelheid het allerlaagst, waardoor er in de monding van de rivier veel materiaal wordt afgezet. De waaierachtige vorm die zo op de zeebodem ontstaat noemen we een delta.

REACTIES

H.

H.

Nogal saai en dom

6 jaar geleden

K.

K.

niet genoeg informatie

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.