Mens en Milieu

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 3304 woorden
  • 12 februari 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoudsopgave

Lokaal niveau

Regionaal niveau

Mondiaal niveau

Bronnenlijst

Lokaal niveau

A2 Rondweg Den Bosch
De toekomstige A2, mét parallelbanen


1. Wat is het probleem?
Consequenties van verbreding
De grote winst van de verbreding van de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch tot 4x2 rijstroken is de goede doorstroming van het verkeer. Geen dagelijkse files meer op de rondweg.
Door de verbreding kunnen echter ook nadelige consequenties ontstaan voor het milieu:
• geluidhinder: voor alle woningen binnen de zone van de te verbreden rondweg is de geluidsbelasting berekend. Voor een aantal woningen wordt de voorkeursnorm voor geluidhinder overschreden.
• luchtkwaliteit: in Europees verband zijn normen voor luchtkwaliteit ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de normen voor luchtkwaliteit langs de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch in het jaar 2020 niet worden overschreden. Met name de groter dan verwachte afname van de uitstoot van auto's en van de achtergrondconcentraties liggen hieraan ten grondslag.
• vervoer gevaarlijke stoffen: uit onderzoek naar de risico's van vervoer gevaarlijke stoffen blijkt dat de grenswaarden voor individueel risico en groepsrisico niet worden overschreden
Ook voor de ruimtelijke omgeving en voor natuur en landschap heeft de verbreding consequenties. Er is grond nodig voor de verbreding. Verder moet een aantal bomen gerooid worden, moeten sloten en plassen (gedeeltelijk) gedempt worden en moeten vegetatierijke bermen worden verlegd. Er worden echter geen (leef-)gebieden aangetast van beschermde diersoorten die vallen onder de vogel- en habitatrichtlijn.

2. Waarom daar?
De aanleiding
Het verkeer neemt tot het jaar 2020 nog verder toe. Files zullen ook in de nabije toekomst blijven bestaan. Dit, ondanks de in 2002 uitgevoerde verbreding van de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch tot 2x3 rijstroken. Daarom heeft Rijkswaterstaat plannen om deze fileproblemen structureel aan te pakken. Door de Ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is besloten de A2 te verbreden naar 4x2 rijstroken. Daarbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het regionale verkeer.
De verkeersprognoses
Met ruim 130.000 motorvoertuigen per etmaal was de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch in 2002 de drukste Brabantse autosnelweg. De verwachte toename van het verkeer tot 2020 verschilt afhankelijk van de plaats op de rondweg. Op het noordelijke deel van de rondweg is de verwachte groei het sterkst. Dat komt mede door de stedelijke ontwikkelingen zoals Groote Wielen en de "Stedelijke knoop A2/Kanaalzone". In de prognose is uitgegaan van A50 (Eindhoven-Oss). De verkeersdruk op wegvak Vught-Hintham zal hierdoor minder sterk toenemen omdat een deel van het verkeer naar Eindhoven vanaf 2004 een andere route zal kiezen. Voor gedetailleerde informatie: beschrijving ontwerp infrastructuur.
Gemiddelde werkdag 2002 2020 Groei
Wegvak tussen en mvt/etmaal mvt/etmaal
Kerkdriel Knp Empel 99.000 139.000
Knp Empel Rosmalen 125.000 168.500
Rosmalen Knp Hintham 127.000 149.500
Knp Hintham Veghel 133.000 144.500
Veghel Den Bosch Zuid 119.500 126.500
Den Bosch Zuid Knp Vught 113.000 127.000
A59 Engelen Knp Empel 66.000 72.000

3. Welke groepen zijn bij het probleem betrokken?
De omwonenden, belangengroepen, bestuurders en ambtenaren.

Wat is volgens hen de gevolg van het probleem? Waarom hebben zij last van dit probleem?

Omwonenden:
1. geluidhinder: voor alle woningen binnen de zone van de te verbreden rondweg is de geluidsbelasting berekend. Voor een aantal woningen wordt de voorkeursnorm voor geluidhinder overschreden

Belangengroepen , algemene milieugroepen:
1. luchtkwaliteit: in Europees verband zijn normen voor luchtkwaliteit ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de normen voor luchtkwaliteit langs de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch in het jaar 2020 niet worden overschreden. Met name de groter dan verwachte afname van de uitstoot van auto's en van de achtergrondconcentraties liggen hieraan ten grondslag.
2. vervoer gevaarlijke stoffen: uit onderzoek naar de risico's van vervoer gevaarlijke stoffen blijkt dat de grenswaarden voor individueel risico en groepsrisico niet worden overschreden

3. Er is grond nodig voor de verbreding. Verder moet een aantal bomen gerooid worden, moeten sloten en plassen (gedeeltelijk) gedempt worden en moeten vegetatierijke bermen worden verlegd.

Bestuurders:
Vooral veel verkeershinder zullen bestuurders last van hebben tijdens het verbreden van de rondweg. Versmallingen, plaatselijke snelheidsbeperkingen en regelmatige omzettingen van het verkeer zullen leiden tot grote en langdurige verkeersopstoppingen, zeker in de ochtend- en avondspits. Bovendien ontstaan er files op plaatsen waar die nu niet zo vaak voorkomen.

1. Nachtelijke afsluiting afslag A2- A59
2. Omleiding
3. Nachtelijke afsluiting A2 Rosmalen
4. Verkeersafzettingen in principe elke nacht van maandag op dinsdag
5. Burg. jhr. Von Heijdenlaan maandag 2 juni definitief dicht
Door de verbreding van de A2 gaat het viaduct bij de Burg. jhr. Von Heijdenlaan verdwijnen. Op 2 juni 2008 starten de werkzaamheden en is het niet meer mogelijk om –onder de A2 door- van Rosmalen naar ’s-Hertogenbosch of andersom te gaan.

Rijkswaterstaat: wat is voor hen de aanleiding?
Het verkeer neemt tot het jaar 2020 nog verder toe. Files zullen ook in de nabije toekomst blijven bestaan. Dit, ondanks de in 2002 uitgevoerde verbreding van de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch tot 2x3 rijstroken. Daarom heeft Rijkswaterstaat plannen om deze fileproblemen structureel aan te pakken. Door de Ministers van Verkeer en Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is besloten de A2 te verbreden naar 4x2 rijstroken. Daarbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het regionale verkeer.

5.Hoe is het probleem op te lossen?

Omwonenden:
- meer de fiets en het openbaar vervoer gebruiken
- werktijden spreiden
- aan- en afvoer van en naar bedrijven buiten de spitsuren houden

Bestuurders:
- snelheidsbeperkingen: in een vroeger stadium snelheidsbeperkingen opleggen om langer
doorstroming te bereiken
- omleidingroutes aangeven om vrachtverkeer sneller van de A2 af te halen
- doseerinstallaties bij toeritten
- aanpassing afstelling verkeersregelinstallaties
- aanpassing in- en/of uitvoegstroken

Rijkswaterstaat:
Door Rijkswaterstaat Noord-Brabant is een wegontwerp uitgewerkt. Het standaard dwarsprofiel van de autosnelweg bestaat uit vier gescheiden rijbanen (4 x 12 meter breed) met elk twee rijstroken en een vluchtstrook. De breedte van de middenberm tussen de hoofdrijbanen bedraagt 4,60 meter tussen de kanten van de verharding. De breedte van de tussenbermen tussen hoofdrijbaan en parallelbaan bedraagt 9,90 meter tussen de kanten van de verharding. De twee binnenste rijbanen zijn de hoofdrijbanen die bestemd zijn voor het doorgaande verkeer. Er is geen uitwisseling meer mogelijk van verkeer met de lokale en regionale wegen omdat ze niet aangesloten zijn op deze wegen.

- uitbreiding P+R terreinen
- shuttlebusverbinding van P+R terreinen naar bedrijven
- uitbreiding bestaande openbaar vervoer verbindingen
- inzet extra snelbussen tussen Eindhoven en Den Bosch
- telewerken
- carpoolen

6. Conclusie

Je kan dit vanuit verschillende invalshoeken bekijken, zoals je hier ook boven ziet. Als omwonende heb je last van het verkeer, het getimmer aan de wegen, geluid, en zelf ergens snel willen komen. Je wil niet langs de snelweg wonen die dan ook nog uitgebreid wordt. Rijkswaterstaat moet dan goede maatregelen nemen. Vergoedingen voor de mensen die er wonen en veel overlast hebben, of de woningen overkopen en er iets anders mee doen. Opties geven zoals shuttlebussen nemen, andere werktijden.
Bestuurders willen graag zo snel mogelijk van A naar B. Dit wordt mogelijk gemaakt door de verbreding van rijstroken, bruggen en viaducten.
Milieugroepen zullen hier niet blij mee zijn, stukken natuur gaan toch ten gronde, bomen moeten worden gekapt, water moet worden drooggelegd. Wie bepaalt wat het belangrijkste en beste is voor de grootste groep mensen?

Knooppunt Empel in 2010
Regionaal niveau


Files in Nederland

1. Wat is het probleem?
Files in Nederland.

In Nederland hanteert Rijkswaterstaat voor de verkeersinformatie de definitie dat een file een verzamelbegrip is van drie soorten stagnerend verkeer:
1. langzaam rijdend verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer nergens harder rijdt dan 50 km/u, maar doorgaans wel sneller dan 25 km/u
2. stilstaand verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer vrijwel overal minder dan 25 km/u rijdt
3. langzaam rijdend tot stilstaand verkeer: langzaam rijdend verkeer over veelal wat grotere lengte met hierin op sommige stukken stilstaand verkeer.

Hoe ontstaan file (problemen)?
Er kunnen door heel veel verschillende dingen een file ontstaan en die dan tot een probleem word veroorzaakt. Maar dit zijn de bekendste/belangrijkste redenen voor het ontstaan van een file (probleem):

•Meestal ontstaat een file doordat er een ongeluk is gebeurd. De rechter rijbaan wordt afgesloten, en het hele verkeer moet op 1 baan rijden. Dat betekent dat er dan een dubbele hoeveelheid auto's op die ene baan komt, en als het een beetje druk is heb je zo een trechter waar de afsluiting begint.
•Een file kan ook ontstaan door spits. Mensen moeten naar hun werk en dan nemen ze de snelste weg, de snelweg. Deze mensen komen allemaal tegelijk op de snelweg omdat hun werk ongeveer even laat begint. Door deze drukte raakt het wegnet verstopt en je hebt zo last van files. Hierbij heb je avond spits en ochtend spits.
•Bezigheden aan de weg. Dan moeten alle auto's omrijden. Ze nemen dan een weg waar altijd andere auto's gaan en moet die weg 2x zo veel auto's aan.

De vakantietijd loopt ten einde, de dagelijkse files keren terug. In de periode september tot december zijn de files op de Nederlandse wegen het langst. Over stilstaan op de weg en wat daartegen valt te doen.

Ronkende auto's bij Rotterdam in lange, uitzichtloze files. Dat was het beeld deze week en dat beloofde niet veel goeds voor de komende maanden. Nederlanders staan al steeds langer in de file en de economische kosten daarvan stijgen jaarlijks. Dagelijks brengen zo'n 300.000 tot 500.000 Nederlanders een deel van hun tijd door in een stilstaande of voortkruipende auto.

2. Waar speelt het zich af?
De meeste files komen voor in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). 81% van de files (naar filezwaarte beoordeeld) heeft betrekking op de Randstad.

Top 10 files
1 - A2 Everdingen
2 - A9 Haarlem-Zuid
3 - A13 Berkel en Rodenrijs
4 - A10 Coentunnel
5 - A8 Knooppunt Coenplein
6 - A2 Knooppunt Everdingen
7 - A20 Rotterdam-Centrum
8 - A2 Everdingen
9 - A27 Merwedebrug
10 -A12 Bunnink

3. Waarom daar?
De reden hiervoor is dat er in de Randstad heel veel mensen wonen. En die moeten elke dag naar hun werk. Dat doen ze deels met het openbaar vervoer en deels met de auto. In de Randstad is ook de meeste bedrijvigheid in Nederland (en daarom wonen er ook de meest mensen). Het een is dus het gevolg van het ander. Daarom lopen de wegen in de spitsuren daar vast.

4. Welke groepen zijn bij het probleem betrokken?
Bestuurders, ministerie van Verkeer en Waterstaat, milieugroepen/belangengroepen en het Kabinet.

Wat is volgens hen de oorzaak/gevolg van het probleem? Waarom hebben zij last van dit probleem?

Bestuurders:
Files hangen samen met de toenemende behoefte aan vervoer, een karakteristiek verschijnsel van de 20e (en 21e) eeuw. Over de periode van 1985 tot 2005 steeg het aantal jaarlijkse reizigerskilometers ongeacht het vervoermiddel (in Nederland) met 35%.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
In Nederland is Rijkswaterstaat belast met het inwinnen en bewerken van verkeersinformatie van het hoofdwegennet. Binnen Rijkswaterstaat vallen de werkzaamheden onder het VerkeersCentrum Nederland (VCNL) dat te Utrecht is gevestigd. Tot 1 juli 2005 was de het voornamelijk handwerk, maar op die datum veranderde het inwinproces drastisch. Een nieuw systeem werd in gebruik genomen waarmee gegevens (intensiteit en snelheid) uit detectielussen in het wegdek rechtstreeks gebruikt kon worden om informatie
over files te genereren. Groei van aantal personenauto’s tussen 1987 en 2007. (x 1000)

De verspreiding wordt overgelaten aan zogenaamde service
providers zoals de ANWB en de Verkeersinformatiedienst.

Het Kabinet:
De Nederlandse regering probeert het fileprobleem op te lossen door op de knooppunten die files veroorzaken dusdanig aanpassingen te maken dat het verkeer sneller doorstroomt. (Als aanpassingen zijn er al het inhaalverbod van vrachtauto’s, accijnzen, maximum snelheid, openbaar vervoerverbetering, telewerken, georganiseerde
goederenvervoer en carpoolen) Waar nodig wordt de capaciteit van de wegen vergroot en probeert men het verkeer dusdanig te leiden dat drukke punten ontzien worden.
Milieugroepen:
Hier is het logisch waarom zij hier tegen zijn. Infrastructuur is eenmaal slecht voor de natuur. Natuur kan niet leven met beton op haar grond, uitlaatgassen van de auto’s, en het kappen van bomen. Uitbreiding hoeft van hen niet perse omdat je ook het openbaar vervoer meer kan gebruiken.

5. hoe is het probleem op te lossen?

Het fileprobleem kan worden verkleind door het wegnemen van de oorzaken, dus:
1. vermindering van het verkeersaanbod;
2. aanleggen van meer wegen;
3. vergroting van de doorvoercapaciteit van de weg;
4. vergroting van de opnamecapaciteit van de bestemmingen;
5. wegnemen van verstoringen in de doorstroming;
6. wegnemen van verstoringen in de aandacht van bestuurders;

Gebruik van vervoermiddelen (in miljarden km per jaar) (bron: CBS)
Bij 1: De Nederlandse overheid richt zich voor de regulering van het verkeersaanbod onder andere op het kostenaspect (spitsheffing, kilometerheffing). Bestuurders kunnen kiezen voor carpoolen, openbaar vervoer.
Bij 2, 3 en 4: Vergroting van capaciteit of het aanleggen van meer wegen is een belangrijk, maar moeilijk hulpmiddel in de filebeheersing. Uitgedrukt in het totale fileleed valt het effect van 'meer asfalt' soms tegen, bijvoorbeeld als het verkeer verder stroomafwaarts op een nieuw knelpunt stuit.
Bij 5 en 6: Een file is een dynamisch verschijnsel waarin iedere automobilist vertraagd op de voorganger reageert. Daardoor kan een file als golfbeweging al ontstaan zonder dat er een aanwijsbare aanleiding is. Het Nederlandse wegennet is gedeeltelijk voorzien van een dynamisch geleidingssysteem met variabele snelheidsadviezen en rijstrookafsluitingen of -toevoegingen die worden getoond op matrixborden boven de weg.
Op technologisch gebied worden ideeën ontwikkeld zoals voertuigbegeleiding, waarbij de controle over de auto geheel of gedeeltelijk (b.v Intelligent Cruise Control) uit handen van de bestuurder wordt genomen. Hiermee zou in theorie de bestaande wegcapaciteit beter kunnen worden benut. Veel van deze oplossingen hebben echter een aangepaste infrastructuur nodig en zijn nog verre van inzetbaar.

6. Conclusie
“Files een probleem in Nederland?”
Ja, files zijn inderdaad een probleem in Nederland.Het is niet alleen voor de automobilist vervelend maar ook verliest het Nederlandse bedrijfsleven aan de files jaarlijks miljoenen. Ook zijn de files natuurlijk heel slecht voor het milieu, al dat langzaam rijdende en stilstaande verkeer. Rijdende voertuigen produceren namelijk minder uitstoot van broeikassen dan stilstaande of rijdende voertuigen. En natuurlijk de tientallen ongevallen die er jaarlijks gebeuren. En er wordt door de overheid/regering heel veel geld aan besteed, om de fileproblemen beetje bij beetje op te lossen, maar wanneer dat komt kan niemand weten.

Mondiaal niveau

1. Wat is het probleem?
Vluchtelingen

Een vluchteling is een persoon die vlucht of gevlucht is uit vrees voor geweld of leven. De meeste vluchtelingen komen uit gebieden met oorlog of dreiging daartoe. De lidstaten van de Verenigde Naties organiseren sinds 2000 jaarlijks op 20 juni de Wereldvluchtelingendag.

2. Waar speelt het zich af?
Vluchtelingen wereldwijd
De UNHCR berekende het aantal mensen dat begin 2004 op de vlucht was op ruim
17 miljoen mensen. Dat waren er ruim 3 miljoen minder dan begin 2003. Grofweg zijn
die 17 miljoen als volgt te categoriseren: ruim 9,5 miljoen erkende vluchtelingen; bijna
1 miljoen asielzoekers; ruim 1 miljoen teruggekeerde vluchtelingen die door de
UNHCR worden bijgestaan; en ruim 5,3 miljoen binnenlandse vluchtelingen (ook wel
‘ontheemden’ genoemd), staatlozen en door oorlog verdrevenen. In vergelijking met
2003 is vooral het aantal terugkerende vluchtelingen en binnenlands ontheemden
sterk gedaald. Opvallend is dat deze daling bijna geheel op conto van Azië komt,
voornamelijk door terugkeer van vluchtelingen naar Irak en Afghanistan.

3. Waarom daar?
Oorlog en geweld, honger en armoede, dictatuur in vele vormen, vervolging en andere schendingen van mensenrechten, zware bestaansonzekerheid, ecologische neergang… De redenen waarom mensen op de vlucht slaan of migreren, zijn heel verschillend. Maar er is die éne gemeenschappelijke noemer, ze maken menswaardig leven onmogelijk.

4. Welke groepen zijn bij het probleem betrokken?
1. Vluchtelingen zelf
2. Regering
3. Vluchtelingenwerkorganisaties
4. Mensenhandelaars

Wat is de oorzaak of het gevolg van het probleem?

1. Vluchtelingen kiezen er niet bewust voor om weg te vluchten uit hun land. Redenen waarom vluchtelingen op de vlucht gaan zijn: vervolging, oorlog, marteling en discriminatie, etnische zuiveringen of ondemocratische regimes. Door de conflicten gaat het in die landen vaak economisch slecht. Inwoners zien dan weinig toekomst in eigen land en hopen elders een beter leven op te bouwen. Op het moment dat ze vluchten gaan ze een onzekere periode tegemoet. Het is altijd de vraag of ze ooit nog terug kunnen keren naar het land van herkomst. Als vluchtelingen in Nederland aan komen moeten ze eerst de asielprocedure doorlopen. Op het moment dat de vluchteling een verblijfsvergunning krijgt kan het inburgeringproces beginnen.

2. Vluchtelingenorganisatie werk
VON behartigt de collectieve belangen van vluchtelingen in Nederland. Uitgangspunt van al haar activiteiten zijn de letter en geest van mensenrechtenverdragen.
Concrete activiteiten worden ontwikkeld in samenspraak met de aangesloten organisaties. Landelijke vluchtelingenorganisaties komen regelmatig bijeen om hun gezamenlijke standpunten te bepalen.
VON legt zich onder meer toe op:
• het adviseren van de overheid, via het Landelijk Overleg Minderheden en andere kanalen;
• het organiseren van debatten, conferenties en evenementen, rondom thema’s die voor vluchtelingen relevant zijn;
• het deelnemen aan het publieke debat;
• het doen verschijnen van publicaties;
• het toegankelijk maken van relevante informatie voor vluchtelingen;
• het in stand houden en uitbreiden van een netwerk van vluchtelingenorganisaties in Nederland en Europa.

3. Mensensmokkelaars
Mensensmokkel kan worden beschouwd als een handeling die op een continuüm
te plaatsen is dat loopt van altruïsme tot georganiseerde misdaad. Een altruïstisch motief kan liefde, genegenheid of mededogen zijn, terwijl de georganiseerde misdaad haar handelingen pleegt om zoveel mogelijk winst te kunnen maken. Daarnaast kunnen ideologische overwegingen ook een rol spelen bij smokkelaars.

5. Hoe is het probleem op te lossen?
Overheid stelt wetten op: Verdrag van Genève: Het belangrijkste van dit internationale vluchtelingenverdrag is dat vreemdelingen die bang zijn voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuigingen of het behoren tot een bepaalde sociale groep recht hebben op asiel in een ander dan hun eigen land.

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens: In dit Europese verdrag staat wat de rechten van elk mens zijn en dat iedereen recht heeft op bescherming ervan.

Vreemdelingenwet: Het vreemdelingenbeleid is nodig om de instroom van vreemdelingen in Nederland goed te laten verlopen. Per april 2001 is er een nieuwe vreemdelingenwet die ervoor moet zorgen dat procedures korter en eenvoudiger verlopen.

Terugkeerbeleid: Het uitgangspunt van het (nieuwe) terugkeerbeleid is dat een asielzoeker die niet tot Nederland wordt toegelaten zelf verantwoordelijk is om het land binnen vier weken te verlaten.
Mensensmokkelaars : strengere controle op smokkelaars zodat ze geen kant opkunnen. Meer in de gaten houden, strengere straffen opleggen.

Vluchtelingen: veiligere leefomgeving bieden, er voor zorgen dat ze niet hoeven te vluchten uit hun land. Bijv. andere regio’s waar ook hulp aan geboden wordt. Landen waar veel mensen vandaan vluchten daar de oorzaak te verhelpen.

Vluchtelingenorganisaties moeten gewoon doorgaan met het werk dat ze nu doen. Er zullen altijd mensen op de vlucht slaan ergens in de wereld. Er moeten organisaties zijn voor deze mensen die ze opvangen.

6. Conclusie

De overheid zal meer geld moeten geven en er voor moeten zorgen dat mensen niet al te lang moeten wachten om te weten te krijgen of ze wel of niet mogen blijven. De organisaties doen het goed en daar zullen er nooit genoeg van zijn (net zoals geld ervoor).

Organisaties voor bescherming van en hulp aan vluchtelingen promoten over het algemeen drie “duurzame oplossingen” voor het lot van de vluchtelingen.
• Vrijwillige repatriëring: vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun land van herkomst omdat hun leven en vrijheid niet langer bedreigd worden.
• Plaatselijke integratie: regeringen van gastlanden geven vluchtelingen de mogelijkheid om zich te integreren in het land waar zij hun eerste asielverzoek hebben gedaan.
• Herintegratie in een derde land: repatriëring is onveilig en het eerste asielland weigert lokale integratie.
Het merendeel van de vluchtelingen wacht op een duurzame oplossing voor de hachelijke situatie waarin ze verkeren. Terwijl de meeste van hen in naburige landen voorwaardelijk of tijdelijk asiel hebben verkregen kunnen zij zich niet integreren of hun status regulariseren. Hun rechten om zich vrij te bewegen en te werken zijn vaak erg beperkt, en mogelijkheden op het vlak van onderwijs en ontspanning zijn vaak onbestaand of erg gebrekkig. Deze vluchtelingen kunnen ook het slachtoffer worden van geweld, ofwel wegens de plaatselijke veiligheidsdiensten ofwel ten gevolge van verrassingsaanvallen vanuit het land van herkomst.

Bronnenlijst

http://www.hoesnel.nl/informatiepakketten/pdf/mensensmokkel-nederland.pdf

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/onderwerpen/mobiliteit_en_bereikbaarheid/filebestrijding/achtergrond/

http://www.vcnl.nl/

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Files/bestrijding.html

http://www.infra2.nl/voor_omwonenden/verslagen/04_overleg_belangengroep.html

http://www.a2denbosch.nl/img/documenten/070521_wijkradendenbosch.doc

http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/205693/index.html

http://www.planet.nl/planet/show/id=1740280/contentid=655305/sc=78364f

http://www.vluchtelingenwerkapeldoorn.nl/Vluchtelingen_in_getallen_2004_(getallen_over_2003_en_medio_2004).pdf

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchteling

http://www.jrseurope.org/pedroarrupe-award/index_nl.php?action=chapter1_t&uid=nl_menu_t

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.