das

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Leesautobiografie door een scholier
  • Klas onbekend | 617 woorden
  • 9 april 2016
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Aanleiding voor het rapport:

De levensverwachting van mensen neemt toe en daarom ook het aantal mensen dat een hoge leeftijd zal bereiken. Uit longitudinaal onderzoek van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), waarin ouderen van 55 tot 85 jaar gedurende een periode van 10 jaar zijn gevolgd, blijkt dat in Nederland ruim 1,2 miljoen mensen (32%) van 55 jaar en ouder eenzaam zijn (Fokkema & Van Tilburg, 2005).

 

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van eenzaamheid, een vrouw in Rotterdam licht 10 jaar lang dood in haar huis. Bouwvakker die bezig waren in de straat kregen geen gehoor toen ze aanbelde bij het adres. Zij belde de politie die uiteindelijk het lichaam vonden. De vrouw was overleden toen ze 74 jaar oud was en niemand had al die tijd iets gemerkt. Dit is niet het enige voorbeeld. In Groningen heeft een man van 52 drie jaar lang dood in zijn huis gelegen. Het huis stond in de wijk Beijum. Geert de Haan was de directe buurman van de man in kwestie. Hij verwoorde het als volgt: ‘Bizar dat dit kan gebeuren, ik heb ook nooit wat geroken. Niemand heeft wat gemerkt en er kwam ook nooit iemand bij hem aan de deur.’ ‘

 

Volgens directeur Jan Romme van het Nationaal Ouderenfonds krijgen ruim 200.000 ouderen hooguit eenmaal in de vier weken bezoek: „Veel van deze mensen komen ook nauwelijks de deur meer uit en vereenzamen steeds meer” (Telegraaf, 2015). Het probleem van eenzame ouderen is een belangrijk onderwerp voor de politiek en de samenleving. Met een vergrijzende bevolking zullen er alleen maar meer ouderen bij komen.

 

Groningen is zoals het voorbeeld al heeft laten zien geen uitzonderen en heeft ook last van eenzame ouderen. De organisatie buurtwerk Groningen heeft daarom gevraagd om dit steeds groter wordende probleem te verminderen.

 

Probleemstelling:

Veel ouderen leiden aan eenzaamheid, dit is een probleem onder veel ouderen en kan ernstige psychische problemen. Ook in de provincie Groningen hebben ouderen last van eenzaamheid. De organisatie buurtwerk Groningen wil het aantal eenzame ouderen terug dringen, hier moet een oplossing voor worden gevonden. 

 

Hooftvraag:

Om dit probleem op te lossen moet er een centrale vraag zijn die beantwoord kan worden. ‘Zijn er oplossingen voor de eenzaamheid bij ouderen in de provincie Groningen en wat zijn houden deze oplossing in? Het is belangrijk dat de oplossingen die voor dit probleem worden gevonden ook uitvoerbaar zijn. Het is de taak om de meest efficiënte oplossing te vinden.

 

Doel en opzet van het project: Dit rapport zal de centrale vraag beantwoorden doormidden van het geven van drie oplossingen voor het probleem. Het rapport bevat verschillende bronnen van informatie zoals wetenschappelijk onderzoek in nieuws bronnen.

 

Definitie eenzaamheid: 

De definitie van De Jong-Gierveld worden zal in dit rapport worden gebruikt: ‘Een onplezierig en ontoelaatbaar ervaren discrepantie tussen de gerealiseerde en gewenste relaties’ (De Jong Gierveld, 1984; Fokkema & Van Tilburg, 2006).

 

Doelgroep:

Er word vaak gesproken over ouderen. Dit is een breed begrip wat iedere persoon verschillend kan interpreteren. Met ouderen word in dit rapport bedoeld mensen van 65 en ouder.

 

 

 

 

Literatuurlijs:

 

Fokkema, C. M., & Van Tilburg, T. G. (2005). Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen (pp. 99). Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

 

Fokkema, C. M., & Van Tilburg, T. G. (2006). Aanpak van eenzaamheid: helpt het? Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

 

Telegraaf http://www.telegraaf.nl/binnenland/22077284/__Vrouw_ligt_10_jaar_dood_in_huis__.html

 

AD http://www.elsevier.nl/nederland/article/2014/12/man-52-ligt-drie-jaar-dood-in-huis-niemand-merkt-iets-1674532W/

 

Telegraaf http://www.telegraaf.nl/binnenland/20500928/___Eenzaamheid_serieus_probleem___.html

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.