Eindopdracht 18

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 574 woorden
  • 18 november 2003
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

1. Samenvatting Er zijn verschillende sektes die zich bezig houden met het klonen van mensen. De ‘Real-sekte’ en de ‘Americans for Cloning Elvis’ zijn nagenoeg genegeerd, maar Dr. Richard Seed krijgt daarentegen een hoop aandacht.

Dr. Richard Seed wil graag proberen mensen te klonen. Hij heeft al geprobeerd zijn eigen kliniek op te richten en zou volgens eigen zegge 4 kinderloze gezinnen kennen die graag als proefkonijn ouden willen optreden. Het probleem is dat hij platzak zou zijn.

Wereldwijd hebben woordvoerders afgesproken een 5-jarig verbod op klonen vast te stellen. 2. Stelling Het klonen van mensen heeft geen enkel wezenlijk nut en is onjuist.

3. Argumenten - Je krijgt nooit een identieke tweede persoon van iemand, want de opvoeding bepaalt voor een groot deel hoe iemand is en die kan nooit gelijk zijn. - Klonen voor medische experimenten gebruiken heeft weinig zin, zij zullen ook mensenrechten hebben. 5. Ingezonden brief

De Volkskrant
Laan van Driel 2
2035 DB Amsterdam

Betreft: ingezonden brief

Geachte leden van de redactie,

Ik schrijf u naar aanleiding van het artikel 'Klonen blijft omstreden zaak, ook voor goed doel'. Hierin komen een aantal initiatieven van bepaalde mensen naar voren om het klonen van mensen mogelijk te maken. Ik wil graag meedelen dat ik het volstrekt eens ben met de auteur van het artikel, Rik Nijland, die aangeeft dat het klonen van mensen, om wat voor reden dan ook, niet goed is. Toch vind ik dat hij in zijn artikel de argumenten voor het klonen niet genoeg van tafel heeft geveegd. Daarom wil ik bij deze graag een aanvulling op zijn artikel geven.

De initiatieven van een aantal personen en groeperingen om mensen te gaan klonen heeft de laatste tijd grote opschudding veroorzaakt bij medici, ethici en politici. Verschillende regeringen hebben het klonen van mensen nu laten verbieden. Dit is een goede zaak: het klonen van mensen heeft namelijk geen enkel wezenlijk nut en is onjuist.

De personen die mensen willen gaan klonen voeren verschillende redenen voor het klonen aan. Deze redenen zijn echter allemaal onjuist. De veelgebruikte reden dat je door iemand te klonen een identieke kopie van die persoon krijgt, is simpel te weerleggen door het feit dat de opvoeding die iemand gehad heeft voor een groot deel bepaalt hoe iemand nu is. Een kloon kan daarom nooit een exacte kopie worden, hij zal nooit op dezelfde manier worden opgevoed. Het klonen van beroemde of hoogbegaafde mensen om een menselijk superras te creëren kan daardoor nooit een succes worden.

Een ander argument van de voorstanders van klonen is dat klonen kunnen gebruikt worden voor medische doeleinden, bijvoorbeeld om het donororganentekort te verhelpen. Moreel én juridisch kan dit niet. Een kloon van een mens is namelijk ook een mens en je mag geen (medische) experimenten op mensen uitvoeren of ze voor medische doeleinden misbruiken. Een kloon zou in dat geval daar mee moeten instemmen. De kans is dan net zo groot als bij 'gewone' mensen dat ze dit weigeren, en terecht. De hele rechtvaardiging van het klonen zou hiermee dus verdwenen zijn en het klonen zou onnodig blijken.

Er zijn dan nog altijd mensen die vragen: 'Waarom zou je niet klonen?' Het antwoord hierop is eenvoudig: er is geen reden om te klonen, maar er zijn wél redenen om het niet te doen. Ik volsta hier met het noemen van één reden, omdat het één van de belangrijkste is en onweerlegbaar is: De aarde is al overbevolkt, meer mensen zijn er niet nodig.

Dit wil je ook lezen:

Hoogachtend,

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.