Jokri

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 6e klas aso | 1083 woorden
  • 27 mei 2004
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

JOKRI

Jokri (jonge christenen) is vooral een beweging van en voor jonge mensen, maar niet zomaar een jeugdbeweging als een andere. Het wil een geheel eigen aanbod geven. Jokri is een jeugdpastorale werking voor 12- tot 18-jarigen die deel uitmaakt van het geheel van de jeugdpastoraal van het bisdom Gent. In deze periode van het leven zijn er immers meer vragen dan antwoorden.

Net als de vormselcatechese is ook Jokri een schakel binnen het geheel van geloofsvorming bij jongeren. Na het vormsel volgt er voor heel wat jongeren op het gebied van geloof weinig of niets. Net op het moment waarop ze zich pas een eigen beeld van geloof beginnen te vormen, worden ze losgelaten in een wereld waarin geloven maar al veel als een taboe wordt beschouwd. Hierdoor haken vele jongeren van het geloof af of bekijken ze het als ‘iets voor andere mensen’. Jokri vangt deze mensen op. De jongeren maken op een speelse en jeugdige wijze kennis met een hedendaagse, levengevende spiritualiteit om van hieruit te groeien naar een keuze om bewust als gelovige te leven. Op een fijne manier met elkaar leren omgaan is één van de hoofdbekommernissen van Jokri.

PLAATSELIJKE GROEPEN

Jokri is vooral een beweging van plaatselijke groepen. Verspreid over het hele bisdom Gent bestaan er een 40-tal groepen van jonge christenen die door hun levensstijl en inzet een bijdrage leveren aan de plaatselijke kerk en de ruimere gemeenschap. Het aantal groepen blijft nog steeds stijgen. De jongerenspiritualiteit wordt in de plaatselijke groepen verpakt in de meest verscheiden activiteiten waarin de jongeren zich kunnen herkennen. Deze activiteiten worden met een zeer grote creativiteit en originaliteit door de lokale groepen zelf uitgewerkt (bvb plaatselijke groep -zie verder). ALLE Jokrigoepen worden in hun werking ondersteund door een team van jonge mensen op het Jokri -secretariaat. Dit is gehuisvest in de gebouwen van het grootseminarie aan de Reep in Gent en vormt een link tussen de lokale groepen en het geheel van de jeugdpastoraal van het bisdom.Het secretariaat beschikt over een docvumentatiecentrum waar uitgewerkte samenkomsten, achtergronden, spelen, films en liturgische materiaal ontleend, ingekeken of gekopieerd kunnen worden. Je kan dus steeds terecht op de Jokri- animatiedienst om inspiratie op te doen.

TIJDSCHRIFTEN VAN JOKRI

“Joker”: het jongerenblad van Jokri dat 6 maal per jaar wordt uitgebracht

“Inhout”: het maandblad van de dienst jeugdpastoraal. Het is een leidingsblad van de beweging dat enkele uitgewerkte vergaderingen bevat.

“Jonge Stemmen”: het tijdschrift dat sympathisanten van het missiefonds ‘Helpende
Handen’ in contact houdt met meer dan 100 missionarissen en ontwikkelingshelpers.

JOKRIWERKING – OOSTEEKLO

Aangezien Heleen uit ons groepje lid is van deze Jokrigroep, houden we even een interview met haar.

Heleen, kan je even een korte uitleg geven over het ontstaan van de Jokri in Oosteeklo?

Oorspronkelijk was Jokri gewoon begonnen als een groepje op zijn zich. Toen noemde het nog kringwerking. Dit was ongeveer 13 jaar geleden. (september ’89) Eigenlijk is het opgericht door mensen van Boekhoute die begeleiding zochten om een jeugdwerking op te starten omdat Boekhoute alleen te weinig mensen telde. Later werd de kringwerking Jokri en wordt het verzekerd door de stad Gent.

Waarom ben je lid geworden?

Dit wil je ook lezen:

Ik werd verplicht door mijn ouders. Ze vonden het belangrijk dat ik na mijn vormsel ook nog stilstond bij het geloof en om zo ook een vriendenkring tot stand te houden

Hoelang ben je nu al lid?

Al 6 jaar, dit is dus mijn laatste jaar. Volgend jaar zou ik eventueel kunnen verdergaan als leidster.

Hoeveel leden telt Jokri Oosteeklo?

Aangezien Oosteeklo niet zo groot is, telt de 12+ groep 12 leden en de 15+ 14 leden.

Hoe ziet zo’n Jokrivergadering er eigenlijk uit?

Elke vergadering is anders, maar ze wordt wel telkens afgesloten met een korte bezinning. Er is telkens een thema waar er rond gewerkt wordt. Bvb armoede, derde wereld, vreemde landen, … Aan de hand van spelletjes kom je zo dingen te weten. Soms kijken we ook naar een film of gaan we ergens op bezoek. Om de maand is er een vergadering. Vanuit het Bisdom Gent gaan er ook 2 activiteiten door, de topdag en de jongerenweek.

Ben je al mee geweest op kamp?

Ja. De kampen zijn ongeveer dezelfde als de andere jeugdbewegingen. (bosspelen)

Wat is de echte bedoeling van Jokri?

Men wil de waarde van stilte en gebed doorgeven en de waarden van het leven toepassen. De basispijlers zijn belangrijk , nl. samen zijn we verwonderd, verbonden en zoeken we naar levenszin.

Wat is Jokri voor jou?

Voor mij is het een tijd voor ontspanning en je bouwt er bovendien een goeie vriendenkring op.

JAARTHEMA

Ieder jaar draait de werking van Jokri rond een jaarthema, dat doorheen allerhande activiteiten als een rode draad gebruikt wordt. Dit thema sluit dicht aan bij de leefwereld van de jongeren en heeft steeds een achterliggende boodschap. Het thema dat dit jaar gebruikt wordt, is ‘Jokri@godmail.kom’. Communicatie is het sleutelbegrip dat achter dit thema schuilt. In deze wereld van telefoon, gsm, fax, internet en chatten gaat echte communicatie vaak verloren.

TOPDAG

Elk jaar organiseert Jokri een topdag voor alle Jokri leden, maar ook voor andere geïnteresseerde jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op deze topdag komen zowat 300 gelovige jonge christenen samen voor een dag van samen zingen, samen spelen, samen bidden en ook gewoon samen zijn. Ook op deze dag draait het geheel rond het jaarthema van Jokri en wordt er dan ook gestart met een evocatie van dit thema. Daarna volgt een sfeer vol zangmoment met moderne liederen. Samen zingen is een heel belangrijk gegeven binnen Jokri, want op deze manier kun je je geloof getuigen op een manier die jongeren aanspreekt. Na dit zangmoment volgen een reeks van activiteiten die kunnen variëren van een gespreksmoment, een workshop of een …….spel

De keuzeopdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Elk jaar organiseert Jokri een topdag voor alle Jokri leden, maar ook voor andere geïnteresseerde jongeren tussen 12 en 18 jaar. Op deze topdag komen zowat 300 gelovige jonge christenen samen voor een dag van samen zingen, samen spelen, samen bidden en ook gewoon samen zijn. Ook op deze dag draait het geheel rond het jaarthema van Jokri en wordt er dan ook gestart met een evocatie van dit thema. Daarna volgt een sfeer vol zangmoment met moderne liederen. Samen zingen is een heel belangrijk gegeven binnen Jokri, want op deze manier kun je je geloof getuigen op een manier die jongeren aanspreekt. Na dit zangmoment volgen een reeks van activiteiten die kunnen variëren van een gespreksmoment, een workshop of een …….spel

De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke viering waarin opnieuw heel wat gezongen wordt, maar waar ook tijd wordt gemaakt voor stilte en bezinning.

DE ONTMOETINGSDAGEN

De eerste week van juli is heel belangrijk in de jokri- beweging. Dit is een hele weel vol spel, engagement en vorming. Deze dagen zijn uniek, er komen meer dan 200 jonge mensen samen om over hun geloof te praten, te zingen, te bidden en eucharistie te vieren. De ontmoetingsdagen blijven een succes, want elk jaar stijgen de deelnemers.

DE LEIDRAAD

Dit is een dag , speciaal georganiseerd voor de leiding. Daar wordt het nieuwe thema voorgesteld. Meestal wordt er ook een spreker uitgenodigd, dit kan iemand uit de kerkleiding maar ook iemand uit de basis zijn. Het gaat er in ieder geval om dat het iemand is die spreekt vanuit een christelijke visie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.