concentratiekampen

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 2075 woorden
  • 10 december 2001
  • 145 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
145 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Concentratiekamp: Voordat we op de vragen kunnen ingaan is het belangrijk eerst aan te geven wat een concentratiekamp is en waarin deze verschilt ten opzichte van een interneringskamp en een gevangenis. Volgens de 'Grote Winkeler Prins' zijn concentratiekampen: kampen die zijn ingericht door bepaalde staten om daarin, op grote schaal, gevaarlijk of ongewenst geachte personen gevangen te houden. Typerend voor deze vorm van gevangenhouding is het ontbreken van een voorafgaand vonnis van een onafhankelijke rechter, waarin strafbare feiten en duur van vrijheids beroving zijn vastgelegd. Een interneringskamp is: Een afgesloten kamp voor personen van wie een gegrond vermoeden bestaat dat zij de openbare orde, rust en veiligheid in gevaar zullen brengen. Bij voorbeeld voor vluchtelingen en krijgsgevangenen in oorlogstijd of tegenwoordig binnen een rechtstaat voor veroordeelden die zich op het tijdstip van hun berechting in een staat van krankzinnigheid, ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid bevinden. Een gevangenis is: Een afgesloten inrichting (terrein en gebouw) waar de overheid mensen, die door een rechter tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, voor een bepaalde tijd opsluit en afzondert uit de samenleving. Zowel de redenen als het doel van de opsluiting zijn in de wet bepaald. In dit werkstuk beperken wij ons tot enkele gegevens uit de Duitse concentratie-kampen in de 2e wereld oorlog. Over de zo genaamde Jappenkampen in Indonesië bestaan nog veel meer gruwelverhalen dan over de Duitse kampen.

Deelvraag 1: Hoe kwamen de mensen in een concentratiekamp.

Deelvraag 2: Wat moesten de mannen meestal doen in een concentratiekamp?

In de winter van 1941 op 1942 werd het de nazi’s duidelijk dat de oorlog niet zo snel gewonnen zou worden als eerst werd verwacht. Om de oorlogmachine draaiende te houden was elke arbeidskracht hard nodig. Het Duitse leger kreeg een tekort aan manschappen en het was te gevaarlijk om te veel "vrijwilligers" uit de bezette gebieden in te zetten. Daarom werd besloten honderdduizenden mannen in te schakelen in de oorlogseconomie. Deze mannen zaten al in de concentratiekampen of werden opgepakt omdat ze zich niet vrijwillig voor "die Arbeitseinsatz" hadden aangemeld. Een kampgevangene was goed voor gemiddeld negen maanden slaven arbeid, zo rekende de SS Obergrupenfuhrer Pohl, verantwoordelijk voor de economische exploitatie van de kampen, zijn ondergeschikten voor. Alle kosten en baten verdisconteerd, leverde deze ‘verbruikte’ gevangene uiteindelijk ruim 1600 Rijksmark op. ‘Vernietiging door Arbeid’ werd het nieuwe parool in de concentratiekampen. De mannen werden niet alleen te werk gesteld in SS-bedrijven zoals Krupp, maar, naar mate de oorlog voortduurde, ook in particuliere ondernemingen zoals Siemens, AEG, BMW en IG Farben. De gevangenen moesten in barre omstandigheden barakken opbouwen, wegen en spoorbanen aanleggen en in steengroeven werken. En als je je niet aan de regels hield en te lang rustte dan werd je meedogenloos gestraft of zelfs vermoord. Rond veel kampen ontstond een netwerk van bijkampen, waaraan weer werkhallen, fabrieken en mijnen verbonden waren. Ook het Nederlandse concentratiekamp Vught, opgericht in januari 1943, had zijn arbeidscommando’s. Opgepakte verzetslieden en joden werkten er onder meer in het ‘Philipscommando’ dat knijpkatten, TL-buizen en radiolampen maakte. Een groot concentratiekamp als Buchenwald had al gauw meer dan honderd arbeids- en buitencommando’s. Dus de mannen moesten werken voor de Duitser aan van allerlei dingen als het maken van tanks, kanonnen (Krupp) en andere wapens, aan wegen, in de elektriciteit, in de motor industrie (BMW) en zelfs in schoenfabrieken.

Deelvraag 3: Wat moesten vrouwen doen in een concentratiekampen? Bij aankomst in de concentratiekampen werd er meestal direct een scheiding aangebracht tussen de gezonde mensen die te werk gesteld konden worden en de overige. Kamp Westerbork was alleen voor joden maar Auschwitz ook voor andere gevangenen. Voor zwangere vrouwen was er geen toekomst, zoals in het kamp Auschwitz waar de Endlösung plaatsvond. Ze werden wijsgemaakt dat ze overgeplaatst werden naar een ander kamp maar voor ze gingen moesten ze zich wassen. Ze werden in twee groepen verdeeld. De jonge sterke werden inderdaad gewassen en te eten gegeven. De tweede groep bestaande uit ouderen, kleuters, zieken en zwangere gingen naar hermetisch gesloten 'douche' ruimten en werden vergast. De gezonde mensen werden voor allerlei werkzaamheden ingezet zoals: de kleding industrie, het onderhoud van gebouwen en zelfs in de huishouding van hogere militairen. In München bestond een buitenkamp van Dachau waar uitsluitend vrouwen werkten in de daar gevestigde Agfa-fabriek. Alhoewel deze vrouwen nooit in het werkelijk concentratiekamp kwamen droegen zij wel een Dachaunummer. Over Kamp Vught schreef Mevrouw W.C. de Jong-Weber: ‘Daar stonden we met 74 vrouwen te ademen in een éénpersoonscel, met een gesloten raam, hoog in de muur, waar niemand bij kon. Tot overmaat van ramp draaide ze ook nog het licht uit, wat een extra kwelling was. Er brak meteen paniek uit. De cel was gevuld met in doodsnood gillende, huilende en hardop biddende vrouwen. Buiten bonsde ze op de deur. We moesten onze verdomde bekken dichthouden of ze zouden de brandspuit erop zetten… Alleen een Belgische vrouw, met een stem als een klok, kon boven het gegil uitkomen. Ze riep heel tactisch: Als jullie gauw willen stikken moeten jullie hiermee vooral doorgaan. Gebruik jullie hersens, zwijg en adem oppervlakkig, dan halen we het misschien!. Er heerste een ogenblik van dodelijk zwijgen. Toen verhief zich een gemurmel en werd het al snel sterker en eindigde weer in schreeuwen. Het is de hele nacht zo doorgegaan. Op geroep om stilte ebde het lawaai af en zwol weer aan, werkelijk zoiets als eb en vloed’…. Veel vrouwen werden ook ingezet in de bordelen voor de Duitse soldaten.

Deelvraag 4: Hoe was het overnachten in een concentratiekamp

Deelvraag 6: Waarom vielen er zoveel doden in een concentratiekamp en waar lieten ze deze doden. Het leven in een concentratiekamp was zwaar, onnoemelijk zwaar. Zo zwaar dat een groot percentage van de gevangene het niet heeft overleefd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het gemiddeld genomen om jonge mensen ging die bij hun arrestatie in een goede lichamelijke conditie verkeerden. Toen de SS de bewaking van kampen overnam van de normale kampbewaking trad die zo onmenslijk bruut tegen de gevangenen op dat al gauw de eerste doden vielen. Was in de eerste jaren van de oorlog het eten nog redelijk, het is door de jaren heen steeds minder geworden tot er in de laatste jaren van de oorlog veel mensen gewoon stierven van de honger. Er werd een systeem ontwikkeld om gevangenen het leven vrijwel onmogelijk te maken. Onvermoeibaar waren de SS-ers in de weer met hun sadistische kwellingen. Geen moment werden de gevangenen met rust gelaten het hield nooit op. Zo konden bijvoorbeeld de toch al volstrekt uitgeputte gevangenen midden in de nacht uit hun bed worden gehaald om loodzware en overvolle vaten met uitwerpselen weg te brengen en buiten te legen. Doodmoe en ernstig vervuild konden zij na afloop weer gaan liggen, om er korte tijd later weer te worden uitgehaald om te worden bestraft voor het feit dat zij niet schoon waren. Voor de minste overstredingen werden de zwaarste straffen uitgedeeld. Rampspoedig waren ook de dagelijkse appèls; iedere ochtend en iedere avond opnieuw moesten de gevangenen worden geteld. Dat kon soms uren duren bij weer of geen weer. Veel concentratiekampen zoals het kamp Dachau waren een soort eindstation. Door het oprukken van de Geallieerden in het westen en de Russen in het oosten moesten steeds meer kampen worden geëvacueerd. Door de centrale ligging van Dachau gingen veel transporten daarheen. Deze toeloop in het toch al overvolle kamp veroorzaakte chaotische toestanden. Het was zaak het teveel zo spoedig mogelijk te lozen. Iedere dag gingen grote transporten naar nabijgelegen kampen of naar buitencommando's. De andere manier van lozen was het naar nabij gelegen ravijnen gaan. Bij die ravijnen moesten de mensen (vaak de zwakste van het kamp) in een rij gaan staan en werden ze met een machine geweer doodgeschoten en vielen in het ravijn. In de kampen zelf werden ook vaak mensen doogeschoten. Die gooiden ze in een grote, door gevangene gegraven, kuil. Als die kuil vol was werd deze toegedekt en moest er nieuwe kuil gegraven worden.

De keuzeopdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Deelvraag 6: Waarom vielen er zoveel doden in een concentratiekamp en waar lieten ze deze doden. Het leven in een concentratiekamp was zwaar, onnoemelijk zwaar. Zo zwaar dat een groot percentage van de gevangene het niet heeft overleefd. Daarbij moet worden opgemerkt dat het gemiddeld genomen om jonge mensen ging die bij hun arrestatie in een goede lichamelijke conditie verkeerden. Toen de SS de bewaking van kampen overnam van de normale kampbewaking trad die zo onmenslijk bruut tegen de gevangenen op dat al gauw de eerste doden vielen. Was in de eerste jaren van de oorlog het eten nog redelijk, het is door de jaren heen steeds minder geworden tot er in de laatste jaren van de oorlog veel mensen gewoon stierven van de honger. Er werd een systeem ontwikkeld om gevangenen het leven vrijwel onmogelijk te maken. Onvermoeibaar waren de SS-ers in de weer met hun sadistische kwellingen. Geen moment werden de gevangenen met rust gelaten het hield nooit op. Zo konden bijvoorbeeld de toch al volstrekt uitgeputte gevangenen midden in de nacht uit hun bed worden gehaald om loodzware en overvolle vaten met uitwerpselen weg te brengen en buiten te legen. Doodmoe en ernstig vervuild konden zij na afloop weer gaan liggen, om er korte tijd later weer te worden uitgehaald om te worden bestraft voor het feit dat zij niet schoon waren. Voor de minste overstredingen werden de zwaarste straffen uitgedeeld. Rampspoedig waren ook de dagelijkse appèls; iedere ochtend en iedere avond opnieuw moesten de gevangenen worden geteld. Dat kon soms uren duren bij weer of geen weer. Veel concentratiekampen zoals het kamp Dachau waren een soort eindstation. Door het oprukken van de Geallieerden in het westen en de Russen in het oosten moesten steeds meer kampen worden geëvacueerd. Door de centrale ligging van Dachau gingen veel transporten daarheen. Deze toeloop in het toch al overvolle kamp veroorzaakte chaotische toestanden. Het was zaak het teveel zo spoedig mogelijk te lozen. Iedere dag gingen grote transporten naar nabijgelegen kampen of naar buitencommando's. De andere manier van lozen was het naar nabij gelegen ravijnen gaan. Bij die ravijnen moesten de mensen (vaak de zwakste van het kamp) in een rij gaan staan en werden ze met een machine geweer doodgeschoten en vielen in het ravijn. In de kampen zelf werden ook vaak mensen doogeschoten. Die gooiden ze in een grote, door gevangene gegraven, kuil. Als die kuil vol was werd deze toegedekt en moest er nieuwe kuil gegraven worden.

Hoofdvraag
Verloop in de concentratiekampen in de 2e wereldoorlog:
Bij de beantwoording van deze vraag liepen we tegen de bedoeling van het woord 'verloop' aan. Bij het lezen van achtergrond informatie over deze kampen ontdekten we het volgende 'verloop'. Je kunt de vraag in tweeën delen
1. Hoe was het verloop door de jaren? 2. Hoe was het verloop per dag?

1. Vrijwel direct na het binnenvallen van het Duitse leger in Nederland in 1940 stelde de bezetter Dr.Athur Seyss-Inquart aan als Reichskommissar aan. Hij was dus de directe hoofdbevelhebber namens Hitler in Nederland. Zijn Nederlanders bijnaam was Zes-en-een-kwart. Deze hoogste bevelhebber (dictator) was niet alleen een zeer intelligent, geschaafd, gecultiveerd en machtig man maar ook meedogenloos en opportunistisch. Hij besloot dan ook het, zo genaamde, Jodenprobleem heel listig en sluw aan te pakken door heel langzaam de schroeven aan te draaien. In zijn inhuldigingsrede, op 29 mei 1940 in de Ridderzaal in Den Haag, zei 6 ¼: "Wij komen hier niet om een volkskarakter in het nauw te brengen en te vernielen en om aan een land de vrijheid te ontnemen. Wij willen dit land en zijn bevolking noch imperialistisch in het nauw drijven, noch aan dit land en zijn volk onze politieke overtuiging opdringen." Om iedereen zand in de ogen te strooien liet Seyss-Inquart relschoppers, die joodse winkels in de zomer van 1940 hadden vernield opsluiten en veroordelen. Bouwvakkers werden aan het werk gesteld en "orde en rust werden gehandhaafd". Intussen liet hij heimelijk werken aan het oprichten van concentratiekampen. Er woonden ongeveer 160.000 joden in Nederland waarvan er ongeveer 140.000 de Nederlandse nationaliteit hadden. De meesten woonden in Amsterdam. Er waren orthodoxe joden die lid waren van de joods-nationale beweging van het Zionisme en er waren 'bekeerden' die tot het Christendom waren overgegaan. Seyss-Inquart koos voor een stille verscherping van de Jodenvervolging en begon met het geleidelijk isoleren van de joodse bevolkingsgroep. Zo kon hij een 'rustige' uitroeiing voorbereiden. De eersten die dus in de concentratiekampen kwamen waren de zo genaamde Joodse raddraaiers en uitbuiters. De Joden zaten namelijk vooral in de handel omdat zij al sinds 1795 van vele ambtelijke functies waren uitgesloten. Al op 22 en 23 februari 1941 vonden de eerste razzia's in Amsterdam plaats en werden 389 joden "afgevoerd" naar het kamp Buchenwald. Wie daar de mishandelingen en vernederingen, de kou en de honger enkele maanden wist te weerstaan, ging naar Mauthausen, waar de definitieve "vernietiging" werd voorbereid. Deze deportaties zijn in de loop van de oorlogstijd verder opgevoerd zodat er aan het einde van de oorlog bijna geen Joden meer over waren.

In de loop van de oorlogstijd veranderde het gebruik van de concentratiekampen. Eerst waren ze bedoeld voor de vervolging van joden en zigeuners doch al sinds 1942 werden de kampen meer en meer ingezet om ook de mensen die in verzet tegen de bezetter kwamen vast te zetten. Daarna werden de kampen ingezet als verzamelkamp voor de tewerkstelling voor de oorlogsindustrie omdat Duitsland een tekort kreeg aan "eigen" manschappen voor het leger en de industrie. Zo ontstond er ook een onderscheid tussen werkkampen en vernietigingskampen. Meestal werden de mannen en vrouwen gescheiden voor ze naar de kampen gingen, sommigen vrouwen en mannen zagen hun echtgenoot nooit meer terug.

Conclusie: De concentratiekampen waren in eerste instantie opgezet voor de vervolging van de joden, zigeuners en andere groepen mensen die volgens Hitler niet tot het Arische Ras hoorden. In de loop van de oorlog werden de kampen meer en meer gebruikt voor andere doelen zoals: het vastzetten van verzetsmensen en de te werkstelling van mensen voor de oorlogsindustrie.

2. Natuurlijk was het verloop per dag elke dag verschillend. Maar uit de deelvragen kun je in ieder geval halen wat de mannen deden en wat de vrouwen deden. Als je in een kamp zat was de kans dat je dood zou gaan behoorlijk groot. Je zou kunnen inzakken omdat je het werk niet meer aankan. Je kan doodgeschoten worden omdat je niet goed genoeg werkt of omdat je in verzet komt tegen het werk wat je moet doen. Vooral als jood was je je leven niet zeker ''je behoorde namelijk niet tot het goede ras''. Mannen moesten al het zware lichamelijke werk doen barakken opbouwen, in de electriciteit werken enzovoort. Vrouwen hadden minder lichamelijke taken zoals: In de ziekenbarakken werken, wassen en vaak als een Duitser zijn oog op een gevangene liet vallen werd ze gewoon als prostitué gebruikt.

Literatuur:M/b> - Winkeler Prins Encyclopedie: 9e druk delen 6, 10 en 12 - Readers Digest: Onze bewogen 20e eeuw, deel 2e wereld oorlog 1939-1945 - K.Jansma & M.Schroor: Onze vaderlandse geschiedenis - Internet: diverse artikelen

REACTIES

F.

F.

hallo victor ik heb een vraag: van welke sites op internet heb jij je verslag?

groetjes francisca

20 jaar geleden

Y.

Y.

goed werkstuk bedankt ik heb alles eruit gehaald.

16 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.