Paragraaf 5.1 A T.R. Malthus

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1140 woorden
  • 30 april 2003
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode

§5.1
Bevolkingsgroei
Keuze-opdracht A. .Malthus.

Stel je voor dat je Malthus bent. Schrijf de Engelse regering een brief van maximaal één A4 waarin je aandringt op maatregelen tegen de snelle groei van de bevolking. Het gaat er in deze opdracht om dat je de regering duidelijk maakt waarom er snel actie nodig is.

Thomas Robert Malthus. .(17/02/1766 – 23/12/1834).

Engeland, 20 april 2003

Geachte regering,

Mijn naam is Thomas Robert Malthus en ik schrijf u een brief omdat ik me ernstige zorgen maak over de toekomst van Engeland en ik zou u graag de problemen duidelijk proberen te maken. Ik ben hoogleraar in de economie en de geschiedenis en heb voor langere tijd de bevolkingssituatie van Engeland bestudeerd en ik denk dat er grote moeilijkheden voor de toekomst van ons land wat de bevolking betreft.

U weet dat de situatie in Engeland niet zo best meer is. Door constante strijd tussen de fabriekseigenaren en de landbouwers zijn de lonen sterk gedaald. Ook de werkloosheid is flink gestegen en de belastingen zijn erg hoog opgelopen. Veel mensen in mijn en misschien ook wel in uw omgeving denkt dat het allemaal niet zo erg is en dat het wel weer overgaat, maar ik wil u laten weten dat deze crisis ook heel anders kan aflopen.

Sinds de hygiëne verbeterd is en er minder epidemieën zijn ontstaan, groeit de bevolking met velen tegelijk. De bevolkingsgroei verloopt exponentieel en dat zou volgens mijn eigen berekeningen betekenen dat de bevolking van Engeland over 25 jaar verdubbeld zal zijn. Nu zal u denken dat dat toch goed is, dat de bevolking toeneemt, dat is natuurlijk ook zo, maar het probleem is dat al die mensen ook moeten eten, maar zoveel voedsel kunnen wij hier in Engeland helemaal niet verbouwen. De voedseltoename groeit namelijk lineair. Het zal dus nog wel een tijdje goed gaan, maar uiteindelijk zal het bevolkingscijfer groter worden dan de voedselproductie kan verdragen. Engeland heeft nu al geen overschot aan eten en in de toekomst zal met deze toename van de bevolking er meer voedsel moeten worden produceert anders zullen de gevolgen te erg voor woorden zijn.

Tijdens mijn studie heb ik de situatie op verschillende manieren bekeken en ben ik erachter gekomen dat het grootste probleem is dat al de goede landbouwgrond al in gebruik is. Er is nog wel vruchtbare grond in Engeland maar met een mindere kwaliteit, alleen zal dat nooit genoeg opbrengen om de bevolking op het tijdstip van te hoge bevolking te kunnen voeden. Ik zie grote problemen in de toekomst met ons land als daar geen oplossing voor wordt gevonden. Er zal zeer waarschijnlijk weer een ernstige hongersnood komen wat weer tot epidemieën kan leiden. In dat ernstige geval zullen er veel slachtoffers vallen als we nu niet naar deze ernstige situatie kijken. Er moet een oplossing komen, waardoor de bevolking niet zo snel toeneemt, zoals ik nu denk. Hierbij dacht ik aan het gebruik van voorbehoeds-middelen en trouwen op latere leeftijd, zodat er minder kinderen geboren zullen worden. Zo zal de voedseltoename niet zo zeer nodig zijn en zullen er geen mensen sterven aan het gevolg van epidemieën, bijvoorbeeld door hongersnood.

Ik hoop van harte dat u zult nadenken over wat ik u geprobeerd heb duidelijk te maken en dat u dringende maatregelen zult nemen voor dit toch wel, maatschappelijk probleem. Uiteraard ben ik altijd oproepbaar om u of wie dan ook uitleg te geven en informatie te geven over dit naar mijn mening, nogmaals zeer groot maatschappelijk probleem.

Bij voorbaat dank voor het lezen van deze brief.

Hoogachtend, Thomas Robert Malthus.

Ongeveer twee eeuwen geleden hield een Britse econoom zich bezig met de groei van de Engelse bevolking. Deze man Thomas Robert Malthus zag dat het aantal mensen in zijn land (Engeland) snel steeg. Dankzij hygiënische maatregelen als schoon drinkwater en riolering stierven er minder kinderen op vaak te jonge leeftijd. Omdat er op het platteland niet genoeg werk was, trokken de mensen naar de steden. Hierdoor begonnen deze steden sterk te groeien en dus overbevolkt raakten. Malthus rekende uit dat de Engelse bevolking elke 25 jaar zou verdubbelen. Dat was alleen mogelijk als de voedselproductie in die kwart eeuw ook tweemaal zo groot zou worden. Malthus zag de toekomst somberder en somberder in. Ook al zou het mogelijk zijn meer voedsel te verbouwen, dan hield dat volgens hem alleen maar een toename van de bevolking in. Aangezien voedsel een eerste levensbehoefte is. De meeste mensen zouden niet boven het bestaansminimum uitkomen. Als de bevolking op deze manier in flinke vaart door zou blijven groeien, zou dat, volgens Malthus, leiden tot hongersnood. Dan zouden de mensen verzwakken, met als gevolg epidemieën. Ten slotte zouden er voedseloorlogen komen, meende hij, omdat iedereen dan elke kans zou grijpen om hieraan te komen, er zouden dus waarschijnlijk plunderingen e.d. kunnen komen. Om deze dreigende rampen te voorkomen, stelde hij voor dat de mensen op latere leeftijd zouden trouwen, waardoor de gezinnen minder groot zouden worden. Ook raadde hij seksuele onthouding en het gebruik van voorbehoedsmiddelen aan als een methode om minder kinderen te krijgen.

Ondanks dit eenvoudige idee kreeg Malthus al snel gelijk. In 1845 brak in Ierland, toen nog een Engelse kolonie, door een aardappelziekte een jarenlange hongersnood uit. Daardoor zijn ongeveer een miljoen Ieren om het leven gekomen, terwijl nog eens een miljoen naar het buitenland vertrok. De meesten van hen gingen naar de Verenigde Staten. Ook in Engeland waren de toestanden in de arbeiderswijken van de steden om medelijden mee te krijgen. Daar ontstond de ‘Engelse ziekte’ (rachitis), het kromgroeien van armen en benen door gebrek aan zonlicht. Niemand luisterde naar Malthus of kom effectief ingrijpen, want voorspellen is één ding, ernaar handelen een tweede. Toch zou Malthus verbijsterd zijn, als hij nu kon rondkijken in het hedendaagse Engeland. Het aantal inwoners is veel groter dan hij voor mogelijk zou hebben gehouden. En er is meer dan voldoende voedsel voor iedereen. Achteraf blijkt dat hij in zijn rekenmodel twee belangrijke variabelen niet kon voorzien, namelijk technologische ontwikkelingen en sociale factoren.

De keuzeopdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Ondanks dit eenvoudige idee kreeg Malthus al snel gelijk. In 1845 brak in Ierland, toen nog een Engelse kolonie, door een aardappelziekte een jarenlange hongersnood uit. Daardoor zijn ongeveer een miljoen Ieren om het leven gekomen, terwijl nog eens een miljoen naar het buitenland vertrok. De meesten van hen gingen naar de Verenigde Staten. Ook in Engeland waren de toestanden in de arbeiderswijken van de steden om medelijden mee te krijgen. Daar ontstond de ‘Engelse ziekte’ (rachitis), het kromgroeien van armen en benen door gebrek aan zonlicht. Niemand luisterde naar Malthus of kom effectief ingrijpen, want voorspellen is één ding, ernaar handelen een tweede. Toch zou Malthus verbijsterd zijn, als hij nu kon rondkijken in het hedendaagse Engeland. Het aantal inwoners is veel groter dan hij voor mogelijk zou hebben gehouden. En er is meer dan voldoende voedsel voor iedereen. Achteraf blijkt dat hij in zijn rekenmodel twee belangrijke variabelen niet kon voorzien, namelijk technologische ontwikkelingen en sociale factoren.

Thomas Robert Malthus. (1766-1834)

Malthus was gedurende korte tijd
Predikant, daarna econoom. Vanaf 1804 was hij hoogleraar in
de economie en geschiedenis. Hij
behoorde tot de gegoede klasse. In de tijd dat hij opgroeide begon
de industriële revolutie. Weliswaar een tijd van technologische
vooruitgang, maar ook van socia- le onrust vanwege armoede en
grote werkloosheid.

Malthus schrijft in 1798 zijn essay on the Priciple of Population waarin meld dat een bevolking groeit volgens een meetkundige reeks, bijvoorbeeld 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 enz. terwijl de voedselproductie slechts kan groeien volgens een rekenkundige reeks, bijvoorbeeld 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 enz. , zodat als snel te weinig voedsel te krijgen is. Dit wordt zoals gezegd, opgelost doordat veel mensen verhongeren en omkomen in gevechten om voedsel te krijgen, zoals al eerder gezegd de plunderingen e.d. Dus: ellende en misdaad zijn de manieren om bevolking op een redelijke grootte te houden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.