ADVERTENTIE
Red het frikandelbroodje Wist je dat heel veel van jouw lievelingsproducten zomaar kunnen verdwijnen als de bij zou uitsterven? Denk bijvoorbeeld aan je glaasje melk in de ochtend, maar ook je frikandelbroodje in de pauze en je banaan bij het leren. Hoe komt dit en belangrijker, hoe voorkomen we dit? Dat weten ze bij de opleiding Diermanagement. Meer weten over deze en andere studies van Van Hall Larenstein?

Check alle video's!
Aluminium

De ontdekking van aluminium
Aluminium is het laatste ontdekte metaal dan in het dagelijks leven wordt gebruikt. In 1801 werd aluminium ontdekt in Les Baux in Zuid-Frankrijk door Sir Humphrey.

Enkele eigenschappen van aluminium
Symbool: AL
Atoomnummer: 13
Atoomgewicht: 26,98154
Dichtheid: 2702 kg/m3
Smeltpunt: 660,37 graden Celsius
Kookpunt: 2467 graden Celsius

Een paar andere eigenschappen zijn:
- Het is lichtgewicht
- Het geleid goed warmte en elektriciteit
- Het is heel sterk

De massaproductie van aluminium uit erts en de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is
De productie van aluminium gebeurt in drie fases:

-Eerst wordt er aluminiumoxide aan het erts onttrokken, met name -uit bauxiet, in het bayerproces.
-Daarna wordt in het elektrolyseproces van Hall-Heroult het aluminiumoxide omgezet naar aluminium met een zuiverheid van tussen de 99,5 en 99,7 %.
- Vervolgens wordt met drielagen elektrolyse nog zuiverder aluminium bereid.

Er is voor dit proces erg veel energie nodig, we kunnen geen precieze getallen noemen maar misschien is het af te leiden uit de gegevens die bij de eigenschappen van aluminium staan.

De reden dat de rijstproductie zoveel eerder op gang kwam dan de aluminiumproductie
Om aluminium te kunnen gebruiken moet er veel mee gebeuren. Zoals in de vorige vraag al geschreven staat. Dit is een kostbaar proces.
Voor ijzer hoeft er bijna geen bewerking meer plaats te vinden. En deze kan dus ook makkelijker gebruikt worden. Vooral omdat het zo in de kosten scheelt. Later is het aluminium proces goedkoper geworden en daarmee daalde ook de prijzen. Een belangrijke reden om aluminium nu gebruiken meer dan ijzer.

Toepassingen van aluminium
Hieronder de producten die nog bewerkt moeten worden:
• Plaat
• Extrusieprofielen
• Folie
• Staf (rond en vierkant)
• Draad.
• Band
• Strip
• Buis

Hier de eindproducten:
• plafond- en wanddelen
• bruggen en viaducten
• ladders en steigers
• tanks en containers
• blikverpakking, folie en gealumineerd papier
• auto's en vrachtauto's
• caravans
• treinen
• vliegtuigen
• hoogspanningskabels
• motoren en generatoren
• kookgerei
• cd's

De recycling van aluminium

Technisch:
De herverwerkingsenergie benodigd om aluminium weer in gesmolten toestand te krijgen is slechts 5%. Hierdoor is het zeer zinvol om aluminium te recyclen en te hergebruiken. Daarbij komt dat het materiaal praktisch 100% recyclebaar en opnieuw inzetbaar is.

Praktisch:
Om aluminium te recyclen moet het gescheiden worden uit het standaard afval. Omdat het niet ferromagnetisch is kan dit niet door de boven de band een mag-neet te houden. Daarom gebeurt het op een aantal andere manieren:
• Handmatig sorteren
• Gescheiden inzamelen
• Scheiden door gewichtsverschillen
Hoe hoog de kosten ook zijn, het zal bijna altijd opwegen tegen de winst die financieel en milieutechnisch te halen is tegenover ‘virgin’-materiaal. Op dit moment is op wereldschaal ongeveer een derde van al het toegepaste aluminium gerecycled, en dat neemt alleen maar toe.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.