Mobiliteit

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 3e klas havo | 931 woorden
  • 31 mei 2001
  • 79 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
79 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Ontwikkeling In de jaren 1950-1960 werden er voor het eerst snelwegen aangelegd in Nederland. Dit had sterke invloed op het gebruik van de auto. In figuur 1 van de bijlage bladen kun je zien dat zowel in Nederland als in Friesland en Smallingerland het gebruik van auto’s enorm toeneemt. Ook de mobiliteit nam erg toe. Rond 1940 waren er gemiddeld ongeveer 100 personen per auto, tegenwoordig ligt dit ongeveer rond de 3 personen per auto. Dit komt doordat de mensen naar verhouding veel meer verdienen en de auto ook naar verhouding steeds goedkoper wordt. Ook de bereikbaarheid voor de auto wordt in de jaren steeds gunstiger.

Mobiliteit in Nederland

PROBLEMEN De auto brengt ontzettend veel voordelen met zich mee, maar de auto brengt ook nadelen. Denk aan:

· Onveiligheid · Geluidshinder · Luchtverontreiniging · Verstopping en volzetten van centra met auto’s · Economische schade als gevolg van filevorming · Versnippering van natuur en landschap · Verzuring van de bodem

Het grote ‘irriterende’ probleem wat zich dagelijks voordoet is de filevorming.

WAAR In de Randstad zijn dagelijks gemiddeld zo’n 20 files. Opgeteld ongeveer 1500 per jaar, met een lengte van ongeveer 67.200 kilometer. Dit is anderhalf keer de omtrek van de aarde. (zie bijlage bladen)

TOEKOMST Ondanks Nederland een zeer klein en natuurlijk een dichtbevolkt land is en het wegennet steeds dichter wordt zijn de mensen tegenwoordig gemiddeld wel sneller op hun bestemming dan in 1980 en in dat opzicht zien de vooruitzichten er goed uit. Maar de problemen worden steeds groter.

De onveiligheid bijvoorbeeld. Denk aan het aantal ongelukken van de laatste jaren. Ook al vermindert dit de laatste 3 jaar met kleine aantallen. De ongelukken worden wel ernstiger. De geluidshinder, luchtverontreiniging, verstopping van centra met auto’s, versnippering van natuur en landschap en de verzuring van de bodem langs de steden worden steeds erger. De toekomst ziet er dus in dit opzicht niet zo geweldig uit. Vandaar dat de overheid nu oplossingen gaat bedenken, om het autogebruik wat terug te dringen.

OPLOSSINGEN Een aantal oplossingen waar de overheid momenteel over debatteert zijn:

· Carpolen
Kijk in de file eens om je heen. In vele auto’s zit maar 1 persoon. Natuurlijk zijn er auto’s met twee of mee inzittenden. Dit is een effectievere manier om de weg te gebruiken. Carpoolen gebeurt gelukkig ook meer een meer. Het is voordelig, want de reiskosten worden over meerdere personen verdeeld. En vaak is het ook veel gezelliger om met elkaar te reizen.

· Betaal stroken
Dit houdt in dat weggebruikers betalen voor het exclusieve gebruik van een bepaald weggedeelte, De automobilist heeft dan de keuze ‘gratis’ in de file te staan of tegen betaling vlot door te stromen.

· Rekeningrijden
De grote wegen in de Randstad zijn dan voorzien van speciale poorten en camera’s die het rekeningrijden technisch mogelijk. Iedereen die in de spits in de Randstad rijdt. Moet betalen tussen de 3 en 7 gulden.

· Drip’s
Dynamische Route-Informatiepanelen kunnen de automobilisten informatie verstrekken tijdens het rijden. Zo kunnen ze de files in de hand houden en beperken. Heel soms zelfs voorkomen.

· Openbaar vervoer
Als veel mensen in Nederland met het openbaar vervoer zouden gaan. Zouden er gemiddeld per auto meer mensen zitten. Dan zijn er minder auto’s nodig. Daarom steunt de regering de particuliere openbaarvervoersbedrijven ook. Bijvoorbeeld: doormiddel van subsidie, zodat de prijzen wat naar beneden kunnen.

Mobiliteit in Friesland

PROBLEMEN In Friesland gelden dezelfde problemen als in de rest van Nederland en in Smallingerland. Denk aan:

· Onveiligheid · Geluidshinder · Luchtverontreiniging · Verstopping en volzetten van centra met auto’s · Economische schade als gevolg van filevorming · Versnippering van natuur en landschap · Verzuring van bodem

WAAR Deze problemen doen zich vooral voort rond de plaatsen Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Deze steden zijn knooppunten van spoorwegen en autowegen.

TOEKOMST Er werd voorspeld dat de het verkeer in Friesland in de periode 1986-2010 met 69% zou toenemen. Door maatregelen en plannen van de provincie zou dit gereduceerd moeten worden tot 39%. Maar in de periode 1986-1994 was er al een toename van 30%.

OPLOSSING De oplossingen van de provincie zijn: · Het verminderen van de afstanden tot de diverse bestemmingen door een goede ruimtelijke groepering en locatie keuze van woningen, bedrijven en voorzieningen

· Het bevorderen van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets

· Het bevorderen van het vrachtvervoer per trein en per schip.

De provincie Friesland is op dit moment erg bezig met de oplossing tegen de versnippering van natuur en landschap.

Mobiliteit in Smallingerland

PROBLEMEN In Smallingerland gelden dezelfde problemen als in Nederland en in de rest van Friesland. Denk aan:

· Onveiligheid · Geluidshinder · Luchtverontreiniging · Verstopping en volzetten van centra met auto’s · Economische schade als gevolg van filevorming · Versnippering van natuur en landschap · Verzuring van bodem

TOEKOMST Er is voorspeld dat het verkeer in Smallingerland tussen 1986-2010 met 70% zal toenemen. 30% hiervan zal komen door toename van het autobezit en 20% door demografische ontwikkelingen en werkgelegenheid.

OPLOSSINGEN Het grote doel is om het autoverkeer te minderen. Dit kan door het stimuleren van het openbaar vervoer. Omdat je op dit moment ‘s avonds laat niet met het openbaar vervoer kunt. En omdat het openbaar vervoer zeer onvoordelig is op de korte afstanden. Wil de gemeente het openbaar vervoer voordeliger te maken. Zodat er meer mensen met het openbaarvervoer gaan en minder met de auto.

Ander verkeer Ook de groei van ander verkeer helpt aanzienlijk in de groei van het verkeer. Het vracht verkeer groeit zelfs sneller dan het gewone autoverkeer. Ook dit komt weer doordat de bevolking snel groeit en door de economische ontwikkeling. Hierdoor hebben bedrijven meer grondstoffen nodig en worden er meer spullen gemaakt die ook weer vervoerd moeten worden. Het vrachtverkeer zal waarschijnlijk groeien van 32.1 miljoen ton in 1992 naar 50.4 miljoen ton in 2020.

REACTIES

M.

M.

HEE GAST COOL DAT JE JE WERKSTUK FF OP INTERNET GEZET HEBT!

21 jaar geleden

E.

E.

Hey,

Ik heb geen commentaar of zo iets, maar ik wilde je eigenlijk vragen waar je al deze informatie vandaan had. Als je me je antwoord zou willen sturen zou dat erg fijn zijn...

Alvast bedankt!

20 jaar geleden

I.

I.

dit werkstuk moeten wij dit jaar ook bij jelsma maken. bedankt!

20 jaar geleden

T.

T.

goed verslag!

20 jaar geleden

H.

H.

ik vind dit een heel goed werkstuk, ik heb er echt heel veel aan.
hardstikke bedankt.

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.