Artsen zonder grenzen

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Keuzeopdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1222 woorden
  • 10 februari 2002
  • 73 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
73 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De problemen waar Artsen zonder Grenzen zich mee bezig houd.

Artsen zonder Grenzen is een hulpverleningsorganisatie, dit houdt in dat zij in de armere gebieden zoals Afrika, het Oostblok en Zuid-Amerika, hulp bieden aan diegene die het nodig hebben. Ze zorgen bijvoorbeeld dat ziektes worden bestreden en er goede medicijnen komen. Ze zijn ook actief in de oorlogsgebieden. Daar zorgen ze voor onderdak voor vluchtelingen en helpen de gewonden. Artsen zonder Grenzen is een onpartijdige organisatie en zal bij allebei de partijen actief bezig zijn.

In de ontwikkelingslanden zoals Afrika zijn medicijnen meestal onbetaalbaar, dit komt door de patenten die op medicijnen zitten. In Afrika zijn zo’n 300.000 mensen geïnfecteerd door de slaapziekte. Slaapziekte is een dodelijke neurologische aandoening, deze word veroorzaakt door een klein vliegje, tseetseevliegje, hij zet een eencellige parasiet onder je huid die je zenuwstelsel aantast. Een andere veel voorkomende doodsoorzaak in Afrika is tbc en aids. In de westerse landen komt tuberculose haast niet meer voor, in Afrika is het nog steeds een dodelijke ziekte. Tbc neemt toe, samen met aids. Omdat tbc vooral inslaat bij de zwakkere dus diegene di aids hebben is er haast niks tegen te doen. Er is geen geld voor medicijnen en tbc raakt resistent voor de medicijnen die op een oude methode zijn gebaseerd.

In de oorlogsgebieden zoals Kosovo, worden de burgers die geen huis meer hebben opgevangen. Er worden vluchtelingenkampen opgesteld in de plaatsen in de buurt. Er worden voorlichtingscampagnes gehouden over bijvoorbeeld landmijngevaar.

Artsen zonder Grenzen is ook actief in de landen waar een natuurramp is geweest, zoals droogte, hongersnood, overstromingen en aardbevingen. Ze zorgen hier ook weer voor onderdak voor de mensen die hun huizen zijn verloren en ze bieden hulp aan diegene die gewond zijn.

Landen waar Artsen zonder Grenzen actief zijn:

Angola: Sinds 1975 word er al oorlog gevoerd hierdoor kunnen op sommige plaatsen geen voedsel en medicijnen worden toegevoerd, daardoor is er veel last van epidemieën en ondervoeding.

Nigeria: Hier is Artsen zonder Grenzen permanent aanwezig. Ze zijn er in 1996 begonnen toen hersenvliesontsteking uitbrak. Toen ze zich verdiepte in de gezondheidstoestand van Nigeria ontdekte ze veel meer problemen. Ze zijn wel bezig met het opzetten van gezondheidsposten.

Somalië: Hier is veel gevaar voor gevechten tussen clans. Artsen zonder Grenzen is vooral actief in Puntland die in 1998 autonoom werd, ze helpen aan de wederopbouw.

Sierra Leone: Een van de gewelddadigste oorlogen in Afrika is de Burgeroorlog in Sierra Leone. Burgers werden verminkt, vermoord en verkracht. Vaak was het voor Artsen zonder grenzen onmogelijk om haar werk te doen, maar ze zijn er in geslaagd om klinieken te openen en mobiele hulpposten en voedingscentrums draaiende te houden.

Soedan: Hier zijn veel mensenlevens gered door voorkoming van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de malariamug. Er zijn 60.00 muskietennetten uitgedeeld en campagnes gehouden. Vanuit Oeganda werd de slaapziekte bestreden. Door de burgeroorlog zijn duizenden mensen ontheemd, Artsen zonder Grenzen hebben deze mensen altijd opgevangen. In 1999 hebben ze dit na 10 jaar overgelaten aan de lokale gezondheidsautoriteit.

Democratische Republiek Congo: hier zijn vooral in het oosten rebellenbewegingen aan de macht. De bevolking is helemaal afhankelijk van hulporganisaties. Artsen zonder Grenzen eis er om de epidemieën te stoppen.

Ethiopië: Door oorlog en droogte zijn er veel ontheemden en zieken. Artsen zonder Grenzen zorgt voor opvang voor deze mensen.

Oost-Timor: Nadat ze onafhankelijk werden ging het weer slecht. Er waren veel ontheemden en zieken, Artsen zonder Grenzen zorgde voor de medicijnen.

Birma (Myanmar): Hier was HIV/aids het grootste probleem, er werd veel geld uitgegeven aan voorlichtingscampagnes en voorbehoedmiddelen. Verder hielden ze zich bezig met malaria, onderzoek en behandeling TB en SOA’s.

Cambodja: Hier is de snelst groeiend aantal aidspatiënten doordat veel prostituées besmet zijn en er geen condooms worden gebruikt. Artsen zonder Grenzen heeft hier ook veel slecht functionerende ziekenhuizen geholpen en gezondheidscentra opgebouwd in moeilijk toegankelijke gebieden. Er is zelfs een landingsbaan gemaakt om de toevoer van medicijnen te vergemakkelijken.

China: Doordat de gezondheidszorg in China heel duur is kunnen de armere gebieden hier geen gebruik van maken. Ziektes zoals HIV/aids, tuberculose en hepatitis nemen toe. Artsen zonder Grenzen heeft hier een bewustwordingscampagne over HIV/aids gehouden. En in andere plaatsen word juist tuberculose bestrijdingsprogramma opgezet.

Afghanistan: Het sterftecijfer van vrouwen en kinderen ligt hier heel hoog, door het islamitische geloof mogen vrouwen niet door mannelijke artsen worden onderzocht. Daardoor sterven veel vrouwen tijdens of na de bevalling. Artsen zonder grenzen zijn veel traditionele vroedvrouwen aan het begeleiden om het sterftecijfer te laten zakken.

Bangladesh: De inheemse bevolking heeft een slechte toegang tot de gezondheidszorg. Artsen zonder Grenzen is er om Malaria te bestrijden en ze hebben er een kliniek geopend.

Indië: Na de cycloon in 1999 is hier veel hulp nodig geweest. Epidemieën die uitbraken en onderdak voor de daklozen.

Kosovo/Macedonië: na de oorlog vluchtte veel Kosovaren naar Macedonië. Daar werden ze niet toegestaan en in niemandsland tussen Kosovo en Macedonië werden vluchtelingenkampen opgezet. Er werden medicijnen, voeding en water aangevoerd.

Rusland: Hier stijgt het aantal seropositieven het snelst, voornamelijk door de vele drugsverslaafde jongeren. Zij gebruiken elkaars naalden en hebben onveilige sex. Er zijn veel voorlichtingsprogramma’s door Artsen zonder Grenzen opgezet.

Turkije: Na de aardbeving kwamen Artsen zonder Grenzen meteen in actie. In de gezondheidsposten werden per dag zes- tot zevenhonderd mensen behandeld.

Oekraïne: Net als in Rusland zijn hier veel jongeren die drugsverslaafde zijn seropositief. Er worden ook medicijnen gegevn aan zwangere vrouwen die besmet zijn met HIV/aids virus zodat de aantasting van de foetus wordt beperkt.

Zuid-Libanon: Door oorlog in de nabijheid van woongebieden leven de mensen steeds in angst. Artsen zonder Grenzen zorgt hier voornamelijk voor psychosociale zorg.

Oezbekistan/Turkmenistan: Nadat het Aralmeer voor de helft was opgedroogd kwam er een vergiftigd zout vrij. Deze werd met de wind meegenomen naar de bewoonde gebieden en maakte een hoop mensen ziek. Drinkwater was niet goed meer. En er heerst tuberculose, bloedarmoede, longaandoeningen en diaree.

De keuzeopdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Oezbekistan/Turkmenistan: Nadat het Aralmeer voor de helft was opgedroogd kwam er een vergiftigd zout vrij. Deze werd met de wind meegenomen naar de bewoonde gebieden en maakte een hoop mensen ziek. Drinkwater was niet goed meer. En er heerst tuberculose, bloedarmoede, longaandoeningen en diaree.

Tadzjikistan: Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie stortte de economie en de gezondheidszorg helemaal in. Door de burgeroorlog in de jaren ‘92en ’93 werd het er niet beter op. Artsen zonder Grenzen zorgde vooral voor beter psychiatrische inrichtingen.

Colombia: Het gewelddadigste land van de wereld door de strijd tussen regering en verschillende rebellengroepen. Artsen zonder Grenzen zorgd ervoor dat de gezondheidsvoorzieningen beter worden.

Brazilië: Door goudzoekers en houtondernemingen krijgen de inheemse bevolkingen in Brazilië zwaar te lijden onder westerse ziektes zoals tbc, waterpokken en diarree. Artsen zonder Grenzen helpt hen om de ziektes te herkennen en te bestrijden. Doodsoorzaak nummer 1 is malaria

Peru: Artsen zonder Grenzen is sinds 2000 niet meer actief in Peru. Ze hebben ze geholpen vanaf 1992 om de gezondheidszorg op te bouwen, dit hebben ze nu overgelaten aan het ministerie van gezondheid.

Cuba: Hier zijn ze ook niet actief meer vanaf 2000. Ze hebben hier het aidspreventiesysteem opgezet, dit houdt in dat er meer aandacht aan word besteed. Er is bijvoorbeeld een aids-informatielijn en zijn op meer plaatsen condooms verkrijgbaar.

El Salvador en Nicaragua: Na de verwoestingen van de orkaan Mitch heeft Artsen zonder Grenzen geholpen met de wederopbouw van El Salvador. Er kwamen nieuwe wate- en sanitatievoorzieningen. Ze houden zich nu voornamelijk bezig met aids en straatkinderen.

Mexico: Dit land werd in 1999 getroffen door 2 zware aardbevingen en de zwaartse overstroming in 40 jaar. Artsen zonder Grenzen hielp mee door medicijnen toe te voeren en hulpposten te plaatsen.

REACTIES

T.

T.

hey ik heb veel aan dit werkstuk, maar heb je ook nog goede plaatjes?

greatz timor

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.