Left luggage (1998)

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
 • Filmverslag door een scholier
 • 2e klas havo | 1308 woorden
 • 28 februari 2015
 • 6 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
6 keer beoordeeld

Film
Taal
Nederlands
Vak
Methode

1. Wie zijn de hoofdpersonen?

Chaja en Simcha.

2. Beschrijf de hoofdpersonen. (Karakter, Gedrag, Levensbeschouwing)

Chaja is een liberale meid van ongeveer 20 jaar oud en vindt dat je mensen met respect moet behandelen en dat iedereen gelijk is. In het begin van de film vindt ze de orthodoxe joden veel te streng, maar later respecteert ze de regels. Chaja komt op voor anderen en ze heeft haar woordje klaar als iemand iets zegt wat zij niet leuk vindt. Chaja is een orthodox jongetje van ongeveer 5 jaar oud. Hij is eigenlijk een lief jongetje dat het liefste alles goed zou doen en zijn ouders perfect zou gehoorzamen, maar hij kan niet praten. Chaja vindt hij ontzettend lief door wat ze allemaal voor hem doet en omdat ze hem leert praten.

3. Wie zijn de bij-personen?

Chaja’s vader, Chaja’s moeder, meneer Kalman, mevrouw Kalman, meneer Apfelschmitt en de conciërge.

4. Waar speelt het verhaal zich af?

Het verhaal speelt zich af in Antwerpen in het begin van de jaren zeventig. Onder andere in de flat waar Chaja woont, in de flat van de joodse familie Kalman, in de flat van Chaja’s ouders, bij de vijver in het park en op straat.

5. Maak een samenvatting in je eigen woorden.

Chaja is een liberale meid van ongeveer 20 en werkt bij een restaurant. Daar is het ontzettend smerig dus besluit ze om daar ontslag te nemen. Meneer Apfelschmitt, een wijze oude man die haar vaak over veel dingen advies geeft, vertelt haar dat ze een baan kan krijgen in een joodse familie om op de kinderen te passen, maar hier wilt ze helemaal niet heen wilt. Toch gaat ze een kijkje nemen bij de familie. Wanneer ze bij hun flat aankomt krijgt ze al snel contact met een gemene chagrijnige conciërge. Hij zegt dat de lift kapot is en dat Chaja dus met de trap moet gaan. Wanneer Chaja bovenaan de trap is komt de conciërge met de lift naar boven. Als ze een dag bij de familie Kalman heeft gewerkt neemt ze gelijk ontslag omdat alles er fout gaat. Thuis verloopt ook niet alles vlekkeloos. Haar ouders zijn getraumatiseerd van de tweede wereld oorlog en hebben vaak onderlinge discussies die leiden tot ruzie. Haar vader is namelijk op zoek naar 2 koffers die hij in de tijd van de tweede wereldoorlog ergens heeft begraven toen hij op de vlucht was. Haar moeder vindt het helemaal niets wat haar vader doet en probeert de tweede wereld oorlog te vergeten door kippensoep en cake te maken. Chaja ontdekte dat ze per ongeluk wat had meegenomen van de familie Kalman en besluit om het terug te brengen. Eenmaal aangekomen smeekt mevrouw Kalman haar om het nog een keer te proberen omdat ze haar hulp heel erg nodig heeft. Chaja probeert het inderdaad nog een keer, mede omdat de ongeveer 5-jarige Simcha haar heel onschuldig aankeek. Vanaf de dag daarna gaat Chaja elke dag met Simcha en zijn tweelingzusjes naar een vijver in het park om naar eendjes te kijken. Meneer Kalman vindt het onzin en is het er niet mee eens dat Chaja op de kinderen past omdat hij vindt dat zijn vrouw al het werk zelf aan hoort te kunnen. Langzamerhand leert Chaja Simcha om te praten wat hij nog nooit heeft gedaan. Zijn eerste woordjes waren door de eenden in de vijver dan ook ‘’KWAK KWAK’’. Wanneer Simcha al hele zinnen kan zeggen wilt Chaja hem de gebeden die hij moet weten voor Pesach leren. Dit heeft hij nog nooit gedaan wat wel hoort. Hierdoor was zijn vader elk jaar bij Pesach erg teleurgesteld in hem. Eenmaal bij Pesach zingt Simcha de joodse gebeden voor. Chaja dacht dat het haar gelukt was om meneer Kalman eindelijk trots te laten zijn op Simcha. Maar zijn reactie is heel anders en zegt dat hij een paar woorden vergeten was. Chaja pikt dit niet en wordt boos op meneer Kalman. Ze loopt de kamer binnen van meneer Kalman waar ze eigenlijk niet mag komen. Meneer Kalman laat een foto zien van zijn vader en broertje die in de tweede wereldoorlog zijn opgehangen door de Duitsers omdat ze de Thora niet wilden vervloeken. Als de volgende dag Chaja weer met Simcha en zijn tweelingzusjes terug is bij de flat vergeet Simcha de liftdeur dicht te doen. Hierdoor wilt de conciërge hem tussen de door stoppen. Chaja wordt hierdoor heel boos op de conciërge en verscheurt zijn pak. Mevrouw Kalman zegt dat de conciërge even tot rust moet komen en dat het daardoor beter is als Chaja een week niet komt oppassen. Ze krijgt wel gewoon uitbetaald. Als Chaja een paar dagen daarna samen met meneer Apfelschmitt door het park loopt vertelt hij haar dat Simcha uit huis is weggelopen en zijn speelgoed eendje die hij van Chaja heeft gekregen is gevonden bij de vijver in het park. In diezelfde vijver is hij verdronken. Als Chaja naar de familie Kalman gaat zegt bijna heel de familie dat het Chaja’s schuld is omdat ze het dom vonden dat ze met een jongen van die leeftijd altijd naar een vijver ging. Ze wilt weggaan, maar op dat moment loopt er iemand naar haar toe die het als enige niet eens is met de familie: mevrouw Kalman. Ze maakt een scheurtje in Chaja’s shirt. Dat doen joden als ze in de rouw zijn. Tot slot, aan het eind van de film, helpt Chaja haar vader met het zoeken van de koffers waar hij al lang naar zoekt.

6. Wat spreekt je het meest aan in de film?

De scène waarin Simcha onder het eten aan tafel een Joods gebed opzegt waar hij samen met Chaja veel tijd aan had besteed. Simcha kende het niet helemaal uit zijn hoofd en zijn vader zei dat het nog niet goed genoeg was. Chaja vloog er meteen op. Hierdoor kreeg ze een ruzietje met meneer Kalman. Deze scène had veel indruk op mij gemaakt, omdat Simcha veel/ moeite had besteed aan het uit het hoofd leren van dat joodse gebed waarna zijn vader dan zegt dat hij het nog niet goed genoeg kent.

7. Wat heeft deze film te maken met levensbeschouwing?

De film draait om mensen waarvan de meeste joods, in een joodse wijk dat zich een paar decennia na de tweede wereldoorlog afspeelt. Het jodendom speelde een grote rol in de WO II. Chaja’s ouders zijn joodse mensen die de WO II hebben meegemaakt. Hierdoor zijn ze voorgoed getraumatiseerd. Hierdoor heeft deze film redelijk veel te maken met levensbeschouwing.

8. Bedenk 3 levensvragen bij de film en geef bij elke vraag een antwoord.

 1. Wat is belangrijk in het leven?

  Dingen waar je gehecht aan bent en/of een doel dat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld een familielid of wijzer worden door middel van school.

 2. Hoe leven mensen met elkaar samen?

  Andere met respect behandelen en in zijn/haar waarden laten

 3. Wat is de betekenis van lijden en dood?

  Met lijden bedoelen we de negatieve gevoelens die mensen kunnen hebben naar aanleiding van bepaalde ervaringen. Het gaat dan om lichamelijk lijden, bijvoorbeeld je knie stoten of van je fiets vallen, of geestelijk lijden, bijvoorbeeld gepest worden of een dierbare verliezen.

9. Zoek een recensie van deze film op op internet.

 Diep menselijk

Een film die makkelijk meerdere keren kan bekeken worden. Hij schetst buitengewoon goed hoe vastgeroeste en starre gewoontes kunnen leiden tot een drama. Tevens laat de prent uitstekend uitkomen wat het verschil is tussen levensvreugde en de misplaatste drang tot lijden. De jeugd laat duidelijk zien dat de mens gemaakt is om gelukkig te zijn en van het leven te genieten. Hoe halsstarrig kan een levenshouding niet zijn?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Left luggage (1998)"