A. verschillende groepen Joden 1. Wat vindt dhr. Apfelschnitt van de chassidische (= orthodoxe) joden?Hij is een wijze man en erg vriendelijk hij staat open voor verschillende joodse stromingen, dus ook de orthodoxe joden.2. Bij welke religieuze groep behoort dhr. Apfelschnitt? Waaraan zie je dat?Liberale joden, hij is wel religieus maar hij kleedt zich niet zoals liberale joden doen ook is hij wat vrijer met de regels van de Thora.3. Wat vindt mevr. Kalman van het chassidisme, waarvan ze deel uitmaakt? (wisselt)Aan het begin van de film houd ze zich heel streng aan alle regels ze heeft dan ook eerst moeite met Chaja. Later in de film merk je dat mevr. Kalman haar man veel te streng vindt met de regels, ook merk je aan het einde van de film dat ze het voor Chaja opneemt.4. Wat vinden dhr. en mevr. Kalman van Chaja, als niet-religieuze? (verandert!)Ze vinden eerst dat ze zich niet goed kleed en niet aan de regels van de Thora houd ook noemt dhr. Kalman haar een hoer. Later in de film neemt mevr. Kalman het voor Chaja op terwijl haar man boos is maakt ze een scheurtje in de kleding van Chaja ze mag mee rouwen. Vervolgens noemt ze Chaja een dappere strijdsters.5. Wat voor Jodin is Chaja eigenlijk? En haar ouders?Chaja is een niet-religieuze jood. Ze leeft niet precies volgens de Thora en houdt zich niet aan alle regels. Chaja is wel liberaal joods opgevoed, want haar ouders zijn liberale joden. Maar Chaja beschouwt zichzelf niet als een joodse.6. Wat vindt Chaja van het chassidisme? (verandert!) Ze snapt eerst niet waarom alle regels zo belangrijk zijn voor de familie Kalman, daar heeft ze het eerst wel moeilijk mee. Maar later verandert dat, dan krijgt ze respect voor de chassidische joden dit komt vooral doordat ze nu de achtergrond van dhr. Kalman weet. Dan durft ze ook te laten zien dat ze zelf ook joods is aan haar huisgenootje.7. Wat vindt de vader van Chaja van de chassidische joden?Hij vindt het vreemd dat orthodoxe joden zich zo ouderwets kleden en zo streng aan de Thora houdenB. tekenen van antisemitisme1. Welke zichtbare tekenen van antisemitisme herken je in de film?Je ziet op de bankjes van het park bij de vijver ‘ Heil Hitler’ ,ook zie je rond het park veel hakenkruizen. De conciërge van het huis waar de familie Kalman woont haat joden en doet er dan ook alles aan om joden dwars te zitten. De huisgenoot van Chaja vindt joden ook wel een beetje vreemd.2. Wat vindt dhr. Apfelschnitt van antisemitische uitingen?Hij vindt de mensen die zulke dingen doen erg bekrompen, volgens hem hebben ze niet het vermogen om na te denken en plaatsen zonder erover na te denken mensen in hokjes.3. In hoeverre zijn de conciërge en Sofie (huisgenote van Chaja) antisemitisch?De conciërge is zeker antisemitisch, hij haat de joden en laat hij laat de familie Kalman en Chaja nooit met de lift gaan. Sofie is ook wel een beetje antisemitisch, want ze vindt het maar raar dat Chaja bij een joods gezin wil werken. En toen Chaja vertelde dat ze joods was schrok ze ook, want ze zag er volgens Sofie helemaal niet uit als een jood. 4. Wat vindt Chaja van de uitingen van de conciërge en Sofie?Chaja haat de conciërge om hoe hij tegen de familie Kalman doet hij had bijna de hand van Simcha gebroken, en hij wil de familie nooit met de lift laten gaan. Aan het begin is Chaja ook boos op hoe Sofie reageert maar kort daarna is het weer goed tussen de 2.5. Hoe gaat mevr. Kalman om met uitingen van antisemitisme?Ze wil met niemand problemen en is bang dat als ze tegen iemand in gaat ze haar huis uit wordt gezet.C. verwerking van de ervaringen in de Tweede W.O1. Op welke verschillende manier verwerken de vader en moeder van Chaja hun ervaringen in de W.O.II?De moeder van Chaja eet heel veel dit komt waarschijnlijk omdat ze hele erge honger heeft moeten lijden in de 2e wereldoorlogDe vader van Chaja is op zoek naar 2 koffers die hij ergens begraven had in de tweede wereldoorlog, hiermee denkt hij dat alle nare herinneringen weggaan wat natuurlijk niet zo is.2. Wie is Selma? Hoe ging zij om met haar ervaringen in de W.O.II?Selma is de zus van Chaja’s vader. Zij kon haar herinneringen aan de W.O.II niet verdragen, dus pleegde ze zelfmoord. 3. Hoe heeft dhr. Kalman de W.O.II verwerkt?De vader en broer van dhr. Kalman zijn in een concentratiekamp voor zijn ogen opgehangen omdat ze niet op de Thora wilden spugen. Dhr. Kalman heeft dit niet goed kunnen verwerken en durft niet meer van iemand te houden ook niet van zijn eigen kinderen meer hier door is hij erg streng geworden.4. Waarom is dhr. Kalman zo streng voor Simcha (m.n. met de religieuze regels)?Een broertje van dhr. Kalman was vermoord in de 2e wereldoorlog. Simcha leek heel erg op hem, daarom durft hij niet meer van Simcha te houden hij is bang om Simcha kwijt te raken. 5. Hoe gaat Chaja om met de ervaringen van de anderen (haar ouders, dhr. Kalman) met de W.O.II? Wat vindt ze van het gedrag van die anderen? (verandert!)Ze vindt dat je de oorlog gewoon achter je moet laten en er niet meer aan moet denken. Maar later snapt ze toch wel hoe sommige mensen het er heel erg moeilijk mee kunnen hebben en het niet zomaar kunnen vergeten. Ze wil haar vader dan ook helpen met zijn koffers opgraven terwijl ze dat eerst juist niet wilde en het belachelijk vond. Zo blijkt maar weer dat de verschrikkelijk 2e wereldoorlog over wordt gedragen op de nabestaande.D. verantwoordelijkheid1. Wie is er volgens jou verantwoordelijk voor dat Simcha zwijgt en later spreekt?Degene die verantwoordelijk is voor het zwijgen van Simcha is zijn vader, Simcha is heel erg bang voor hem en durft hierdoor niet meer te praten. Dat hij later spreekt komt zeker door Chaja ze raakt bevriend met het jongetje en koopt een rol-eendje voor hem.2. Is Chaja verantwoordelijk voor wat Simcha op het eind overkomt:a. volgens dhr. en mevr. Kalman?Wel volgens dhr. Kalman want toen Chaja naar hun toe kwam aan het eind zei hij dat ze weg moest gaan, maar niet volgens mevr. Kalman want zij noemt Chaja juist een dappere strijder.b. volgens de andere chassidische joden?Ja, net als dhr. Kalman vonden zij dat Chaja verantwoordelijk was omdat zij altijd met Simcha naar die vijver ging om eendjes te kijken en hem zo ontvreemde van zijn ouders.c. volgens dhr. Apfelschnitt?Nee, dhr. Apfelschnitt zegt tegen Chaja dat zij even schuldig is als de eenden de bomen en de rest van het park.d. volgens haarzelf?Nee, zij voelde zich wel verantwoordelijk maar had niet het gevoel dat het haar schuld was.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.