Jesus (1999)

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 3e klas vwo | 2980 woorden
  • 13 maart 2009
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 6
6 keer beoordeeld

Film
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De verhaallijn:
• Het verhaal begint met Pilates die aankomt in de stad, en meteen merk je een soort rivaliteit tussen hem en Herodes.
• Jezus en Jozef zoeken werk buiten het gebied van de hongersnood.
• Pilates gaat naar de tempel en ontmoet Kajafas, een hoge priester en komt daar nieuwe regels vertellen. De Joden zijn er niet blij mee en laten zich liever onthoofden.
• Terug in Betanië flirten Jezus en Maria van Betanië een beetje.
• Bij Jozef en Maria thuis is er een huiszoeking, ze komen kapitaal innen.
• Een tijdje later sterft Jozef en een begrafenis volgt.
• Bij de begrafenis smeekt Jezus om Jozef weer tot leven te wekken, wat uiteindelijk niet gebeurd.
• Maria verteld aan Jezus dat zij, 31 jaar geleden, als maagd zijnde, zwanger is geraakt van een engel.
• Jezus verlaat Maria, volgt zijn eigen weg en gaat naar Betanië, naar Lazerus en Maria van Betanië. Hij vertelt Maria van Betanië dat hij niet met haar kan trouwen.
• Jezus vertrekt uit Betanië en gaat naar Johannes de Doper, hij en Jezus ontmoeten elkaar weer na 20 jaar.
• Er wordt feest gehouden en ze denken aan vroeger, toen ze hun bar mitswa. Toen Jezus met de priesters/mensen in de tempel bleef praten.
• De volgende dag word Jezus gedoopt door Johannes en God komt in hem en vertelt dat Jezus zijn zoon is.
• Jezus komt de duivel tegen in de woestijn in de vorm van een vrouw in een rood gewaad (lustig gekleed) en in die van een man in een zwart pak. De duivel in de vorm van een man probeert hem te verleiden door te zeggen dat Jezus het volk moet helpen etc. Hij laat hem ook zien wat hij kan en dat hij zijn krachten kan misbruiken.
• Jezus wordt onthaalt als Messias door 2 mannen; Andreas en Johannes.
• Jezus krijgt te horen over zijn geboorte en over de 3 wijzen.
• Op de bruiloft van Benjamin verandert hij water in wijn.
• Herodes Antipas komt bij Johannes de Doper om te horen wat hij heeft te zeggen.
• Jezus en zijn volgelingen gaan naar Jakobus en Simon. Jezus gaat mee op zee, vult de netten met vis, want Simon en Jakobus geloofden hem eerst niet, totdat ze gevuld waren en hij noemt Simon, Petrus.
• Hij geneest een jongen met verlamde benen.
• Johannes de Doper wordt gevangen genomen.
• De Stad wordt aangevallen door Zeloten. Jezus ontmoet Barabbas (een veelvuldig misdadiger/moordenaar). Hij vraagt Judas en Mattëus (eerst Levi) om hem te volgen.
• Salomé danst voor haar vaders verjaardag en mag één ding kiezen wat ze wil. Dat is het hoofd van Johannes de Doper, op aangeven van haar moeder.
• Jezus gaat dansen op een markt(plein).
• Er wordt een vrouw naar Kajafas gebracht omdat zij overspel had gepleegd. Jezus oordeelt of ze schuldig os of niet en zegt: ‘Laat degene onder u die zonder zonden is de eerste steen werpen’.
• Jezus vraagt of Maria Magdalena mee gaat met hem en zijn discipelen.
• Jezus gaat naar de tempel en ziet dat daar een markt wordt gehouden en maakt ’t weer tot het huis van God d.m.v. geweld.
• In het paleis wordt een toneelstuk (na)gespeeld van “het tempel incident”.
• Jezus spreekt een hele grote menigte toe.
• Hij kiest zijn 12 discipelen: Simon, Johannes, Jakobus, Andreas, Judas (Iskarioth; messentrekker), Mattëus (eigenlijk Levi), Thomas, Filippus, Bertholomeus, Jakobus, Taddëus en Simon/Petrus (“de Zeeloot”; de verzetstrijder).
• Discipelen komen in een storm op zee terecht en Jezus loopt over het water. Petrus probeert dat ook, wat eerst ook lukt maar daarna zakt ‘ie langzaam weg. Want zijn geloof is te klein.
• Jezus komt een groep mensen tegen en vrouw vraagt hem om hulp voor haar zieke dochter. Hij zegt tegen haar dat ze naar huis moet gaan, en daar blijkt dat haar dochter genezen is.
• Maria stelt Maria Magdalena aan Jezus voor.
• Een man komt Jezus vertellen dat Lazarus op sterven ligt.
• Jezus beveelt 2 mannen de steen voor het graf van Lazarus weg te halen. Jezus vraagt aan God om Lazarus op te wekken uit zijn dood. Lazarus komt uit zijn graf gelopen.
• Hoge priesters en Joden discussiëren over het opwekkingsverhaal van Jezus en Lazarus.
• Mannen van Barabbas en Judas praten met elkaar en zeggen dat er spoedig een opstand komt.
• Jezus vertelt dat Hij Pascha sterft. En dat hij na 3 dagen zal opstaan.
• Pilates en Kajafas praten, Kajafas zal Jezus uitleveren aan Pilates. Later Kajafas levert Jezus over aan Pilates, zoals afgesproken.
• Jezus en zijn discipelen beginnen aan het welbekende “avondmaal”. Hij vertelt dat er een verrader in hun midden is, en Judas vertrekt.
• Judas zoekt het rechterhandje van de hoge priester op en vertelt dat hij Jezus kan leveren tegen betaling van 30 zilverlingen.
• Jezus en zijn discipelen gaan naar de Olijfberg en bidden. Jezus vraagt Petrus en nog 3 anderen mee. Hij vraagt ze om bij hem en wakker te blijven.
• Tijdens het bidden/smeken komt Jezus de Satan weer tegen. Hij probeert op Jezus in te spelen met gevoelens en hij laat oorlogen aan hem zien die in zijn naam, of die daar mee te maken hebben, gevochten worden.
• Judas komt en verraadt Jezus met de welbekende “kus op het voorhoofd”. Ze nemen hem mee en gaan naar het gerechtshof.
• Bij het gerechtshof ontkent Petrus een discipel te zijn van Jezus, tot 3 keer toe. Dan begint de haan 3 maal te kraaien.
• Jezus wordt naar Pilates gebracht.
• Hij wordt naar Herodes Antipas gebracht en hij vraagt om een teken, maar Jezus blijft zwijgen.
• Hij wordt weer naar Pilates gebracht. Daar mag het volk kiezen tussen Barabbas en Jezus. Ze kiezen Barabbas en Jezus wordt gegeseld. Dan was Pilates zijn handen en zegt: ‘Kruisig hem!’
• Jezus moet de berg op met het kruis op zijn rug en word daar gekruisigd.
• Dan volgen er 3 uur van duisternis.
• Later kan Judas niet meer tegen zijn schuldgevoel en hang hij zichzelf op.
• Als Jezus uiteindelijk dood is, brengen ze hem naar het graf.
• Na de voorspelde 3 dagen ziet Maria Magdalena dat zijn graf leeg is. Ze gaat naar de discipelen om het hen te vertellen. Petrus en Johannes gaan zo snel mogelijk naar het graf.
• Maria komt Jezus levend tegen. Zij gaat naar de discipelen om het te vertellen. Ze zijn allemaal een beetje cynisch, maar Thomas gelooft het absoluut niet. (Eerst zien dan geloven)
• Jezus komt binnen en nu pas gelooft Thomas het. Jezus vertelt dat ze alles moeten verkondigen.
• Dan volgt er een enorme sprong naar de toekomst (eind 20e/begin 21e eeuw). Waar hij wordt omarmt/geknuffeld door een stuk of 15 kinderen. Met waarschijnlijk als boodschap, dat hij nog steeds in ons hart zit.

Analyse van de keuze van de filmmaker:
Word Jezus afgebeeld? Ja, zoals ik hem voor me zou zien.
De locaties en decors? (Bijna) alles is in (de woestijn van) Marokko gefilmd.
De casting en rollen? Ik vind dat de regisseur de casting goed voor mekaar heeft, als ik aan Jezus denk, denk ik aan een persoon zoals gespeeld wordt en dat heb ik ook bij meerdere personages.
Het genre en de bedoeling van de film? Ik denk dat het genre een beetje documentaire, drama en speelfilm is. Omdat het je verteld hoe zijn leven was, op een levendige manier en er zit soms wat humor in.
Historisch -> Wat is feitelijk (zoals wonderverhalen)? Zijn wonderen en alle belangrijke gebeurtenissen, zover ik de bijbel ken. En ik weet of er in de bijbel staat dat Jezus nou wel of niet dat ene glas wijn of brood had gegeten.
Hoe ga je om met de gevoelens van gelovigen? Ik vind deze film erg christen vriendelijk. Omdat er geen beledigingen worden gemaakt, God wordt niet afgebeeld en het zou niet gelovigen eerder aansporen om te geloven dan dat het ze afschrikt.

Persoonlijke waardering: ****
Ik vind het een erg goede film. Het leven van Jezus wordt op een neutrale manier vertelt en de film beeldt Jezus af zoals ik hem voor me zie. Ook vind ik het goed dat ze zijn wonderen laten zien omdat, dat dingen zijn die jongeren wat meer herkennen, dus deze film is ook voor een breed publiek.
Ook is het belangrijk dat ze de bekendere gebeurtenissen en uitspraken erin hebben gestopt. Zodat je het gevoel krijgt als bij de Harry Potter boeken en films, eerst lees je het boek en denk je spannend of wat dan ook, maar je vormt dan automatisch een beeld, maar als je er dan ook echt beeld bij hebt dan krijg je meer het gevoel van oh… en wauw... omdat het misschien overeenkomt of juist helemaal niet bij je eigen beeld. Zodat je het herkend en dat je niet het gevoel hebt naar iets totaal vreemds te kijken en er niks van te snappen.
Het is ook goed van de filmmakers om het verhaal niet te ingewikkeld te vertellen.
En dat ze aan het einde van de film ook nog een diepe boodschap geven is slim, zodat je voor jezelf een soort conclusie hebt.

De verhaallijn:
• Het verhaal begint met Pilates die aankomt in de stad, en meteen merk je een soort rivaliteit tussen hem en Herodes.
• Jezus en Jozef zoeken werk buiten het gebied van de hongersnood.
• Pilates gaat naar de tempel en ontmoet Kajafas, een hoge priester en komt daar nieuwe regels vertellen. De Joden zijn er niet blij mee en laten zich liever onthoofden.
• Terug in Betanië flirten Jezus en Maria van Betanië een beetje.
• Bij Jozef en Maria thuis is er een huiszoeking, ze komen kapitaal innen.
• Een tijdje later sterft Jozef en een begrafenis volgt.
• Bij de begrafenis smeekt Jezus om Jozef weer tot leven te wekken, wat uiteindelijk niet gebeurd.
• Maria verteld aan Jezus dat zij, 31 jaar geleden, als maagd zijnde, zwanger is geraakt van een engel.
• Jezus verlaat Maria, volgt zijn eigen weg en gaat naar Betanië, naar Lazerus en Maria van Betanië. Hij vertelt Maria van Betanië dat hij niet met haar kan trouwen.
• Jezus vertrekt uit Betanië en gaat naar Johannes de Doper, hij en Jezus ontmoeten elkaar weer na 20 jaar.
• Er wordt feest gehouden en ze denken aan vroeger, toen ze hun bar mitswa. Toen Jezus met de priesters/mensen in de tempel bleef praten.
• De volgende dag word Jezus gedoopt door Johannes en God komt in hem en vertelt dat Jezus zijn zoon is.
• Jezus komt de duivel tegen in de woestijn in de vorm van een vrouw in een rood gewaad (lustig gekleed) en in die van een man in een zwart pak. De duivel in de vorm van een man probeert hem te verleiden door te zeggen dat Jezus het volk moet helpen etc. Hij laat hem ook zien wat hij kan en dat hij zijn krachten kan misbruiken.
• Jezus wordt onthaalt als Messias door 2 mannen; Andreas en Johannes.
• Jezus krijgt te horen over zijn geboorte en over de 3 wijzen.
• Op de bruiloft van Benjamin verandert hij water in wijn.
• Herodes Antipas komt bij Johannes de Doper om te horen wat hij heeft te zeggen.
• Jezus en zijn volgelingen gaan naar Jakobus en Simon. Jezus gaat mee op zee, vult de netten met vis, want Simon en Jakobus geloofden hem eerst niet, totdat ze gevuld waren en hij noemt Simon, Petrus.
• Hij geneest een jongen met verlamde benen.
• Johannes de Doper wordt gevangen genomen.
• De Stad wordt aangevallen door Zeloten. Jezus ontmoet Barabbas (een veelvuldig misdadiger/moordenaar). Hij vraagt Judas en Mattëus (eerst Levi) om hem te volgen.
• Salomé danst voor haar vaders verjaardag en mag één ding kiezen wat ze wil. Dat is het hoofd van Johannes de Doper, op aangeven van haar moeder.
• Jezus gaat dansen op een markt(plein).
• Er wordt een vrouw naar Kajafas gebracht omdat zij overspel had gepleegd. Jezus oordeelt of ze schuldig os of niet en zegt: ‘Laat degene onder u die zonder zonden is de eerste steen werpen’.
• Jezus vraagt of Maria Magdalena mee gaat met hem en zijn discipelen.
• Jezus gaat naar de tempel en ziet dat daar een markt wordt gehouden en maakt ’t weer tot het huis van God d.m.v. geweld.
• In het paleis wordt een toneelstuk (na)gespeeld van “het tempel incident”.
• Jezus spreekt een hele grote menigte toe.
• Hij kiest zijn 12 discipelen: Simon, Johannes, Jakobus, Andreas, Judas (Iskarioth; messentrekker), Mattëus (eigenlijk Levi), Thomas, Filippus, Bertholomeus, Jakobus, Taddëus en Simon/Petrus (“de Zeeloot”; de verzetstrijder).
• Discipelen komen in een storm op zee terecht en Jezus loopt over het water. Petrus probeert dat ook, wat eerst ook lukt maar daarna zakt ‘ie langzaam weg. Want zijn geloof is te klein.
• Jezus komt een groep mensen tegen en vrouw vraagt hem om hulp voor haar zieke dochter. Hij zegt tegen haar dat ze naar huis moet gaan, en daar blijkt dat haar dochter genezen is.
• Maria stelt Maria Magdalena aan Jezus voor.
• Een man komt Jezus vertellen dat Lazarus op sterven ligt.
• Jezus beveelt 2 mannen de steen voor het graf van Lazarus weg te halen. Jezus vraagt aan God om Lazarus op te wekken uit zijn dood. Lazarus komt uit zijn graf gelopen.
• Hoge priesters en Joden discussiëren over het opwekkingsverhaal van Jezus en Lazarus.
• Mannen van Barabbas en Judas praten met elkaar en zeggen dat er spoedig een opstand komt.
• Jezus vertelt dat Hij Pascha sterft. En dat hij na 3 dagen zal opstaan.
• Pilates en Kajafas praten, Kajafas zal Jezus uitleveren aan Pilates. Later Kajafas levert Jezus over aan Pilates, zoals afgesproken.
• Jezus en zijn discipelen beginnen aan het welbekende “avondmaal”. Hij vertelt dat er een verrader in hun midden is, en Judas vertrekt.
• Judas zoekt het rechterhandje van de hoge priester op en vertelt dat hij Jezus kan leveren tegen betaling van 30 zilverlingen.
• Jezus en zijn discipelen gaan naar de Olijfberg en bidden. Jezus vraagt Petrus en nog 3 anderen mee. Hij vraagt ze om bij hem en wakker te blijven.
• Tijdens het bidden/smeken komt Jezus de Satan weer tegen. Hij probeert op Jezus in te spelen met gevoelens en hij laat oorlogen aan hem zien die in zijn naam, of die daar mee te maken hebben, gevochten worden.
• Judas komt en verraadt Jezus met de welbekende “kus op het voorhoofd”. Ze nemen hem mee en gaan naar het gerechtshof.
• Bij het gerechtshof ontkent Petrus een discipel te zijn van Jezus, tot 3 keer toe. Dan begint de haan 3 maal te kraaien.
• Jezus wordt naar Pilates gebracht.
• Hij wordt naar Herodes Antipas gebracht en hij vraagt om een teken, maar Jezus blijft zwijgen.
• Hij wordt weer naar Pilates gebracht. Daar mag het volk kiezen tussen Barabbas en Jezus. Ze kiezen Barabbas en Jezus wordt gegeseld. Dan was Pilates zijn handen en zegt: ‘Kruisig hem!’
• Jezus moet de berg op met het kruis op zijn rug en word daar gekruisigd.
• Dan volgen er 3 uur van duisternis.
• Later kan Judas niet meer tegen zijn schuldgevoel en hang hij zichzelf op.
• Als Jezus uiteindelijk dood is, brengen ze hem naar het graf.
• Na de voorspelde 3 dagen ziet Maria Magdalena dat zijn graf leeg is. Ze gaat naar de discipelen om het hen te vertellen. Petrus en Johannes gaan zo snel mogelijk naar het graf.
• Maria komt Jezus levend tegen. Zij gaat naar de discipelen om het te vertellen. Ze zijn allemaal een beetje cynisch, maar Thomas gelooft het absoluut niet. (Eerst zien dan geloven)
• Jezus komt binnen en nu pas gelooft Thomas het. Jezus vertelt dat ze alles moeten verkondigen.
• Dan volgt er een enorme sprong naar de toekomst (eind 20e/begin 21e eeuw). Waar hij wordt omarmt/geknuffeld door een stuk of 15 kinderen. Met waarschijnlijk als boodschap, dat hij nog steeds in ons hart zit.

Analyse van de keuze van de filmmaker:
Word Jezus afgebeeld? Ja, zoals ik hem voor me zou zien.
De locaties en decors? (Bijna) alles is in (de woestijn van) Marokko gefilmd.
De casting en rollen? Ik vind dat de regisseur de casting goed voor mekaar heeft, als ik aan Jezus denk, denk ik aan een persoon zoals gespeeld wordt en dat heb ik ook bij meerdere personages.
Het genre en de bedoeling van de film? Ik denk dat het genre een beetje documentaire, drama en speelfilm is. Omdat het je verteld hoe zijn leven was, op een levendige manier en er zit soms wat humor in.
Historisch -> Wat is feitelijk (zoals wonderverhalen)? Zijn wonderen en alle belangrijke gebeurtenissen, zover ik de bijbel ken. En ik weet of er in de bijbel staat dat Jezus nou wel of niet dat ene glas wijn of brood had gegeten.
Hoe ga je om met de gevoelens van gelovigen? Ik vind deze film erg christen vriendelijk. Omdat er geen beledigingen worden gemaakt, God wordt niet afgebeeld en het zou niet gelovigen eerder aansporen om te geloven dan dat het ze afschrikt.

Persoonlijke waardering: ****
Ik vind het een erg goede film. Het leven van Jezus wordt op een neutrale manier vertelt en de film beeldt Jezus af zoals ik hem voor me zie. Ook vind ik het goed dat ze zijn wonderen laten zien omdat, dat dingen zijn die jongeren wat meer herkennen, dus deze film is ook voor een breed publiek.
Ook is het belangrijk dat ze de bekendere gebeurtenissen en uitspraken erin hebben gestopt. Zodat je het gevoel krijgt als bij de Harry Potter boeken en films, eerst lees je het boek en denk je spannend of wat dan ook, maar je vormt dan automatisch een beeld, maar als je er dan ook echt beeld bij hebt dan krijg je meer het gevoel van oh… en wauw... omdat het misschien overeenkomt of juist helemaal niet bij je eigen beeld. Zodat je het herkend en dat je niet het gevoel hebt naar iets totaal vreemds te kijken en er niks van te snappen.
Het is ook goed van de filmmakers om het verhaal niet te ingewikkeld te vertellen.
En dat ze aan het einde van de film ook nog een diepe boodschap geven is slim, zodat je voor jezelf een soort conclusie hebt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Jesus (1999)"