Gandhi (1982)

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 4e klas vwo | 979 woorden
  • 21 mei 2005
  • 77 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 77 keer beoordeeld

Film
Taal
Nederlands
Vak
1. Gandhi was een zeer vriendelijke man die niets verzweeg. Zijn bijnaam, Mahatma, betekent groot van ziel, Indisch volksleider. Mahatma’s ideaal was tot het uiterste vast te houden aan de Waarheid (die hij ziet als God). Het was een grote titel want het werd vroeger ook aan brahmaanse wijsgeren gegeven.

2. In Zuid-Afrika doet Ghandi vele ervaringen op.
In Zuid-Afrika ging hij werken als advocaat. Hij verdiende veel geld en werd de leider van de Indische gemeenschap. Na de boerenoorlog werden de Indiërs meer en meer gediscrimineerd, want het was een grote minderheid in Zuid-Afrika. Gandhi reageerde hiertegen met geweldloze demonstraties. Het is het herstellen van de waarheid, niet door de tegenstander pijn te doen, maar door zelf pijn te verdragen. Na talloze protestacties volgens deze methode, waarbij Gandhi en duizenden Indiërs in de gevangenis belandden, werd een compromis gesloten waarbij de Indiase gemeenschap aan waardigheid en zelfrespect zou winnen.
Gandhi’s optreden zorgde ervoor dat de Indiaanse immigranten politieke rechten kregen.

In India strijdt Ghandi voor onafhankelijkheid en doet dit ook alleen door middel van geweldloze demonstraties wanneer dit toch gebeurd gaat hij in hongerstaking om zijn volgelingen te laten stoppen met het geweld.

3. In de film komen een aantal vormen van geweldloos verzet voor: Ghandi en zijn volgelingen laten zich bijna door paarden vertrappelen, ze gaan allemaal op de grond liggen en doen er niets tegen. Ook loopt hij met al zijn volgelingen naar bewakers toe die onterecht mensen gevangen houden, de mannen laten zich telkens weer neer knuppelen door de bewakers en de vrouwen verzorgen de gewonde mannen. Er wordt geen geweld gebruikt. Ook verzamelt Ghandi allemaal mensen op een bepaalde plek en zonder dat ze iemand kwaad doen worden ze beschoten door engelse soldaten, er vallen honderden doden.
Hij spoorde de mensen aan om zelf katoen te spinnen en te weven en alleen in India gemaakte kleren te dragen.
Hierdoor zouden textielwerkers in Engeland werkloos worden. De Indiërs hadden echter veel meer te doen, want de goederen die men in Engeland maakte, moesten nu door de Indiërs zelf geproduceerd worden. Ook de geweldloze mars naar de zeeplaats waar Gandhi een handvol zout opraapte was een van zijn acties. Gandhi protesteerde hiermee tegen de onrechtvaardige zoutbelasting. Hij toonde de Indiërs dat zij hun eigen zout konden winnen. Het enthousiasme was onvoorstelbaar groot. Over heel India begonnen de mensen zelf zout te winnen. Minstens 60.000 mensen werden gearresteerd.
Op het moment dat er wel geweld wordt gebruikt door de volgelingen van Ghandi, gaat Ghandi in hongerstaking, om te laten zien dat dat niet de manier is waarop hij wil demonstreren.

Geweldloosheid komt voort uit het Hindoeïsme, omdat iedereen heeft zijn eigen taak of plicht binnen het Hindoeïsme (Dharma). Om te stijgen in het volgende leven moet men een goed karma overschot hebben. Dit kan alleen worden bereikt door volgens je plicht te leven en geen slechte daden pleegt.
Ook is reïncarnatie een kernbegrip in het Hindoeïsme, je moet daarom ook respect hebben voor ieder levend wezen, het zou wel eens familie kunnen zijn geweest. Ook draagt ieder wezen zijn eigen steentje bij aan de samenleving.


Ik vind het persoonlijk heel erg goed dat Ghandi door middel van geweldloze acties onder andere voor de strijdt tegen de onderdrukking. Zo laat hij zien dat de Engelsen wel heel erg fout bezig waren, omdat Ghandi zelf helemaal geen geweld gebruikt kunnen ze alleen maar toegeven dat ze fout bezig zijn. Hoe lang het ook duurt, op een gegeven moment moeten ze wel toegeven. Hij laat gewoon zien dat hij heel veel moed heeft en alles voor zijn doel overheeft, al zou het zijn dood worden.

4. Uiteindelijk werd de onafhankelijkheid van de Britten erkend, mede door de verzwakking tijdens de tweede wereldoorlog. De Britten trokken zich terug naar hun eigen land. Gandhi was niet werkelijk blij, want er ontstonden onenigheden tussen Hindoes en Moslims. Met zijn toespraken probeerde hij beide partijen te overtuigen om de wapens neer te leggen.
Zijn toespraken hielpen niet, maar Ghandi legde zich niet neer bij de toewijzing van India aan de Hindoes en Pakistan aan de Moslims. Niet veel later werd Ghandi neergeschoten.

5.Ghandi heeft in zijn leven heel erg veel betekend voor India. Na de eerste wereldoorlog wilde men in India zelfbestuur. De Britten wilde onder geen mogendheid hun belangrijkste kolonie afstaan. Dit bracht Ghandi in verzet. Hij kondigde een dag van vasten en bidden aan. Hij spoorde de mensen aan om geen geweld te gebruiken en om zo de Engelsen neer te halen door schaamte. De Britten deden niets anders dan de acties, soms met harde hand, neerslaan. Maar Ghandi bleef vechten en zijn aantal volgelingen groeide snel door zijn manier van verzet; geweldloos. Uiteindelijk werd India onafhankelijk, maar zelfs nu bleef Ghandi nog strijden voor de verzoening van de Hindoeïsme met de Islamieten. Ghandi heeft ervoor gezorgd dat India onafhankelijk werd en deed er alles aan om de vrede en rust te handhaven. Dit allemaal door geen geweld te gebruiken en er uiteindelijk zijn leven ervoor te geven.

6. De ondertitel van de film is: “his triumph changed the world forever”.
Met deze uitspraak ben ik het niet eens, want ik weet zeker dat India hoe dan ook onafhankelijk zou worden, vroeg of laat zouden de Britten toch wel moeten toegeven. Ghandi heeft heel erg veel voor India gedaan en dat land heeft hij zeer zeker veranderd, maar op wereldniveau heeft Ghandi geen groot aandeel in de dekolonisatie van deze wereld, want die hand werd al gelegd door de VS die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat kolonies niet meer konden in deze (nieuwe)tijd. Ghandi heeft wel een heel nieuwe manier laten zien van actie voeren; geweldloze acties.

Hij spande een strijd aan tegen het kwaad. Zonder haat bevocht hij hen, die wel haat koesterden.

Hiermee heeft hij zeker wel indruk gemaakt op deze wereld.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Gandhi (1982)"