The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Filmverslag door een scholier
  • 4e klas havo | 2876 woorden
  • 1 mei 2006
  • 233 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.8
  • 233 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
1. Algemene gegevens

Titel The Chronicles of Narnia, The Lion , The Witch and the Wardrobe
Regisseur Andrew Adamson
Jaartal 2005
Land van herkomst Nieuw Zeeland
Hoofdrolspelers Georgie Henley, William Moseley , Anna Popplewell, Skandar Keynes, Tilda Swinton

De film gaat vooral over de strijd tussen goed en kwaad,
er wordt vooral naar gerechtigheid gestreefd

2. Plot

Tijdens de tweede wereldoorlog werden vier jonge kinderen, Peter; Susan; Edmund en Lucy, naar een oude professor op het platteland gestuurd, vanwege de luchtaanvallen.
Toen ze de volgende ochtend het grote landhuis verkenden, vond Lucy een grote oude klerenkast, vol bontjassen. Ze stapte de kast in en vond zich, voorbij een paar rijen jassen in een donker besneeuwd woud. Ze liep door tot ze een lantarenpaal zag, waar ze de faun Tumnus tegenkwam. Die was verbaasd een mens te zien en nodigde haar uit in zijn gezellige hol. Hij vertelde haar van het land waar ze zich bevond, Narnia. Na een lange avond praten barstte Tumnus in tranen uit. Hij zei dat hij door de White Witch betaald werd om elke mens die hij tegenkwam te laten slapen en aan haar uit te leveren. Maar nu kon hij het niet. Hij leidde haar stiekem terug naar de lantarenpaal en Lucy kwam veilig terug naar het landhuis.

Daar bleek dat ze nog geen minuutje weg was geweest en niemand geloofde haar verhaal. En in de kast vond men niets. Enkele dagen later verstopte Edmund zich in dezelfde kast. Hij vond zich ook in Narnia. Hij kwam een dame in het wit, in een slee, die de koningin van Narnia zei te zijn. Ze bracht hem onder haar invloed. Ze was geinteresseerd in zijn broer en twee zussen en in het verhaal van Lucy. Ze beloofde hem veel als hij zijn broer en zussen mee zou brengen naar haar kasteel. Toen ze vertrokken was kwam Lucy, die uitgelaten was dat hij Narnia ook ontdekt had, net aangelopen. Hij begreep dat de koningin de verschrikkelijke White Witch was waar Lucy het over had, maar zei niets.
Tegen de anderen loog hij er geweest te zijn.
Dagen later belandden ze allemaal in de kast en vonden zich in Narnia. Vervolgens vonden ze het hol van Tumnus geplunderd en hijzelf meegevoerd door de aanhangers van de White Witch. Ze volgden een roodborstje die hun aandacht trok. Die leidde hen naar een verre open plaats, waar ze opgehaald werden door een pratende bever. Die bracht ze naar zijn huis. Na een maaltijd vertelden zijn vrouw en hij over Narnia, dat alle zorgen over zouden zijn, want volgens geruchten kwam de legendarische leeuw Aslan, de koning, terug en dat de vier kinderen hem moesten ontmoeten bij de Stone Table. En van de voorspelling dat het kwaad weg zou zijn wanneer twee mannen en twee vrouwen op de vier tronen van Cair Paravel zouden zitten. Pas toen merkten ze dat Edmund verdwenen was en men wist zeker dat hij naar de White Witch gegaan was, om hen te verraden. Ze maakten zich zo snel mogelijk klaar voor vertrek. Na een lange avond lopen brachten ze de nacht door in een schuilplaats. De volgende ochtend was Father Christmas er, een teken dat de macht van de White Witch taande. Hij gaf o.a. aan Peter een zwaard en schild, Susan een boog met pijlen en een magische hoorn en Lucy gaf hij een flesje met een helend middel erin.
Intussen had Edmund de White Witch bereikt en haar alles verteld. Ze stuurde twee van haar grote wolven naar het huis van de bevers en vertrok zelf in haar slee naar de Stone Table, Edmund meevoerend. Toen ze onderweg een gezelschap boswezens kerst zagen vieren, veranderde de White Witch hen in steen. Later begon de sneeuw snel te smelten, bloemen te groeien en opeens barstten alle vogeltjes in gezang uit. De lente was met Aslan gekomen.
Na het middaguur arriveerden de drie andere kinderen en de bevers op een platte heuvel, waarop de Stone Table lag. Daarnaast stonden een rijk paviljoen, Aslan en diens gevolg van dryaden, najaden, centauren, luipaarden, eenhoorns, adelaars en honden. Aslan vertelde hen dat ze alle vier over Narnia zouden heersen, toen die twee wolven van de White Witch aanvielen. Peter doodde een en de ander vluchtte. Toen hij de White Witch bereikte zei zij hem alle kwade wezens in Narnia te verzamelen. Zelf begon ze aan een ritueel om Edmund te doden. Maar net op tijd kwamen de eenhoorns en adelaars van Aslan, Edmund redden, al ontsnapte de White Witch.
De volgende ochtend kwam de White Witch naar de Stone Table en sprak over de diepe magie, die haar het recht gaf op een leven voor elke verrader. In een gesprek onder vier ogen ruilde Aslan zijn leven in voor dat van Edmund. Die nacht zetten ze met het leger van Aslan kamp op bij de voorden van Beruna. Die nacht sluipt Aslan weg naar de Stone Table, gevolgd door Susan en Lucy. Daar werd hij opgewacht door de White Witch en haar leger. Susan en Lucy zagen hem gebonden en gemarteld worden om tenslotte geofferd te worden door de White Witch. Bij zonsopgang, toen de White Witch en haar leger weg waren, hoorden ze dat de Stone Table in tweeen brak en Aslan leefde weer door een magie ouder dan de diepe magie, waar de White Witch.

Vervolgens gingen ze met Aslan naar het kasteel van de White Witch, waar hij alle versteende slachtoffers van de White Witch wekte, waaronder Tumnus. Waarna allen zich zo snel mogelijk naar de voorden van Beruna begaven. En het tij van de strijd tussen het leger van Aslan, onder leiding van Peter, en de monstruositeiten van de White Witch keerden. Aslan doodde de White Witch.
Ze werden alle vier gekroond in Cair Paravel en regeerden vele jaren. Ze vergaten hun verleden in onze wereld. Op een dag kwamen ze tijdens een jachtpartij in een verlaten woud de lantarenpaal tegen. Niet wetend wat het was, gingen ze verder het mysterieuze pad af en vonden zichzelf weer in de kast in het landhuis. Er bleek geen tijd verstreken te zijn sinds ze zich erin hadden verstopt.

3. Middelen

De film speelt zich voornamelijk af op het landgoed van de professor en het betoverde land Narnia. Doordat deze 2 locaties met elkaar verbonden zijn bepalen die de sfeer in de film. Wanneer je door de kledingkast gaat die in het landhuis staat kom je in Narnia, de betoverde wereld. In het begin van de film is het in Narnia winter, dit creëert een koele, sombere sfeer. Naar mate de film vordert wordt het steeds mooier in Narnia, de zon begint te schijnen, de sneeuw verdwijnt en het land wordt weer groen, hierdoor wordt de sfeer opgewekter.

De belichting speelt niet echt een rol, er zijn mij trouwens helemaal geen belichtingseffecten opgevallen. Misschien zijn die er ook wel niet geweest. Het verhaal speelde zich grotendeels buiten af, waar het bijna altijd dag was, of in een kamer waar kaarsen of vuur de kamer belichtte.

Het boek speelt zich ongeveer af tijdens de 2e wereldoorlog, de vier kinderen hebben dus normale kleren aan uit die tijd afkomstig. The White Witch draagt een lange witte jurk en heeft een soort cape om van wit bont.

Muziek is erg belangrijk in The Lion, The Witch and The Wardrobe. Narnia is een wereld vol fantasie waar een soort magie in veel scènes aanwezig hoort te zijn. Muziek kan daar veel aan bijdragen. De muziek in de film is speciaal gecomponeerd voor de film door Harry Gregson-Williams

Op sommige momenten had de muziek een opvallende rol. Een voorbeeld:
Wanneer Luzy op bezoek is bij Mr Tumnus speelt hij een slaapliedje voor haar waardoor zij al snel in slaap valt. Dit doet hij zodat hij haar gemakkelijk naar The White Witch kan brengen.

4. Personages

Je krijgt in de film informatie over Lucy, The White Witch en Aslan
In de film word duidelijk dat Lucy heel eerlijk is, Wanneer Lucy in Narnia is geweest en daar thuis alles over verteld aan haar broers en zus, geloven ze haar niet. Zij gaan praten met de professor over Lucy. Hij vraagt hen of ze wel zeker weten dat ze liegt, door te vragen of zij meestal de gene is die leugens verteld, of de waarheid spreekt.
In het land Narnia is iedereen heel bang voor The White Witch, ze zeggen over haar dat ze heel gemeen is, en dat een ieder die iets doet wat zij niet goed vind dat ze die in steen verandert.
Iedereen in het land Narnia, houdt van Koning Aslan, ze spreken heel lovend over hem. Ze weten dat wanneer hij terug komt in Narnia, dat The White Witch hem zal vrezen en dat hij haar overwint.

5. Thematiek en interpretatie

Er is niet iets waarvan ik echt meteen zeg: “dat is het thema”. Maar als ik iets aan moet noemen, noem ik de strijd voor gerechtigheid. Welke in gang wordt gezet door het gevangen nemen van de faun Tumnus: ze willen hem bevrijden. En later,wanneer ze ‘bevangen zijn door Narnia’ en Aslan ontmoeten slaat het om in een strijd tegen de White Witch zelf, tegen haar tirannie en voor heel Narnia.
De boeken over de verhalen in Narnia, zijn over het algemeen erg kort. Hierdoor stonden er weinig beschrijvingen in over hoe het land eruit zag. C.S Lewis ( de schrijver van het boek) laat veel over aan de fantasie van de lezer. Ik denk dat de regisseur een zo mooi mogelijke fantasie aan ons wilde laten zien.
De film is heel trouw aan het boek , er zijn een paar kleine dingen verschillend maar dat verandert het verhaal niet. Het was geen moeilijke opdracht voor de regisseur om de film trouw aan het boek te maken omdat het een dun boek is met dus weinig details.

6. Boeiende werking

Ik herken in dit boek heel veel parallellen met de bijbel, bijvoorbeeld dat Aslan zijn leven gaf voor Edmund. Dit vond ik boeiend om te zien omdat ik zelf christelijk ben en veel verhalen uit de bijbel ken.
De regisseur heeft daar verder geen speciale middelen voor gebruikt omdat dit gewoon een gebeurtenis was uit het boek

7. Camerawerk en montage

De scènes die mij het meest bijgebleven zijn, zijn de volgende
Koning Aslan die zijn leven geeft voor Edmund en het laatste gevecht tegen The White Witch. Bij de eerst genoemde scène heeft camerawerk niet echt een grote rol gespeeld , bij de tweede wel. Dit gevecht was op een heel groot stuk grond waar verschillende hoogtes en bergen aanwezig waren. Aan het gevecht deden ook vogels en andere vliegende wezens mee. Hierdoor was het camerawerk erg belangrijk omdat er ook vanuit de lucht gefilmd moest worden
Ook waren er in de film veel wezens die wij in onze wereld niet kennen, deze werden gecreëerd met de computers en zij moesten in de film verwerkt worden.

8. Recensie

In 1950 bracht schrijver C.S. Lewis het boek ‘The Lion, The Witch and The Wardrobe’ uit, de eerste uit een serie van zeven boeken: ‘The Chronicles Of Narnia’. Daarmee schiep hij een wondere wereld die zowel jong als oud wist te bekoren en te betoveren. De fantasierijke sprookjes zijn nog altijd enorm in trek, en Lewis mocht zich zelfs lange tijd de auteur van de meest succesvolle boekenserie aller tijden noemen. Inmiddels is dat echter J.K. Rowling geworden, die overigens de boeken van Narnia als één van haar grootste inspiratiebronnen noemt. Lewis zei ooit dat hij wilde dat zijn boeken nooit verfilmd zouden worden, omdat volgens hem een verfilming er altijd knullig zou uit zien. Maar sinds zijn dood in 1963 is er veel meer mogelijk geworden op het gebied van de cinema, en met de technologie die nu voorhanden is, durfden Lewis’ erven het wel aan om een film toe te staan.

De verhalen van Narnia danken hun succes deels ook aan de eenvoud van de boeken, die lang niet zo dik zijn als die van J.R.R. Tolkien (een goede vriend van Lewis). Dit betekende echter ook dat het lastiger was om de wereld van Narnia naar het witte doek te vertalen: in plaats van gedetailleerde beschrijvingen van locaties te geven, laat Lewis veel over aan de fantasie van de lezer, en die verschilt vaak per persoon. Dus werden bijna alle grote namen op het gebied van digitale effecten, waaronder ILM, Rythm & Hues en Weta, bij elkaar gezet om te werken aan de kostuums, de sets, de computereffecten en alle andere zaken die aan het uiterlijk van de film zouden bijdragen. En dat is goed te zien. De CGI vloeit naadloos over in poppen en acteurs (zoals bij de faun) en de interactie tussen geanimeerde figuren en de acteurs is excellent. De landschappen zijn prachtig om te zien; vooral het winterlandschap is een lust voor het oog. Op het uiterlijk van de film valt absoluut niets aan te merken.

Door de relatief korte lengte van het boek konden de makers heel makkelijk trouw blijven aan het boek, waardoor het sprookje bijna geheel intact is gebleven. Vier kinderen worden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bij een oude professor in diens grote huis ondergebracht. In één kamer staat een grote klerenkast. Als de kleinste telg, Lucy, zich daarin verstopt, belandt ze onverwachts in een wonderlijk winterlandschap, waar ze een vriendelijke faun ontmoet, die haar vertelt dat ze in Narnia is. Wanneer ze weer terugkeert naar de ‘gewone’ wereld gelooft niemand haar. Maar per ongeluk belanden de vier kinderen daarna tegelijk in de kast, en dan lopen ze opeens door de sneeuw. Al snel moeten ze op de vlucht slaan voor de White Witch (zeer sterk gespeeld door Tilda Swinton), die bang is dat de mensen haar ijskoude bewind over Narnia zullen beëindigen. Dat staat namelijk in een eeuwenoude voorspelling, die ook over de terugkeer van de echte koning van Narnia, de leeuw Aslan, spreekt. De kinderen gaan naar hem op zoek, omdat alleen hij hen kan redden.
Een aantal wervelende achtervolgingscènes en een grootschalige veldslag aan het einde zorgen voor flink wat spectaculaire actie. Een vergelijking met de Lord of the Rings-films is daarom ook niet heel vreemd, en Narnia schiet dan toch net wat te kort. In de laatste akte van de film gaat alles opeens heel snel en daardoor is de spanning al snel als sneeuw voor de zon verdwenen. Dit laatste stuk komt nogal kinderlijk over, terwijl tot dan toe de film nou juist zo goed geschikt was voor kinderen én volwassenen. Ondanks dit gebrek blijft The Chronicles of Narnia een prachtig gemaakte film met uitstekende bijrollen (vooral Ray Winstone en Dawn French zijn erg leuk als beverkoppel), een boeiend verhaal en passende muziek van Harry Gregson-Williams. Bij uitstek dé kerstfilm van 2005.

http://www.filmtotaal.nl/module.php?section=newsDetails&newsID=6172

Ik vind dat de regisseur goed geslaagd is in de uitwerking van het hoofdthema, het maken van de film was een moeilijke opgave maar het is hem goed gelukt. Ik ben het helemaal eens dat de film erg trouw is aan het boek

2. Het vastleggen van ervaringen

1. Ik verwachte een spectaculaire film te zien waarin veel parallellen met de bijbel te herkennen waren. Mijn verwachtingen zijn ook uitgekomen. Ik vond het een prachtige, spannende film.
2. Mijn totaalindruk was spectaculair, overweldigend. Ik vond het een prachtige film die mij veel mooie herinneringen heeft na gelaten
3.

Plezier 1 Ik heb genoten van de film, ik heb er alleen maar met plezier naar gekeken.
Verveling 5 De film heeft constant mijn aandacht gehouden,ik werd geen moment afgeleid of verveeld.
Ontroering 2 Het moment wat mij het meest ontroerde was toen leeuw Aslan zijn leven gaf op de Stenen Tafel voor Edmund. Hij zag er erg tegen op maar deed het toch
Verwondering 3 Ik keek met verwondering naar de beelden waarbij mr Tumnus Lucy liet gaan. Hij wist dat wanneer hij dat zou doen, hij werd veranderd in steen door The White Witch.
Eenzaamheid 5 Ik heb geen gevoel van eenzaamheid gehad
Medelijden 2 k had vaak gevoelens van medelijden. Dit kwamdoordat er veel mensen teleurgesteld werden die dat niet verdienden
Afschuw 1 Ik had een sterk gevoel van afschuw tegenover The White Witch.
Rust 3 Op het einde van de film, toen alles goed wasgekomen kreeg ik een gevoel van rust.
bewondering 1 Grote bewondering had ik voor Koning Aslan die zo rechtvaardig en moedig was.

4. Ik vond het een ontroerende film die mij lang zal bijblijven. De meest ontroerende scene vond ik die waarbij King Aslan zijn leven gaf voor Edmund. Dit was voor mij echt het hoogtepunt van de film.
5. Ik wil wel meer van deze regisseur zien omdat ik vind dat het een goed geslaagde film is. Deze film heeft mijn aandacht niet een keer doen verzwakken en daarom wil ik meer van zijn werk zien

6. Dit is niet de eerste keer dat ik naar zo’n soort film ga. Ik ben ook naar Lord of The Rings geweest en Harry Potter. Deze films kan ik wel onderverdelen onder hetzelfde genre. Dit genre trekt mij aan omdat het zo’n diepe fantasie heeft. Het is dus een film waar goed over nagedacht is en dat vind ik belangrijk in een film.
7. Mijn houding ten opzichte van de vorm is niet verandert omdat ik van films houd en zeker van dit genre films.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Z.

Z.

Haay,
ik vind die Narnia verslag heel erg goed van je :D
Want ik zit in de eerste, 1-Havo/Atheneum, en bij levensbeschouwing hebben we die film gekeken, en nu moeten we een verslag inleveren. Maar ik was allang alles vergeten wat er allemaal precies gebeurde. Maar gelukkig zit het wel op scholieren.com :D
Hartelijk bedankt :)

Groetjes., Zahra

12 jaar geleden

S.

S.

echt super geweldig ik heb de samenvattig helemaal gekopieerd en in mijn eigen woorden gezet super :D
ik heb een 8 gehaald:D

11 jaar geleden

D.

D.

vind het verslag super moet over de film een verslag maken tuurlijk zet ik hem wel om in mijn woorden maar het word een super verslag xxxxx daphne

10 jaar geleden

I.

I.

Super

5 jaar geleden

I.

I.Niet goed genoeg' maar een 6

5 jaar geleden

Andere verslagen van "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)"