1.  Maak een korte samenvatting van de film.

(max. 25 zinnen)

Pastoor Daens gaat naar zijn broer in Aalst die daar een drukkerij heeft.

Als hij daar aankomt ziet hij heel veel armoede onder de bevolking.

Terwijl hij daar woont merkt hij dat het komt doordat de arbeiders onder de

bevolking slecht worden behandeld en betaald in de fabrieken waar ze werken.

Hij ziet bijvoorbeeld een heel jong zwanger meisje en kinderen die wees zijn omdat hun ouders overleden zijn.

Daens wil hier iets aan doen en zorgt ervoor dat er in de kranten staat dat arbeiders benadeeld worden. Wanneer dit bij de leiders aankwam waren zij zeer negatief. Maar niet iedereen, een leider noemde de anderen monsters toen zij

zeiden dat zij niks gingen veranderen aan de lonen van de arbeiders.

Door die reactie wordt Daens boos en komt hij intensief in opstand tegen de rijken. Langzamerhand worden de arbeiders zelf er ook van overtuigd dat het niet langer op dezelfde manier kon.

Zij kwamen in opstand maar zij werden tegen gehouden door de politie die werd ingezet door de geïnformeerde leiders. Dat zorgde voor wat ophef.

Toch ging Daens door en stelde hij zich verkiesbaar voor de komende verkiezingen. Dat veroorzaakte nogal wat ophef onder de fabrieksbazen vooral onder Woestte. Hij wilde zijn macht en rijkdom niet kwijt. Toch kon hij er niet voor zorgen dat Daens als kandidaat werd afgezet.

Uiteindelijk werd Daens gekozen en pleitte hij voor de arbeiders in het parlement. Hij kreeg hierdoor wel een paar mensen achter zich die het met hem eens waren.

Woestte was woedend en zorgde ervoor dat Daens naar Rome voor de Paus moest en werd afgezet als priester.

Toch gaat Daens door met het verdedigen van de arbeiders.

2. Wanneer en waar

speelt de film?

Het speelt zich af aan het eind van de 19e eeuw in Vlaanderen.

3. Hoe christelijk

zou je de arbeidsomstandigheden kunnen omschrijven?

Kleine meisjes worden verkracht, arbeiders worden geslagen en worden te weinig betaald en onrechtvaardig behandeld. Dit zijn dingen die in de Bijbel

worden veroordeeld.

De arbeidsomstandigheden waren dus nogal onchristelijk.

a) Leg uit: hoe verklaarde de kerk dit?

Zij zeiden dat als de arbeiders zich onchristelijk gedragen dat zij dan

gestraft werden daarvoor. Dat zeiden ze dan.

b) Leg uit: hoe konden de rijken hun rol in deze omstandigheden verklaren/

goedpraten?

Ze zeiden dat de arbeiders blij moesten zijn dat zij ten minste konden werken. Ze moesten blij zijn dat ze welkom waren en nog geld kregen ook.

4. Beschrijf een fragment uit de film waaruit blijkt wat de houding van de katholieke kerk was

als het ging om de emancipatie van arbeiders.

De bisschop zei dat hij streefde naar meer liefdadigheid wanneer Woeste nogal negatief over de arbeiders en Daens sprak.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.