Brief van Malthus aan de burgemeester over de hygiëne in de stad

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Brief door een scholier
  • 4e klas vwo | 498 woorden
  • 26 januari 2002
  • 70 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
70 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Geachte heren,

Ik schrijf u deze brief omdat ik me zorgen maak over de toekomst van Engeland. Ik ben sinds 1804 hoogleraar in de economie en geschiedenis, en ik houd mij al een lange tijd bezig met de bevolkingsgroei. Sinds 1750 groeit de bevolking snel, zoals u wel zult weten, doordat er minder epidemieën zijn opgetreden en de hygiëne is verbeterd. Vanwege de Industriële Revolutie zijn bovendien veel mensen verhuisd naar de steden om in de fabrieken te werken. Nu is er op het platteland weinig werk.

Terug naar het onderwerp van deze brief; sinds 1750 is de Engelse bevolking, naar mijn berekeningen, elke 25 jaar verdubbeld. Als dat zo doorgaat, zal de voedselproductie even snel moeten groeien, want anders ontstaan er in de nabije toekomst grote problemen. En ik denk dat we die wel kunnen verwachten, want het lijkt onwaarschijnlijk dat de voedselproductie zo snel zo sterk zal toenemen. De beste landbouwgronden zijn al in gebruik, dus qua land kunnen we weinig verwachten. Natuurlijk is er nog genoeg bruikbare grond, maar die levert relatief weinig op.

Het is nog maar de vraag, geachte lezer, of we wel willen dat de voedselproductie zo toeneemt. Als dit niet gebeurt, wordt de bevolkingsgroei verstoord. Er zullen hongersnoden ontstaan, die zelfs zouden kunnen leiden tot rellen of oorlog onder de burgers, met het doel voedsel te bemachtigen. Door chronische ondervoeding verzwakt de bevolking en kunnen er gemakkelijker epidemieën ontstaan. Kortom, het gaat dan helemaal mis. Maar als het wel lukt om de voedselproductie te laten groeien, loopt het dan beter af met onze bevolking? Als er meer voedsel beschikbaar is, zal de bevolking ook weer sneller groeien. Maar de meeste mensen zullen wel erg arm zijn, en in zulke erbarmelijke omstandigheden leven dat ze zichzelf maar nauwelijks op de been kunnen houden. De leefomstandigheden zouden niet anders zijn dan in het scenario dat ik hierboven reeds beschreef.

Het komt er dus op neer, dat er problemen ontstaan door ondervoeding en overbevolking. Neemt de voedselproductie niet toe, dan ontstaan er voedseltekorten. Neemt deze wel toe, dan volgt er een bevolkingstoename, en ontstaan er vervolgens alsnog voedseltekorten. Is er dus geen oplossing voor dit probleem? Jawel. De oplossing ligt niet in de voedselproductie, maar in de bevolkingsgroei. We moeten voorkomen dat de bevolkingsgroei sneller gaat dan de stijging in de voedselproductie. Dat kan het beste en eenvoudigste bereikt worden door de arme mensen niet teveel kinderen te laten krijgen. Ze moeten later trouwen, of seksuele onthouding toepassen. Natuurlijk is overheidsdwang
en -controle nodig om dergelijke maatregelen door te voeren. Daarom doe ik een beroep op u, die de macht heeft om de problemen, waarover ik heb geschreven, te voorkomen. Het is belangrijk dat u de noodzaak inziet van snelle actie! Het zal niet lang duren voordat mijn voorspellingen uitkomen, tenzij er snel actie ondernomen wordt. Ik kan niet anders dan hopen dat u mijn oproep serieus neemt, en ik zal de Heere vragen u te steunen bij uw ondernemingen.

Hoogachtend,

T.R. Malthus.

REACTIES

G.

G.

Bedankt ik heb je werkstuk een beetje heel erg verandert maar ik heb er veel aan gehad bedankt he
Groetjes Gonnie

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.