Het boek is al eerder uitgegeven en toen heette het : “Zijn de kraaien nog zwart?”. De schrijver is een zoon van Willem G. van der Hulst sr. die in het begin van de vorige eeuw heel veel populaire kinderboeken heeft geschreven, zoals Ouwe Bram en Jaap Holm en z’n vrinden. Zijn zoon heeft voor veel van zijn vaders boeken de tekeningen gemaakt, alles bij elkaar wel 11.000 tekeningen. Hij heeft gestudeerd aan Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. In 1988 heeft hij acht schilderijen gemaakt genaamd het Metro Project. Het is een zogenaamd achtluik (horen bij elkaar), die nu in het Singer Museum in Laren te zien zijn. Ook heeft de schrijver veel materiaal voor scholen geschreven, zoals een rekenmethode en een methode voor biologieles.

Keuze:

Ik heb dit boek gekozen, omdat ik het boek mooi vind. Het is een heel oud boek, dat van mijn vader is. Twee jaar geleden ongeveer, heeft mijn vader het boek aan mij voorgelezen en toen dacht ik : “ik ga dit boek doen voor het boekverslag”. Maar wat het belangrijkst is, dat het een mooi, spannend en mysterieus boek is.

Mening:

Ik vind het boek leuk en spannend. Andere kinderen die ook van spanning houden kunnen dit boek lezen. Het is spannend, omdat je je afvraagt wie het gedaan heeft en wat gaat er allemaal gaat gebeuren. Je zit zo erg in het boek dat je niet meer kan ophouden met lezen. Daarom vind ik het een goede tip aan andere kinderen om dit boek te lezen.

Hoofdpersonen:

De hoofdpersonen:  Peter, Bolle Theun, Knolleneus, de oude Gravin, een Spook (dat geen spook blijkt te zijn) en een mooi meisje, Elma.

Inhoud:

Ridder Peter is op weg naar een ver land op zijn paard naar een kasteel. Daar woont een gravin, van wie hij pelzen (huiden van dieren) wil kopen. De gravin leent namelijk grond uit aan de boeren die om het kasteel wonen en in ruil daarvoor betalen de boeren pacht; dat is geen geld dus, maar b.v. graan en pelzen.

Het verhaal begint ermee dat Peter een voerman ontmoet, een man op een paard en wagen. De voerman vervoert grote takkenbossen. Peter vraagt aan de voerman of  hij een mes mag lenen, opeens ziet hij in het heft (handvat) van het mes een afbeelding van een zwarte  kraai. Peter vindt het een mooi mes en vraagt hem hoe die man aan zo’n mooi mes komt. Maar het is een chagrijnige man en hij verdwijnt met zijn wagen weer in het bos. Maar op een afstand lijkt het net of de takkenbossen bewegen, en steekt daar nou een laars uit de takken?

Peter logeert bij een arme boer, Bolle Theun. Die klaagt erover dat ze de laatste tijd zoveel pacht moeten betalen aan de gravin. Vroeger was ze zo aardig, en tegenwoordig helemaal niet meer. En dan is er nog het spook. Daar moet Peter erg om lachen. Een spook? Maar ’s nachts wordt hij wakker van een verschrikkelijk geluid. En beneden hoort hij Bolle Theun klagen en jammeren : “het spook, het spook!!”. Buiten over de besneeuwde weilanden is niets te zien, het lijkt wel of het uit het bos komt?

Peter gelooft niet in spoken. De volgende dag gaat hij naar het kasteel om de gravin te ontmoeten. Op het kasteel gebeurt ook van allerlei geheimzinnige dingen. Er zijn veel soldaten en ridders, ook ontmoet Peter een mooi meisje, genaamd Elma. Op haar wordt hij langzaam maar zeker een beetje verliefd.

Op een nacht gaat hij op onderzoek uit, want op een nacht klinkt weer dat vreselijke afschuwelijke geluid uit het bos. Wat zou dat toch zijn? Hij komt bij een oude watermolen en durft eigenlijk niet naar binnen maar doet dat toch. Maar er gebeurt niets. Maar dan opeens hoort hij iets achter zich. Hij kijkt om en kan nog nèt bukken, een mes suist langs zijn hoofd en schiet in een houten balk. Hij rent naar de deur , maar ziet helemaal niemand. Maar toch weet hij zeker dat hij een zwarte gedaante zag. In de sneeuw zijn geen voetstappen te zien. Het wordt steeds raadselachtiger.

Zodra het dag is gaat Peter weer eens bij de molen kijken. Boven de deur hangt een zwarte kraai, een dode aan een touw, op z’n kop! Wat zou dat betekenen? Peter moet denken aan dat mes van die voerman, en die laars die uit de takken hing. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?

Maar nu ga ik er niets meer over vertellen. Daarvoor is het veel te spannend en ga ik misschien dingen verklappen die het verhaal zo leuk en spannend maken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.