ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Titel: Schaamte
De personages voelen schaamte omdat ze iets niet
gedaan hebben, iets dat wel van hen verwacht werd.
Het motief van de moordenaar/Vladimir is ook schaamte. Schaam-
te voor het belachelijk maken van zijn geliefde Christus doormiddel
van het schaamteloze passieproject van de Belgische filmproject.
Deze titel is ook gekozen naar aanleiding van het motto.
Motto
'The expense of spirit in a waste of shame is lust
in action; and till action, lust is perjur'd.'
George Herbert The wreath
Dit betekent letterlijk: Geest verspild in schaamte, is lust in actie
en nog niet in actie, is die trouweloos.
Het motto van het boek vind men ook terug in het boek zelf.
George Herbert schreef zelf ook, met als thema 'Schaamte om het
bederf van de wereld door de mensen zonder dat zij het zelf door
hebben.' Het motto is een stuk uit het werk van Shakespeare.
De schrijver
Hugo Claus zag op 5 april 1929 het levenslicht. In 1946 verliet hij
definitief het ouderlijk huis en werkte o.a. in Noord-Frankrijk. Hij
heeft vele boeken, gedichtenen toneelstukken geschreven vaak met
het thema incestueuze relaties en relaties tussen man en vrouw.
Genre
Het Boek behoort tot het Episch genre roman.
Thema
Het thema van het verhaal is het bederf van het christendom.
Hier gebeurt dat doordat de personages veel drinken, wiet ge-
bruiken en onder elkaar de liefde bedrijven, terwijl ze met het
passieproject bezig zijn.
Motieven
Schaamte, schaamte heeft direct of indirect overal mee te maken.
Cultuurverschil, het cultuurverschil heeft te maken met de bloed-
wraak die de broers van Sonja op Jacques kindt wilden nemen, van
wie zij dachten dat hij de moordenaar was, omdat dat bij hun
'stamgewoonten' hoort.
Sex, drank en drugs, ook dit is een motief, de personages in het
boek zijn bijna voortdurend onder invloed van drugs of drank en
het enige waar ze het over hebben en waar ze aan denken is sex.


Opbouw
Constructie
Het boek heeft 1 episode en is opgebouwd uit 47 hoofdstukjes die
in totaal 190 pagina's beslaan. Al deze hoofdstukjes hebben titels
en zijn niet genummerd.
De inhoudelijke opbouw van het boek
In het boek hangt alles met elkaar samen al lijkt dit af en toe niet
het geval te zijn. Dat komt vooral door de dagdromen en flash-
backs die door elkaar lopen, hierdoor is het moeilijk stukken met
elkaar in verband te brengen. Het fabel wijkt dan ook van het
sujet af. Het boek heeft geen cyclische structuur, want het heeft
een vertelde tijd van ongeveer een week. De spanning in het ver-
haal word opgebouwd met af en toe een kleine climax. De grote
climax is het moment dat Roland beseft dat hij zich schaamt.
Personages
Roland, hij is een round karakter, omdat hij in het verhaal een
groei doormaakt, hij groeit uit tot iemand die zich bewust is van
zijn fouten en zich daarvoor ook schaamt. De belangrijkste gebeur-
tenis is, dat Roland er achter komt dat hij zich schaamt.
Hofman, een personage waarvan men geen gevoelens of groei kent.
Hij is een grote vrouwenversierder die daar ook veel voor
doet. Zoals zijn weddenschap met Serveas om het meisje, Sonja, te
'hebben', dat lukt hem.
Serveas, een flat karakter, die als belangrijkste gebeurtenis zijn
eigen verwonding, met een vijl, heeft. Dit kwam doordat hij in zijn
ruzie met Hofman niet meer tegen hem opkon.
Sabine, flat karakter dat niet goed weet wat ze wil, of bij haar man
of bij de man waarop ze verliefd is blijven. Zij heeft geen belang-
rijke gebeurtenis.
Charlotte, flat karakter met als belangrijkste belevenis haar bijna
vrijpartij met Roland.
Jacques, flat karakter met als belangrijkste belevenis zijn
ontvoering door de inboorlingen.
Tijd
In dit verhaal zitten veel flashbacks. Daardoor is het verhaal erg
verwarrend en moesten sommige stukken wel 2x gelezen worden.
Vertelperspectief
Schaamte is een boek met een alwetende vertelperspectief.
Men moet eerst wel nadenken voor men de gebeurtenissen logisch
op elkaar aan kan sluiten.

Ruimte
Ruimte is in dit boek belangrijk om dat het zich op een warm eiland
afspeelt. Dat is de achtergrond maar ook belangrijk bij het motiefSamenvatting
Het boek gaat over een Belgische filmploeg die een passiespel op
een warm eiland uitvoeren. Door hun gedrag worden zij door de in-
boorlingen niet geaccepteerd. Het enige wat zij doen is zich
bezatten, drugs gebruiken en aan sex denken.
Als een inboorlinge, Sonja genaamd, vermoord wordt, worden zij
dan ook meteen als de schuldigen aangewezen. Met name Jacques
die altijd op goede voet stond met het meisje. De op bloedwraak uit-
zijnde broer ontvoeren hem dan ook en vragen losgeld.
Terwijl zij dit alles beleven heeft Roland hallucinaties over het lijk
van Sonja en over zijn vroegere vriendin, die hij verlaten had, omdat
ze zwanger was, en beseft dat iedereen Christus, nog elke dag,
kruisigt.
Als men Jacques, met behulp van Belgische consul en de bisschop,
vrij krijgt, worden zij verzocht het eiland te verlaten. Met het geluk
dat het passieproject af is. Iedereen is vrij als blijkt dat Vladimir, een
bokser, haar uit godsdienstig oogpunt vermoord blijkt te hebben.
Bij de preview komt Roland tot bezinning en heeft hij door dat hij
zich moet schamen omdat hij Desiree haar zwangerschap en abortus
heeft onderkent, schaamte omdat hij niets van hun onbehoorlijk ge-
drag op het eiland heeft gezegd, schaamte dat hij überhaupt aan
het passieproject had meegewerkt.Leeservaring verslag

Onderwerp
Het eigenlijke onderwerp is goed in het boek verborgen. Het is er
wel, als men maar goed leest en het verband tussen alle gebeurte-
nissen ziet. Het onderwerp komt in alles wat de personages doen en
overkomt terug. Het is een onderwerp dat voor gelovigen misschien
erg actueel is. Het is best wel een zwaar onderwerp, ik zelf zou er
geen boek overschrijven, omdat er dan meestal dikke onduidelijke
boeken over ontstaan. Het onderwerp is wel interessant, want ik
zelf had er nog nooit op die manier over gedacht. Ik denk dat de
personage Roland wel gelijk heeft met zijn idee van 'Wij kruisigen
Christus nog elke dag.
De gebeurtenissen
In dit boek komen gebeurtenissen meer aan de orde dan gedachten
De weinige gedachten zijn van Roland. De gebeurtenissen in het
boek zijn wat eigenaardig. De 'leukste' gebeurtenis vind ik het mo-
ment dat ze horen dat Serveas zich met een vijl verwond heeft. De
gebeurtenissen zijn af en toe wat vaag doordat ze ook in de flash-
backs zitten. Er zijn maar weinig gebeurtenissen die men niet voor-
zien kon zoals het moment dat Vladimir de moordenaar blijkt te
zijn. De gebeurtenissen zijn boeiend, het wordt alleen wel door de
tijdssprongen verminderd.
De bouw
Het verhaal is best ingewikkeld en moet men dus met aandacht lezen wil men er iets van begrijpen. Dit komt door de door elkaar
lopende hallucinaties en flash backs, deze flash backs zijn nodig om het motief schaamte te kunnen begrijpen.

De personages
Van de personages is Roland de meest besprokene en sympathieke
de rest geeft zich over aan seksuele uitspattingen en dergelijke.
De andere personages zijn niet erg belangrijk zij geven een reden
voor het motief schaamte. Ik heb mij met de personage Roland
kunnen identificeren omdat hij hele logische uitsprong maakt op
de climax.
Taalgebruik
Het taalgebruik was niet hoogdravend. Als dat het geval was ge-
weest, was het boek nog ingewikkelder geweest. Hier word zeer veel
aandacht aan de gedachten van Roland besteed dat is ook nodig
om het boek duidelijk te maken en te begrijpen al word dit niet
makkelijk gemaakt door het door elkaar heen lopen van flash backs
en hallucinaties. Het verhaal bevat wel dialogen die door de rest van
het verhaal heenlopen. Deze dialogen zijn maar een klein deel van
het boek

Over het algemeen was dit een mooi boek dat helaas zo ingewikkeld is door de noodzakelijke flash backs en hallucinaties.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Hey mooi verslag zeg, complimenten. Staat errug veel in wat bruikbaar is. Kweet niet wanneer het gemaakt is en hoe oud je bent maart tis mooi gemaakt! Btw kgeef je deze tip omdat ik vind dat JIJ hem wel verdient, kweet niet of je de site kent maar toch: www.schooltool.nl tis de BESTE zoekmachine voor scholieren!!! Nou kijk maar wat je ermee doet maar alvast bedankt voort verslag!

Groetjes van Jo

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast