ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!
Zakelijke gegevens

Auteur: Multatuli (Eduard Douwes Dekker)

Titel: Max Havelaar, of de Koffieveilingen der Nederlandse Handel-Maatschappij Elsevier, Amsterdam/ Brussel,

Genre:een autobiografische (dubbel) roman

Eerste reactie

Keuze:
Ik heb dit boek gekozen, omdat ik wist dat dit echte literatuur was en ik kon het dus lezen voor de lijst. Dit boek trok me gelijk want ik had er al veel over gehoord en ik was benieuwd wat er nou zo speciaal aan het boek was

Inhoud:
Dit boek is toch ingewikkelder dan ik had gedacht. Er spelen veel in personages in. In het boek heb je ook een dubbelpersonage. Hierdoor wordt het boek ook weer ingewikkelder. In het begin vond ik het boek heel erg moeilijk en snapte het verhaal nog niet echt, maar aan het einde had ik het door waar het in het boek nou over ging. Ik vond het een hele mooie roman, het heeft namelijk zoveel verschillende delen.

Verdieping

Personages

Max Havelaar: Hij is assistent-resident in Lebak, getrouwd met Tine en heeft een zoon, Max en een dochter. Hij wil iets doen aan de slechte leefomstandigheden van de inlanders, maar hij kan niets uitrichten. Door Batavus Droogstoppel wordt Max Havelaar Sjaalman genoemd. Je kunt vele overeenkomsten vinden in de roman tussen hen.

Batavus Droogstoppel: Hij is makelaar in koffie, dit lees je in het hele verhaal heel erg vaak. Hij wil van het verhaal van Sjaalman een boek gaan maken. Toch vindt hij het heel belangrijk dat er waarheid wordt gesproken.

Ernest Stern: Hij is de zoon van een bevriende relatie van Droogstoppel. Hij werkt ook mee aan het verhaal van Havelaars geschiedenis.

Adipatie: Hij is de regent in in Lebak en heeft goede contacten met de Nederlandse leiders. Hij buit het inlandse volk uit.

Slijmering: Hij is de resident van Bantam

Het verhaal begint met een toneelspel tussen lothario, barbertje en de gerechtsdienaar. Het oordeel van de gerechtsdienaar is heel oneerlijk, hij wordt opgehangen omdat hij Barbertje zou vermoord hebben, terwijl ze zelf getuigd. Daarna begint de inleiding van Droogstoppel. Hij vertelt dat hij makelaar is in koffie (hij herhaald dit heel vaak) en dat hij een oude schoolkameraad is tegengekomen, Max Havelaar en hij noemt deze Sjaalman. Sjaal man vraagt aan Droogstoppel of hij zijn pak manuscripten wil verwerken en uitgeven, hij heeft namelijk zelf helemaal geen geld. Droogstoppel kan wel een paar delen gebruiken uit het pak. Ernest Stern die gaat de belangrijkste delen voor hem uitzoeken. Maar Ernest maakt er een heel verhaal van in plaats van een studie over koffiehandel.
Max Havelaar is assistent-resident in Lebak in Indië. Hij ontdekt dat de inlandse leider mede schuldig is aan de uitbuiting van de Javanen. Er is een archief van de vorige resident waar gegevens over hem staan vermeld. Ook de resident Slijmering weet van de uitbuiting af. Havelaar wil de slechte situatie verbeteren in Lebak. Droogstoppel wil niet een heel verhaal, maar wil een duidelijk boek. Als hij ontdekt dat Stern de poëzie gaat voordragen moet hij voor straf de gedichten onderzoeken, want Droogstoppel houdt namelijk niet van poëzie. Max Havelaar beschrijft in het verhaal van Saïdjah en Adinda de leefomstandigheden in lebak. Hij gaat de regent aanklagen bij Slijmering, maar hij vraagt aan Havelaar om zijn klacht in te trekken, omdat hij geld kreeg van de regent. Doordat Havelaar hier niet op ingaat komt de zaak bij de Gouverneur-generaal terecht. Havelaar neemt ontslag en wacht op een reactie van de Gouverneur-generaal. Dan worden Droogstoppel en Stern vervangen door Multatulli. Hij maakt duidelijk dat zijn boek gelezen moet worden.

De schrijfstijl is in verschillende vormen, doordat het verhaal door verschillende personen wordt geschreven. Daardoor zijn er meerdere ik-personen. Er wordt geschreven in 1860 hoe het boek gemaakt wordt. De gebeurtenissen spelen zich af in 1856, er wordt dus gewerkt met flashbacks. Er zijn veel situaties waarin de slechte omstandigheden van Lebak worden vermeld. Ook situaties tussen de verschillende personages.

Het thema van het boek is strijd tegen het onrecht. Dit heb ik opgemaakt uit de motieven dat Havelaar streed tegen de slechte toestanden, het onrecht en de uitbuiting in Lebak.
Het verband tussen de titel en het thema is dat Max Havelaar streed tegen het onrecht en de uitbuiting.

Plaats in literatuurgeschiedenis
De roman werd in 1857 gepubliceerd, maar er zijn belangrijke namen en gegevens verwijderd en de roman is geschreven onder de naam Multatuli. Eduard Douwes Dekker (geboren 1820) heeft een aantal ambtelijke functies in Indië vervult. Hij zag hoe slecht de omstandigheden daar waren. Hij trouwt in 1846 met Everdina Huberta. In 1856 wordt hij assistent-resident in Lebak. Hij dient een klacht in tegen de regent, maar dit wordt niet geaccepteerd. Hij keert terug naar Nederland en daar schrijft hij zijn roman. Daarna worden er vele herdrukken gemaakt. In 1887 overlijdt Multatuli. Andere werken die hij heeft geschreven: De bruid daarboven (1864), 7 bundels Ideeën (1862 tot 1877) en De geschiedenis van Woutertje Pieterse (1890).

Stroming: De roman behoort tot de stroming van het realisme. Dit is vooral duidelijk door Droogstoppel, deze is namelijk gericht op het verstand en materiële dingen.

Beoordeling
Sommige verhaalelementen hebben een positieve werking. Ik zal een aantal noemen: Je leeft zeer met Max Havelaar mee omdat hij in zeer slechte omstandigheden leeft. Ook het onrecht dat de inlanders wordt aangedaan, de uitbuiting, is wel aangrijpend. Wat mij vooral opviel was dat Havelaar een klacht indiende, maar deze werd gewoon genegeerd. De passage over het verhaal van Saïdjah en Adinda sprak mij het meest aan. Ook vooral de zin: "En zo waren er vele Saïdjah's en Adinda's", was veel betekenend. Ik vond dat sommige elementen een negatieve werking hadden: In het begin wordt steeds verteld dat Droogstoppel makelaar in koffie is. Dit wordt vaak herhaald. Ook het gedeelte waar allerlei dingen worden opgenoemd is wel erg lang.
Mijn oordeel van het boek: Ik vond het echt een heel mooi boek, want er wordt goed verteld wat er allemaal gebeurde in Indië. Ook dat er wel mensen waren die streden tegen het onrecht, maar dat dit gewoon werd tegen gewerkt.

Taalgebruik: Dit is vaak niet éénvoudig, vaak lange zinnen. Ook is het moeilijk omdat er vele Indische woorden doorheen zitten. Ook Frans en Duits maken het moeilijker. Toch is het goed leesbaar, ondanks de verouderde wooren en beschrijvingen.

Eindoordeel: Multatuli kan geweldig schrijven, want dit boek bevat zeer veel diepgang. Ook de verschillende verhaallijnen en de personages maken het boek ingewikkeld, maar wel heel mooi. Het verhaal is waargebeurd en dat maakt het ook zo speciaal.
Ik raad het andere mensen ook aan om dit te gaan lezen, want zo'n boek is gewoon literatuur met een L. Ook is het leuk om zo'n boek gelezen te hebben, want het is toch een echt Nederlandse klassieker.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.