Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel door Onbekend

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • Klas onbekend | 1404 woorden
  • 3 april 2007
  • 68 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.9
  • 68 keer beoordeeld

Eerste uitgave
1300
Pagina's
375
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's

Boekcover Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel
Shadow
Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel door  Onbekend
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Titel: Koning Arthur en de ridders van de Ronde Tafel
Auteur: Onbekend

Samenvatting:
Het boek gaat over Uther Pendragon die koning van Engeland was en op een avond bij Igraine bleef slapen en Arthur bij verwekte. Merlijn, de tovenaar, bracht hem naar Sir Ector en werd door hem grootgebracht. Op een dag was Arthur op weg met zijn broer naar een toernooi en moest een zwaard voor hem halen. Hij kon er geen vinden, maar toen zag hij de steen met het zwaard erin staan waarop stond: wie dit zwaard uit de steen zal trekken, zal de waardige koning van Brittanje worden. Het was niemand gelukt, maar Arthur pakte het zwaard eruit en ging terug naar zijn broer en even later werd hij koning. Hij redde Merlijn die in elkaar werd geslagen en wilde vechten met koning Pellinore, maar verloor dit.

Koning Arthur kreeg een boodschap van koning Ryon dat hij alle koningen van kleinere landen had gevangen en hun baarden had afgeknipt en hij moest zijn baard opsturen als teken dat hij ontzag had voor Ryon. Anders zou hij het Rijk van Arthur komen verwoesten en hem het hoofd afslaan. Even later kwam er een jonkvrouw die vertelde dat een ridder de steen uit de schede moest trekken en niemand lukte het tot Balyn naar voren stapte en het lukte hem. Hij weigerde het zwaard terug te geven en sloeg het hoofd van de Vrouwe van het Meer af. Hij werd door Arthur weggestuurd en Launceor ging er achteraan. Na een lang gevecht verloor Launceor en viel dood op de grond. Toen kwam een meisje aanrijden die van hem had gehouden en dood neerviel toen ze in zijn zwaard sprong. Hij was vol van verdriet en zijn broer Balan kwam om hem te troosten. Ze gingen samen op weg om een goede daad te verrichten om ridder te kunnen worden. Ze gingen naar koning Ryon om hem te vermoorden. Merlijn zou hen helpen. Toen ze terugkeerde op het hof van Arthur vertrok Balyn weer, omdat er een vloek over hem zou zijn. Later vermoorde hij Garlon die door toverkunst iedereen kon doden die hij wilde en werd aangevallen door koning Pelles. Na een langdurig gevecht waarbij zware klappen vielen deelde Balyn de Droeve Stoot uit en Pelles viel zwaar gewond op de grond en had een hoofd- wond die niet meer zou herstellen. Hij kwam bij een kasteel aan en ging vechten met de Zwarte Ridder, na zwaar gestreden te hebben vielen ze allebei dodelijk gewond op de grond en het bleek dat Balyn met zijn broer Balan had gevochten en dat ze elkaar hadden gedood. Met Pasen werd een feest gegeven aan het hof van Arthur en de Ronde Tafel werd opgericht. Met Pinksteren zou Arthur gaan trouwen met Guinevere. merlijn had de tafel- indeling gemaakt en Gawain, de neef van Arthur en Tor, de zoon van Pellinore werden tot ridder geslagen en gingen op pad om avonturen te beleven. De plaatsen van Pellinore, Sir Launcelot en Sir Percival waren nog leeg (Percival moest nog geboren worden). Op een dag reed Arthur treurend door het bos om de woorden die Melijn gesproken had toen plotseling Melijn voor hem stond om afscheid van hem te nemen. Een paar dagen later kwam er een gevecht in het woud tussen Koning Arthur en Accolon en Accolon dreigde zijn hoofd eraf te slaan, maar Lady Nimue hielp Arthur met haar toverkunsten. Morgana le Fay was inmiddels bezig haar boze plannen uit te werken. Camelot uit te werken. Ze was van plan haar man, koning Urience, die slapend op bed lag te vermoorden en de serveerster moest een zwaard gaan halen en waarschuwde de zoon van koning Urience. Sir Uwaine kon Morgana le Fay net tegenhouden.


Het jaar daarna was er weer een bijeenkomst van de ridders van de Ronde Tafel en plotseling kwam de Groene Ridder bin- nen. Het was een soort reus en hij wilde een klap van een dapper ridder hebben die volgend jaar met hem zou gaan strijden. Niemand durfde het en toen stapte Arthur naar voren, maar Gawain wilde dit niet en nam deze taak op zich. Hij gaf hem een klap en het hoofd van de Groene Ridder viel eraf, maar raapte het zelf weer op en liep weg. Gawain vertrok richting het noorden en kwam bij een kasteel waar hij mocht blijven. De koning ging steeds op stap om te jagen en de jonkvrouw bleef bij hem en beminde hem, maar Gawain bleef de koning trouw. Hij ging vechten met de Groene Ridder en kreeg een klap, maar de ridder zou hem niet doden, omdat hij de dapperste en beste ridder was die hij kende. Launcelot ging ook op avontuur uit en verrichte heldendaden zoals het genezen van een zwaar gewonde ridder en het ver- slaan van ridders. Launcelot werd verliefd op Guinevere en zij op hem, maar ze bleven de koning trouw. Op een dag kwam een jonkvrouw aan het hof die vroeg om hulp maar geen enkele ridder bood zich aan voordat Gareth, een keukenjongen, naar voren stapte en achter de jonkvrouw aan ging die kwaad was weggelopen, omdat er geen rider werd mee- gestuurd maar een keukenjongen. Gareth streed met de Zwarte Ridder, vervolgens met de Groene Ridder, daarna met de Blauwe Ridder en ten slotte versloeg hij de Rode Ridder. Hij werd een waardig ridder en ging terug naar het kasteel van koning Arthur.

Aan het kasteel van Arthur werd een boodschap gestuurd dat Tristram de dappere ridder zal worden die tot de beste ridders van de wereld zou behoren. Hij werd ontvoerd en zou verkocht worden als slaaf, maar God stond hem bij en Tristram kwam weer aan land en vocht met allerlei ridders. Hij werd verliefd op Isolde en bleef haar beminnen. Tristram ging later bij een strijd dood en Isolde stierf van verdriet.

Sir Gawain werd samen met Launcelot en Percival van Wales tot de beste ridders gerekend en streden voor het Logres dat koning Arthur had gesticht. Er werden nieuwe ridders aangekondigd en zo ook Sir Galahad die de zoon zou zijn van Launcelot en Elaine en toen Galahad een groot ridder werd was hij trots op hem.

Een tijd later werden alle ridders van de Ronde Tafel weggestuurd om op zoek te gaan naar de Heilige Graal. Niemand was in staat deze te vinden, maar na een jarenlange zoektocht stonden Launcelot en Gawain op het punt opm hem te vinden en ook Galahad was erbij. Ze werden beloond voor dit goede werk en veel ridders keerde terug aan het hof van koning Arthur, maar ook vele waren omgekomen in de avontuurlijke poging om de Heilige Graal te vinden. Launcelot en Guinevere waren nog steeds verliefd en ze spra- ken af om samen te zijn in Guinevere's tuin, maar Sir Mordred hoorde dit en vertelde dit aan een paar andere ridders en verstopte zich in de tuin. Launcelot sprak af op een toren- kamer om daar de nacht met Guinevere door te brengen. Sir Mordred vertelde het aan Arthur die doodongelukkig was en wraak wilde nemen op Launcelot. Er kwam een inval op het torenkamertje, maar Arthur vermoordde een ridder en trok zijn harnas aan. Hij vluchtte en vestigde zich met Guinevere op het kasteel waar Launcelot geboren was. Er braken burger-oorlogen uit en Arthur sloot na een tijd vrede met Launcelot en nam Guinevere weer mee naar zijn kasteel. Ze werd op de brandstapel gezet, maar Launcelot kon haar net redden. Arthur voerde met al zijn ridders oorlog in Dover tegen de Fransen en Brittanje stroomde vol met Saksers. Sir Mordred nam veel land in bezit toen Arthur in Dover aan het vechten was en kreeg veel volgelingen. Zo ging het grote Rijk van toen koning Arthur in goede jaren ten onder aan burgeroorlogen en onderlingen twisten. Uiteindelijk stierven alle dappere ridders en Arthur bleef alleen over met Sir Bedivere en Sir Lucan, maar deze bezwijk- te ook aan zijn zware verwondingen. Arthur was stervende en Bedivere moest het zwaard in het meer gooien, maar wilde dit zwaard zelf houden en loog tegen Arthur. Arthur had het door en beval hem dit te doen. Toen hij het zwaard Excalibur in het water gooide kwam er een hand boven die hem pakte en zo ten onder ging. Arthur vroeg of de ridder hem op een boot kon leggen en hem zo stervende af te laten varen naar waar de boot heen wilde.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel door Onbekend"