Knap stom door Tineke Hendriks

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 2e klas havo/vwo | 2618 woorden
  • 5 december 2006
  • 11 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.5
  • 11 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1998
Pagina's
159
Oorspronkelijke taal
Nederlands

Boekcover Knap stom
Shadow
Knap stom door Tineke Hendriks
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Titel: Knap stom
Auteur: Tineke Hendriks
Uitgeverij: Sjaloom
Jaar van eerste uitgave: 1998

Inhoud:
Carlijn zit op twee atheneum en heeft het daar erg moeilijk. Haar ouders doen er alles aan om haar te helpen. Als haar beide ouders opeens veel minder tijd voor haar hebben gaat het een stuk slechter met haar. Als Carlijn bij wiskunde moet blijven zitten komt Anouk de klas in en zegt dat Carlijn verliefd is op de wiskundeleraar. Carlijn rent hard weg. Als ze thuis komt hoort ze dat oma erg ziek is en dat haar moeder er nu heen gaat en dat zij naar de andere oma en opa gaat. Daar loopt ze weg om al haar zorgen.

DRIE DAGBOEK FRAGMENTEN VAN CARLIJN:
3 MAART 1998


LIEF DAGBOEK,
VANNACHT KON IK NIET SLAPEN OM DAT IK HEEL VERLIEFD BEN OP DE WISKUNDELERAAR MENEER HOEKSTRA. IK HEB TOEN IN DE DOCENTENLIJST ZIJN NAAM OPGEZOCHT OM TE KIJKEN WAAR HIJ WOONT. HIJ WOONT OP DE DIAMANTLAAN 52. DAT IS EEN NIEUWBOUWWIJK. IK MOEST VAN MEZELF EEN KEER LANGS ZIJN HUIS FIETSEN OM TE KIJKEN HOE HET ER UIT ZAG. IK WIST ALLEEN GEEN REDE OM DAAR LANGS TE FIETSEN. TOEN OPEENS HAD IK HET! ANOUK WOONT OOK DAAR IN DE BUURT, ALS IK DAN TEGEN HAAR ZEG DAT IK GEEN AANTEKENINGEN HAD OM TE LEREN KON IK ZE KOPIEREN IN DE SUPERMARKT EN DAN LANGS HOEKSTRA’S HUIS FIETSEN! HET WAS EEN PERFECT PLAN. MET DIE GEDACHTE VIEL IK IN SLAAP TOEN IK WEER WAKKER WERD GING IK NAAR SCHOOL. NADAT IK NAAR SCHOOL WAS GEGAAN PAKTE IK THUIS EEN KOPJE THEE EN DE TELEFOON. IK BELDE ANOUK EN ZEI DAT IK MIJN ENGELSE AANTEKENINGEN NIET KON LEZEN EN OF IK DIE VAN HAAR MOCHT LENEN. ZE ZEI DAT HET GOED WAS MAAR VROEG WAAROM IK DAT AAN HAAR VROEG EN NIET AAN VIVIAN DIE VEEL DICHTER BIJ WOONT. OP DIE VRAAG HAD IK NIET GEREKEND. IK ZEI DAT VIVIAN NIET THUIS WAS. ZO GING IK OP DE FIETS OP WEG NAAR ANOUK. HET WAS VERDER WEG DAN IK DACHT EN HALVERWEGE BEGON HET TE REGENEN. NA EEN KWARTIER FIETSEN IN DE REGEN KWAM IK KLETSNAT AAN BIJ ANOUK. ZE GAF ME DE AANTEKENINGEN EN IK FIETSTE NAAR DE SUPERMARKT. HET BEGON NOG HARDER TE REGENEN. TOEN KWAM IK OP DE DIAMANTLAAN EN JA HOOR DAAR STOND NUMMER 52, OP DE HOEK. ER STOND EEN FIETS VOOR DE DEUR, ER HINGEN BLAUWE GORDIJNEN, EEN GROTE PLANT VOOR HET RAAM EN TOT MIJN SCHRIK STOND ER OOK EEN BOX! DAT BETKENDE DUS DAT HIJ WAS GETROUWD EN EEN KIND HAD. VERDOOFD FIETSTE IK VERDER. OPEENS MAAKTE IK EEN ONVERWACHTTE SLINGER EN KNALDE BIJNA OP EEN AUTO. DE CHAFFEUR GEBAARDE WOEDEND EN DE TRANEN STONDEN IN MIJN OGEN. IK WEET NIET WAAR IK ERGER VAN SCHROK, VAN HET FEIT DAT HOEKSTRA VADER IS OF OM DAT IK EEN BIJNA BOTSING HAD. IK HAD GEEN IDEE WAAR IK HEEN FIETSTE MAAR OPEENS WAS IK BIJ DE SUPERMARKT. MET VERKLEUMDE HANDEN LIEP IK NAAR HET KOPIEERAPPARAAT. VAAG DRONG HET TOT MIJ DOOR DAT HET ONZIN WAS OM HET TE KOPIEREN OM DAT HET MAAR EEN SMOES WAS, MAAR TOCH DEED IK HET.

TOEN IK BEZIG WAS OM HET GELD ER IN TE STOPPEN HOORDE IK EEN STEM DIE ME HEEL BEKENT VOOR KWAM; HET WAS HOEKSTRA. IK BLEEF VERSTEEND STAAN EN HOORDE WAT HIJ ZEI: ‘HELP JIJ PAPA OM DE BOODSCHAPPEN IN TE PAKKEN. IK WILDE NAAR HEM KIJKEN EN DAN HARD WEGRENNEN, MAAR HET VOELDE OF IK VERSTEEND WAS. IK HOORDE HET KINDERSTEMMETJE ZEGGEN: ‘IKKE DOEN’. HEEL LANGZAAM KWAM IK WEER IN BEWEGING. BLAADJE ONDER HET APPARAAT. GELD ER IN. OP DE KNOP DRUKKEN. NIEUW BLAADJE. ONDER TUSSEN HOORDE IK HOEKSTRA VERDER PRATEN. TOEN IK HOORDE DAT ZE WEG LIEPEN, DURFDE IK OM TE KIJKEN EN VING IK NOG EEN GLIMP OP VAN HOESTRA EN ZIJN DOCHTERTJE. ZONDER TE WETEN WAT IK DEED FIETSTE IK TERUG NAAR ANOUK EN GAF HAAR DE AANTEKENINGEN TERUG. ANOUK WAS BOOS OMDAT ZE HELEMAAL NAT WAREN GEWORDE DOOR DE REGEN EN TOEN GOOIDE ANOUK DE DEUR DICHT. MET EEN RUK PAKTE IK MIJN FIETS EN FIETSTE IK VERBLIND DOOR TRANEN EN REGEN TERUG NAAR HUIS. TOEN IK THUIS WAS ZAG IK DE AUTO VAN MAMA AL STAAN MAAR HET KON ME NIET MEER SCHELEN. HET KAN ME OOK NIKS SCHELEN DAT IK DE GEKOPIEERDE AANTEKENINGEN OOK IN HET TASJE HAD LATEN LIGGEN. IK GING NAAR BINNEN. MAMA VROEG WAAR IK VANDAAN KWAM EN IK RENDE SNEL NAAR BOVEN. MAMA KWAM OOK NAAR BOVEN EN VROEG WAT ER GEBEURD WAS. IK ZEI DAT IK NAAR ANOUK WAS GEGAAN OM AANTEKENINGEN TE HALEN EN DAT ZE VERVELEND DEED. OOK ZEI IK DAT IK HEEL MOE WAS EN OF ZE ME EVEN MET RUST KON LATEN. ZE VOND HET GOED MAAR ZE WILDE DAARNA WEL HET HELE VERHAAL HOREN. OM ZEVEN UUR MOEST IK ER MAAR AAN GELOVEN EN GING IK NAAR BENEDEN. MAMA VROEG NIETS. ZWIJGEND ATEN WE DE MACARONI OP. TOEN MOEST IK HAAR WEL AAN KIJKEN. ZE VROEG ‘EN?’ IK ZEI ‘WAT EN?’ EN BESEFTE ME DAARNA DAT HET HEEL BRUTAAL KLONK. ZE VROEG TOEN NAAR HET HELE VERHAAL. IK ZEI DAT IK DAT AL HELEMAAL VERTELD HAD. ZE KEEK ME VRAGEND AAN MAAR ZEI NIKS. IK ZEI DAT HET ME SPEET EN DAT IK VOORTAAN EEN BRIEFJE ZOU ACHTER LATEN. IK ZEI DAT IK NOG STEEDS MOE WAS EN GING WEER NAAR BOVEN. IK HOOP DAT IK EEN BEETJE KAN SLAPEN ZO METEEN.

MAART 1998
LIEF DAGBOEK,
IK HEB ECHT EEN ROT DAG GEHAD VANDAAG. HET BEGON IN DE FIETSENSTALLING BIJ SCHOOL. TOEN IK DAAR KWAM BEGON ANOUK IETS TE FLUISTEREN TEGEN HAAR VRIENDINNEN DIE TOEN HEEL HARD MOESTEN LACHEN. IK WIST ZEKER DAT HET OVER MIJ GING. OOK TIJDENS DE LESSEN GING HET ZO DOOR EN IN DE PAUZE MORSTE ZE MELK OVER MIJ HEEN. TOEN WE BIJ WISKUNDE ZATEN WERD HET NOG ERGER. ANOUK ZEI IN DE KLAS TEGEN, VIVIAN MIJN BESTE VRIENDIN, DAT IK VERLIEFD WAS OP DE WISKUNDELERAAR. VIVIAN VROEG OF HET WAAR WAS EN IK ZEI DAT HET WAAR WAS EN WERD TOEN ERG ROOD. TOEN WE ONZE CIJFERS TERUG KREGEN VAN HET VORIGE PROEFWERK VROEG HOEKSTRA OF IK NA DE LES EVEN WILDE BLIJVEN ZITTEN. DE LES DUURDE ERG LANG, MAAR ANOUK HIELD HAAR MOND. TOEN DE BEL GING LIEP IEDEREEN WEG EN IK BLEEF ZITTEN. HOEKSTRA KWAM NAAST ME ZITTEN EN VROEG WAAROM IK HET PROEFWERK ZO SLEHT HEB GEMAAKT. VOORDAT IK ANTWOORD KON GEVEN KWAM ANOUK DE KLAS IN EN ZEI DAT ZE HAAR SCHRIFT HAD LATEN LIGGEN. IK WAS HEEL BANG DAT ZE IETS ZOU ZEGGEN. GELUKKIG DEED ZE HET NIET EN LIEP DE KLAS UIT. IK HAALDE OPGELUCHT ADEM, MAAR ZE KWAM WEER TERUG, ZE ZEI ‘MENEER HOEKSTRA, BENT U NIET TE STRENG VOOR CARLIJN? ZE IS NU NOG VERLIEFD OP U MAAR ALS U...’ IK WACHTTE DE ZIN NIET AF EN IK RENDE HARD WEG. BIJ DE DEUR DUWDE IK ANOUK OM EN IK HOORDE EEN GIL. IK HOOP NU HEEL ERG DAT IK NIET AL TE HARD DUWDE ANDERS ZIT IK NU NOG MEER IN DE PROBLEMEN. IK FIETSTE HEEL HARD NAAR HUIS. VIVIAN STOND BUITEN TE WACHTEN EN GING HARD ACHTER MIJ AAN EN RIEP WAT ER AAN DE HAND WAS. IK ZEI NIKS EN FEITSTE HARD DOOR. TOEN IK THUIS AAN KWAM GOOIDE IK MIJN FIETS NEER EN GING SNEL NAAR BOVEN, OP MIJN BED LIGGEN HUILEN. MAMA KWAM NAAR BOVEN EN VROEG WAT ER AAN DE HAND WAS. GA WEG! RIEP IK. IK HOORDE DAT BENENDEN DE BEL GING. MAMA DEED DE DEUR OPEN EN IK HOORDE DAT HET VIVIAN WAS. MAMA VROEG WAT ER WAS GEBEURD EN VIVIAN ZEI DAT IK BIJ DE WISKUND LERAAR ZAT EN DAT IK OPEENS NAAR BUITEN KWAM RENNEN. DE DEUR GING WEER DICHT EN MAMA KWAM NAAR BOVEN ZE VROEG OF HOEKSTRA AAN MIJ HAD GEZETEN. IK ZEI VAN NIET MAAR VOLGENS MIJ GELOOFDE ZE MIJ NIET. TOEN OPEENS DRONG HET TOT MIJ DOOR DAT MAMA MIDDEN OP DE DAG THUIS WAS, TERWIJL ZE MEESTAL NOG WERKT. IK VROEG HET HAAR EN ZE ZEI DAT HET SLECHT GING MET OMA EN DAT OPA NIET ALLEEN THUIS KAN BLIJVEN DUS DAT ZE ER HEN GING. IK VROEG OF IK MEE MOCHT, WANT IK WILDE HIER NIET BLIJVEN. MAMA VOND HET GOED EN WE GINGEN IN DE AUTO ZITTEN OP WEG NAAR GRONINGEN. TOEN WE IN DE BUURT VAN DRENTHE WAREN VROEG IK OF IK NAAR MIJN ANDERE OPA EN OMA MOCHT EN ZE VOND HET GOED. NU ZIT IK HIER DUS BIJ OPA EN OMA. IK HEB ZE NOG NIKS VERTELD VAN WAT ER GEBEURD IS TERWIJL IK DAT WEL GRAAG ZOU WILLEN VERTELLEN WAT ER GEBEURD IS, MAAR DAN VERTELLEN ZE HET VAST AAN MAMA EN DAN MOET IK WEER NAAR SCHOOL. IK WIL NOOIT MEER NAAR SCHOOL! MAAR DAT ZAL MAMA WEL NIET BEGRIJPEN. IK GA NU SLAPEN WANT IK BEN ECHT HEEL ERG MOE.....

10 MAART 1998
LIEF DAGBOEK,

VANDAAG WAS WEER EEN RARE DAG. IK HAD VANOCHTEND GEEN ZIN OM TE PRATEN TEGEN OPA TOEN WE TIMBER GINGEN UITLATEN. TOEN VROEG HIJ OF IK MEE WILDE HELPEN IN DE MOESTUIN. IK HAD ER NIET ECHT ZIN IN DUS IK HAALDE MIJN SCHOUDERS OP. TOEN ZEI OPA DAT DE SLAPLANTJES VANDAAG ECHT GEPOOT MOESTEN WORDEN MAAR DAT ZIJN RUG PROTESTEERDE. IK KON TOEN NIET WEIGEREN. OPA VERTELDE ME HOE HET MOEST: GAATJE MAKEN, PLANTJE ERIN, AARDE AANDRUKKEN. HIJ LEGDE HET UIT ALSOF IK EEN KLEUTER BEN. TOEN IK LEKKER BEZIG WAS, WAS HET BEST LEUK OM TE DOEN! DE AARDE ROOK HERSTACHRIG MAAR DE ZON IN MIJN RUG VERTELDE DAN DE LENTE ER AL AAN KWAM. TOEN VROEG IK AAN OPA HOE OUD PAPA WAS TOEN HIJ VAN SCHOOL WILDE. OPA VROEG TOEN WAAROM IK DAT WILDE WETEN. IK VERTELDE DAT IK MISSCHIEN VAN SCHOOL AF WIL OF IN IEDER GEVAL VAN SCHOOL WIL VERANDEREN. OPA SCHROK HEEL ERG EN VROEG WAAROM IK DAT WILDE. IK VERTELDE HEM OVER DE MOEILIJKE PROEFWERKEN, DE ONVOLDOENDES DIE DAAROP VOLGDE, DE LATE AVONDEN ACHTER MIJN BOEKEN EN MIJN SLAPELOOSHEID. IK VERTELDE HEM NIET OVER HOEKSTRA OF OVER ANOUK. TOEN VERTELDE IK HEM DAT IK NIET WEET HOE IK HET PAPA EN MAMA MOEST VERTELLEN DAT IK NAAR DE HAVO WIL. IK VROEG HEM DAARNA OF HIJ MET ZE WILDE PRATEN. OPA ZEI TOEN DAT MAMA NIET GEMAKKELIJK IS OM MET HAAR TE PRATEN. IK VETELDE HEM DAT IK DAT WIST MAAR DAT HIJ MISSCHIEN PAPA WEL ZO VER KREEG. IK ZAG HEM DENKEN. TOEN VERTELDE IK HEM DAT HIJ HET MAAR GEWOON OP MOEST SCHRIJVEN EN DAT IK HET DAN ZOU FAXEN NAAR PAPA. HIJ ZEI DAT HIJ ZOU KIJKEN OF HIJ HET ZOU DOEN. OPA LIEP TOEN NAAR BINNEN EN TEGELIJKERTIJD KWAM OMA NAAR BUITEN. ZE VERTELDE DAT MAMA AAN DE TELEFOON WAS VOOR MIJ. IK SLOFTE NAAR BINNEN. ZE VERTELDE ME DAT ZE MIJ ZO KWAM HALEN. IK VROEG HAAR WAAROM EN ZE ZEI DAT IK BIJ OMA IN HET ZIEKENHUIS OP BEZOEK MOET EN DAT OPA ME OOK NOG GRAAG WILDE ZIEN. IK ZEI DAT HET GOED WAS EN DAT IK HAAR DAN WEL ZO ZAG VERSCHIJNEN. TOEN MAMA VOORREED STOND IK AL KLAAR. IK HAD MIJN VUILE SPIJKERBROEK NIET VERWISSELD VOOR EEN SCHONE, ZE MOEST MIJ MAAR NEMEN ZOALS IK WAS. IK ZAG MAMA ER NAAR KIJKEN MAAR DAT ZE EEN AANMERKING INSLIKTE. OP WEG NAAR HET ZIEKENHUIS BLEEF HET STIL IN DE AUTO. IN HET ZIEKENHUIS ZAT IK EEN TIJDJE NAAST OMA EN KEEK IK NAAR HET WITTE GEZICHT OP HET WITTE LAKEN. HET LEEK BIJNA OMA NIET MEER. DAARNA REDEN WE WEER ZWIJGEND NAAR OPA. VOORDAT WE NAAR BINNEN GINGEN WAARSCHUWDE MAMA ERVOOR DAT HIJ HEEL VERGEETACHTIG IS EN DAT HIJ SOMS NIET MEER WEET WIE MAMA IS. TOEN WE NAAR BINNEN GINGEN KEEK OPA HEEL BLIJ, MAAR AL HEEL SNEL KWAM IK ERACHTER HOE VERGEETACHTIG HIJ AL IS. HIJ RIEP ‘KARIN WAT LEUK JE WEER EENS TE ZIEN’. AARZELEND LIEP IK TOEN NAAR OPA EN GAF HEM EEN KNUFFEL. IK GING NAAST OPA ZITTEN TOEN MAMA DRINKEN GING HALEN. HIJ VROEG MIJ HOE HET OP SCHOOL GING. IK ZEI DAT HET GOED GING. TOEN VROEG HIJ WEER OF IK DE TAFEL VAN NEGEN AL KENDE. IK ZEI HEM DAT IK DIE AL KEN. TOEN KWAM MAMA GELUKKIG BINNEN. ZE HAD EEN KOPJE KOFFIE VOOR OPA MET SLAGROOM EROP. ZE ZEI:’KIJK EEN VADER, MET SLAGROOM OMDAT CARLIJN HIER IS’, HIJ KEEK VERWILDERT OP OMDAT HIJ DACHT DAT IK KARIN HEETTE. OPA VROEG OPEENS OF HIJ DE TELEFOON MOCHT OMDAT HIJ CARO MOEST BELLEN. IK HERINNERDE CARO ME NOG WEL. ZE WAS EEN OUDE VROUW DIE VROEGER IN DE APOTHEEK VAN MIJN GROOTOUDERS WERKTE, MAAR ZE IS AL EEN TIJDJE DOOD. MAMA ZEI DAT HET ZOMETEEN MOCHT. TOEN GING HIJ AAN ZIJN BUREAU ZITTEN. DAAR WAS MAMA WEL BLIJ MEE OMDAT HIJ DAN EEN TIJDJE RUSTIG IS. IK VROEG HAAR HOE ZE HET UIT HIELD EN ZE VERTELDE ME DAT HET BIJNA NIET TE DOEN WAS. DE TELEFOON GING EN MAMA RENDE ER SNEL HEEN OM OPA VOOR TE ZIJN. IK KEEK TOEN NAAR DE SCHOORSTEENMANTE MET FOTO ER OP, WAS HET ENIGSTE WAT LEUK WAS IN DIE KAMER. IK BEKEEK ZE MET NIEUWE OGEN EN TOEN ZAG IK DAT HET EIGENLIJK ALLEMAAL MIJLPAAL FOTO’S WAREN. TANTE INGRID MET ZWEMDIPLOMA, MAMA MET EEN ZILVEREN BEKER OP DE SPORTVELDEN, TANTE INGRID OP DE STOEP VAN HET STEDELIJK GYMNASIUM EN GA ZO MAAR DOOR. TOEN IK MET MAMA TERUG REED NAAR MIJN OPA EN OMA IN DRENTHE GINGEN DE FOTO’S WEER DOOR MIJN HOOFD.IK VERTELDE MAMA DAT IK HET ALLEMAAL OPSCHEPEPRIGE FOTO’S VOND. MAMA WAS VERBAASD EN GING SNEL OP EEN ANDER ONDERWERP OVER. ZE ZEI DAT IK MAANDAG WEER NAAR SCHOOL MOET EN DAT IK BIJ VIVIAN KAN BLIJVEN SLAPEN. IK ZEI DAT IK HET NIET WILDE EN WE KREGEN HEEL ERG RUZIE. TOEN WIJ BIJ OPA EN OMA AANKWAMEN STAPTE IK SNEL UIT EN RENDE NAAR BOVEN. NU ZIT IK DUS HIER EN IK GA NU LEKKER SLAPEN EN MAANDAG LEKKER NIET NAAR SCHOOL. DAAR ZORG IK WEL VOOR!

Een ander einde aan het boek:
Carlijn belt haar moeder in een telefooncel. Ze vertelde haar dat ze
- Naar de havo wilt.
- Naar een andere school.
- Oppassen als een bijbaantje.
- Een hond.
- Paardrijles.

Haar moeder is blij dat ze belt en Carlijn beloofd dat ze over een half uurtje weer thuis is.

Ik vind het een beetje plotseling afgelopen. Je weet nu niet of haar moeder het er mee eens is.

Mijn eind:
Carlijn belt haar moeder in een telefooncel. Ze vertelde haar dat ze
- Naar de havo wilt.
- Naar een andere school.
- Oppassen als een bijbaantje.
- Een hond.
- Paardrijles.
Haar moeder is blij dat ze belt en Carlijn beloofd dat ze over een half uurtje weer thuis is. Carlijn fietst naar huis, het gaat snel want ze heeft wind mee. Als ze thuis komt omhelst haar moeder haar. Ze zegt dat ze die vijf punten wel mag, maar ze moet dan wel zelf voor de hond zorgen en wel haar best blijven doen op de havo.

Een half jaar later:
Carlijn is erg gelukkig, ze heeft op haar school nieuwe vrienden en wordt niet gepest. Op de havo gaat het ook erg goed en ze heeft nu meer tijd voor leuke dingen. De hond heeft ze ook net gekregen en het is haar beste vriend geworden. Elke zaterdag gaat ze nu naar paardrijles en af en toe gaat ze ook oppassen. Carlijn is weer helemaal gelukkig!

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Knap stom door Tineke Hendriks"