Karel ende Elegast

Motieven:

• Stelen
• Almacht aan God
• Trouw aan de leenheer, Karel
• Vazal, Elegast

Onderwerpen die voorkomen in het Boek:
1. Theologisch “God”
2. Trouw aan de leenheer, vazal
3. Verhouding tussen man en vrouw.

Theologisch “God”
Fragment uit het boek:
“Karel verzoekt Elegast vervolgens om samen te gaan stelen. Hij stelt daarom voor om bij de koning te gaan stelen, omdat hij bekend is in Ingelheim en hij Elegast op de proef wil stellen. Elegast verteld tegen Karel dat Eggeric een verrader is, en dus besluiten ze hem te gaan bestelen. Het motief van Elegast daarvoor is dat hij de verrader Eggeric zo kan duperen, en Karel besluit dat inbreken en betrapt worden bij je familie nog niet zo erg is, dus gaat hij maar mee in het besluit van Elegast.” Het stelen gebeurt dus indirect in naam van God, want Karel blijkt helemaal niet te kunnen stelen maar is wel een waardig koning, zijn identiteit geeft hij niet aan de Elegast. De opdracht om te stelen heeft hij in het begin van het boek gekregen van een engel die aan zijn bed verscheen.

Fragment uit het boek:
“Karel keert dan terug naar zijn kasteel. Hij besluit de volgende dag met de samenzweerders af te rekenen zodra ze binnen de kasteelmuren zijn. Dat gebeurt: Eggheric en zijn vrienden worden beschuldigd van hoogverraad en elegast wordt erbij gehaald om tegen hen te getuigen. In het duel dat volgt, wordt Eggheric door Elegast gedood. Deze krijgt vervolgens niet alleen eerherstel, maar mag ook met Eggherics weduwe trouwen.” Karel bidt tijdens het gevecht tussen Elegast en Eggheric dat Elegast mag winnen. Het geloof in God is dus erg groot. Elegast bidt ook tot God, Eggheric doet dit niet, uiteindelijk wint de Elegast het lange gevecht.

Trouw aan de leenheer, vazal
Fragment uit het boek:
“Karel stelt zich voor als Adelbrecht, een ‘collega-roofridder’. Misschien kunnen ze vannacht wel samenwerken, oppert hij. Hij wil namelijk vannacht een grote slag gaan slaan en heeft daarvoor het kasteel van Karel de Grote op het oog. Elegast protesteert hevig: hij is nog steeds trouw aan zijn vroegere heer en wil hem geen kwaad doen. Daarom besluiten ze bij Karels zwager Eggheric van Eggermonde in te breken.” Elegast protesteert omdat hij trouw wil zijn aan zijn vroegere heer, en hij wil hem vooral geen kwaad toe doen. Daarom komen ze tot een compromis. Ze gaan uit stelen bij Karels zwager. Elegast was een vroegere leenman die door Karel verbannen was. Hij blijft dus ondanks dat hij verbannen was trouw aan Karel.

Fragment uit het boek:
“De zwarte ridder zegt dat hij Elegast heet en steelt van de rijken, maar niet van de armen. De koning zegt dat hij ook een dief is en Adelbrecht heet. Hij stelt voor de schat van koning Karel te stelen.” Hier wordt de rede gegeven waarom ze in eerste instantie bij Karel willen inbreken, want dat is hij zelf. En er staat ook dat Elegast alleen van rijke mensen steelt. Hij geeft hier echter geen gehoor aan, want het is zijn vroegere leenheer geweest.

Verhouding tussen man en vrouw
Fragment uit het boek:
“Eggeric vertelt zijn plannen omdat hij wordt gedwongen door zijn vrouw. Karel stelt Elegast nog eens op de proef door te vragen waarom het Elegast iets kan schelen als de koning wordt vermoord. Elegast zegt daarop dat hij anders niet meer gerehabiliteerd kan worden.” Eggeric staat dus onder druk van zijn vrouw om zijn taak uit te voeren. Zijn vrouw had dus als het ware de touwtjes in handen. En gaf hem ook de opdracht om Karel te vermoorden.

Fragment uit het boek:
“Eggherics vrouw, Karels zus, wil dit voorkomen, maar Eggheric brengt haar met een flinke vuistslag tot zwijgen. Als Elegast zijn ontdekking aan ‘Adelbrecht’ vertelt, die buiten de wacht heeft gehouden, spreken ze af dat de keizer dit nieuws zo snel mogelijk moet weten.” Hierbij laat Eggheric zien dat hij meer is dan een vrouw en slaat haar, om te voorkomen dat Karels zus, Karel gaat waarschuwen en hem dus behoedt voor Eggheric.

Samenvatting
Het verhaal begint op een avond, als Karel in bed ligt. Plotseling verschijnt er een engel in zijn kamer die hem – uit naam van God – beveelt uit stelen te gaan. Na drie keer besluit Karel het te doen en stilletjes verlaat hij zijn kasteel. Hij gaat wel vermomd, want hij wil niet dat hij gezien zou worden tijdens het stelen.
Onderweg vraagt Karel zich af wat hij moet gaan stelen.
Hij wenst hartstochtelijk dat Elegast bij hem was; die zou wel weten hoe hij dit zaakje aan moest pakken. Elegast is een van Karels ridders, die hij ooit – om een kleine misstap – heeft moeten verbannen. Hij leeft sindsdien als roofridder in het woud.
Toevallig komt Elegast, in het zwart gekleed, hem op dat moment tegemoet. Eerst beseft Karel niet met wie hij te maken heeft, maar na een duel verteld de zwarte ridder hem wie hij is. Karel stelt zich voor als Adelbrecht, een ‘collega-roofridder’. Misschien kunnen ze vannacht wel samenwerken, oppert hij. Karel twijfelt in het begin hij denkt namelijk dat de zwart geklede ridder de duivel is. Hij wil namelijk vannacht een grote slag gaan slaan en heeft daarvoor het kasteel van Karel de Grote op het oog. Elegast protesteert hevig: hij is nog steeds trouw aan zijn vroegere heer en wil hem geen kwaad doen. Daarom besluiten ze bij Karels zwager Eggheric van Eggermonde in te breken.
Bij Eggherics kasteel blijkt dan waarom Karel door God uit stelen is gestuurd. Elegast luistert namelijk een gesprek af tussen Eggheric en zijn vrouw, waarin Eggheric bekent dat hij van plan is Karel te doden – de volgende dag, als er feest is op Karels kasteel – samen met een paar andere edelen. Eggherics vrouw, Karels zus, wil dit voorkomen, maar Eggheric brengt haar met een flinke vuistslag tot zwijgen. Als Elegast zijn ontdekking aan ‘Adelbrecht’ vertelt, die buiten de wacht heeft gehouden, spreken ze af dat de keizer dit nieuws zo snel mogelijk moet weten. Adelbrecht zal het hem vertellen, want Elegast kan zich – als banneling – natuurlijk niet op het kasteel vertonen.
Karel keert dan terug naar zijn kasteel. Hij besluit de volgende dag met de samenzweerders af te rekenen zodra ze binnen de kasteelmuren zijn. Dat gebeurt: Eggheric en zijn vrienden worden beschuldigd van hoogverraad en Elegast wordt erbij gehaald om tegen hen te getuigen. In het duel dat volgt, wordt Eggheric door Elegast gedood. Deze krijgt vervolgens niet alleen eerherstel, maar mag ook met Eggherics weduwe trouwen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.