Het woeden der gehele wereld door Maarten 't Hart

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 5e klas havo | 1550 woorden
  • 30 juli 2007
  • 8 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 8 keer beoordeeld

Eerste uitgave
1993
Pagina's
311
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
2 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's
Prijzen
Gouden Strop (1994 Winnaar)

Boekcover Het woeden der gehele wereld
Shadow

Het is 1956. Tijdens een evangelisatiecampagne wordt er op klaarlichte dag een politieagent vermoord. De jonge Alexander Goudveyl staat oog in oog met de dader. Die draagt een gleufhoed en heeft een sjaal voor zijn mond. Alex raakt in de ban van het voorval en breekt zijn hoofd over de vraag wie de schutter was. Pas jaren later - als Alex inmiddels getrouwd is - komt …

Het is 1956. Tijdens een evangelisatiecampagne wordt er op klaarlichte dag een politieagent vermoord. De jonge Alexander Goudveyl staat oog in oog met de dader. Die draagt een gleu…

Het is 1956. Tijdens een evangelisatiecampagne wordt er op klaarlichte dag een politieagent vermoord. De jonge Alexander Goudveyl staat oog in oog met de dader. Die draagt een gleufhoed en heeft een sjaal voor zijn mond. Alex raakt in de ban van het voorval en breekt zijn hoofd over de vraag wie de schutter was. Pas jaren later - als Alex inmiddels getrouwd is - komt de waarheid aan het licht.

Het woeden der gehele wereld door Maarten 't Hart
Shadow
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
Titelbeschrijving: ‘t Hart, Maarten, Het woeden der gehele wereld, wolters-noordhoff en wolters plantyn, Groningen en Deurne, 1e druk 1998, 284 bladzijden, (1993)
Genre: misdaad roman
Keuze:
Ik heb dit boek gekozen, omdat ik op een rommelmarkt was en ik moest nog een boek lezen en toen lag deze daar.
Persoonlijke mening:
- herkenbaar, omdat het verhaal zich in Maassluis afspeelt. Je herkend dus echt dingen uit het verhaal.
- spannend, omdat het een beetje over oorlog gaat.

Ingewikkeld, omdat de ouders die Alex nu heeft zijn echte ouders niet blijken te zijn. Maar dat zijn schoonvader zijn echte vader is. Waardoor zijn vrouw dus eigenlijk zijn zusje is.
Samenvatting:
Deel 1
In de proloog wordt beschreven hoe zeven vluchtelingen en de bemanningsleden van de vissersboot ‘Ma-juba 2’ van Willem Vroombout naar Engeland proberen te vluchten. Dit mislukt: de boot wordt door de Duitsers getorpedeerd. Roeiende keren ze terug naar Hoek van Holland.
Deel 2
Alexander Goudveyl groeit op in een vissersplaatsje aan de Nieuwe Waterweg. Zijn ouders zijn in de oorlog van Rotterdam naar het plaatsje verhuisd. Zijn vader is voddenkoopman. De familie wordt met de nek aangekeken: de Goudveyls zijn van oorsprong ‘Hersteld’ en omdat dit kerkgenootschap in het vissersplaatsen ontbrak zijn ze Gereformeerd geworden. Alexander wordt gepest door zijn leeftijdsgenootjes. Hij is bang dat God hem zoekt te doden (zelfs Mozes zocht hij immers te doden). In het pakhuis van zijn vader staat een oude piano (een zgn. Bluthner) waarop hij zichzelf leert spelen. Vader Goudveyl wordt regelmatig gechanteerd door agent Vroombout, die gedurende een zomer Alex geld kwartjes heeft gegeven als hij zijn geslacht liet zien.
Tijdens de ‘Kruishoop-campagne’ begeleidt Alexander de gezongen liederen. Vroombout komt binnen lopen. Er komt een tweede man binnenlopen. Alexander hoort een knal en hij denkt dat zijn vader een zak laat knallen, iets wat hij vaker deed als ‘lolletje’. Dan bedenkt hij dat die buiten is en wanneer hij omkijkt, ziet hij Vroombout liggen en de man het pistool op hem richten. De moord wordt een obsessie voor Alexander. De politie kan de moord niet oplossen.

Door zijn vriendschap met Herman komt Alexander in contact met Alice Keenids. Hij krijgt pianoles van haar en merkt dat ze iets met de moord te maken heeft. Later ontmoet hij ook Minderhout, de apotheker. Ook hij moet iets met de moord te maken hebben (op zolder hangt uitrusting van de moordenaar). Op een van zijn treinreizen naar het lyceum ziet hij Minderhout met een man (Oberstein) met een ruige zwarte baard.
Hij raakt verliefd op Janny. Hij hoort dat haar vader ook op de vluchtboot zat, als matroos. Ook Vroombout en Alice zaten op de boot. Minderhout had joodse vluchtelingen aan boord geholpen. Alexander probeert erachter te komen wie dat zijn.
Na de middelbare school gaat hij farmacie studeren in Leiden. Hij komt in contact met professor Edersheim en zijn gezin (ze musiceren samen). Ook dit echtpaar zat op de logger en was bevriend met Minderhout. Hij hoort dat ook de dirigent Oberstein meevoer. Alle mensen van wie hij wist dat ze iets met de logger te maken hadden (m.u.v. Oberstein), waren op de dag van de moord aanwezig in het havendorpje. Alexander raakt bevriend met Hester, de dochter van Edersheim. Yvonne, de ‘titreerheks’, probeert hem te verleiden. Uiteindelijk lukt dit.
Als pianostemmer komt Alexander bij weduwe Vroombout. Van haar hoort hij dat haar beide zoons na een mislukte vluchtpoging zonder logger zaten. Elk jaar rond kerst schreven ze een brief naar de inzittenden om een schadeloosstelling.
Alexanders ouders komen op bezoek in Leiden. Ze komen hem iets belangrijks vertellen. Ze doen er heel moeilijk over. Beetje bij beetje komt het. Ze woonden eerst in Rotterdam. Geholpen door Arend Vroombout (vandaar dat hij ze kon chanteren) zijn ze in de oorlog verhuisd naar ’t Hoofd, met een dubbele hit. Hier stopte het verhaal, want William kwam en toen gingen ze naar huis. Alex zou het wel begrijpen, ‘met zijn gouden hersens’. Twee dagen later stierven ze aan koolmonoxidevergiftiging. De zuinigheid die dit veroorzaakt had, zorgde er echter ook voor dat Alexander rijk was.
Via hoezen van LP’s maakt Alexander kennis met Oberstein. Na een foto gezien te hebben, denkt hij hem ergens van te kennen, maar hij kan zich niet herinneren waarvan. Hij ontdekt dat Oberstein op de avond voor de moord een concert in Rotterdam heeft gegeven. Eerst denkt hij dat hij de moordenaar is, maar verwerpt dit later. Wanneer hij gaat musiceren bij de Ederheims, ontmoet hij de twee dochters van Oberstein. Joanna zingt schitterend. Alexander trouwt later met ze: Oberstein wordt zijn schoonvader.
Deel 3
In dit laatste deel, dat alleen het hoofdstuk ‘Sirius’ kent, ontmoet Alexander zijn schoonvader. Hij heeft de nog in leven zijnde vluchtelingen van de logger uitgenodigd. Ook Minderhout is er (hij is inmiddels gescheiden). Joanna en haar vader zijn onderweg. Wanneer Alexander wakker wordt uit een slaapje, staat Oberstein voor hem. Aan tafel scheldt hij over de bewerking die Alexander heeft gemaakt van een aria van Mozart. Dan beschuldigt Alexander Oberstein van de moord.
Alexander en Oberstein gaan wandelen. Alles wordt uitgesproken. Oberstein vertelt wel getuige te zijn geweest, maar de moord niet gepleegd te hebben. Ze waren bij elkaar om een hartig woordje met Vroombout te spreken over de rekeningen. Toen viel het schot van een onbekende schutter. Oberstein vertelt dat Vroombout ook iets met zijn vrouw en kind te maken heeft. Tijdens het onderduiken zijn ze verdwenen. Het echtpaar bij wie ze ondergedoken waren, ging er met een dubbele hit vandoor. Zo is Oberstein zijn zoon verloren. Die zoon is Alexander. Dit wordt niet expliciet vermeld, maar valt wel uit een aantal gegevens af te leiden.
Alexander en Oberstein spreken af dat Alexander een opera zal componeren. Oberstein zal dirigeren. Joanna en Hester zullen zingen.
Verhaalanalyse:
De schrijfstijl is eigenlijk wel ingewikkeld. veel moeilijke woorden en lange zinnen.
Titelverklaring: In een van de muziekstukken van Bach wordt het woede der gehele wereld opgeroepen en ook weer bezworen.
Mottoverklaring:
En het geschiede op den weg, in de herberg, dat de heere hem tegenkwam, en zocht hem te doden. ()Exodus 4, vers 24)
Dit komt erg vaak terug in het boek.
Notenbalk
Hij is erg onder de indruk van het melodietje.
Tijd:
- chronologisch
- continu
- de verteltijd is 284 bladzijden
- Vertelde tijd: ongeveer 35 jaar
Personages
• Ouders Alexander: Zijn ouders zijn in de oorlog vanuit Rotterdam naar Maassluis verhuisd en zijn vader is een voddenman en heeft een pakhuis in de oorlog overgenomen van een Jood die opgepakt was. Ze zijn heel erg zuinig en gebruiken veel de kreet Kossgeld. Dit zal hun later nog de kop kosten, want ze sterven door koolstof-monooxide vergiftiging. Ze zien ook geen heil in de muziek van hun zoon.
• Arend Vroombout: Om hem gaat in principe het hele boek, Alexander en Willem kunnen het goed met hem vinden, maar dan wordt hij achter Alexander zijn rug vermoord. En die moord blijft hem zijn hele leven achtervolgen.
• Simon Minderhout: Hij is de apotheker van het dorp. Alexander past tijdens de middelbare school op het huis en mag dan op de piano spelen, omdat zijn vader zijn piano die in het pakhuis stond verkocht heeft, omdat hij er veel geld voor kon krijgen.
• Willem: Dat is zijn enige vriend en samen met hem past hij op het huis van Minderhoudt.
• Alice: Willem z'n moeder is zijn pianolerares en zat ook op de boot. Zij wordt altijd boos en doet raar als Willem en Alexander over de moord op Vroombout begint te praten.
• Ederheim: Leraar/professor van Alex, Alex komt bij hun piano spelen en via Hester komt hij er achter dat hun
Thematiek:
Het motief: Leidmotief, omdat de angst steeds terug komt.
Thema: Alexander is op zoek naar identiteit, herkomst en een vastheid in dit leven
Idee: Het geloof kan mensen rare ideeën en gedachte geven. Het kan mensen op een verkeerde manier beïnvloeden.
Structuur:
De ruimte: Het proloog speelt zich af in de haringlogger die vanaf Hoek van Holland vertrekt.
In deel twee begint het verhaal in Maassluis. Vooral aan het begin geeft Alexander een gedetailleerde beschrijving van ’t Hoofd. Ook Leiden is een belangrijke plaats. Hier gaat Alexander studeren. In Voorschoten ontmoet Alexander de Edersheims. Den Haag is de stad waar hij aan het conservatorium studeert.
Deel drie speelt zich af in de achtertuin van Alexanders huis en in de rest van de plaats (Alexander en Oberstein lopen een eindje). Het is niet duidelijk in welke plaats Alexander
Structuur: het verhaal bestaat uit drie delen.
Verteller:
Het is in het ik- perspectief geschreven
Fragment uit het boek (bladzijden 29)
“In de haven blies, alsof wat Varekamp zei bevestigd moest worden, tweemaal de loodsboot.
‘Daar gaat de Sirius,’zei vader Varekamp.
Toen keek hij weer naar zijn handen.
‘Waar was ik ook weer gebleven?’ zei hij.
‘Bij dat u naar de hoek roeide,’ zei ik. “
Einde verhaal
Het is een open einde, omdat je niet weet wie Vroombout heeft vermoord.
Beoordeling:
Ik vond het een spannend boek, omdat het over de oorlog gaat en dat wordt spannend beschreven. Doordat je niet weet wie de moordenaar is blijft de spanning ook goed in het boek zitten. Soms vond ik het ook erg langdradig. Zoals het deel dat hij in Leiden woont.
Bronvermelding:
- www.scholieren.com
- ‘t Hart, Maarten, Het woeden der gehele wereld, wolters-noordhoff en wolters plantyn, Groningen en Deurne, 1e druk 1998, 284 bladzijden, (1993)

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Het woeden der gehele wereld door Maarten 't Hart"