Titel van het boek: Het laatste offer
Naam van de auteur: Simone van der Vlugt
Uitgever: Anthos
Jaar van uitgave: 2007
Aantal bladzijden: 310

(B) Vooraf
1. Waarom heb je dit boek gekozen?
Omdat mijn moeder en mijn broer me het boek aanraadde en ik zelf geen boeken heb van Nederlandse schrijvers.
2. Hoe ziet de omslag eruit?
Je ziet een soort raam van een kerk
3. Welke verwachting had je van het boek, voordat je het begon te lezen?
Dat het spannend zou zijn en onvoorspelbaar en een beetje middeleeuws.
4. Geef je eerste persoonlijke reactie.
Het was een leuk en spannend boek.
(C) Genre
Tot welk genre behoort dit boek? Je kunt natuurlijk meerdere mogelijkheden aankruisen.

� liefdesverhaal � historisch verhaal
� maatschappelijk geëngageerd � detectiveverhaal
� science fictionverhaal � dagboek
� oorlogsverhaal � eigentijds verhaal
� dierenverhaal � reisverhaal
� avonturenverhaal � anders, nl. …

Motiveer je antwoord.
De hoofdpersoon wordt verliefd op Jef en ze maken veel mee samen, Het speelt zich af in deze tijd, ze reizen naar Egypte en Frankrijk en ze beleven veel avonturen.

(D) Korte inhoud van het verhaal

1. Geef de titelverklaring.
Birgit heeft zich haar hele leven opgeofferd voor haar zus Selma, als laatste belt ze haar ouders en vergeeft ze het hun, dat is het laatste offer.
2. Schrijf in één zin op waar het verhaal over gaat.
Over een vrouw die verliefd wordt op een man, die haar meesleept in allerlei avonturen
3. Maak een samenvatting van ongeveer 200 woorden.
In de proloog ontdekt Nicolaas Bogaards in een piramide een geheime gang. Dan springt het verhaal over naar Birgit. In een café ontmoet ze Jef, die met haar mee gaat naar haar huis en daar hebben ze seks. De volgende dag is Birgit heel blij en heeft ze samen met Jef een heel gezellige dag in Alkmaar. Die nacht slaapt hij weer bij haar en Birgit denkt dat het echt iets kan worden tussen hen. De volgende ochtend is Jef weg. Als Birgit naar hem op zoek gaat, vindt ze hem in een leegstaand huis en vertelt hij dat hij voor haar eigen veiligheid is weggegaan, omdat achterna gezeten werd door een bewapende man. Dan komt de bewapende man er weer aan en na vele omwegen en vluchtpogingen komen ze bij Schiphol aan, vanwaar ze naar Egypte gaan om Jefs vader te zoeken, Nicolaas Bogaard, die sinds vier weken vermist is. In het vliegtuig komt de achtervolger hen ook weer op het spoor. Eenmaal in Egypte aangekomen gaan ze naar de tempel waar Nicolaas werkte, daar ontmoeten ze Frances. Frances neemt ze via een achteringang mee de tempel in, waar ze ontdekken dat Nicolaas de ark van Mozes op het spoor was. Als Jef en Birgit naar het hotel willen gaan, horen ze dat daar een aanslag is gepleegd en gaan ze naar een ander hotel. Daar ontmoeten ze een man die Nicolaas goed kende. Hij heeft notities waaruit blijkt dat Nicolaas had uitgevonden dat ze honderden jaren geleden al elektriciteit gebruikte. Later krijgen ze een sms’je van Frances die zegt dat ze snel moeten komen. Daar aangekomen blijkt Frances vermoord te zijn.

Uit oude geschriften leren Birgit en Jef dat de Ark van Mozes naar Frankrijk is over gebracht in vroegere tijden. Jef herinnert zich dat zijn vader daar een vriend heeft, dus gaan ze naar Frankrijk. Nicolaas is daar inderdaad geweest, maar was ook weer zonder enig spoor verdwenen. Er wordt wel vertelt dat hij nog naar een kathedraal geweest was. Jef en Birgit ontdekken een ruimte waar de Ark gestaan moet hebben in de kathedraal. Toen ze erin gingen, werd het luik gesloten en zaten ze voor 2 dagen vast en toen werden ze gevonden. Die dag eten ze bij de rector van de kerk. Birgit heeft het idee dat de rector iets verborgen houdt en bedenkt tijdens het eten een smoes om weg te komen. Ze gaat naar de kelder en vind een versgemetselde muur en ze denkt dat de Ark van Mozes daar is. Dan komt de rector eraan, hij verteld dat Nicolaas daar ingemetseld is, omdat hij het geheim van de Ark wist en dat zij nu ook vermoord zal worden. Na een gevecht winnen Jef en Birgit van de rector en komt alles weer goed!

(E) Personages
1. Geef een persoonsbeschrijving van de hoofdpersoon. Bespreek de volgende punten: Hoe ziet hij/zij
eruit? Hoe denkt hij/zij? Wat doet hij? Wat vinden anderen van hem?
De hoofdpersoon in Birgit. Ze heeft vroeger altijd in dienst van haar zus gestaan en is verwaarloosd en te streng
opgevoed door haar ouders. Ze is 26 maar ziet er jonger uit en ze heeft fel blauwe ogen. Anderen vinden haar
over het algemeen aardig en knap.
2. Welke belangrijke beslissing(en) neemt de hoofdpersoon? Kijk daarbij naar hun mening over goed en kwaad. Vaak kom je er dan achter waarom ze iets doen. Vergelijk jouw mening met die van de personage.
Birgit gaat overal heen met Jef, terwijl ze eigenlijk niet echt veel van hem weet. Toch voelt ze dat het goed zit, ook al heeft ze daar soms twijfels over. Ze gaat met hem mee, omdat ze hartstikke verliefd op hem is.
3. Wie zijn de belangrijkste bijfiguren en welke rol spelen zij in het boek?
Jef: Een aantrekkelijke, gespierde, blonde en aardige man van rond de 30. Birgit wordt verliefd op hem en hij
neemt haar mee in allemaal avonturen.
Nicolaas Bogaards: Dit is een vrij bekende archeoloog en de vader van Jef. Hij is opeen spoorloos verdwenen.
Donkergekleurde Egyptenaar: Dit is de man die Jef en Birgit steeds achtervolgt.
Selma: De zus van Birgit, waar ze veel voor opgeofferd heeft.
Frances: Een goede vrienden van Nicolaas.
Methad: Een archeoloog die het goed kon vinden met Nicolaas.
(F) Ruimte
1. In welke plaats speelt het verhaal zich af?
In Alkmaar, op Schiphol, in Luxoren andere plaatsen in Egypte en in Frankrijk.
2. In welk milieu (bij wat voor soort mensen) speelt het verhaal zich af?
Bij dood gewone Nederlandse mensen, bij arme Egyptenaren die bijna alles doen voor geld en bij Fransen.
3. Had het boek ook op een andere plaats of in een ander milieu kunnen spelen? Motiveer je antwoord.
Nee, dat had denk ik niet bij het hele verhaal gepast. Want Egypte is wel echt DE plaats voor archeologen.

(G) Tijd
1. Er zijn twee mogelijkheden waarop een verhaal wordt verteld:
A. De gebeurtenissen worden verteld in de volgorde waarin ze plaatsvinden (chronologisch);
B. In een verhaal gaan we terug in de tijd (niet-chronologisch).
Welke mogelijkheid past het best bij jouw verhaal?
Mogelijkheid A
2. In welke tijd speelt het verhaal en waaraan merk je dat?
In deze tijd, ze hebben mobieltjes, computers, auto’s etc.
3. Hoeveel tijd verloopt er tussen het begin en het eind van het boek?
Dat is niet erg duidelijk, maar het is niet lang. Waarschijnlijk 1 tot 2 weken.
4. Komen er vooruitwijzingen (als de schrijver al iets zegt over wat later gaat gebeuren of over de afloop van het verhaal) en/of flashbacks (een stukje verleden dat beschreven wordt) voor in het verhaal?
Ja, er komen verschillende flashbacks in het verhaal voor, maar dat is nodig om het te begrijpen.

(H) Werkelijkheid en fantasie
Kan dit verhaal ook in de werkelijkheid voorkomen? Leg uit waarom dit wel of niet kan.
Ja, er zijn geen buitenaardse wezens, of trollen, of heksen, of dingen die absoluut onmogelijk zijn in het boek. Het is natuurlijk wel wat onwaarschijnlijk dat alles goed komt.

(I) Verteller
1. Met welke verteller heb je in dit boek te maken? (ik-verteller, hij/zij-verteller of alwetende verteller)
Hij/zij-verteller
2. Door wiens ogen volg je het verhaal?
Voornamelijk door die van Birgit.

(J) Waardering

1. Geef het boek een cijfer. Leg uit waarom je dit cijfer geeft.
Ik geef het boek een 9. Ik vind het een leuk, spannend, interessant en origineel boek.
2. Vind je de inhoud van het boek interessant? Leg uit.
Ja, het is niet een langdradig verhaal over een onderwerp, maar er zit veel verandering in zodat het leuk blijft.
3. Vind je het verhaal moeilijk of makkelijk? Leg uit.
Makkelijk, ik vind het niet moeilijk te begrijpen. Het is geen rare volgorde.
4. Is het verhaal spannend? Leg uit hoe dat komt.
Ja, er zijn steeds momenten dat het heel twijfelachtig is of ze wel uit de handen van de achtervolger kunnen komen.

5. Welke persoon vind jij het leukst? Leg uit.
Birgit, ik vind het dapper dat ze gewoon overal heen gaat met Jef. Ze is aardig en grappig en ook best slim.
6. Zou je anderen dit boek aanraden? Waarom wel/niet?
Ja, het is echt een leuk boek.
7. Ga je nog een boek van deze schrijver lezen? Waarom wel/niet? Zo ja, welk boek?
Ik weet het niet, als ik een leuk boek van haar vind wel, anders niet.

(K) Verwachting
1. Voldeed het boek aan de verwachting die je had voordat je het ging lezen?
het verliep wel heel anders dan ik had gedacht, maar dat maakte het niet minder leuk.
2. Kwamen er in dit boek zaken voor waarover je nog niet eerder gelezen had? Zo ja, welke?
Ja, ik had nog niet over archeologie gelezen.
3. Was de vorm waarin het boek geschreven is nieuw voor je? Zo ja, hoe dan?
Nee

(L) Auteur
1. Vertel in het kort iets over het leven en werk van de schrijver/schrijfster: wie is hij/zij en wanneer is hij/zij geboren (eventueel ook sterfjaar)? Wat heeft hij/zij allemaal gedaan? Wat voor soort boeken schrijft hij/zij meestal? Waarover gaan ze vaak? Wat wil de schrijver met zijn/haar boek bereiken?
Simone van der Vlugt werd op 15 december 1966 in Hoorn als Simone Watertor geboren. Al op jonge leeftijd wist ze dat ze schrijfster wilde worden en op haar dertiende stuurde ze voor het eerst een manuscript op naar een uitgever. Ze bleef proberen een uitgever voor haar werk te interesseren, tot ze Nederlands en Frans ging studeren aan de lerarenopleiding in Amsterdam.

Tijdens haar studie kwam ze in aanraking met jeugdliteratuur en zodra ze haar diploma had behaald, schreef ze een historisch jeugdboek dat in 1995 onder de titel De amulet verscheen bij uitgeverij Lemniscaat. Dat was het eerste boek in een lange reeks historische jeugdboeken waar ze verschillende prijzen mee won en die ook in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje en Denemarken verschenen.

Tegenwoordig schrijft ze ook thrillers voor volwassenen die verschijnen bij uitgeverij AmboAnthos. Simone
is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Alkmaar.
2. Welke boeken heeft hij/zij nog meer geschreven? Als hij/zij veel boeken geschreven heeft, schrijf er dan vijf op.
Heeft hij/zij ook prijzen gewonnen? Vertel dan welke prijs dat is en voor welk boek.
• Zwarte sneeuw (2000) - Eervolle Vermelding van de Gouden Uil
- De Kleine Cervantes Prijs van de stad Gent
• Schaduwzuster (2005)
• Schijndood (2002) - Eervolle Vermelding van de Jonge Jury
• Schuld (2007)
• De reünie (2004) - Nominatie voor de NS Publieksprijs
3. Heb je al meer boeken van deze schrijver gelezen? Zo ja, zijn die boeken met elkaar te vergelijken en wat vind je van de andere boeken?
Nee, want de jeugdboeken die ze schrijft gaan voornamelijk over de geschiedenis en dat vind ik niet echt leuk, hoewel dit boek heel leuk was en dat ook een beetje over geschiedenis ging.

(M) Recensie
Zoek een recensie van het boek en plak deze erbij. Vertel in het kort of je het wel of niet eens bent met de recensent en beargumenteer je mening.
Helaas moet ik bekennen dat dit boek van Simone van der Vlugt me erg tegenviel. Het laatste offer is een Dan Brown-achtige avonturenroman voor tieners. En dát had ik niet verwacht… De uitgever heeft het boek namelijk 'vermomd' als literaire thriller, dus wat ik wél had verwacht, was een volwassen, eigentijdse thriller, vergelijkbaar met haar vorige boeken. Slim van de uitgever, want het boek is wel heel snel een bestseller geworden, maar ik ben bang dat veel fans van Simone als gevolg van deze marketingtruc teleurgesteld zullen worden.

In Het laatste offer gaan Birgit en Jef op zoek naar Jefs vader die over een wereldschokkende theorie wilde gaan publiceren en is verdwenen. Deze zoektocht brengt ze langs Egypte en Frankrijk en gaandeweg gaan ze steeds meer geloven in de theorie van Jefs vader. De theorie wordt in dit boek een stuk beter uitgewerkt dan de verhaallijn. Het verhaal is in de tegenwoordige tijd geschreven waardoor het verhaal een gejaagd geheel wordt. De karakteropbouw van Birgit en Jef is matig. Jef leer je nergens goed kennen, het blijft een raadsel of hij wel te vertrouwen is, maar Birgit stopt op een gegeven moment gewoon met twijfelen en volgt hem vervolgens de halve wereld over. En het verhaal hangt van onlogische toevalligheden aan elkaar waardoor het erg veel vragen oproept (Waarom verspilt Jef twee dagen in Alkmaar als hij zich zo'n zorgen maakt over z'n vader? Wie is de achtervolger? Waar komen toch die rugzakken elke keer weer vandaan? Waarom besluiten nou eigenlijk die berg te beklimmen?) Aan het eind van het boek worden maar een paar van die vragen bevredigend beantwoord.
Prachtig beschreven is trouwens de heftige waarheid achter Birgits jeugd, maar eigenlijk iets te heftig voor dit luchtige boek waarin gevoelens nauwelijks een rol spelen. Ik denk dat dit boek het als avonturenroman voor tieners misschien goed doet, maar mij heeft het helaas niet geraakt.

Ik vond het een heel leuk boek, maar ik ben natuurlijk een tiener en ik ken de andere boeken van Simone van der Vlugt niet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

Super !!

8 jaar geleden