ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
A:Primair
1)titelbeschrijving
Krabbe, Tim
Het gouden ei
Amstedam, uitgeverij Bert Bakker, 1999
17e druk; 1e druk 1984
2)Stijl
Het woordgebruik van de auteur is niet moeilijk. De zinsbouw is afwisselend. Er wordt gebruik gemaakt van dialogen en er komt geen dialect of socialect voor in het boek. Er is sprake van het gebruik van metaforen in het boek. De eerste metafoor bevindt zich al in de 1e zin van het boek (Als ruimteschepen bewogen de cabines vol toeristen zich over de lange brede weg naar het zuiden).
3)Personages
De hoofdfiguren zijn Rex Hofman, Saskia Ehlvest en Raymond Lemorne. De bijfiguren zijn Gabrielle en Denise en Lieneke. Rex is een round character evenals Sakia en Raymond. Denise en Gabreille en Lieneke hebben een flat character. De auteur legt de nadruk op de handeling. Rex Hofman raakt op vakantie zijn vriendin kwijt bij een stop langs de weg. Vanaf die dag leeft hij met de vraag of Saskia nog leeft of niet. Hij lijdt aan claustrofobie, omdat hij in een droom opgesloten zit in een kleine ruimte en er niet meer uitkan. Saskia is de vriendin van Rex. Ze is een ijdeltuit en wil alles netjes hebben. Ook is ze pietje precies en alles moet gaan zoals zij wil dat het gaat. Ze lijdt ook aan claustrofobie, want ze heeft dezelde droom als Rex. Raymond is een 37-jarige Fransman die getrouwd is en twee dochters heeft, die hun vader als held zien, omdat hij een keer een meisje redde. Vanaf nu aan besluit hij het tegenovergestelde te doen. Hij besluit iemand te kipnappen en levend te begraven. Gabrielle en Denise zijn de dochters van Raymond en ze zien hun vader als een held. Ze zijn de aanleiding voor Raymond om deze gruwelijke misdaden te plegen. Lieneke is de vriendin van Rex na de verdwijning van Saskia. Ze weet niet goed hoe ze met de dood van Saskia om moet gaan. Er is een conflict tussen de hoofdpersonen Rex, Saskia en Raymond. Ze kennen elkaar niet totdat Raymond Saskia meeneemt en later bij Rex hetzelfde doet, zodat Rex achter de waarheid van de dood van Saskia kan komen.
4)Strekking
De titel van het boek behoeft nadere uitleg. Saskia droomt soms dat ze in een gouden ei zit opgesloten en er niet meer uit kan. Het boek heeft geen ondertitel en er is ook geen motto aanwezig. De omslag van het boek draagt bij tot het begrip van de strekking van het verhaal. Er is een gouden ei afgebeeld. Er zijn geen duidelijke motieven aanwezig. Het centrale thema van het boek is claustrofobie, wat aan verschillende factoren is af te leiden. Er zijn geen personen in het boek aanwezig, die nadrukkelijk moraliseren. De schrijver geeft een duidelijke scheiding tussen symathieke personages en antipathieke personages aan. De auteur heeft voor zover bekend geen wijzigingen in het boek aangebracht blijkens de drukgeschiedenis.
5)Tijd
Het heden van het verhaal is ongeveer 1984. De schrijver besteedt geen aandacht aan de historische stoffering van het boek. Het verhaal bestrijkt 34 jaar en wordt niet in een chronologische volgorde verteld. Er worden verschillende tijdslagen gebruikt. Het is niet mogelijk om de vertelde tijd en verteltijd in verhouding in een grafiek te zetten.
6)Ruimte
Er is geen opvallend veel ruimtebeschrijving, want dit is namelijk niet nodig voor het verhaal. Wel wordt het TOTAL-benzinestation zeer nauwkeurig beschreven. Het is alsof een camera Saskia achtervolgt. De schrijver streeft naar realisme. De belangrijkste ruimtes waar het verhaal zich afspeelt zijn: Het TOTAL-benzinestation, Het meertje Marina di Camerota en het vakantiehuisje wat Raymond aan het opknappen is voor zijn uiteindelijke doel. De ruimte is belangrijk voor de handeling. Elke handeling is afhankelijk van de ruimte waar de handeling zich afspeelt.
7)Perspectief
Er is sprake van een auctoriale vertelswijze. De auteur is de verteller. Er zijn geen opmerkelijke perspectiefwisselingen en geen gegevens die er op wijzen dat er sprake is van onbetrouwbaar perspectief.
B:Secundair
8)Biografie
De auteur van ''het gouden ei'' is Tim Krabbe. Hij werd geboren in 1943 en schrijft o.a. over schaken en wielrennen, twee sporten die hij zelf fanatiek heeft beoefend. Een ander belangrijk werk van Tim Krabbe is wielrennen. Enkele andere titels die Tim Krabbe heeft geschreven: De werkelijke moord op Kitty Duisenberg (1967), Vijftien goede gedichten (1974), De stad in het midden (1978).
9)Literatuurgeschiedenis
Tim Krabbe behoort niet tot bepaalde stromingen in de literatuurgeschiedenis. Hij schrijft vooral personale romans. Dat zijn romans waarbij je de gedachtenleven van een persoon kan volgen en je leert dus veel van de persoon. Het boek is niet gemodelleerd naar eerdere voorbeelden en wordt er dus niet mee in verband gebracht.
10)Receptie
Er zijn heel veel publicaties geschreven over ''Het gouden ei''. Je kunt uit de publicaties veel opmaken uit de status van Tim Krabbe. Het boek is veel gelezen door het Nederlandse lezerspubliek. Er zijn veel recensies geschreven over het boek, ik heb ze alleen niet kunnen vinden. Er zullen vast en zeker interviews met Tim Krabbe geweest zijn, ik heb ze eveneens weer niet kunnen vinden. Het boek is redelijk populair enerzijds omdat het boek spannend is en lekker weg leest en ten tweede omdat het boek vele goede recensies heeft gehad.
11)Bronvermelding
Ik heb verschillende bronnen gebruikt voor mijn verslag. Ik heb het boek gebruikt en voor de rest heb ik internet gebruikt om een samenvatting van het boek te zoeken en ook om publicaties, recensies en interviews te zoeken.
C:tertiair
1)Onderwerp
Het onderwerp van ''Het gouden ei'' is onwetendheid en angst om nooit echt een met een ander te worden. Het onderwerp staat me erg aan omdat het een alledaags probleem is en waar bijna iedereen wel last van heeft. Ik ben de tekst niet gaan lezen omdat het onderwerp me aansprak. Ik ben niet anders over het onderwerp gaan denken, omdat Tim Krabbe het onderwerp alleen beschrijft en niet aanpast. Ik had verwacht dat het onderwerp uitgewerkt werd zoals Tim Krabbe deed. Het onderwerp wordt bijzonder goed uitgewerkt en de uitwerking is niet oppervlakkig en alle kanten ervan zijn belicht.
2)Gebeurtenissen
De belangrijkste gebeurtenis in het boek is het moment wanneer Rex erachter komt wat Saskia ook heeft meegemaakt, toen ze werd meegenomen door Raymond. De nadruk ligt ligt meer op de gedachten en gevoelens van de personen dan op de gebeurtenissen. Het boek bevatte genoeg gebeurtenissen om door te lezen. Het verband tussen de gebeurtenissen vloeien logisch uit elkaar en ze makkten een grote indruk op me. Ik zag de gebeurtenissen helemaal voor me. Men hoeft niks aan te vullen op het verhaal.
3)Personages
Ik kan me goed verplaatsen in de personages. De personages reageren aanvaardbaar, behalve Raymond want die vermoordt mensen zonder reden op koelbloedige wijze. Ik kreeg genoeg informatie om de personages te begrijpen en dat was erg plezierig.
4)Structuur
Er zijn verschillende verhaallijnen die door elkaar heen lopen. Je kan elk hoofdstuk als een apart verhaal zien, maar deze hoofdstukken passen wel als een vloeiende lijn in elkaar.Het verhaal is heel spannend, vooral omdat de schrijver je een lange tijd in ontwetendheid laat. Er is gebruikt gemaakt van flash-backs en van een verhaallijn die in een niet-gronologische volgorde aanwezig is. De overgangen tussen de tijdlagen waren goed te volgen en de opzet was zeer goed. De afloop stemde me tevreden omdat de hoofdfiguur Rex eindelijk wist wat er met zijn vroegere vriendin was gebeurd. Er wordt vooral een auctoriale vertelswijze gehanteerd, maar ook kan er vaak in de gedachtenwereld van de figuren gekeken worden.
5)Taalgebruik
De leesbaarheid van de zinnen was niet moeilijk. De zinnen waren lang, maar lazen bijzonder goed weg. De verdeling tussen de gebeurtenissen,dialogen en gedachten/gevoelens was zeer goed verdeeld. De manier van vertellen was iets te langdradig en werd er soms iets te lang bij een gebeurtenis stilgestaan. De tekst bevat geen beeldspraak of symbolische verwijzingen.
6)Eindoordeel
Het boek las lekker vlot weg en was binnen 3 uur lezen uit. Door het boek zat ik soms op het puntje van mijn stoel en ik moest altijd weten wat er zou gebeuren en daarom had ik het boekje zo uit. Tim Krabbe werkt het hoofdthema goed uit en ik vind hoewel het boek niet erg vrolijk afloopt kan ik wel vrede hebben met de afloop van het boek. Het boekje had een goede schrijfstijl en hoewel het boekje niet veel pagina's bevat, geeft het me wel het gevoel dat ik heel veel gelezen heb en dat ik iets van het boekje geleerd heb. Ik vind het een absolute topper en ik zal hem aan iedereen aanraden. Als ik mijn oordeel met een cijfer uit zou moeten drukken dan zou ik een 9,3 gegeven hebben.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.