ADVERTENTIE
Red het frikandelbroodje Wist je dat heel veel van jouw lievelingsproducten zomaar kunnen verdwijnen als de bij zou uitsterven? Denk bijvoorbeeld aan je glaasje melk in de ochtend, maar ook je frikandelbroodje in de pauze en je banaan bij het leren. Hoe komt dit en belangrijker, hoe voorkomen we dit? Dat weten ze bij de opleiding Diermanagement. Meer weten over deze en andere studies van Van Hall Larenstein?

Check alle video's!
KORTE INHOUD:

De persoon waar het boek over gaat heet Maarten Klein, hij is 72 jaar oud. Een tijdje na de oorlog is hij met zijn vrouw Vera naar het plaatsje Gloucester in Amerika geëmigreerd waar hij nu een rustig leven leidt. Langzaam veranderen er dingen in Maartens hoofd. Hij raakt steeds vaker afwezig, doet rare dingen en vergeet bepaalde herinneringen.het lijkt iets tijdelijks maar het wordt steeds erger. Dokter Eardly komt erbij die hem tabletten voorschrijft en zegt dat Vera en Maarten samen in oude fotoboeken moeten kijken. Toch gaat het slechter en slechter en moet er een hulp in de huishouding komen. Dat wordt Phil Taylor, een jong blond meisje. Maarten wordt steeds verwarder, doet steeds vreemdere dingen en zakt steeds verder weg in zijn gedachten. Er valt nu helemaal niet meer normaal met hem te praten. Op het laatst wordt hij opgehaald en naar een tehuis gebracht.

VERDIEPINGSOPDRACHT 1

1 a. Wat is de vertelsituatie?

In dit boek is er een ik-vertelsituatie.

b. Wat zijn de effecten hiervan?

Het is heel subjectief verteld, want bij een ik-vertelsituatie heb je een onbetrouwbaar perspectief. Je ziet het alleen zo als de ikpersoon het ook ziet. Dat maakt het bij dit verhaal soms moeilijk te begrijpen wat er nu echt gebeurt.

2 a. Wat is volgens jou het thema van de tekst?

Volgens mij is het thema van de tekst dementie.

b. Licht het gevonden thema duidelijk en uitvoerig toe met behulp van voorbeelden, citaten en argumenten.

Het hele verhaal gaat erover dat de ikpersoon steeds meer vergeet en dat komt door dat hij dement wordt. Voorbeeld uit de tekst: “Een slecht geheugen heb ik altijd al gehad. Op vergaderingen was mijn agenda mijn onmisbare metgezel. Maar een hele ochtend die je een paar uur later zomaar vergeten bent? Die voorbijgegaan is alsof hij er nooit is ge-weest?”

c. Wat zijn volgens jou de belangrijkste motieven?

Volgens mij zijn de belangrijkste motieven verwarring en onbegrip.

d. Licht de gekozen motieven duidelijk toe met behulp van voorbeelden, citaten en argumen ten.

De ikpersoon begrijpt niet wat er met hem aan de hand is. Voorbeeld uit de tekst: ‘lopen, ik moet even opstaan en gaan lopen. Dan ebt het wel weer weg, dat gevoel even bij volle bewustzijn afwezig te zijn, zoek te raken of te verdwalen, ik weet niet hoe ik dit gevoel noemen moet.

e. Leg als dat mogelijk is, verband tussen titel, motto en thematiek.

Hij weet zich dingen nog maar heel vaag te herinneren alsof het nog maar schimmen zijn.


3 Bespreek plaats en ruimte in de tekst. Ga daarbij minstens in op de volgende aandachtspunten.
a. Welke plaatsen zijn het belangrijkste?

Het huis waarin de ikpersoon, zijn vrouw en later ook de verzorgster wonen.

b. Welke functie(s) hebben de ruimtebeschrijvingen?

Dan kan je je nog beter inleven in het verhaal.

c. Licht je keuze duidelijk en uitvoerig toe met voorbeelden.

Als er wordt verteld over het landschap en de sneeuw en de leegte dan weet je precies hoe het er daar uit ziet en dan kan je het ook voor je zien net zoals de ikpersoon het ziet.

d. Welk verband bestaat er tussen plaats en thematiek?

Het speelt zich af in de winter en door de sneeuw die valt word alles verhuld, Het wordt steeds vager net als de herinneringen van de ikpersoon.

VERDIEPINGSOPDRACHT 2

Helemaal zelf heeft hij het niet meegemaakt anders had hij het boek niet kunnen schrijven maar hij moet wel iemand in zijn directe leefomgeving hebben of hebben gehad die dit heeft meegemaakt. Op deze manier een boek schrijven over dit onderwerp kan je niet van alleen er met mensen over praten of door het uit andere boeken te halen.

BESCHRIJVING LEESERVARING

ONDERWERP

 Is het je duidelijk over welk onderwerp de tekst gaat? Kun je dat in enkele woorden of een zin onder woorden brengen?

De tekst gaat over een man die langzaam dement wordt.

 Is het een onderwerp waar je zelf al eens over nagedacht hebt of ligt het helemaal buiten jou belevings- /leefwereld? Heeft het boek je nieuwe kanten van het onderwerp laten zien?

Ik heb er wel eens over nagedacht maar het lijkt me heel erg als je dit echt overkomt.

DE GEBEURTENISSEN

 Wat is de belangrijkste gebeurtenis in het boek? Waarom?

Dat de ikpersoon dement wordt, omdat het hele boek daarover gaat.

 Ligt de nadruk op de gebeurtenissen of meer op de gedachten en gevoelens van de personen? Geef daar je mening over.

De nadruk ligt op de gedachtes en gevoelens van de ikpersoon. Er gebeurt weinig de man zit de hele tijd thuis. Het verhaal speelt zich af in zijn hoofd.

PERSONAGES

 Kun je je goed verplaatsen in de personages? waarom (niet)?

Ja ik kan me goed verplaatsen in de ikpersoon. Omdat het vanuit de ikpersoon verteld is en omdat de omgeving zo goed beschreven is.

 Van welke personage kom je het meest te weten? Kom je genoeg te weten om hun gedrach te begrijpen?

Je komt het meest te weten over de ikpersoon en omdat je weet dat hij dement wordt begrijp je zijn gedracht wel.

BOUW

 Hangt alles goed met elkaar samen of vind je dat juist niet.

Nee het hangt niet echt samen, maar dat past juist heel goed bij het verhaal.

 Vind je dat de bouw van het verhaal (bijvoorbeeld veel terugblikken) goed past bij het onderwerp?

Het past goed bij het verhaal omdat de ikpersoon zijn herinneringen en de werkelijkheid door elkaar lopen. Hij leeft zijn herinneringen en de werkelijkheid dus door elkaar.

TAALGEBRUIK

 Vind je de tekst lastig om te lezen? hoe komt dat? Veel moeilijke woorden, lange zinnen, veel beeldspraak of iets anders?

De tekst is best moeilijk om te lezen omdat het zo vaag verteld wordt het gaat steeds van de werkelijkheid over in herinneringen in het hoofd van de ikpersoon.
 Welke eigenaardigheden in taal en stijl zijn je opgevallen?

Het is heel verward verteld stukjes zin dus soms geen hele zinnen maar alleen stukjes/

EINDOORDEEL

Ik vind een interessant boek, Ik las het omdat ik de achterkant las en toen moest denken aan mijn oma. Daarom wilde ik dit boek lezen. Ik had wel eerder een boek gelezen over dementie maar dat was niet in de ikvertelsituatie. Dit boek kon je heel goed volgen en ik vond het leuk dat je

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.