Gegijzeld door Evert Hartman

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
Boekcover Gegijzeld
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 3199 woorden
  • 10 februari 2015
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
7 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1984
Pagina's
199
Oorspronkelijke taal
Nederlands

Boekcover Gegijzeld
Shadow
Gegijzeld door Evert Hartman
Shadow
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting

Gerard is een jongen die na het laatste lesuur op dinsdag bijles voor wiskunde krijgt van wiskundeleraar De Rooy. Hij krijgt daar bijles met twee andere kinderen. Verder is er ook nog Henk die eigenlijk niet tussen deze drie kinderen past, omdat hij er niet voor bijles is, maar voor straf. Henk is heel erg goed in wiskunde en krijgt extra sommen. Gerard zweet helemaal van die moeilijke sommen. Plotseling klinkt er een schot. Even later komen er twee mannen het lokaal binnen. Ze schieten even tegen het plafond. De mannen bevelen dat ze moeten gaan liggen. Eén van de mannen haalt een radiocassetterecorder uit zijn tas. Hilversum gaat aan. Op het nieuwsbericht wordt gemeld dat er een gijzeling bezig is in een school. De gijzeling wordt opgeëist door het Internationaal Front voor de Bevrijding van Politieke Gevangenen. Dit staat in een brief die bij een aantal dagbladen is bezorgd. De brief is gericht aan de regeringen van democratische landen in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder. In de brief wordt van de regering een verklaring geëist, waarin staat dat zij zich met alle diplomatieke, economische en militaire middelen zal inzetten voor de bevrijding van alle gevangenen van dictaturen in de hele wereld. Een andere eis is dat de regering terugkomt op de beslissing tot uitwijzing van een groep van zestig politieke vluchtelingen, die in Nederland hun toevlucht hebben gezocht. De verklaring van de regering moet morgenmiddag om 12.00 uur door de minister-president zelf worden uitgesproken voor radio en televisie. Dit staat in de brief. Gerard hoort dit bericht. Hij kan het bijna niet geloven dat ze gegijzeld zijn door twee terroristen.

Na een tijd moet er op een briefje voor het raam komen te staan dat er 's ochtends, 's middags en 's avonds eten aan het begin van de gang in een doos moest worden gezet. Gerard gelooft er niet in, maar het wordt braaf elke dag gebracht.

Na drie dagen gegijzeld te zitten is iedereen gaan praten. De gijzelaars ook. Ze zijn nu aardiger en er mag veel. Henk bleek ook brutaal te zijn, maar hij was het dan ook met de gijzelaars eens. De Rooy niet.

Hij vindt dat je niet mensen mag gijzelen voor iets dat niet normaal is; een gijzeling is ook niet normaal. De gijzelaars blijven fel aan hun kant staan. Het lijkt alsof ze door willen gaan met de gijzeling, tot het bittere einde.

Leon, zo heet één van de gijzelaars, begint nu zijn verhaal te vertellen en waarom hij de gijzeling doet.

Leon’s verhaal: Leon ligt op een avond in bed. Hij ligt samen met zijn zusje Ramona op één kamer. Ze zijn nog wakker. Plotseling horen ze het gebrom van een auto. Het komt steeds dichterbij. Het stopt voor hun huis, en er wordt hard op de deur geklopt. Ze horen dat het mannen zijn. Het zijn mannen van de GEPO, de Geheime Politie die mensen oppakt die niet voor de "goede" partij zijn en er anders over denken dan mag. Ze komen vast zijn broer ophalen, die is fel tegen die partij, zijn vader is dat ook. Aan het geschuif van de grote zware kast hoort Leon dat zijn broer in de schuilplaats wordt verstopt. Zijn vader doet open en er wordt gevraagd of zijn zoon, Edgar, thuis is. Zijn vader zegt van niet en nu wordt het huis doorzocht. Dan wordt Leons vader meegenomen, omdat zijn broer niet thuis is.

De volgende morgen wordt er opnieuw op de deur gebonsd. Het is weer de GEPO. Leon en zijn zusje van twaalf, Ramona, moeten mee naar een instituut. Ze moeten mee, omdat hun vader en broer toch weg zijn. Dit instituut blijkt al gelijk verschrikkelijk te zijn. Je krijgt daar ook elke dag les over de partij met als leider Sasdy. Ook is er pleinoefening waarbij je conditie wordt opgebouwd.

Het instituut mag je pas verlaten als je het goed hebt afgerond dat wil zeggen: je moet alle kamers hebben afgerond. Er is namelijk een kamersysteem. Voor elke klus die je doet krijg je punten, tenminste, als je ze goed doet. Met een bepaald aantal punten ga je over naar de volgende kamer. Zo moet je alle vijfentwintig kamers afronden. Leon komt in kamer twintig, daar komt hij bij Chris, Walter, Luc, Kasper en David. Kasper doet ontzettend zijn best om zo snel mogelijk in een volgende kamer te komen. Leon had nog lang niet alle regels uit zijn hoofd geleerd toen er een signaal ging. Ze gingen snel naar de eetzaal, want vol is vol. Leon had zijn uniform niet aan, toen kregen ze geen eten. Bij de pleinoefening gaat het weer mis met Leon, hij is te traag, met als gevolg een extra pleinoefening. Hierbij valt hij flauw en moet hij naar de ziekenzaal. Hier ontmoet hij Felix, Bernt en Erwin. Ze zijn allemaal ziek en als ze beter zijn moeten ze weer terug naar hun kamer, zo ook Leon. Ook ontmoet hij Shaira. Dit is een meisje die ziek is. Ze wil graag ontsnappen hoort Leon. Op het instituut zijn de jongens en meisjes gescheiden van elkaar. Ook in de ziekenzaal. Aan het hoofd van die ziekenzaal staat de juffrouw, een zuster en Sedaka, een bewaker. Leon denkt veel na over ontsnappen. Hij heeft gezien dat ontsnappen bijna niet mogelijk is maar misschien bestaat er een kans.

Na een dag in de ziekenzaal te zijn is er ook een dokter geweest die naar Leon gekeken heeft. Hij moet over één dag weer terug, de juffrouw vindt van niet en verstopt hem in het schuurtje naast de ziekenzaal op het terrein van het instituut. Naast het schuurtje is een hek waarover je niet heen kan klimmen, omdat er scherpe punten aan de bovenkant zitten. Doorknippen kan wel, vooral als Leon een grote tang ziet liggen. Hij verstopt hem achter een richel van het schuurtje en bedenkt een goed plan.

Het boekverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Samen met Shaira wil hij ontsnappen, waar naartoe weet hij nog niet. Hij wil dat als Shaira beter wordt ze Ramona opzoekt en dat Ramona en Shaira samen nep ziek worden. Dan leggen ze een deken over de vensterbank en dan wordt Leon ook weer ziek. Ook nep. Dan ontsnappen ze met hun drieën en gaan ze naar Vilaka, de woonplaats van Leon. Leon vertelt dit plan aan Shaira en ze vindt het een goed plan, ze besluiten om het uit te voeren.

Die dag nog moet Leon terug naar zijn kamer. Hij moet meteen naar de steengroeve om te werken. Ze moeten daar stenen uithakken en kapot slaan. Dat is voor wegen. Het is een uur lopen naar de steengroeve. Er is ook een klein schuurtje. Na een tijd te hebben gewerkt gaan ze weer terug naar het instituut.

Dit wil je ook lezen:

Heel verbaasd ziet Leon dat er na één dag al dekens uithangen uit een raam van de ziekenzaal. Leon verwondt zichzelf en moet naar de ziekenzaal. Walter en Chris moeten meelopen. Leon wil Shaira en Ramona meteen zien en Chris ziet zijn zus ook. Leon vertelt Chris het hele verhaal. Chris wil ook wel ontsnappen en Walter belooft het aan niemand door te vertellen.

Felix, iemand van de ziekenzaal helpt Leon goed door net te doen alsof hij wil ontsnappen, nu kunnen Leon, Chris, Ramona en Shaira snel achter de schuur. Leon pakt de tang en knipt het hek door. Ondertussen hoort hij een geweersalvo. Iedereen is tussen het hek door en ze zetten het op een lopen. Na een tijd lopen komen ze bij de steengroeve waar niks te vinden is, ook niet in het schuurtje. Dan komen ze bij een meer en maken ze kennis met een vrouw die al snel doorheeft dat ze ontsnapt zijn uit het instituut. Haar man zit in de gevangenis in de hoofdstad, net als Leons vader. Ze krijgen eten, kleren en geld en mogen haar boot lenen om over het meer te komen.

Vervolgens gaan ze met de trein. Onderweg stappen er mensen van de GEPO in. Zij ondervragen het groepje en zij waren op zoek naar ontsnapte mensen van het instituut, en nemen hun mee naar het instituut.

Onderweg naar het instituut wordt de auto overvallen. Shaira wordt neergeschoten. Het blijkt zijn broer te zijn die helpt Sasdy, de leider, weg te krijgen. Er is oorlog.

Dit was Leons verhaal. Alle kinderen en ook De Rooy hebben stil en met open mond geluisterd. Henk is het nog steeds eens met de gijzelaars, maar de Rooy is dat niet. Er volgt weer een snauwerige discussie waarin De Rooy telkens zegt dat een gijzeling absurd is.

De terroristen geven zich over na een tijd te hebben gepraat. De radio maakt er een heel spektakel rond en de eisen van Leon en David worden niet opgevolgd. Ze worden in de boeien gesloten.

B. Verhaalanalyse

1. Titel.

De titel gegijzeld kun je op de volgende manier uitleggen. Leon en David Nemen een stel kinderen en een leraar op een school in gijzeling. Dit doen ze omdat ze meer vrijheid willen in hun land. En ze vinden dat vooral de Nederlandse regering daar aan wat kan doen.

2. Soort verhaal.

Soort boek: Genre: Ik vind dat het boek bij de Genre Drama thuis hoort.

3.Gebeurtenissen: probleem en hoofdlijn.

A. Probleem van de hoofdpersoon noemen.

Het probleem is: Dat Leon en David ( de gijzelaars ) geen vrijheid hebben in hun eigen land en dat proberen ze op te lossen door leerlingen en de leraar in gijzeling te nemen. En uiteindelijk geven Leon en David over en worden ze in de boeien geslagen.

B. Hoofdlijn beknopt in 6 stappen noemen.

Eerst nemen Leon en David een paar leerlingen en een leraar en gijzeling. Dan vertelt Leon het hele verhaal waarom ze dat doen. Vervolgens gebeurt en nog veel in het verhaal van Leon. En na een paar dagen laten Leon en David de leerlingen en de leraar vrij. En Leon en David worden in de boeien geslagen.

C. Hoe begint en eindigt het verhaal.

Het verhaal begint dat Leon en David op een school leerlingen en een leraar gijzelen.

Het verhaal eindigt dat Leon en David de leerlingen en de leraar weer vrij laten en dan worden Leon en David in de boeien geslagen.

4. Personen

Gerard

Een jongen van een jaar of veertien. Hij is één van de vier kinderen die ontvoerd wordt. Vanuit het gezichtspunt van Gerard wordt het verhaal geschreven. Je merkt dat hij bang is als de gijzelaars binnenkomen en erg meeleeft met Leon als hij zijn verhaal heeft verteld.

De andere kinderen zijn klasgenoten van Gerard.

Leon

Één van de gijzelnemers, afkomstig uit een Zuid-Amerikaans land waar een dictatuur heerst. Hij is fanatiek voor de beweging, maar toch niet gewelddadig. Leon vertelt zijn levensverhaal en beleeft daarin veel erge dingen. Hij neemt ook het iniatief om zich over te geven.

David

De tweede gijzelnemer. David is erg gesloten en zegt niet veel. Hij is ook erg fanatiek voor de beweging, maar laat dat veel minder merken. Hij let veel meer op de gijzelaars en vindt het ook niet erg fijn als de kinderen praten. David kent Leon van vroeger toen ze in hetzelfde dorpje woonden.

Karakters en type

Gerard, Leon en David zijn de karakter, omdat ze steeds verder in het verhaal veranderen en je komt steeds meer over hun te weten.

Chris, Luc, David, Walter, Kasper, Jacqueline, Bertus, Henk, Ramona, Shaira, Gustaf en Edgar Brenda dit zijn allemaal types want ze worden niet zo zeer keurig beschreven.

B. Bespreek de hoofdpersonen.

Gerard:

Zijn leeftijd is ongeveer 14 jaar. Zijn is volgens mij dat hij zijn gewoon kleren aan heeft die hij altijd naar school draagt. Zijn karakter is dat hij heel erg mee leeft met mensen zoals Leon. Met milieu waar hij mee opgaat weet je niet, want hij zit alleen maar in het klas lokaal en je dus niet hoe hij buiten school is.

Leon:

Hij is volgens mij een jaar of 25. Zijn karakter is dat hij een doorzetter is en dat hij opkomt voor zijn vaderland. Zijn uiterlijk is niet zo netjes volgens mij, want hij komt uit een niet zo’n rijk land en die mensen hebben vaak ook geen geld voor mooie kleren. Het milieu waar hij mee omgaat is met mensen die op komen voor hun vaderland net zoals David.

David:

Hij is volgens mij een jaar of 25. Zijn karakter is dat hij ook op komt voor zijn vaderland net zoals Leon. Hij draagt volgens mij ook geen nette kleren net zoals Leon. En het milieu waar hij mee omgaat is met mensen die op komen voor hun vaderland net zoals Leon.

C. Geef een korte beschrijving van de andere personen.

Jacqueline, Bertus en Henk

Het zijn de andere drie leerlingen die gegijzeld zijn. Jacqueline is net als Gerard eerst ook erg bang, maar later begint ze een beetje met de gijzelaars te praten.

Bertus is op het begin ook erg bang maar trekt zich van Leon en David niet veel aan. Henk is alleen op het begin een beetje geschrokken en zegt de raarste dingen tegen de gijzelaars. Hij kan het goed met de gijzelaars vinden.

Chris, Luc, David, Walter en Kasper

Het zijn de jongens die in het instituut bij Leon op de kamer zaten. Leon kon het beste vinden met Chris. Ze zijn later in het verhaal ook samen met een paar andere uit het instituut gevlucht.

Ramona en Shaira

Ramona is het zusje van Leon en ze is ook opgesloten in het instituut. Ze ontmoette Shaira waarmee ze samen met Leon en Chris ontsnapten.

Gustaf en Edgar Brenda

Gustaf is de vader van Leon die ook wordt opgesloten door de GEPO. Edgar is de broer van Leon die zich verstopte toen de GEPO kwam. Toen hij hoorde van de buren dat zijn familie gevangen was genomen organiseerde hij een verzet tegen het onrecht in het land.

5. Tijd.

A. Wanneer speelt het verhaal zich af.

Het verhaal speelt zich af in maart 1984.

B. Hoeveel tijd verloopt en tussen het gein en eind.

Het verhaal begint op dinsdag 22 maart en eindigt op zaterdag 26 maart. Dus er verlopen 4 dagen tussen het begin en het eind.

C. Is het een chronologisch of niet-chronologisch verhaal.

Het verhaal wordt verteld in een niet-chronologische tijd. Eigenlijk bestaat het verhaal uit drie delen. De inval in de klas. Het verhaal van Leon. En de overgave van Leon en David. Het verhaal kent een gesloten einde.

D. Zijn er terug blikken.

Ja, het boek bestaat bijna alleen uit een terug blik dat is het verhaal van Leon waarom hij hun gijzelt.

E. Zijn er veel sprongen in de tijd.

Nee, er zitten volgens mij geen sprongen in de tijd

6. Vertelwijze

A. Door wiens ogen beleven we het verhaal.

Ik vind dat je het boek door de ogen van Gerard beleeft.

B. Is het een ik-verhaal.

Het verhaal is de ik/zij/hij stijl geschreven.

C. Is er een alwetende verteller.

Nee, het verhaal wordt niet door een alwetende verteller vertelt.

7. Ruimte

Waar speelt het verhaal zich af.

Het verhaal speelt in een klaslokaal ergens op een school in Hilversum. En in het verhaal van Leon in zijn vaderland waar geen naam van genoemd wordt.

8. Onderwerp

Wat is het onderwerp van het verhaal

Het onderwerp is het opkomen voor je vaderland.

9. Bedoeling/boodschap.

A. Heeft de schrijver een bedoeling.

Dat ze gelezen worden, op de eerste plaats. Ik vind het belangrijk dat je een boek met plezier leest, dat het spannend is. Vroeger las ik zelf ook het liefst avonturenromans. Als zo'n boek dan ook nog stof oplevert om over na te denken, heb ik bereikt wat ik bereiken wilde." In dit stukje zegt Evert Hartman wat hij wilde bereiken, En dit heb ik gevonden op het Internet over een Interview op Evert Hartman.

B. Heb je duidelijk een boodschap kunnen ontdekken.

Ja, dat we blij moeten zijn als je in Nederland leeft.

10. Taal

A. Vond je het een makkelijk, normaal of moeilijk taalgebruik en waarom.

Taal gebruik was normaal maar soms ook moeilijk vooral met dat hij en zij en dan moest je af en toe terug lezen wie ook al weer aan het woord was.

B. Bevat het verhaal veel beschrijvingen.

Nee, het verhaal bevat volgens mij geen beschrijvingen.

C. Bevat het verhaal veel dialogen.

Nee, het verhaal bevat volgens mij geen dialogen.

C. Mening

Ik vind het een héél leuk en spannend verhaal, omdat ik nu wat meer respect heb voor gijzelnemers. Ik denk dat als er weer ergens een gijzeling is, ik graag zou willen weten waarom deze mensen gegijzeld worden. En als het een zielig verhaal is (zoals bij Leon) zal ik veel meer respect hebben voor de gijzelnemers, omdat ze op komen voor hun vaderland. Ik begrijp nu ook de verhalen dat sommige gijzelaars erg bevriend worden met hun gijzelnemers of zelfs trouwen! En het is ook leuk dat er eigenlijk een verhaal in een verhaal zit. En het was zeker geen verspilde tijd. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik het weer uit had terwijl het boek bijna 250 bladzijdes heeft. En ik raak wel meerdere kinderen dit boek aan om het te gaan lezen.

D. Informatie over de schrijver.

Naam: Evert Hartman

Geboren: 12 Juli 1937

Overleden: 7 april 1994

Beroep: Aardrijkskundeleraar

Evert Hartman is geboren in Dedemsvaart, maar verhuisd op z’n 10e met de familie naar Kampen. Als hij 16 is, gaat het schrijversbloed kriebelen. Hij begint met het schrijven van korte verhalen, maar alleen voor eigen gebruik. Niemand mag ze nog zien! Na zijn eindexamen HBS (vroegere VWO) gaat hij in de militaire dienst. In 1958 gaat hij in Utrecht sociale geografie studeren. Na 7 jaar studeert hij af, maar inmiddels geeft hij al aardrijkskundeles op een school in Hoogeveen.

Evert Hartman is geboren in Dedemsvaart, maar verhuisd op z’n 10e met de familie naar Kampen. Als hij 16 is, gaat het schrijversbloed kriebelen. Hij begint met het schrijven van korte verhalen, maar alleen voor eigen gebruik. Niemand mag ze nog zien! Na zijn eindexamen HBS (vroegere VWO) gaat hij in de militaire dienst. In 1958 gaat hij in Utrecht sociale geografie studeren. Na 7 jaar studeert hij af, maar inmiddels geeft hij al aardrijkskundeles op een school in Hoogeveen.

Tussen de aardrijkskundelessen door blijft hij verhalen schrijven. In 1973 komt het 1e boek ( voor volwassenen) uit. Daarna volgen nog twee avonturenromans voor volwassenen.

Nu hij elke dag in de klas met jongeren wordt geconfronteerd, besluit hij voortaan voor jongeren te schrijven. Dat bevalt hem veel beter. Zijn 1e jeugdboek Oorlog zonder vrienden wordt een groot succes! Evert wint er een belangrijke internationale prijs mee. In 1992 stopt Evert met lesgeven om full-time schrijver te worden.

Evert heeft als grote wens, dat zijn boeken worden verfilmd. Die droom komt uit als een groep leraren en leerlingen van de Koningin Juliana-Mavo in Veenendaal zijn boek gegijzeld verfilmt. De film wint zelf een prijs als beste amateurfilm van Nederland!

Evert Hartman is nog geen 57 als hij in 1994 overlijdt. Hij had een vrouw en 2 zonen.

De boeken van Evert Hartman zijn spannend geschreven en er zit veel actie in. Ze zijn ook niet ingewikkeld opgebouwd. Misschien wel daarom zijn ze razend populair onder jongeren. Zijn boeken zijn vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Deens en zelf in het Ijslands!

Evert Hartman schreef: Signalen in de nacht (1973), Machinist op dood spoor (1975), De laatste stuw (1977), Oorlog zonder vrienden (1979), echten voor overmorgen (1980), Gegijzeld (1984), Buitenspel (1986), Morgen weer beter (1987), Het bedreigde land (1988), De droom in de woestijn (1989), Niemand houdt mij tegen (1991), De voorspelling (1993), en De vloek van Polyfemos (1994).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Gegijzeld door Evert Hartman"