Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Eerste reactie
Keuze.
Ik moest mijn tweede vervangen, dus besloot ik eens om in mijn boekje met studiewijzer te kijken. Daar viel mijn oog op het boek Een zwerver verliefd. Ik had nog geen boek gelezen van een andere stroming, ook had ik van anderen gehoord dat het wel een goed boek was.
Inhoud.
Mijn eerste reactie na het lezen van dit boek is het heel anders is dan alle andere boeken die ik heb gelezen. Dat komt waarschijnlijk doordat alle andere boeken die ik heb gelezen uit de moderne tijd zijn. Dit boek is echter uit de stroming neoromantiek. Het verhaal was soms moeilijk te volgen, wat komt door het ouderwetse taalgebruik.
Ik vond het verhaal wel mooi geschreven. Je beleefde hoe het was om te kiezen tussen twee grote liefdes. Tamalone moest kiezen tussen zijn liefde voor het zwerven en zijn liefde voor Mevena. Het verhaal was ook triest, want de band tussen Tamalone en zijn vader was eerst heel sterk en die band verdween langzamerhand. Dat kwam doordat Tamalone niet aan de eisen van zijn vader kon voldoen, want hij zwerfde nou eenmaal veel liever rond, dat zat nou eenmaal in zijn bloed.


Samenvatting
Het verhaal speelt in de late Middeleeuwen, toen keizer en paus elkaar hevig bestreden. Tamalone is een stille knaap van 13 jaar en zijn vaders lieveling. Hij gaat dagelijks naar de priester om te zingen en te luisteren naar het koraalgezang. Na een tijdje trekt het zwerven hem echter meer. Zijn vader doet hem in de leer bij een zilversmid, maar spoedig krijgt hij een hekel aan het werk. Op een avond probeert hij een dievegge te helpen vluchten: voor straf wordt hij een dag aan het blok geslagen. Daarna komt het niet meer goed tussen Tamalone en zijn vader. Als hij 16 is, verlaat hij het ouderlijk huis voorgoed.
Hij leidt een bandeloos leven tot hij in een klooster terechtkomt en in het scriptorium gaat werken. Maar als een aantal broeders, onder wie zijn vriend Simon, vlucht omdat de aartsbisschop hen van ketterij verdenkt, grijpt hij deze gelegenheid aan om ook weg te gaan. "Sedert die tijd had hij nooit meer een woning". Hij zwerft in monnikspij door vele streken en komt, jaren later, in het zuiden terecht bij de troepen van Rogier. Dit is een aanvoerder in het keizerlijke leger. Deze neemt een stad in en wordt feestelijk binnengehaald. Hij wordt echter verliefd op Mevena, de dochter van zijn vijand Lugina. Als de twee buiten de stadsmuren samen de nacht doorbrengen, worden ze bespied door een broer van haar. Deze wordt de volgende ochtend met doorgesneden keel gevonden. Bij de begrafenis breekt een opstand uit, waarbij Rogier ook de andere zoon van Lugina doodt. eweegt de fronten te wisselen. Dit mislukt echter.
Verschillende intriges van invloedrijke edelen leiden er tenslotte toe, dat Rogier een dochter van de machtige markgraaf Lancia gaat huwen. Tamalone verneemt dit als hij, op de vlucht voor Lugina (hij had hem de dag van Mevena's ontvoering in ruil voor geld beloofd Rogier te doden), weer in Rogiers kamp belandt. Hij hoort daar ook dat Mevena weer in Pisa is en gaat haar achterna. Als hij bij Simon aangekomen is, vertrekt hij met zijn leger de stad uit. Enige tijd daarna raakt Rogier gewond tijdens een slag met de kerkelijke troepen. Zijn trouwe brigadier Carolus en de bevelhebber Walid geven Mevena de schuld van deze tegenslag. Tamalone verschijnt in het kamp met een boodschap - een bloedsteen - van Mevena. Rogier vraagt hem Mevena te gaan halen. Tijdens de tocht wordt Tamalone zich ervan bewust, dat hij Mevena liefheeft; hij heeft haar echter voor Rogier ontvoerd. Als de keizer al zijn aanvoerders ontbiedt voor een grote veldtocht, vertrekt Rogier. Hij vraagt Tamalone Mevena naar een veilige stad te brengen. Hij gaat met haar naar Simon in Pisa. Hier breekt voor Tamalone een gelukkige tijd aan. Hij verruilt zijn monnikspij voor fraaie kleren, maakt elke ochtend een wandeling met Mevena, en 's avonds zit het gezelschap bij elkaar om verhalen te vertellen of muziek te maken. Als Tamalone merkt, dat Mevena in verwachting is, wil hij weer gaan zwerven. Zij haalt hem echter over te blijven. Rogier laat na het bericht van Mevena's zwangerschap weten, niet te kunnen komen. Ook als het kind eenmaal geboren is, laat hij niets van zich horen. Mevena, steeds verdrietiger, neemt tenslotte het besluit naar hem toe te gaan; Tamalone begeleidt haar, verkleed als krijgsman, met tegenzin. Hij moet echter al snel uit het kamp vluchten omdat er een klopjacht op hem geopend is. Mevena smeekt Rogier de oorlog vaarwel te zeggen. Hij doet een halfhartige poging bij de keizer, die hem echter het stadhouderschap van het Toscaanse land belooft, als hij blijft.
Mevena en Tamalone gaan weer terug naar Pisa. Daar wordt het kind geboren. Tamalone heeft vernomen dat Rogier met een ander gaat trouwen en vertelt dit aan Simon. Mevena heeft het gehoord en vraagt of het waar is. Tamalone bevestigt dit. Als hij de volgende ochtend ontdekt, dat Mevena verdwenen is, gaat hij haar bezorgd achterna in de richting van Rogiers kamp. Hij vreest namelijk dat Walid haar gaat vermoorden. Onderweg ziet hij ook nog Lugina en diens zoon, een gevaar te meer voor Mevena. Hij ziet Mevena als ze, met het kind op de arm, uit het kamp terugkomt. Rogier heeft haar verstoten. Mevena wil nu terug naar haar vader, overtuigd dat deze haar zal vergeven. Verdwaasd loopt Tamalone 's avonds rond op zoek naar een plek om te rusten. Hij vindt Rogier en in een opwelling doodt hij hem. Kort daarop valt hij uitgeput in slaap. 's Ochtends beseft hij dat hij zeer op zijn hoede voor Rogiers soldaten moet zijn. Bovendien wil hij naar Mevena. Op de weg ziet hij sporen van paardenhoeven, en de muts van een oosterling. Hij holt naar de plek waar hij Lugina het laatst heeft gezien....en vindt Mevena, dood, met het schreiende kind naast zich. De bloedsteen ligt op haar borst. Samen met Walid begraaft hij Mevena. Dan neemt hij het kind op de arm en loopt weg.
Onderzoek van de verhaaltechniek
Schrijfstijl.
Het taalgebruik in dit boek is ouderwets, er staan moeilijke woorden in. Maar het verhaal blijft ondanks dat wel redelijk te begrijpen. Het boek bestaat grotendeels uit beschrijvingen, maar bevat ook enkele dialogen. Er staan veel lange zinnen in. Het verhaal is op een poëtische manier geschreven.


Plaats en tijd.
Het verhaal speelt zich in de late middeleeuwen af. Het verhaal begon toen Tamalone 13 jaar was en het verhaal eindigt als hij 32 jaar is. Dus de vertelde tijd is ongeveer 18 jaar en de verteltijd is ongeveer 8 uur. Het verhaal is een chronologische volgorde verteld, maar er zitten wel wat flashbacks in. In het begin van het verhaal is Tamalone 13 jaar en aan het einde is hij 32 jaar.
Het eerste hoofdstuk speelt zich af in Frankrijk en de rest van het verhaal in Italië.
Verhaalfiguren.
Tamalone Tamalone is de hoofdpersoon van het verhaal. Zijn naam kan worden afgeleid van het Engelse I am alone, wat ook goed past bij zijn manier van leven. Hij houdt ervan om in eenzaamheid rond te zwerven, totdat hij verliefd wordt op Mevena.
In zijn jongere jaren was hij stil en zwijgzaam en dagdroomde heel vaak. Ook vond hij in het begin het erg leuk om naar koraalgezang te luisteren en in het klooster te zijn. Wanneer hij ouder is, wordt hij spraakzamer en beseft hij dat dromen en verlangens mooi zijn, zolang het dromen blijven.
In het eerste hoofdstuk wordt zijn ontwikkeling vanaf zijn 13e jaar beschreven en verliet zijn ouderlijke huis op zijn 20e.
Rond zijn 30ste ontmoet hij Rogier. Hij heeft dan al een lange tijd rondgezwerft en op veel plekken vrienden gemaakt als zowel vijanden. De meeste burgers in steden kenden hem als een vriendelijke eerzame broeder.
Tamalone is altijd behulpzaam, geduldig en natuurlijk een levensgenieter. Maar hij heeft ook een slechte kant, hij heeft namelijk aan Lugina beloofd Rogier te doden. Terwijl hij tegelijkertijd een vriend van Rogier blijft. De moord op Rogier wordt dan ook tot het eind toe uitgesteld, wanneer Mevena al teruggekeerd is van het legerkamp waar Rogier haar heeft gezegd dat hij niet voor haar kiest.
Tamalone speelt steeds een rol die hem in die situatie het beste uitkomt. Enkele rollen die hij in dit verhaal speelt: monnik, arts, bewaker, vriend, verhalenverteller en huurmoordenaar.
Vader Mahy Vader Mahy leerde Tamalone zijn eerst liefde, het koraalgezang.
Anfroy Anfroy is de vader van Tamalone. Hij geeft veel om Tamalone, maar is het niet eens met de keuze van Tamalone om rond te zwerven. Hij stuurde hem in de leer bij een zilversmid.
Simon Een broeder en vriend van Tamalone. Hij en een paar andere broeders werden verdacht van ketterij. Simon vroeg Tamalone mee om te vluchten, want ze wilden niet wachten op het oordeel van de aartsbisschop en de penitentiën. Hij is later in Pisa gaan wonen.
Carolus Carolus was de brigadier en had een rode baard. De burgers hadden ontzag voor de geweldige krijgsman.
Rogier Rogier is aanvoerder van een trouwe groep soldaten. Het is een dappere man, die zelf ook bereid is om te strijden dan alleen zijn soldaten erop af te sturen. Hij geeft veel om Mevena, maar hij kiest toch uiteindelijk voor de roem en eer van een krijger dan voor de liefde. Maar hij besluit later toch dat hij wil trouwen met een dochter van Lancia. Rogier is alles wat Tamalone wil zijn, alleen op het gebied van liefde zijn ze het tegenovergestelde. Tamalone zou alles doen voor Mevena en Rogier kiest echter daar niet voor. Hij wordt aan het einde van het verhaal door Tamalone vermoord.
Mevena Mevena is de dochter van de heer Lugina van Bologna. Zij en Rogier zijn de soort Julia-Romeo koppel. Ze is in het begin van het verhaal nog erg jong, tenger en heeft grote ogen. Ze is lief, trouw aan Rogier en geduldig. De soldaten van Rogier mogen haar niet, omdat ze denken dat zij hem zwak maakt. Aan het einde van het verhaal wordt ze door de soldaten van Rogier vermoord, omdat ze denken dat Rogier dankzij haar dood is.
Walid Walid is een soldaat van Rogier. Hij heeft een hekel aan vrouwen, omdat ze volgens hem de man belemmeren en teveel invloed op hem hebben.
Lugina Lugina is de vader van Mevena. Hij is een vijand van Rogier en staat het ook niet toe dat zijn dochter Mevena en Rogier gaan trouwen.
Situaties.
Het verhaal is opgebouwd in veertien hoofdstukken.
Het begin van het verhaal begint met de ontwikkeling van Tamalone vanaf zijn 13e. Hij ontdekt al snel dat zwerven hem heel erg aanspreekt. Nadat hij aan het blok wordt geslagen voor het helpen van een dievegge, wordt de band tussen hem en zijn vader steeds slechter. Hij gaat ondanks alles toch nog naar het klooster, maar dan wordt een groep broeders beschuldigd van ketterij. Tamalone vlucht met ze mee, omdat hem het vluchten in het donker erg aanspreekt.
In het tweede hoofdstuk komt er een ander belangrijke verhaalfiguur, Rogier, erbij. Het is niet duidelijk hoe Tamalone en Rogier elkaar hebben ontmoet. Er wordt beschreven dat ze een stad binnentrekken met hun leger, monnik Tamalone loopt achteraan. In het middenstuk worden er gebeurtenissen verteld die vooral over Rogier, Mevena en Tamalone gaan.
Het verhaal eindigt met een open einde. Tamalone die was op zoek gegaan naar Mevena, die was weggegaan nadat hij had gezegd dat Rogier met een ander ging trouwen. Hij had haar eindelijk gevonden, maar ze was Mevena niet meer, maar een vrouw die van ongeluk stierf. Ze was al naar de kamp geweest en hij had haar niet verwelkomd en weinig gesproken. Op haar vraag of het waar was dat hij met een ander zou trouwen, had hij neen geschud, hij had haar hand gekust, maar niets gezegd. Zij had op haar knieën gesmeekt toen was ze maar weggegaan en hij had haar ook niet tegengehouden. Tamalone had haar gevraag terug te keren naar Simon, Josse en Baldo, maar ze ging liever naar haar vader toe.
Toen Tamalone die avond Rogier zag zitten bij het water begonnen zijn handen te jeuken. Er ontstond een worsteling tussen ze. Rogier was dood. Toen Tamalone in de ochtend ontwakende, wist hij dat hij op zijn hoede moest zijn voor de soldaten. Op weg naar huis zag hij haar met het kind schreiend naast haar op de grond, een paar dode krijgslieden lagen nabij, in de verte klonk verward geschreeuw. Hij nam het kind mee en vond het wel heel vreemd dat hij het kindje droeg, hij die diezelfde nacht een man had gedood en daardoor de wraak der soldaten over de arme moeder had doen komen.
Een zwerver verdwaald is het vervolg op het verhaal een zwerver verliefd.
Vertelwijze.
Het verhaal is verteld vanuit een alwetende verteller. Je leest de gedachten en gevoelens van meerdere personen, het meest van Tamalone.
Onderzoek van de thematiek.
Het thema.
Het thema van het boek is zwerven in combinatie met liefde.Tamalone wordt zijn hele leven gedreven door zwerfzucht, zijn verlangen naar het vreemde en nieuwe, maar ook, na zijn ontmoeting met Mevena, door liefde voor dit meisje. Het verlangen naar het vreemde is ook een verlangen naar eenzaamheid, onafhankelijkheid en ‘van zichzelf zijn’, wat in fel contrast staat met verlangen naar liefde: wie zich aan de liefde overgeeft en trouwt, is niet meer eenzaam, maar afhankelijk. De liefde drijft Tamalone zelfs tot daden die hij anders niet zou doen, zoals lang verblijven in de stad Pisa, het dragen van mooie, dure kleding, het vergezellen van een meisje, beloftes doen (de belofte aan Rogier om Mevena in veiligheid te brengen, de belofte aan Lugina om Rogier te doden). Deze daden laten een breuk in zijn verlangen naar eenzaamheid zien. Wanneer hij enige tijd op dezelfde plaats blijft, komen zijn verlangens naar de vrijheid naar boven en vertrekt hij weer. Zijn liefde voor Mevena zorgt ervoor dat zijn verlangens naar vrijheid omslaan in verlangens om haar te beschermen, zodat hij in een stad gaat wonen. Tamalone blijft een tijd lang twijfelen tussen zijn verlangen naar het vreemde en verre, en het verlangen naar liefde. Het is een levenshouding van iemand die verliefd is op een echt mens, maar eigenlijk nog veel meer houdt van de fantasie die van een geliefde gevormd heeft, omdat deze hem nooit kan teleurstellen.
Welke tekstgedeelten zijn belangrijk voor dat thema?
Omtrent de tijd dat de aartsbisschop een bezoek zou brengen, gingen er heimelijke geruchten in het klooster: de broeders, die des morgens altijd luierden en praatten, werden achterdochtig en keken gedurig rondom zich. Eén van hen, Simon was zijn naam, vertelde Tamalone eindelijk wat er ophanden was: zij werden van ketterijen verdacht, er was een geschrift gevonden met leerstellingen van de catharisten en zij hadden besloten liever te vluchten dan het oordeel van de aartsbisschop te wachten en de penitentiën, die volgen zouden om het huis te zuiveren – bijna in alle kloosters waren oproerige denkbeelden ontdekt, men strafte gestreng. Tamalone zelf had gevaarlijke woorden gesproken, zeide Simon, en zij rieden hem met hen mede te gaan. Hij herinnerde zich niet wat hij gezegd kon hebben en waarin hij gezondigd had, maar het enkele geheimzinnige woord van een vlucht in donker bekoorde hem zodanig, dat zijn wangen gloeiden. (blz. 16, bundel 2005)
Na dit fragment gaat Tamalone permanent een zwerversbestaan leiden.
Toen het al laat was ging Mevena, die haar kind hoorde, naar binnen; de mannen zaten nog lang te luisteren naar de monnik, die met een glimlach vertelde van dwazen door wie hij vervolgd was, ofschoon hij nooit iets misdaan had. En dan, in stilte van de kade, zeide hij hoe Mevena verlaten was door haar minnaar, die met een ander zou trouwen; zijn stem werd zo week en zacht, dat Simon en Josse en zelfs de jonge Baldo zwijgend en aangedaan voor zich keken in de luwe nacht. (blz. 84, bundel 2005)
Tamalone hoopte dat Mevena niet had gehoord, wat hij die nacht had gezegd. Maar ze had het wel degelijk gehoord, daardoor ging ze ook naar de kamp van Rogier om te vragen of het waar was. Ze ontdekte toen ook dat het waar was en was ontdaan. Dit was de aanleiding voor Tamalone om Rogier te vermoorden, want Rogier had alles wat hij wilde maar Rogier wees het af.

Belangrijke motieven.
- Eenzaamheid
In zijn jeugd was Tamalone erg stil en heel erg op zichzelf gesteld. Hij was vaak te vinden in het klooster waar hij in zijn eentje boeken overschreef. Hij verlangt zo erg naar vrijheid en eenzaamheid, dat hij gaat zwerven. Ook Rogier en Mevena krijgen te maken met eenzaamheid, wanneer ze niet bij elkaar zijn.
- Liefde
Wanneer Tamalone Mevena leert kennen, wil hij zelfs zijn zwerversbestaan op voor haar. Maar haar hart ligt bij Rogier. De liefde tussen Rogier en Mevena zijn helaas niet mogelijk, want Mevena’s vader is de vijand van Rogier.
- Religie
In het begin van het verhaal krijgt Tamalone te maken met het geloof. Hij luisterde graag naar de priester. Later verblijft hij een paar maanden in een klooster. Maar vanwege de beschuldiging van ketterij vlucht hij met enkele broeders.
Mevena is ook gelovig. Ze is ook aan het bidden in een kerk wanneer Rogier haar voor het eerst ziet. De strijd tussen keizer en paus, die Rogier en Mevena uit elkaar scheurt omdat Rogier zijn keizer wil dienen, is ook een voorbeeld van het motief religie.
- Toeval
Tamalone doet absoluut geen moeite om zijn levensloop te bepalen, maar gaat waar het toeval hem heen brengt. Hij wil om deze reden ook niet Mevena voor zich winnen, maar hij hoopt dat het toeval haar bij hem zal brengen.
Wat is het verband tussen titel en thema?
De titel geeft precies weer waar het verhaal om draait. De titel is een zwerver verliefd. Een zwerver slaat op Tamalone, die verlangt naar onafhankelijkheid, vrijheid en doen wat je wilt. Verliefd slaat op het feit dat Tamalone gevoelens krijgt voor Mevena. Maar wanneer je verliefd bent, betekent dat je afhankelijk wordt van een ander. Deze twee begrippen zijn dus eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar. Volgens de Nederlandse taal is de titel niet correct, het zou moeten zijn een verliefde zwerver. Maar het past juist wel bij de inhoud van het verhaal, want in het verhaal gaan zwerven en verliefdheid ook niet samen.
Geef en verklaar het motto.
Er staat geen motto in dit boek.
Plaats in de literatuurgeschiedenis
Wanneer is het werk voor het eerst gepubliceerd?
Het werk is voor het eerst gepubliceerd in 1904.
Gegevens over de schrijver.
Arthur François Emile van Schendel is geboren op 5 maart 1874 op Batavia (Nederlands-Indië). De vader van Schendel († 1880)overleed toen Arthur zes jaar oud was. Arthur van Schendel verliet het gezin in 1891 en ging studeren aan de Amsterdamse Toneelschool. Twee jaar later stopte hij met zijn opleiding en begon hij in 1896 opnieuw aan een studie mo-Engels. In 1990 maakte hij zijn literaire debuut met de roman Drogon. Dit boek wordt tot de neoromantiek gerekend. Op 11 september 1946 stierf hij.
Het hoogtepunt van zijn literaire werk was in de jaren dertig. Het fregatschip Johanna Maria (1930) gaat over zeilmaker Jacob Brouwer die erg gehecht raakt aan het schip waarvan hij de eerste vaart meemaakt. Hiervoor kreeg hij een C.W. van der Hoogstprijs. Ook Een Hollands drama (1935) wordt tot zijn beste boeken gerekend.
Het ging Van Schendel niet zo zeer om de psychologische uitbeelding van de hoofdpersonen. De sociale positie vond Arthur belangrijker. Hij beschreef een droomwereld, waarin weemoed en eenzaamheid een grote rol spelen.
Soberheid is al vroeg het kenmerk van zijn werk. Later zal men zelfs spreken van een 'vervagingstechniek' - een wat ongelukkig gekozen term voor geenszins vaag, maar beknopt, haast kroniekmatig noterend proza.
Andere belangrijke boeken van Arthur van Schendel zijn: Jan Compagnie (1932), De waterman (1933), De rijke man (1936), De grauwe vogels (1937), De zeven tuinen (1939) en De mensenhater (1941), Het oude huis (1946, P.C. Hooft-prijs). In 1933 had hij de Tollens-prijs voor zijn gehele oeuvre.
Borstbeeld Arthur van Schendel
Tijdvak en stroming.
Een zwerver verliefd behoort tot de neoromantiek. Dat merk je ook op de manier waarop het verhaal is geschreven, alles wordt redelijk uitgebreid verteld en mooier voorgedaan dan dat het eigenlijk is. De zinnen zijn erg lang, doordat er veel bijvoeglijke naamwoorden in staan. Kenmerkend voor deze periode zijn de onderwerpen het verlangen naar geluk en liefde. Beiden komen in het verhaal naar voren.
Is het werk typerend voor de schrijver?
Het werk is typerend voor de schrijver. Na enkele boeken uit te hebben gebracht in de neoromantiek slaat Arthur van Schendel een andere kant op. Na zijn wat sombere werken verschijnen er verhalenbundels, vol spottende humor en milde ironie, zoals De wereld een dansfeest (1938).
In hoeverre is het werk typerend voor de tijd en stroming waarin het ontstaan is.
Het werk is typerend voor de tijd en stroming waarin het is ontstaan. In de periode 1900-1940 ontstond er als reactie op realisme en naturalisme, de neoromantiek. Wat inhield wonderen en fantasie.
Beoordeling
Welke verhaalelementen hebben voor jou een positieve werking, welke hebben een negatieve werking?
Het enige verhaalelement dat een negatieve werking voor mij had, was toen het duidelijk werd dat Tamalone een deal had afgesloten met Lugina. Hij had namelijk Lugina beloofd Rogier te vermoorden. Terwijl hij goed bevriend was met Rogier. Ik had gedacht dat Tamalone Rogier uiteindelijk niet zou vermoorden en het steeds zou uitstellen, helaas dreef de verdrietige Mevena hem toe tot het vermoorden van Rogier. Uit wraak hadden de soldaten van Rogier toen Mevena vermoord.
De andere verhaalelementen hebben voor mij wel een positieve werking gehad, ze werden allemaal erg dromerig verteld.
Citeer een zin of een passage die jou het sterkst aanspreekt; leg uit waarom.
Hij zeidde, dat het wel heel vreemd was dat hij het droeg, die nog diezelfde nacht een man had gedood en daardoor de wraak der soldaten over de arme moeder had doen komen. Zijn liefde was het, de liefde van de deugniet, van de onverschillige schooier, die zich om geen mens ooit bekommerde, waardoor al het ongeluk was gebeurd (r. 92, bundel 2005).
Als je erover nadenkt is het best wel vreemd, Tamalone draagt het kind van twee mensen die door zijn schuld dood zijn. Hij beseft dan pas wat hij allemaal heeft gedaan.
Hoe luidt je eindoordeel over dit werk?
Ik vond het verhaal leuk om te lezen, het was allemaal erg dromerig geschreven. Ik had nog nooit eerder iets gelezen van de neoromantiek. Het enige minpunt was dat er middeleeuwse woorden inzaten, die het verhaal moeilijker maakten.
Zou je een ander aanraden dit boek ook te lezen? Waarom?
Ik zou het een ander wel aanraden dit boek te lezen, want wanneer je begint met lezen, droom je als het ware weg. Er wordt een leuk verhaal verteld over Tamalone, die keuzes moet maken. Als lezer beleef je de ontwikkeling van Tamalone mee.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.