Gegevens
1. Datum van het leesverslag: 31-05-2005
2. Titel: De slavenring
3. Auteur: Simone van der Vlugt
4. Uitgever, plaats, jaar: Lemniskaat, Rotterdam, 2003
5. Genre: Historische fictie

Inhoud
1. Samenvatting van het verhaal (ongeveer twintig regels)
Het is de eerste eeuw na Christus. Folkrad is een zoon van het stamhoofd en woont in het Rijnland. Dat is gedeeltelijk door de Romeinen bezet, maar hij en zijn vader zijn fel tegen hen. Hij wordt verliefd op Brandhild, die op een dag wordt verkracht door twee Romeinen. Folkrad ziet dit, wordt woedend, doodt de Romeinen en gooit ze in het moeras. Als de twee soldaten vermist worden nemen de Romeinen wraak en vervolgens vermoorden ze iedereen van de stam. Als Folkrad tijdens het gevecht het dorp komt inlopen krijgt hij een klap op zijn hoofd. Hij wordt pas weer wakker bij de galeien, waar hij wordt gedwongen te gaan werken. Daarna komt hij terecht bij de heer Lucius in Pompeï, om daar te gaan werken als slaaf. De heer Lucius Cornelli, de rijkste man van Pompeï. Hij is helemaal niet slecht voor zijn slaven. Hier ontmoet Folkrad Chloë. Zij is ook na veel ellende daar terecht gekomen. Folkrad verzet zich hevig tegen het leven met een slavenring, maar ziet ook in dat hij hier veel van de Romeinen kan leren. Folkrad krijgt op een gegeven moment zelfs les van een andere slaaf. Dingen lijken mee te vallen, maar de zoon van Lucius, Marcus, is heel wat minder goed voor hen. Hij vergrijpt zich regelmatig aan Chloë, waarvan ze op een keer ook zwanger wordt. Als het kind uiteindelijk van haar wordt afgepakt, zegt ze helemaal niks meer. In de tussentijd begint de Vesuvius ook steeds vaker te rommelen. Folkrad houdt het ook niet uit met de andere meester. Op een dag vergrijpt Marcus zich weer aan Chloë. Folkrad wordt woendend en wurgt zijn meester. Nadat dit gebeurt is kan Folkrad niet meer blijven en moet hij vluchten. Hij krijgt van Chloë een linnen zak met daarin eten en een vijl om zijn ring door te vijlen. Zij besluit te blijven. Hierdoor kan ze haar kind toch nog één keer van een afstand zien. Maar het was niet de goede keus. Vlak nadat Folkrad weg is barst de Vesuvius uit en wordt Chloë bedolven…
Regels: 23

2. Personen (beschrijving uiterlijk en karakter plus eventuele ontwikkeling)
Wie is de hoofdpersoon?
Folkrad:
Algemeen: Folkrad is een jongen van 17 zonnewendes oud. Hij behoort tot een stam die zichzelf de Cananefaten noemen. Dit is een Germaanse stam die in Rijnland (nu Nederland) woont. Dit gebied ligt ten noorden van de Maas en in de oeverzones van de Rijn. In de tijd van Folkrad maakte het deel uit van het Romeinse rijk. Hij heeft twee zusjes Nanna en Valaria. Zijn moeder heet Lobia en zijn vader Servofried.
Uiterlijk: Hij heeft lange blonde haren, die hij uiteindelijk afknipt. In de tijd dat hij nog in de sibbe (stam) woont draagt hij een brocca (Germaans woord voor broek), schoeisel van leer en hij heeft een met bont gevoerde mantel. Als hij in Pompeï terecht komt draagt hij een tunica. Dit is gemaakt van dunne stof en komt tot op de knieën. Het is daar altijd erg warm dus veel draag je niet. Een tunica werd gedragen door arbeiders, slaven en kinderen. Daarbij worden sandalen gedragen.
Karakter+ontwikkeling: Folkrad is heel erg koppig, hij weigert bijvoorbeeld zijn haar af te knippen. Zijn humor is best sarcastisch. In het begin als zijn stam nog niet is overvallen is hij heel afwijzend tegenover de Romeinen, hij is fel tegen. Als hij bij de heer Lucius terecht komt merkt hij dat het toch wel interessant kan zijn, zo’n andere manier van leven. Nadat zijn stam is overvallen wordt hij erg in zichzelf gesloten en moet hij erg vaak denken aan het verleden. Op een gegeven moment verandert Folkrad. Dit is begint vooral nadat hij samen met Philos een bezoek heeft gebracht aan het amfitheater. In het begin wil hij vooral weglopen bij de heer Lucius, maar als hij ziet wat er wordt gedaan met de weggelopen slaven veranderd hij. Hij denkt niet meer aan vluchten, wordt minder zwaarmoedig en legt zich zelf neer bij zijn lot. Hij knipt nu ook zijn haar af. Het hele boek door aanbid Folkrad de goden. Hij is daar ontzettend vaak mee bezig.
Wie zijn de belangrijkste bijpersonen?
Chloë
Algemeen: Ze is te vondeling gelegd toen ze nog een baby was. Haar peetmoeder Julia heeft haar toen meegenomen. In deze familie brengt ze veel tijd van haar jeugd door samen met haar halfzusje Elena. Haar peetvader bezit een herberg die helemaal niet lekker loopt. Op een dag verkoopt haar peetvader Chloë, omdat ze bijna geen geld meer hadden en haar peetmoeder doodziek was. Ze komt dan in een badhuis te werken, waar ze Marcus Cornelli ontmoet. Hij vindt haar beeldschoon en koopt haar. Zo komt ze bij een van de rijkste mannen van Pompeï terecht. Uiteindelijk krijgt ze van Marcus een baby die ze Elena noemt. Chloë is Christelijk. Dit komt door een volgeling van Jezus die ze had ontmoet tijdens het water halen.
Uiterlijk: Ze is lichtgetint en heeft ravenzwart haar. In het boek wordt er niet in details getreden, maar ook zei draagt een tunica met sandalen. Verder wordt er het hele boek door verteld dat ze zo beeldschoon is end at dat niet handig is voor een slavin…
Karakter+ontwikkeling: Chloë is een heel zorgzaam en emotioneel meisje. Ze heeft eerst veel plezier in haar leven. Daarna wordt bijna alles wat Chloë heeft van haar afgenomen. Maar Chloë veranderd pas echt als haar kind bij haar wordt weggehaald. Hierna keert ze helemaal in zichzelf en ze zegt geen woord meer. Als Folkrad het voor haar opneemt tegen Marcus begint ze tegen Folkrad heel af en toe wat te zeggen. Tot hij weggaat.

3. Plaats
Waar speelt het verhaal zich af?
Qua land speelt het zich af in Germania, waar Folkrad vandaan komt en in Italië. Dat is heel duidelijk omdat het gewoon heel duidelijk gezegd wordt. Het boek begint met: het Rijnland 78 na Chr. Je kunt het ook wel herkennen aan het klimaat en omgeving die Folkrad beschrijft. Koud, nat en met een bos.
Folkrad wordt gekocht door een nieuwe meester en hij komt terecht in Napels. Dat de stad die hij volledig vind bestaan uit blauw, hout, drukte en lawaai ook daadwerkelijk Napels is, wordt pas later duidelijk als Philos zegt dat hij Folkrad kocht op de slavenmarkt in Napels. Nadat Folkrad verkocht wordt, draait het verhaal en lezen we over Chloë. Ook hier staat de plaats aangegeven: Rome 77 na Chr. Chloë, wordt ook meegenomen alleen de lezer weet niet waarheen. Daarna staat er gewoon letterlijk dat ze terecht komt in een badhuis van Pompeï. Daarna gaat het verhaal naar de villa van de familie Cornelli. We gaan eerst met Chloë naar die villa en na een tijdje gaat het verhaal weer terug naar Folkrad, die ook naar de familie Cornelli gebracht in Pompeï. Dit is de laatste plek waar het verhaal zich afspeelt en ook waar het meeste gebeurd.

4. Tijd
Wanneer speelt het verhaal zich af?

Het verhaal begint in 78 voor Christus in het Rijnland. Dan in Rome in 77 na Christus. En de laatste keer dat er een jaartal genoemd wordt, staat er: Pompeï, voorjaar 79 na Christus. In het epiloog wordt er ook nog verteld dat de uitbarsting begon op 24 augustus om één uur s’ middags. Die of de volgende dag zijn dan ook de laatste dagen in dit boek.
Hoe weet ik dat?
Dat is heel erg simpel. Er zijn gewoon blanco pagina’s ingevoerd waar het opstaat. Maar natuurlijk kan je het ook herkennen aan andere dingen. Aan de gewoontes en gebruiken van de mensen bijvoorbeeld. Aan de goden die Folkrad aanbidt, dat gebeurd nu niet meer. Of aan de kleren die ze dragen. Nu lopen mensen niet meer in toga’s en tunica’s. Ook de slavernij is niet iets van deze tijd. Nu is het verboden, dit boek gaat erover. Folkrad beschrijft ook de manier van eten, wonen en baden van de Romeinen, dit geeft ook al aan dat het ongeveer in die eeuw moet zijn geweest. Er wordt ook verteld over de onrustige vulkaan en de aardbevingen die de bevolking van Pompeï ondergaat. Dit kan natuurlijk alleen vlak voor de uitbarsting zijn.
Hoe lang is de verteltijd?
Het boek in totaal telt 210 pagina’s. Het verhaal begint op pagina 7 en loopt tot pagina 202. Pagina 203 tot en met 210 is een epiloog. Het boek bestaat uit 15 hoofdstukken.
Hoe lang is de vertelde tijd?
Eigenlijk heb ik dit al verteld. Het verhaal begint in 78 na Christus in het voorjaar. Dan wordt er verteld over 77 na Christus, in de zomer. Het verhaal eindigt op 24 op 25 augustus in. De vertelde tijd is dus ongeveer 2 jaar en twee of drie maanden.
Wordt het chronologisch vertelt of zijn er flashbacks?
Er wordt niet chronologisch vertelt, maar ook niet echt met flashbacks. Dat komt omdat het verhaal wordt verteld vanuit twee personen; Folkrad en Chloë. Als je het per persoon bekijkt wordt het wel chronologische verteld en de verhalen vallen natuurlijk ook samen.

5. Hoe begint het verhaal?
Het verhaal begint bij de Cananefaten. De Romeinen komen hun dorp binnen, Folkrad denkt dat ze komen om de bewegingsvrijheid weer eens te beperken. Hij heeft geen zin in een confrontatie en loopt het woud in. Dan hoort hij een hoge korte gil. Hij gaat eropaf. Dan ziet hij twee soldaten die Brandhild verkrachten. Folkrad kan het niet aanzien, pakt zijn boog en vermoord de twee soldaten. Samen met Brandhild brengt hij die naar het moeras, om ze kwijt te raken. Een paar dagen daarna wordt de stam overvallen en Folkrad meegenomen om op de galeien te gaan werken.

6. Afloop
Hoe loopt het verhaal af?
Chloë wordt bedolven onder de as van de vulkaan terwijl ze voor zich haar kindje en Folkrad ziet. Ze weet dat de mensen van wie ze het meeste houd veilig zijn en met die gedachte gaat ze haar eigen vrijheid tegemoet. Folkrad die vlucht met de hulp van Chloë. Hij rent voor zijn leven Ondertussen staat de Vesuvius op het punt van uitbarsten. En hij ziet de rode gloed erboven. Net als bij Chloë begint het stenen te regenen en schuilt hij in een verlaten tempeltje. Na een halve dag wordt het stil. Dan loopt hij naar de haven, zijn gedachten zijn bij alle mensen in het huis waarvan hij hield. En vooral bij Chloë. Hij hoopt nog steeds dat ze leeft, hij wil op haar wachten. Opeens kan hij niet meer, hij wil naar huis. Hij bedenkt zich dat hij een geheel nieuw leven kan opbouwen in Nijmegen, wat ook in het Rijnland ligt. Er komt een voorzichtige vreugde in hem. En terwijl hij naar de stadspoort strompelt, weet hij dat hij een belangrijk stuk van zichzelf in Pompeï zal achterlaten.
Vind je het een goede afloop? Waarom?
Ja en nee. Chloë gaat natuurlijk dood, maar ze gaat wel eeuwige vrijheid tegemoet. Voor Folkrad vind ik het ook een goede en slechte afloop. Hij si iedereen waarvan hij gehouden heeft kwijt, maar hij gaat waarschijnlijk weer een nieuw leven opbouwen in Nijmegen.

7. Is het verhaal realistisch?
Dit verhaal is gebaseerd op wat er echt is gebeurt. Met heel veel toeval had dit zo kunnen gebeuren, als we volgen wat de historici zeggen. Alles van gebruiken, gedachten en de manier van handelen uit die tijd is onderzocht en gebruikt. Ik vind dat dit het boek ook zo goed maakt.

8. Perspectief
Vanuit welk perspectief is het boek geschreven?
Zoals ik al zei wordt het verhaal verteld zowel vanuit Folkrad als vanuit Chloë.
Blijft het hetzelfde of wisselt het?
Het wisselt dus. Eerst is het Folkrad, Chloë, Folkrad, Chloë, Folkrad, Chloë, Folkrad, Chloë en dan weer Folkrad. Hij is dus vijf keer aan het woord en Chloë vier. Als je het boek leest heb je ook het gevoel dat Folkrad het meeste aan het woord heeft.

9. Welke betekenis heeft de titel?
Slavenring slaat op de ijzeren ring die Folkrad als slaaf om zijn nek krijgt. Er staat op aan wie je toebehoort en als je wegloopt, zal je dus altijd vreselijk gestraft worden als iemand de ring ziet. Natuurlijk haat Folkrad de ring en uiteindelijk raakt hij hem kwijt omdat Chloë, hem een vijl meegeeft als hij vlucht naar het havenstadje Surrentum.

Beoordeling
Geef 4 beoordelingswoorden met argumenten waarom je dat vindt.
Mooi: De realiteit en het verdriet, maakt dit verhaal heel mooi. Mooi is een woord dat vaak moeilijk uit te leggen is. Meestal moet je eerst zelf het boek lezen om te ontdekken wat er nou mooi is. Het is een gevoel wat je krijgt, tijdens het lezen. Het is gewoon super goed geschreven.
Verdrietig: Allereerst wordt de hele stam van Folkrad uitgemoord, hij wordt gevangen genomen en moet op de galeien gaan werken, hij wordt verkocht als slaaf, wordt mishandeld door Marcus en verliest uiteindelijk Chloë.
Ook voor Chloë is er veel verdriet. Ze wordt zomaar weggehaald bij haar peetgezin en haar halfzusje, waarvan ze zoveel houdt, wordt verkracht door Marcus, krijgt vervolgens een kind dat haar wordt afgenomen en sterft uiteindelijk onder de hete lava uit de Vesuvius. Kortom, dit boek is gevuld met verdriet.
Interessant en informatief: Zoals ik al beschreef kloppen alle details in het boek met hoe het vroeger ook ging. Dit geeft je een goed beeld van hoe het was om te leven in een zodanige tijd. Dat maakt het boek ook nog eens erg interessant en informatief.
Pageturner: Het boek is spannend genoeg om door te blijven lezen. Je wilt de hele tijd weten hoe het verder gaat met Folkrad en Chloë. Zelf had ik ook erg veel moeite om in dit boek te stoppen en ik heb het in twee dagen uitgelezen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.