Dit boek gaat in het eerste gedeelte over Folkrad in het Rijngebied. Het boek speelt zich af in de eerste eeuw na Christus. Het Rijngebied woord overheerst door de Romeinen. Folkrad is 17 jaar zijn vader is de stamhoofd van de Canafaten, Folkrad zou hem gaan opvolgen…
Op een dag kwamen er 2 Romeinen op bezoek om alles te controleren even later rijden de Romeinen naar het woud, Banthild is daar ook, Folkrad rent het woud in en hoort haar gillen, één van de Romeinen ligt op haar Folkrad trekt zijn boog en doodde allebei de soldaten. Het ging steeds beter tussen Folkrad en Banthild. De grote dag van het feest was aangebroken en iedereen danste en was blij. Folkrad en Banthild gingen naar het woud om even alleen te zijn totdat Folkrad een leger aan hoort stormen, De Romeinen! Ze kwamen om wraak te nemen op de twee soldaten. Ze staken iedereen dood en verbrandde alle huizen. Banthild verstopte zich diep in het woud. En Folkrad ging naar zijn oude dorp om de schade onder ogen te zien die door zijn schuld is aangericht…… Hij wordt wakker in vind zichzelf op een schip richting Roma. Hij is een slaaf geworden! Nadat ze zijn aangekomen op hun eindbestemming wordt Folkrad vervoerd naar een slavenmarkt. Ondertussen verder weg in Roma wordt Chloë verkocht door haar vader en is op weg naar Pompeï. Folkrad en Chloë worden allebei gekocht door heer Lucius een gaan in zijn villa werken. Heer Lucius is niet slecht voor zijn slaven maar zijn zoon Marcus wel. Na een hevige ruzie om Chloë heeft Folkrad Marcus gedood. Hij vlucht weg uit de villa en gaat richting Sturrentum. Folkrad vertrekt en de aarde begint te schudden. Het is de volkaan Vesuvius die op uitbarsten staat. Het duurt niet lang voordat de vulkaan uitbarst en alles wordt bedolven onder de lava, ook Chloë wordt bedolven onder de lava. Folkrad is aangekomen bij het havenstadje Sturrentum. Over een paar dagen zal de handel wel weer op gang komen denkt Folkrad en blijft wachten voor het geval dat Chloë achter hem aan gekomen is. Met zijn gedachte al terug in het Rijnland wacht hij onwetend wat er met haar is gebeurd op Chloë.
Inhoud:
2. Wie zijn de belangrijkste personen in het verhaal/boek?
Folkrad, Banthild, Chloë.


3.Waarom zijn zij belangrijk voor het verhaal.
Folkrad is degene door wie de ellende steeds weer begint. Eerst doet hij het voor Banthild en daarna voor Chloë.
4. Veranderen zij in de loop van het boek? Zo ja, hoe?
Ja, Banthild krijgt geen rol meer in het verhaal en uiteindelijk gaat het alleen over Folkrad en Chloë.
5. Kon je met hen meeleven? Zou je bijv. dingen ook zo doen?
Ik kon me heel goed inleven in het boek en ik vond het jammer toen ik het uit had. En ik zou het zelfde handelen als Folkrad.
Plaats:
6. Waar speelt het verhaal zich af?
Noviomagus (Nijmegen), Roma (Rome), Germania (Germanië), Pompeij (Pompië).
7. Zijn de plaatsen belangrijk voor het verhaal?
Ja, heel belangrijk want zo kun je er een lijn in trekken.
Tijd:
8. Wanneer speelt het verhaal zich af?
Het jaar 77 na Christus t/m het voorjaar van 79 na Christus.


9. Vertel iets over de rol die de tijd in het verhaal speelt.
Belangrijk want, Chloë werd zwanger van Marcus en de baby werd na 9 maanden geboren.
10. Hoelang duurt het verhaal?
Ongeveer 2 jaar.
11. Wordt het Chronologisch (= in de volgorde waarin de gebeurtenissen plaatsvinden) verteld?
Ja, maar er gebeurd veel op het zelfde moment en dat wordt dan later verteld.
Spannende gedeeltes:
12. Beschrijf kort - in eigen woorden – 3 spannende gedeelten (A,B,C).
Toen Folkrad de twee Romeinen doodde die Banthild aan viel.
Toen Folkrad Marcus Doodde.
Toen de vulkaan Vesuvius uitbarstte.
13. Leg uit waarom je juist die zo spannend vindt.
Toen Folkrad de twee Romeinen doodde, moest het geheim blijven,
maar dat bleef niet zo want, de Romeinen kwamen er achter en verwoesten het dorp en de mensen van de Canafaten.
Toen Folkrad Marcus doodde want niemand mag weten dat Folkrad dat gedaan heeft voor Chloë want anders kon Chloë daardoor in de problemen komen.
Toen de vulkaan uitbarstte raakte iedereen in paniek en iedereen werd gedood.
Situaties:
14. Beschrijf 2 situaties in het boek, waarin jij anders zou handelen.
1. Toen zijn dorp werd afgebrand stond hij van een afstand toe te kijken zonder te huilen, ik zou dat niet kunnen
2. Folkrad kon moeilijk zijn verleden laten rusten hij deed er ook geen moeite voor, ik zou dat wel doen.
Beoordelingswoorden:
15 a. noem minstens 3 beoordelingswoorden die volgens jou bij dit boek horen.
Spannend, realistisch, droevig.
15 b. spannend: * de uitbarsting
* de beide moorden.
Realistisch:* slavenmarkt zo ging het er vroeger echt aan toen.
* het leven van Folkrad veranderde in een klap.
Droevig: * hij verliest zijn grootte liefdes eerst Banthild daarna Chloë
* zijn dorp en zijn mensen zijn allemaal weg alleen zijn herinneringen heeft hij nog.
16. wil je zelf een woord toevoegen? Waarom kies je voor dat woord?
Onvoorspelbaar- wantbij heel veel boeken die ik heb gelezen wist ik ongeveer wat er zo komen op de volgende bladzijde en was ik niet verrast en bij die boek was dat niet zo.
Persoonlijke reactie: (alleen voor klas 2)
17. kies 2 fragmenten die je aan het denken hebben gezet. Geef aan op welke bladzijde die gekozen situaties staan.
a. de dood van Elfriede (blz. 28, 29)
b. schuldgevoel van Folkrad (o.a blz. 40)
18. welke gedachten kwamen er in je op bij het lezen van dit fragment.
a. als je iets fouts had gedaan dat er dan geen herkansing voor je was die mensen bleven strikt aan hen regels.
b. hij had het er zeker moeilijk mee dat eigenlijk door zijn schuld zijn hele stam was uitgemoord.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.