De brief voor de koning door Tonke Dragt

Beoordeling 7
Foto van een scholier
Boekcover De brief voor de koning
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 3e klas vmbo | 2129 woorden
  • 24 november 2010
  • 49 keer beoordeeld
Cijfer 7
49 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1983
Pagina's
455
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Verfilmd als
Prijzen
Gouden Griffel (1963 Winnaar)

Boekcover De brief voor de koning
Shadow

Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongelooflijk avontuur.

Tiuri verbreekt de regels, die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal worden geslagen. Hij opent de deur. Het verzoek dat aan hem wordt gedaan blijkt een gevaarlijke opdracht. Tiuri wordt achtervolgd door boosaardige Rode Ruiters, die hem met de dood bedreige…

Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongelooflijk avontuur.

Tiuri verbreekt de regels, die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal…

Een jonge held. Een belangrijke opdracht. Een ongelooflijk avontuur.

Tiuri verbreekt de regels, die bepalen dat hij met niemand mag praten in de nacht voordat hij tot ridder zal worden geslagen. Hij opent de deur. Het verzoek dat aan hem wordt gedaan blijkt een gevaarlijke opdracht. Tiuri wordt achtervolgd door boosaardige Rode Ruiters, die hem met de dood bedreigen. Maar hij is vast van plan de uiterst belangrijke brief bij koning Unauwen te bezorgen. De Zwarte Ridder met het Witte Schild heeft niet voor niets zijn leven gegeven...

De brief voor de koning door Tonke Dragt
Shadow

Naam leerling Hanna
Titel boek Brief voor de koning
Auteur boek Tonke Dragt
Aantal bladzijden 444
Uitgever Leopold Amsterdam
Jaar van uitgifte 1962
Naam docent Mevr. K
Inleverdatum Week 46


Inleiding

Geef aan waarom je dit boek uitgekozen hebt om te lezen. Eventueel meerdere redenen noemen. (min. 25 woorden)
Omdat ik het boek leuk vind en het al heel vaak heb gelezen. Het leek me daarom wel leuk om er een keer een boekverslag over te maken wat ik nog niet gedaan heb.

Titel
Leg uit wat de titel betekent. Waarom heeft de schrijver voor deze titel gekozen? Vind je de titel goed of zou je een betere weten?
De titel vind ik goed gekozen want het hele verhaal draait erom dat Tiuri een brief aan de koning moet bezorgen

Begin
Hoe begint het verhaal? Met een inleiding of meteen middenin de gebeurtenissen? Beschrijf in enkele zinnen het begin.
Middenin het verhaal begint namelijk dat hij moet waken een hele nacht lang. Er klopt dan iemand aan, een oude man en die vertelt hem die brief te brengen

Eind
Hoe eindigt het verhaal? Beschrijf in enkele zinnen het einde. Is het een open of gesloten einde. Ben je tevreden ermee of niet (en waarom (niet)?)
Gesloten einde het eindigt met Tiuri zijn vriend Piak weer ziet en ze herenigt worden en terug lopen naar de stad

Plaats
Waar speelt het verhaal zich af? In welke plaats, in welk land of nog ergens anders? Neem minstens één en hoogstens drie stukjes als ‘bewijs’ letterlijk uit het boek over.
In de landen: het rijk van Dagonaut & het land van Unauwen.
‘Het speelt zich af in twee koninkrijken: het land van koning Dagonaut ten oosten van het Grote Gebergte en het land van koning Unauwen ten westen van het grote Gebergte.’


Tijd
Wanneer speelt het verhaal zich af? Neem minstens één en hoogstens drie stukjes als ‘bewijs’ letterlijk uit het boek over. Wat kom je te weten uit die tijd? Is het verhaal chronologisch verteld of komen er ook flashbacks of flashforwards voor? Wat is de tijdsduur ? Is de tijd waarin het verhaal zich afspeelt belangrijk?
In het verleden (Riddertijd)

Chronologisch verteld

‘Dit is een verhaal van lang geleden, toen er nog ridders waren.’


Genre
Wat voor soort boek is het? Kies uit de volgende mogelijkheden, waarbij ook een combinatie te maken is: griezel-, liefdes-, oorlogs-, detective-, avonturen-, spook- of humoristische verhaal, sprookje, andere cultuurverhaal (of nog een ander soort?)Evt. toelichten!
Ridderverhaal

Verteller
Is het een ik-verhaal of een hij/zij-verhaal?
Hij/zij verhaal

(Hoofd)personen
Beschrijf in eigen woorden zo uitgebreid mogelijk minstens 3 en maximaal 6 personen uit het boek. Zoek bij elke persoon een stukje tekst uit het boek waarin het karakter en/of uiterlijk van die persoon wordt beschreven (dat mag je WEL letterlijk overnemen).
Tiuri: Dapper, Moedig, Sterk, Eerlijk en Trouw. Blond haar, blauwe ogen, 16 jaar.
‘Donker blond haar, grijsblauwe ogen!’

Piak: Verlegen, Snel, Handig in snelle creatieve oplossingen bedenken. Donker haar, bruine ogen, 14 jaar.
“een bruine jongen’ noemde hij hem in gedachte hij droeg zo weinig kleren als mogelijk was, zijn gezicht en blote armen en benen waren bruinverbrand, bruin was zijn sluik, kort afgesneden haar en hij had bruine, heldere ogen.’

Humor en/of verdriet
Neem een grappig/humoristisch en/of een droevig/zielig stukje tekst letterlijk over uit het boek. Geef er eventueel een toelichting bij.
‘Koning Dagonaut begon te lachen. ‘zie hem mij nu eens verbaasd aankijken!’ riep hij. ‘ridder Tiuri, ik heet u welkom! Treed naderbij, zodat we elkaar beter kunnen begroeten en met die groet mijn woorden bekrachtigen.’

Tiuri gehoorzaamde. ‘Sire!’ zei hij, toen hij tegenover de koning stond. ‘vergeef mij, maar ik dacht…’

‘je dacht dat ik je niet tot ridder wou slaan!’ zei de koning weer lachend. Toen werd hij ernstig en sprak: ‘Je hebt mij verkeerd begrepen, Tiuri, hoewel ik erbij moet zeggen dat ik met opzet in de waan heb trachten te brengen. Ik wilde dat je goed zou beseffen dat je gehandeld zou hebben zoals je hebt gedaan, ook al had je er jezelf door benadeeld.’

‘O,’ zei Tiuri zachtjes.

‘Dat ik zei dat ik je niet tot ridder wilde slaan, heeft echter ook een andere reden,’ ging de koning voort. ‘Het was eigenlijk niet meer nodig. Als je geen gehoor had gegeven aan dat verzoek om hulp, was je nu ridder geweest. Maar nu je het wel hebt gedaan, je opdracht heb volbracht en je belofte aan ridder Edwinem vervuld, zou je dan geen ridder zijn? Je hebt niet de ridderslag ontvangen, maar je hebt getoond dat je een ridder bent. Je hebt jezelf geridderd, Tiuri, en als ik jou met een zwaard op je nek sla, zul je daardoor niet meer ridder worden dan je nu al ben!’

Een gemompel ging door de zaal. Tiuri keek de koning aan, ontroerend en verwonderd, verlegen, trots en blij tegelijk.

‘Geef me je zwaard,’ zei de koning.

Tiuri gaf het hem.

‘Kniel neer,’ beval de koning.

Tiuri gehoorzaamde. De koning sloeg hem met het plat van het zwaard op zijn nek en zei: ‘Sta op Ridder Tiuri!’

Toen Tiuri was opgestaan, gespte koning Dagonaut hem het zwaard om, en kuste hem, zoals het de gewoonte was. Daarna gaf hij een der dienaren een wenk en die brachten hem een schild, dat zo wit was als sneeuw.

‘Ridder Tiuri,’ zei de koning, ‘u zult dadelijk beloven mij trouw te dienen. Maar op verzoek van koning Unauwen geef ik u een schild dat wit is, ten teken dat u ook Unauwens dienaar zal zijn, en al herinnering aan de ridder wiens taak u hebt overgenomen.’

Tiuri nam het schild aan en sprak met bevende stem de belofte uit, die elk jong ridder moet beloven en houden.

‘ik beloof als ridder uw trouw te dienen, en evenzo al uw onderdanen, en ieder die mijn hulp inroept. Ik beloof mijn zwaard alleen te gebruiken voor het goede, tegen het kwade en met mijn schild hen te beschermen die zwakker zijn dan ik…’

Toen riepen allen die in de zaal waren: ‘Leve Ridder Tiuri met het Witte Schild!’

Maar Tiuri boog zijn hoofd, omdat zijn ogen vol tranen stonden.’

Samenvatting
Vat het verhaal samen in EIGEN WOORDEN. Niet de flaptekst of het internet gebruiken!!! Min. 70 en max 150 woorden !!!)
Tiuri is een schildknaap die tot ridder geslagen zal worden. Daarvoor moet hij een nacht waken, zonder te praten, in de kapel. In die nacht wordt er op de deur geklopt van de kapel. Tiuri doet uiteindelijk toch de deur open, terwijl hij weet dat het eigenlijk niet mag. Een oude man vraagt hem om hulp. Hij moet een brief brengen naar een ridder die in een herberg is. Als hij daar aankomt is de ridder er niet en even later blijkt dat de ridder gewond is. Hij kan zelf zijn opdracht niet meer uitvoeren en vraagt Tiuri om het in zijn plaats te doen. Tiuri moet een brief wegbrengen naar koning Unauwen, die heel belangrijk is voor het land van koning Unauwen.

Tiuri besluit de opdracht uit te voeren. De zwarte ridder met het witte schild geeft hem zijn ring en zijn zwarte paard, Ardanwen. De opdracht is geheim en niet zonder gevaar, dat weet Tiuri.

Onderweg wordt hij steeds gevolgd door mensen waarvan hij niet precies weet wie ze zijn, maar waarvan hij denkt dat ze te maken hebben met de dood van de zwarte ridder met het witte schild. Later ontdekt hij dat het de rode ruiters zijn, ridders uit Eviellan. Eviellan is een slecht land in het zuiden, met kwade bedoelingen voor Unauwen.

Op zijn reis komt hij ook de Grauwe Ridders tegen, die hem eerst wantrouwen, omdat hij de ring van de zwarte ridder met het witte schild draagt. Als ze horen hoe Tiuri aan de ring gekomen is, bieden ze hun excuses aan en worden het zijn vrienden. Zij gaan op weg om de moord op de zwarte ridder met het witte schild te wreken. Hij was namelijk een belangrijke ridder van koning Unauwen. Hij hoort ook van de Grauwe Ridders hoe de ridder met het witte schild heet, Edwinem van Forèstèrre.

Om in het land van Unauwen te kunnen komen moet Tiuri over de bergen gaan. Hij kan zijn paard, Ardanwen, niet meenemen omdat de paden te smal en te stijl zullen zijn. Hij laat zijn paard achter bij kasteel Mistrinaut dat dicht bij de bergen staat.

In de bergen woont een kluizenaar, Menaures. Menaures heeft een jongen bij hem wonen, Piak, die de weg in de bergen heel goed kent. Piak gaat met Tiuri mee om hem de weg te wijzen door de bergen. Onderweg worden zij vrienden en gaat Piak de rest van de reis met Tiuri mee.

In Dangria, een stad net over de bergen, komen Tiuri en Piak in grote problemen, waardoor Tiuri de brief moet lezen en uit zijn hoofd moet leren en de brief dan moet verbranden om te voorkomen dat die in handen van de vijand valt.

Uiteindelijk weten Tiuri en Piak toch te ontsnappen en hun reis verder te vervolgen.

Als ze bijna in de stad van Unauwen zijn aangekomen, komen ze nog een keer hun grote vijand Slupor tegen. Slupor is de gevaarlijkste spion van Eviellan. Slupor zit als bedelaar verkleed langs de weg in de richting van de stad van Unauwen. Als Tiuri en Piak hem iets willen geven, trekt Slupor een dolk en probeert Tiuri te steken. Tiuri vecht hard terug en Piak haalt snel hulp bij de poortwachters van de stad. Slupor wordt door de poortwachters gevangen genomen.

Als Tiuri en Piak eindelijk bij koning Unauwen aankomen en het nieuws vertellen wat er in de brief stond, schrikt de koning enorm, maar is wel heel blij dat Tiuri en Piak het bericht veilig overgebracht hebben. Tiuri en Piak begrijpen niet wat het bericht betekent omdat het in een oude taal geschreven is. De koning vertelt ze dat Eviellan net wilde doen of ze vrede wilden gaan sluiten met Unauwen om dan onverwacht te kunnen aanvallen. De koning was wel heel verdrietig door dit bericht omdat de koning van Eviellan zijn als tweede geboren tweelingzoon is. Deze zoon is altijd jaloers geweest op zijn tweelingbroer en wilde zelf koning van Unauwen worden. Als dank krijgen Tiuri en Piak een oud, kostbaar zwaard van koning Unauwen en hij geeft Tiuri een brief mee voor koning Dagonaut. In de bergen, bij Menaures nemen Tiuri en Piak afscheid, want Piak wilde in de bergen blijven, zijn thuis. Als Tiuri terug komt in de stad van Dagonaut, zegt koning Dagonaut dat hij zijn kans om ridder te worden heeft verspeeld. Dit meent hij niet echt en de volgende dag wordt hij toch tot ridder geslagen en krijgt hij een wit schild, als teken dat hij ook ridder van koning Unauwen is. Piak heeft zich ondertussen bedacht en is ook naar de stad van Dagonaut gekomen en word schildknaap van Tiuri.

Belangrijkste bladzijde
Noteer het nummer van de belangrijkste blz. (volgens jou !!) en typ daarvan weer het belangrijkste stukje over(=citaat). Niet meer dan één alinea.
Blz 441

“ik beloof als ridder uw trouw te dienen, en evenzo al uw onderdanen, en ieder die mijn hulp inroept. Ik beloof mijn zwaard alleen te gebruiken voor het goede, tegen het kwade en met mijn schild hen te beschermen die zwakker zijn dan ik…”


Waarom ?

Schrijf in min. 50 woorden waarom je dit het belangrijkste stukje vindt.
Omdat Tiuri hier als een ridder word geslagen en de belangrijke belofte doet die hierboven word genoemd (die hij als ridder moet naleven). De waken waarmee het boek begint is de nacht waarvoor hij tot ridder word geslagen waarvan hij wegloopt omdat er hulp word gevraagd aan hem, dus vond ik dit wel een belangrijk stuk. Dat hij alsnog tot ridder word geslagen.


Eigen mening
Beschrijf wat je van dit boek vond. Maak in 100 tot 150 woorden een soort recensie. Dat betekent dat je ook argumenten moet geven. Maak gebruik van één of meer van de volgende beoordelingswoorden (dit zijn steeds tegenstellingen): Spannend / saai, werkelijk / onwerkelijk, lachwekkend / droevig, waarschijnlijk / onwaarschijnlijk , begrijpelijk / onbegrijpelijk, gevoelig / ongevoelig, zet me aan het denken / laat me koud, interessant / oninteressant, bekend / onbekend, herkenbaar / niet herkenbaar, verrassend / voorspelbaar , griezelig / rustgevend, vlot verteld / langdradig. Je mag natuurlijk ook eigen woorden gebruiken.
Dit is een van de belangrijkste onderdelen van het boekverslag!!

Het is een super mooi en spannend boek echt een aanrader dit is nu de 3de keer dat ik hem heb gelezen en ik blijf het leuk vinden vooral het stuk waar de Grauwe ridders in voorkomen. Soms zitten er wel wat saaie stukken in maar dan moet je even doorzetten want het worst eigenlijk gelijk wel weer spannend. Het boek vind ik ook een stuk beter in dan de film in de film laten ze altijd stukken weg enzo en dit verhaal moet je lezen dan is het verhaal gewoon beter. Dus ik zou zeggen ga het boek lezen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "De brief voor de koning door Tonke Dragt"