Zakelijke gegevens

Auteur: Nicole Boumaâza

Titel: Blinde woede

Uitgever: Standaard, Antwerpen

Gelezen druk: 1e

Jaar van uitgave: 1999

Jaar van 1e druk: 1999Samenvatting

Hij was blond, blind en hij was lelijk. Ik zag hem voor het eerst begin oktober in de gang van de school, aan de arm van meneer Kriels. Ik schrok me dood. (blz.5)

Op een dag komt Basil, een blinde jongen, bij Linnea op school. Hij volgt met de klas van Linnea informatica. Linnea is niet erg gelukkig in haar klas. Ze heeft niet echt vrienden en ze voelt zich vaak buitengesloten. Daarom is ze blij dat er een nieuwe jongen in haar klas komt. Al gauw blijkt dat, ondanks dat Basil blind is, Linnea en Basil elkaar erg aardig vinden.

Linnea gaat steeds vaker met Basil naar zijn huis. Basil vertelt dat zijn moeder, toen hij acht was, is overleden bij een auto-ongeluk. Linnea vindt dit heel erg en verder praten ze er niet meer over. Door Basil wordt Linnea wat moediger en bijt ze meer van zich af in de klas.Iedereen uit haar klas heeft op een gegeven moment wel door dat Basil en Linnea op elkaar verliefd zijn:

Terwijl de leraar iets op het bord schreef, draaide Ronny zich naar onze rij en gaf me de doodsteek: ‘Arme Basil, hij weet natuurlijk niet beter, hij ziet niet op wie hij gevallen is’(blz.15)

Linnea trekt zich van dit soort opmerkingen niet meer zo veel aan, maar Basil juist wel. Hij zegt verschillende keren tegen Linnea dat ze haar geen pijn mogen doen. Hij wil haar voor alles beschermen. Linnea vindt hem daarom soms een beetje opdringerig.

Als ze met de hele klas naar Brussel gaan, gebeurt er iets raars op de roltrap van een winkel:

Daar botste Ronny tegen me aan. Volgens mij deed hij het met opzet. ‘O sorry. Ik had je niet gezien’, verontschuldigde hij zich uitvoerig. En toen gebeurde het ontzettend snel. Basil struikelde en liet verschrikt mijn arm los. Hij viel tegen Ronny aan, die zijn evenwicht verloor en met een kreet van ontzetting van de roltrap donderde, voorbij een paar mensen die net naar boven kwamen, maar die hem niet tegen konden houden. (blz.59)

Ronny wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht. Basil is hierdoor helemaal van streek en denkt dat het zijn schuld is. Een paar dagen later gaan Basil en Linnea samen op ziekenbezoek bij Ronny. Veerle, die Linnea ook altijd pest, is er ook. Linnea hoort later van Ronny dat Veerle daar een flesje parfum van Basil heeft gekregen. Linnea vindt het een beetje vreemd verhaal maar vergeet het even later weer.Een paar dagen later gebeurt er weer iets raars. Basil vraagt aan Tom, een klasgenoot, of hij na school achter op zijn brommer mag. Normaal mag niemand aan de brommer van Tom komen, maar omdat Basil blind is, durft Tom niet te weigeren. Tom brengt Basil naar huis en rijdt dan alleen verder naar huis. Even later horen ze in de klas dat Tom een ongeluk heeft gekregen. Linnea is meteen heel erg bezorgd en vraagt of Basil daar ook bij was. Maar dan blijkt dat Tom pas is gevallen toen hij Basil al thuis had gebracht.

Als Linnea thuis is belt Veerle haar op. Ze vertelt dat ze hele erge uitslag heeft gekregen en dat ze denkt dat het komt door de parfum van Basil. Dan opeens wordt Linnea bang.

Op dat moment schoot er een kille stroom van verlammende angst door me heen. Al die ongelukken, bedacht ik, hadden min of meer iets met Basil te maken, met zijn nabijheid. Het leek wel alsof hij ze alleen door zijn aanwezigheid opgeroepen had.(blz.96)

Linnea probeert meteen Basil te bellen, maar zijn vader neemt op en zegt dat hij niet weet waar Basil is. Even later belt Basil Linnea op en vraagt of Linnea rond middernacht naar het kerkhof wil komen.

Linnea twijfelt, maar uiteindelijk besluit ze te gaan. Als ze Basil daar vindt, vraagt ze meteen waarom hij daar zit. Basil vertelt dat hij niet naar huis kan. Linnea snapt het niet:

‘Waarom? Waarom kun je niet naar huis?’ ‘Tom. Het ongeluk van Tom. Mijn vader zou het weten.’ Ik hield mijn adem in. Had hij dan toch iets met Toms ongeluk te maken? Had hij ook Ronny van de roltrap geduwd? Ik durfde het niet te vragen zo bang was ik opeens. (blz.103)

Dan vertelt Basil huilend over Bassie, zijn vroegere vriendinnetje. Bassie was een beetje vreemd en iedereen lachte haar altijd uit. Op een gegeven moment mocht hij van zijn moeder niet meer met haar omgaan. Linnea begrijpt niet wat het met haar te maken heeft. Basil zegt dat Linnea net zoals Bassie is. Hij wil niet dat de mensen Linnea van hem afpakken of haar pijn doen.

Met een schok drong het tot me door dat Basil de mensen had gestraft die me verdrietig gemaakt hadden. Ronny, Tom en ook Veerle waarschijnlijk, met dat flesje parfum waar iets verkeerds in zat.(blz.104) Geschrokken brengt Linnea Basil naar huis. Ze vraagt zich af of Basil dit vroeger ook heeft gedaan. Ze denkt zelfs dat Basil misschien ook iets heeft te maken met het ongeluk van zijn moeder.

De volgende dag gaat Linnea naar de vader van Basil toe. Ze vraagt hem of hij iets weet over Bassie.

De vader van Basil vertelt haar dat Basil erbij was toen zijn moeder verongelukte. En dat Basil er ook bij was toen Bassie verongelukte, ze verdronk in een vijver. Veel mensen dachten toen dat Basil iets met die ongelukken te maken had. Linnea weet niet wat ze hier van moet denken.

Dezelfde middag belt Basil haar. Hij vertelt dat zijn vader in de garage door iemand is neergeslagen. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht en Basil is alleen thuis. Linnea stelt Basil voor om naar haar huis te gaan en daar te blijven slapen. De volgende dag laat Basil zijn laboratorium aan Linnea zien. Het laboratorium is in de kelder van het huis. Hij heeft er allerlei buisjes en vloeistoffen staan, daar heeft hij ook de parfum voor Veerle gemaakt. Linnea vindt het daar eng en ze begint zelfs te denken dat Basil zijn vader heeft neergeslagen.

De volgende dag gaat Linnea naar het huis waar de ouders van Bassie wonen. De moeder van Bassie vertelt dat ze zeker weet dat die verdrinking van haar dochter geen ongeluk was. Ze denkt dat Basil haar dochter heeft ondergeduwd. Ze waarschuwt Linnea voor Basil:

Basil doodt tenslotte waar hij van houdt. Kijk maar naar zijn moeder. Kijk naar Punkie, onze buurjongen, die Bassie uitlachte en een vreemd ongeluk kreeg. Hij raakte geklemd onder een stapel hout en loopt nog steeds mank. En Sonja heeft nog altijd nachtmerries omdat ze vierentwintig uur door iemand in een donkere loods opgesloten werd. Sonja had Bassie ook gepest.(blz.142)

De moeder van Bassie denkt ook dat Basil zijn moeder heeft vermoordt door het stuur om te gooien. Volgens haar was zijn moeder een goede chauffeur.

Als Linnea weer thuis is, wordt ze gebeld door de vader van Basil. Hij vraagt of Linnea even wil langskomen, zonder Basil. In het ziekenhuis vertelt hij dat Basil hem heeft neergeslagen. Linnea schrikt hier van. De vader van Basil waarschuwt Linnea voor Basil.

De volgende dag belt de vader van Basil weer. Hij zegt dat Basil al de hele dag zoek is. Toen hij was thuis gekomen had hij tegen Basil gezegd dat hij wist dat Basil hem had neergeslagen. Basil is toen kwaad weggegaan. Linnea zegt dat ze ook niet weet waar hij is. Een paar dagen later belt Basil eindelijk naar Linnea. Het blijkt dat Basil in de kelder van zijn huis zit. Linnea gaat meteen naar hem toe en neem wat te eten voor hem mee. Als ze aan Basil vraagt waarom hij is weggelopen vertelt Basil niet de waarheid. Dan wordt Linnea boos en ze vertelt aan Basil dat ze weet dat hij zijn vader heeft neergeslagen en dat hij waarschijnlijk nog wel meer heeft gedaan. Basil begint meteen te huilen en te schreeuwen dat hij van niets weet. Uiteindelijk bekent hij half en half dat hij zijn moeder heeft vermoord, maar als Linnea over Bassie begint kan hij er helemaal niet meer tegen:

Je hebt haar onder water geduwd omdat ze wist dat je moeder door jouw schuld verongelukt was. Geef het maar toe, Basil, je hebt haar…’ ‘Ik hield van haar!’ kreet Basil als een opgejaagd dier en hij sprong tegen mij aan en greep naar mijn keel. Ik gaf hem een harde duw. Probeerde hem te ontwijken. Maar hij viel niet. Hij was ontzettend sterk. ‘Ik heb Bassie niets gedaan!’ krijste hij nog een paar keer.(blz.154-155)

Basil knijpt Linnea in haar keel en Linnea valt flauw. Even later komt ze weer bij. Ze doet heel luchtig tegen Basil, alsof er niets is gebeurd, en uiteindelijk laat Basil haar gaan. Meteen als ze thuis is belt ze de vader van Basil op. Ze vertelt hem dat Basil in de kelder zit. Even later belt de vader van Basil weer op om te zeggen dat Basil daar niet meer is. Een paar dagen later belt Basil op om te vragen of Linnea naar het park komt, daar is zijn schuilplaats. Basil vertelt dat hij samen met haar de volgende dag naar Frankrijk wil. Linnea weigert om mee te gaan: Het is geen oplossing. Denk toch eens na, Basil, je hebt een heleboel mensen pijn gedaan en dat was helemaal niet nodig; vind je niet dat er al genoeg ruzie en dood en ziekte in de wereld is? Jij doet het dan nog met opzet, met plezier, alleen maar om je ego op te vijzelen. (blz.168)

Basil vraagt haar om er een dag over na te denken en de volgende dag terug te komen. Dan kan ze hem in ieder geval naar het station brengen. De volgende dag besluit Linnea om de vader van Basil in te schakelen. Ze vindt dat Basil moet worden opgenomen. Ze spreken af dat ze alle twee naar Basil gaan en dat hij hulpverleners zal meenemen.

Het liet een leeg gevoel bij me achter, dat telefoontje. Maar daar kon ik niet bij stilstaan. Ik nam de tram om naar mijn laatste afspraak met Basil te gaan. (blz.172)Titelverklaring

De titel ‘Blinde woede’ is makkelijk te verklaren. Blinde woede slaat op Basil. Basil is blind en zit vol woede.Karakters en verhoudingen

Er zijn twee hoofdpersonen in dit boek, Basil en Linnea. Linnea is de belangrijkste hoofdpersoon omdat zij de ik-persoon is en je Basil alleen via Linnea leert kennen.

Linnea is in het begin van dit boek een stil en verlegen meisje. Ze wordt in de klas gepest en ze heeft weinig vrienden. Basil vindt ze vanaf het begin al een leuke jongen. Door hem wordt ze brutaler en bijt ze meer van zich af.

Linnea is heel moedig. Als Linnea op een gegeven moment weet dat Basil heel gevaarlijk kan zijn, geeft ze hem toch niet op. Ze blijft naar hem toe gaan. Dat komt waarschijnlijk omdat ze zijn lieve en vriendelijke kant ook kent. Ze vindt het daarom heel moeilijk om hem te verraden. Als ze dat uiteindelijk toch moet doen, vindt ze dat heel erg.

Ik voelde me helemaal niet geruster, nu ik met hem gepraat had. Ik had Basil verlinkt, en dat was laf van me. (blz.171)

Basil is een vreemde, blinde jongen. Hij heeft veel meer door dan je zou denken. Hij maakt gebruik van zijn blindheid, bijvoorbeeld als hij bij Tom op de brommer wil.

Zag je dat? Hij durfde gewoon niet nee te zeggen, zag je dat?’ Ik gaf een venijnig duwtje tegen Basils schouder. ‘Je bent gemeen, weet je dat? (blz.93)

In het begin lijkt Basil een jongen waarmee je medelijden moet hebben. Tenslotte is hij blind en heeft hij ook al geen moeder meer. Hij lijkt erg aardig en daarom sluit Linnea vriendschap met hem.

Maar hoe meer je hem leert kennen, hoe beter je hem door krijgt. Het blijkt dus dat Basil er echt niet tegen kan als andere mensen hem dwars zitten. Hij kan er bijvoorbeeld niet tegen als mensen zijn vriendinnetje pijn doen. Die mensen moet hij dan straffen. Hij doet dit op zo’n slimme manier, dat bijna niemand het doorheeft. Niemand verwacht ook van een blinde jongen dat hij zulke dingen doet. Hij deed dit vroeger bij Bassie, en later bij Linnea.

Jij Linnea. Jij bent net als Bassie. Ik wil niet dat ze je van me afpakken. Ik wil niet dat ze je pijn doen.(blz.104)

Het is zelfs zo erg dat hij mensen vermoordt. Hij vermoorde zijn moeder omdat hij van haar niet meer met Bassie om mocht gaan. Maar hij heeft Bassie uiteindelijk ook vermoord, omdat ze waarschijnlijk wist dat Basil zijn moeder had vermoord. Daarom is het voor Linnea gevaarlijk om met Basil om te gaan. Hij doet dit denk ik omdat hij eigenlijk alles zelf wil bepalen. Hij wil dat hij alles in de hand heeft. Hij drijft bijvoorbeeld ook vaak zijn zin door.

De vader van Basil is een bijpersoon. Hij vertelt dingen over Basil en hij waarschuwt Linnea voor Basil. Door hem weet Linnea hoe gevaarlijk Basil kan zijn.Plaats

Het verhaal speelt zich af in België, waarschijnlijk vlak bij Brussel.Tijd/ Tijdsverloop

Het tijdsverloop staat niet duidelijk in het verhaal, maar het verhaal begint aan het begin van het schooljaar en het eindigt ongeveer een aantal maanden later. Het is een chronologisch verhaal.

Het einde van dit boek is open. Je weet wel dat Basil waarschijnlijk hulp krijgt van bijvoorbeeld een psychiater, maar je weet het niet helemaal zeker. Misschien is Basil al weer weg, als zijn vader en Linnea naar hem toe gaan. Het heeft dus niet echt een einde.Thema

Het thema van dit boek is, zoals in veel boeken, de strijd tussen goed en kwaad. Basil is het kwade, hoewel hij eerst juist het goede lijkt te zijn. Linnea moet kiezen tussen het goede en het kwade. Ze kan voor het kwade kiezen, dan zal ze met Basil mee naar Frankrijk gaan, of ze moet voor het goede kiezen en dan zal ze Basil moeten verraden. Het is voor haar heel moeilijk om te kiezen omdat Basil zich eerst als het goede voordeed. Uiteindelijk kiest ze voor het goede en verraadt ze Basil.Verhaalsoort

Dit boek is een thriller. Omdat Basil psychologische problemen heeft is het een psychologische thriller.Bedoelingen schrijver

Ik denk dat Nicole Boemaâza met dit boek misschien wilde zeggen dat mensen die heel onschuldig lijken door een handicap, toch ook hele erge dingen kunnen doen. Ze wil denk ik ook duidelijk maken dat niet alles altijd zo is als het lijkt. Basil lijkt eerst namelijk heel erg aardig en goed, maar later blijkt dat hij dat juist niet is. Maar ik denk dat ze vooral de bedoeling heeft om mensen met het boek te vermaken.Eigen meningBeoordelingswoorden/ argumenten

Ik vind dit een heel spannend boek. Het onderwerp van het boek vond ik heel leuk omdat er niet zo veel spannende thrillers voor jongeren zijn.

De titel, ‘Blinde woede’, vond ik mooi gekozen omdat het helemaal op Basil slaat.

In het begin lijkt het verhaal heel saai; een blinde jongen en een meisje worden op elkaar verliefd. Maar als daarna al die vreemde ongelukken gebeuren, wordt het opeens heel spannend. Dat spannende deel begint als Linnea begint te beseffen dat Basil misschien iets te maken heeft met al die ongelukken. Maar eigenlijk heb je dat als lezer al veel eerder door.

In het begin lijkt Basil nog niet zo erg. Hij heeft al die ongelukken alleen veroorzaakt omdat hij zo veel van Linnea houdt. Maar als je later door krijgt dat hij ook nog zijn moeder en zijn vriendinnetje Bassie heeft vermoord en zijn vader heeft neergeslagen, vind je hem wel heel erg eng. Dan ben je bijna opgelucht als Linnea besluit om psychische hulp in te schakelen.

De karakters vond ik soms een beetje ongeloofwaardig. Ik vond dat het erg vreemd dat Linnea helemaal niet zo bang was. Ze bleef gewoon naar Basil toe gaan, hoewel ze wist dat hij heel gevaarlijk was. Als ik in haar situatie had gezeten had ik wel heel anders gereageerd. Basils karakter was natuurlijk ook vreemd, maar hij is dan ook niet helemaal psychisch in orde.

Wat ik heel raar in dit verhaal vond, is dat het bijna lijkt alsof Basil gewoon ziet. Hij verbergt zich overal en hij heeft alles door. Ook snap ik niet hoe hij al die zogenaamde ongelukjes veroorzaakt. Hoe kan een blind iemand dat nou allemaal doen. Het lijkt wel alsof de schrijfster van dit verhaal het bijna vergeten is dat Basil blind is. Dat vond ik heel zwak aan het boek.

Ik vind het een beetje ongeloofwaardig dat de moeder van Bassie zo maar alles over Basil en Bassie

vertelt aan Linnea. Ze kent Linnea helemaal niet en bovendien denk ik dat als zij weet dat Basil haar dochtertje heeft vermoord, dat ze dan niet zomaar alles aan de vriendin van Basil gaat vertellen.

Het is ook vreemd dat veel mensen, zoals de moeder van Bassie en Basils vader, weten dat Basil zijn moeder heeft vermoord en ook Bassie, maar dat er nooit politie bij betrokken is.

Ik vind het goed gekozen dat Linnea de ik-persoon is. Als Basil dat was geweest dan was het verhaal denk ik lang niet zo spannend geweest omdat je dan al alles wist. Maar soms vond ik het toch jammer omdat ik wel zou willen weten waarom Basil dit precies doet.

Ik vond het jammer dat dit boek zo vlak geschreven is. Er worden niet duidelijk verteld hoe Linnea, de ik-persoon, zich ergens bij voelt. Dan kun je je niet zo goed inleven in de personen.

Wat ik ook heel erg jammer vond, was dat je niet zeker weet of het verhaal wel goed afloopt. Je weet niet zeker of Basil nog wel op zijn plek is, als Linnea en zijn vader naar hem toe gaan. Misschien is Basil wel weer weggelopen, wat hij wel vaker doet. Na zo’n spannend verhaal wil je eigenlijk toch wel weten hoe het nou precies afloopt.

Ik zou dit boek wel aan iemand adviseren omdat ik het gewoon heel erg spannend vond.AuteursinformatieBiografie

Nicole Boemaâza heet eigenlijk Nicole Ceulemans, maar omdat haar uitgever de naam Boemaâza interessanter vond klinken, schrijft ze onder de naam van haar Marokkaanse man.

Nicole Ceulemans werd geboren in Antwerpen op 29 april 1949. Ze studeerde voor kleuterleidster aan het Onze Lieve Vrouwe instituut in Berchem. Toen schreef ze al af en toe verhalen voor kleuters. Maar pas toen ze getrouwd was, begon ze echt te schrijven. Ze heeft intussen al veel boeken geschreven en ook al een paar prijzen gekregen.Belangrijkste werk

De circusjongen (1979)

De tent van Bachir (1981)

De stille wereld van Yamina (1984)

De zweep (1990)

Aan de andere kant van het water (1992)

Blinde woede (1999)Onderwerpen

Nicole Boemaâza schrijft in haar boeken vaak over Marokkaanse kinderen. Dat komt omdat ze met een Marokkaanse man is getrouwd en ze zich daarom erg voor de Marokkaanse cultuur interesseert. Voor dat ze dit boek schreef, had ze nog nooit thrillers geschreven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

het is een heel mooi verslg en ik kan het zeker gebruiken alvast bedankt

17 jaar geleden

S.

S.

he heb je ook een uitreksel van het boek "Aan de andere kant van het het water kun je die zo snel mogelijk sturen voor me vandaag nog als het kan

17 jaar geleden

L.

L.

heel erg bedankt dat je dit verslag geschreven hebt, het helpt mij namelijk heel erg bij mijn boekverslag.
Naja doegies
laura

16 jaar geleden