Macbeth door William Shakespeare

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Boekverslag door een scholier
  • 5e klas vwo | 1687 woorden
  • 20 augustus 2006
  • 47 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.3
  • 47 keer beoordeeld

Boek
Auteur
Genre
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1606
Pagina's
180
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
4 uit 5
Oorspronkelijke taal
Engels
Verfilmd als

Boekcover Macbeth
Shadow

Nadat het Schotse leger de Engelsen heeft verslagen, komt generaal Macbeth drie heksen tegen die voorspellen dat hij eerst een hoge adellijke titel krijgt en daarna koning wordt. Als direct erna een bode van de koning hem vertelt dat hij is benoemd tot Thaan van Cawdor wacht hij niet rustig af, maar gedreven door ambitie en z'n dominante vrouw neemt hij het lot in…

Nadat het Schotse leger de Engelsen heeft verslagen, komt generaal Macbeth drie heksen tegen die voorspellen dat hij eerst een hoge adellijke titel krijgt en daarna koning wordt. A…

Nadat het Schotse leger de Engelsen heeft verslagen, komt generaal Macbeth drie heksen tegen die voorspellen dat hij eerst een hoge adellijke titel krijgt en daarna koning wordt. Als direct erna een bode van de koning hem vertelt dat hij is benoemd tot Thaan van Cawdor wacht hij niet rustig af, maar gedreven door ambitie en z'n dominante vrouw neemt hij het lot in eigen hand. Hij nodigt koning Duncan uit, doodt hem in zijn slaap en volgt hem op. Maar als koning voelt Macbeth zich continu bedreigd, pleegt moorden, zijn vrouw krijgt wroeging en sterft. Zijn vijanden verslaan hem, waarna Duncans zoon zijn rechtmatige plaats inneemt.

Macbeth door William Shakespeare
Shadow
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Beschrijvingsopdracht Engels toneelstuk Macbeth

1. De titel van het toneelstuk is Macbeth en het is geschreven door William Shakespeare. Vermoedelijk is het stuk geschreven rond 1608. Shakespeare schreef dit stuk waarschijnlijk in Londen.
2. Er is geen motto of ondertitel. De titel Macbeth is simpel te verklaren, Macbeth is de hoofdpersoon van het toneelstuk.
Macbeth:
3. Macbeth is de hoofdpersoon in het stuk. Hij is een generaal in het leger van koning Duncan. Ook is hij de thane van Glamis. (naarmate het stuk vordert wordt hij ook de thane van Cawdor en koning van Schotland.) Van binnen is hij een goed persoon, maar hij laat zich snel beïnvloeden. Toch is hij ook erg ambitieus en moordlustig. Hij is namelijk geobsedeerd door het koningsschap. Dat maakt hem ook egoïstisch.
Lady Macbeth:

Zij is de vrouw van Macbeth. Ze is een goede vrouw en houd erg veel van Macbeth. Ook zij is erg ambitieus en wil ten koste van alles haar ambitie waarmaken. Ze zet hiervoor zelfs haar gevoel aan de kant, als dat in de weg staat. Toch krijgt ze later in het stuk last van schuldgevoel en daarom pleegt ze zelfmoord. Het lukt haar niet meer om haar gevoelens aan de kant te zetten.
Koning Duncan:
De koning van Schotland. Hij is een goede koning en zijn volk mag hem graag. Hij vertrouwt Macbeth en heeft dus geen idee dat die hem wil vermoorden.
De drie heksen:
Deze heksen voorspellen aan Macbeth dat hij ooit koning zal worden van Schotland. Ook voorspellen ze dat de zoons van Banquo ook ooit koning zullen zijn van Schotland.
Banquo:
Is thane van Lochaber en ook een generaal in het leger van de koning. Hij is dapper en ambities, maar in tegenstelling tot Macbeth denkt hij goed over de gevolgen na. Hij wordt vermoord door Macbeth omdat die bang is dat de voorspelling over het nageslacht van Banquo uit zal komen.
Malcolm:

Hij is de oudste zoon van koning Duncan, de troonopvolger dus. Hij heeft een goed karakter en is het tegenovergestelde van Macbeth. Hij is niet moordlustig.
Macduff:
Hij is de thane of Fife en een Schotse edele. Hij vertrouwt Macbeth niet. Hij zorgt voor een leger om samen met Malcolm tegen Macbeth te strijden om zo wraak te nemen voor King Duncan. Hij vermoord Macbeth ook uiteindelijk.
4. Het toneelstuk bestaat uit vijf bedrijven:
- bedrijf 1: 7 scenes
- bedrijf 2: 4 scenes
- bedrijf 3: 6 scenes
- bedrijf 4: 3 scenes
- bedrijf 5: 9 scenes
Ze hebben geen titels.
5. Er is maar één verhaallijn en dat is die over Macbeth en zijn vrouw. Het hele toneelstuk gaat erover hoe zij bezig zijn met koning en koningin te worden en te blijven. Er is een open plek die niet wordt ingevuld, je weet aan het einde namelijk niet of de zoon van Banquo, Fleance, die is ontkomen aan de moordaanslag van Macbeth, uiteindelijk nog koning van Schotland wordt.
6. Inhoud:
Macbeth, Thane (een militaire of politieke rang) van Glamis en generaal in het leger van koning Duncan, maakt snel promotie na een overwinning op de opstandeling MacDonwald. Als hij met zijn vriend Banquo terugkeert van de slag ontmoeten zij drie heksen die voor elk van hen een of meer voorspellingen in petto hebben. Zo krijgt Macbeth te horen dat hij Thane van Cawdor zal worden en later zelfs koning. Banquo krijgt te horen dat ook voor hem roem in het verschiet ligt: al zal hij zelf geen koning worden, zijn nageslacht zal het wel zover brengen. Als de eerste voorspelling voor Macbeth al snel in vervulling gaat, wordt zijn ambitie gewekt en, aangespoord door zijn eerzuchtige vrouw, beraamt hij een gewiekst plan om Duncan te doden. Diens zoons Malcolm en Donalbain weten bijtijds te ontkomen naar Engeland, evenals de trouw gebleven Macduff, de Thane van Fife, waarop Macbeth zelf koning wordt.
Al spoedig wordt Macbeth gekweld door wroeging en slapeloosheid. Zijn vrouw spoort hem echter aan standvastig te blijven. Indachtig de voorspelling aan Banquo, besluit hij ook deze om het leven te brengen. Tijdens de aanslag weet Banquo's zoon Fleance echter te ontkomen, waardoor Macbeth in onzekerheid blijft. Vervolgens wordt Macbeth tijdens een banket bezocht door de geest van Banquo en begint zijn zinnen te verliezen. Ook zijn vrouw heeft te lijden onder de wroeging en begint te slaapwandelen.
Macbeth besluit een nieuw bezoek te brengen aan de heksen om te horen of zij nieuwe voorspellingen voor hem in petto hebben. Zij roepen op zijn verzoek een aantal geesten op die hem misleiden door hem te zeggen dat hij niet verslagen zal worden tot het grote woud van Birnam tegen hem zal opmarcheren en dat niemand die uit een vrouw geboren is hem zal kunnen verslaan. Ook waarschuwen de geesten hem om op te passen voor Macduff. Aangezien deze laatste ontkomen is, ziet Macbeth geen andere weg dan nog meer bloed te laten vloeien. Hij laat Macduffs vrouw en kinderen vermoorden.
Als Macduff dit nieuws verneemt, besluit hij, gesteund door Malcolm en de Engelse graaf Siward, met een leger op te trekken tegen Macbeth. In het bos bij het kasteel Dunsinane besluiten zij zich te camoufleren met takken. Inmiddels wordt Macbeth verder in benauwdheid gebracht als hij verneemt van de dood van zijn vrouw. Ze pleegt zelfmoord omdat ze niet met haar schuldgevoelens kan leven. Als hij van een boodschapper verneemt dat het bos zich inderdaad in de richting van het kasteel lijkt te begeven. Het leger rukt op. In de hierop volgende slag vindt een confrontatie plaats tussen Macbeth en Macduff. De eerste is als gevolg van de eerdere voorspelling vol zelfvertrouwen, tot hij van Macduff verneemt dat deze niet op natuurlijke wijze geboren is, maar voortijdig via een keizersnede ter wereld is gekomen en daardoor in strikte zin niet uit een vrouw 'geboren' is. In het tweegevecht dat volgt wordt Macbeth door Macduff onthoofd.
In de slotscène wordt Malcolm gekroond tot de rechtmatige koning en keert de vrede in Schotland weer. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Macbeth_%28tragedie%29)

Personages:
7. Ik vind Macbeth geen held, want hij laat zich snel beïnvloeden. Hij volgt de wil van zijn vrouw gewoon op. Ook gaat hij ten onder aan zijn eigen zwakheid. Hij moet steeds tegenstanders blijven vermoorden om zijn positie te behouden. Er moet steeds meer bloed vloeien. Uiteindelijk is de prijs hiervoor zijn eigen bloed en dat van zijn vrouw. De karaktereigenschappen komen goed naar voren in het stuk, je komt veel te weten over Macbeth. Dit komt meer door zijn daden. De personages zijn niet echt levensecht, want de heksen zijn fictie en de personages staan een beetje metafoor voor dingen. Ze zijn dus wel herkenbaar. Lady Macbeth staat voor het kwaad, net als de heksen. Macbeth staat voor het goede dat zich laat beïnvloeden door het kwaad. Koning Duncan staat voor het goede. De personages zijn dus niet levensecht, maar wel herkenbaar. Ik kan me niet echt in één van de personages verplaatsen, omdat het verhaal in de Middeleeuwen speelt en ik niet echt hetzelfde karakter heb als één van de personages. Het gedrag van Macbeth en Lady Macbeth keur ik af, omdat ze mensen vermoorden om er zelf beter van te worden en ik keur moord sowieso af. Ik vind het daarom begrijpelijk dat lady Macbeth zelfmoord pleegt. Ze heeft zoveel moorden op haar geweten. Ik zou ook niet met die gedachte kunnen leven.
Onderwerp:
Het onderwerp van de tekst is eigenlijk de strijd tussen goed en kwaad. Macbeth, die eerst goed was, wordt verleid door het kwade. Niets is meer wat het lijkt.
Fair is foul, and foul is fair.
Ik vind het een boeiend onderwerp, want het is aangrijpend om te zien hoe Macbeth wanhopig zijn positie probeert te behouden en niemand meer vertrouwt. Hij heeft na zijn daad pas door wat de gevolgen zijn. Hij zal nooit meer rust hebben. Ik vind dat Shakespeare dit onderwerp heel mooi en triest heeft beschreven. Hij beschrijft eigenlijk de zwakheid van de mens.
Gebeurtenissen:
De belangrijkste gebeurtenis vind ik de moord op koning Duncan. Na die moord verandert het leven van Macbeth en Lady Macbeth voor altijd. Ze kunnen niet meer terug en komen in een vicieuze cirkel terecht van moord. Ze moeten blijven moorden om hun positie te behouden. De gevoelens spelen een grotere rol dan de gebeurtenissen, want de personages worden gedreven door hun gevoelens. Daaruit volgen de gebeurtenissen. De gebeurtenissen vertonen samenhang en vloeien logisch uit elkaar voort. Er gebeurt niet echt iets onverwachts.
Ik vond de gebeurtenissen wel spannend, omdat ik wel benieuwd was hoe het verder ging met Macbeth. Je wist wel dat hij ooit vermoord zou worden, maar niet wanneer. Ik zat er dus een beetje op te wachten.
Taalgebruik:
Ik vond het taalgebruik best moeilijk, het was namelijk een soort oud-engels. Ik ben op zich wel goed in het begrijpen van engels, maar nu zaten er woorden in die ik niet kende en de zinnen worden heel anders opgebouwd.
Toch heb ik het stuk wel goed begrepen. Het was ook handig dat moeilijke woorden werden uitgelegd naast de tekst. Het taalgebruik past wel bij de personages, omdat het verhaal zich in de Middeleeuwen afspeelt. Alles wat de personages zeggen lijkt bijna poetisch en ze gebruiken ook veel beeldspraak. Dat maakt het een beetje lastig, maar het geeft ook een mooie diepere sfeer aan het stuk.

8. Mijn eindoordeel is wel positief, want ik vond het boeiend om een keer een toneelstuk van Shakespeare te lezen. Het viel me dan ook niet tegen. Het is niet zomaar een toneelstuk, maar er zit echt een boodschap achter. Dat vind ik mooi, hij heeft er echt over nagedacht. Ik vind dat je ook een goed beeld krijgt over de personages, je krijgt twee kanten van de personages te zien, vooral van Macbeth en Lady Macbeth.
Iets minder vind ik het taalgebruik, die was af en toe moeilijk te begrijpen. Toch past het wel bij het stuk, dat komt natuurlijk vooral omdat het een oud stuk is. Het taalgebruik geeft wel weer een diepere sfeer aan het stuk en dat is weer positief.
Ik vind het een mooi toneelstuk van Shakespeare, het is weer eens wat anders als Romeo en Julia.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "Macbeth door William Shakespeare"