Het is 'seksweek' op Scholieren.com. Samen met de Sense Infolijn geven we antwoord op al jouw seksvragen.

 


Alles over seks Alles over seks


1. Boekverslag Harry Potter and the deathly Hallows- J.K. Rowling
2. Titelbeschrijving
Titel: Harry Potter and the deathly Hallows
Schrijfster: J.K Rowling
uitgeverij: Bloomsbury
eerste druk: 2007
gelezen druk: 2007
ISBN: 978 0 7475 9106 1
Titelverklaring
De titel, Harry Potter and the deathly Hallows, slaat op 3 voorwerpen die Harry ongeveer halverwege het boek bekend worden. Dit zijn the deathly Hallows; the Elder Want, the invisibility Cloak en de Resurrection Stone. Deze drie voorwerpen worden namelijk genoemd in een sprookjesboek dat Hermelien gekregen heeft van professor Parkamentus. Het sprookje verteld dat als je deze drie voorwerpen in je bezit hebt je dan de machtigste tovenaar ter wereld bent. Harry is al in het bezit van de invisibility Cloak en wil nu ook op zoek naar de andere voorwerpen. Naarmate het boek vordert krijgen deze drie voorwerpen een steeds grotere rol in het verhaal.
3. Samenvatting
Het verhaal begint met Voldemort en de Dooddoeners die samen plannen smeden om Harry te vermoorden. Ze komen bijeen in het huis van de familie Malfidus, waar Severus Sneep Voldemort exact vertelt wanneer Harry het huis van zijn oom en tante aan de Ligusterlaan zal verlaten en hoe dat zal gebeuren.

Ongeveer tegelijkertijd ruziet Harry met zijn oom. Hij heeft zijn oom gewaarschuwd dat, zodra hij zeventien en dus meerderjarig wordt, de magische bescherming die hij en zijn familie genoten, zal verdwijnen. Vanaf dat moment loopt dus ook zijn familie gevaar. De Duffelingen stemmen er uiteindelijk mee in dat ze hun huis zullen moeten verlaten, en gaan, niet zonder tegenstribbelen, mee met de heks Hecuba Jacobs en de tovenaar Dedalus Diggel die hen komen ophalen. Vlak voor hun vertrek bedankt Harry's neef Dirk Harry nog (tot diens stomme verbazing) voor het redden van zijn leven, twee jaar eerder.
Wanneer de Duffelingen verdwenen zijn, wacht Harry tot hij wordt opgehaald door de Orde van de Feniks. Behalve de leden van de Orde zijn ook Bill Wemel, zijn aanstaande vrouw Fleur Delacour, Fred, George, Ron, en Hermelien van de partij. Zes van de aanwezigen drinken Wisseldrank en veranderen allemaal in Harry, zodat er zeven Harry Potters zijn. Elk van de "Harry's" gaat op reis met een andere tovenaar, en ze gaan uit veiligheidsoverwegingen eerst allemaal naar een andere locatie, om Voldemort op een dwaalspoor te zetten. De Orde vermoedt dat Voldemort weet van de plannen om Harry weg te halen van de Ligusterlaan dus alle veiligheidsmaatregelen zijn uit de kast gehaald. Alle zeven locaties zijn streng beveiligd, en het plan is dat zodra iedereen op zijn geplande bestemming is aangekomen, men door middel van een ViaVia naar het Nest zal reizen, het huis van Wemel.
Al snel blijkt dat Voldemort inderdaad op de hoogte was van de plannen, en Harry en de anderen worden terwijl ze naar de schuilplaatsen vliegen aangevallen door Voldemort en de Dooddoeners. Harry, die samen met Hagrid op de oude motorfiets van Sirius Zwarts reist, verliest zijn uil Hedwig in het gevecht wanneer ze geraakt wordt door een vloek. Tijdens de reis wordt Alastor Dolleman gedood en stort ter aarde en verliest George Wemel een oor. Behalve Dolleman en Levenius Lorrebos, die vlak nadat ze opgestegen waren en werden aangevallen verdwijnselde, bereikt uiteindelijk iedereen veilig het Nest. George's oor kan niet meer magisch aangegroeien omdat het door Duistere Magie is afgerukt.
In het Nest zijn de voorbereidingen voor het huwelijk van Bill en Fleur in volle gang. Harry besluit niet meer naar school te gaan maar in plaats daarvan te zoeken naar de nog resterende Gruzielementen van Voldemort en hij wil weten wat Ron en Hermelien hiervan vinden. Wanneer het hen eindelijk lukt ongestoord te praten (Molly Wemel verhindert dit steeds omdat ze vermoedt dat ze er vandoor willen gaan) blijkt dat Ron en Hermelien mee willen gaan om hem te helpen. Ze treffen onopgemerkt de nodige voorbereidingen (Hermelien weet al hun benodigdheden in een magisch verkleinende handtas te stoppen) en zijn klaar voor vertrek, dat gepland staat voor de dag na de bruiloft.
Voordat de festiviteiten beginnen krijgen Harry, Ron en Hermelien echter bezoek van Rufus Schobbejak, de Minister van Toverkunst, die hen komt vertellen dat Perkamentus hen enkele zaken heeft nagelaten. Ron krijgt de Uitsteker, Hermelien een sprookjesboek geschreven in Oude Runen, en Harry de eerste gouden Snaai die hij ooit tijdens zijn eerste zwerkbalwedstrijd heeft gevangen. Harry erft ook het originele zwaard van Goderic Griffoendor, maar Schobbejak is niet bereid om het zwaard aan Harry te geven.
Op de bruiloft is Harry met behulp van Wisseldrank veranderd in een roodharige dreuzeljongen om hem te beschermen tegen mogelijke Dooddoeners. Ook blijkt Viktor Kruml aanwezig te zijn. Harry raakt in gesprek met Kruml die hem wijst op een medaillon dat de vader van Loena draagt en wat symbool staat voor de boze tovenaar Grindelwald. Tijdens het feest worden de bezoekers ineens gewaarschuwd (door de Patronus van Romeo Wolkenveldt) dat Rufus Schobbejak is vermoord en dat Voldemort de macht heeft overgenomen. De Dooddoeners arriveren meteen daarna op het feest. Harry, Ron en Hermelien weten te ontvluchten bij het uitbreken van het gevecht.
Naar een idee van Hermelien duiken ze eerst onder in Londen. Echter vrijwel direct zitten hen weer drie Dooddoeners op de hielen, waarmee ze in gevecht raken in een kroegje.
Ze besluiten zich vervolgens schuil te houden in Sirius' huis op Grimboudplein 12 in Londen. Het huis treffen ze in wanorde aan en later blijkt dat alle kasten doorzocht zijn. Knijster, de huiself, is er nog wel, en is nog even verbitterd als voorheen. Wanneer Harry door het huis dwaalt, valt hem een naambordje op op de slaapkamerdeur van Sirius' broer Regulus. Regulus' initialen zijn namelijk R.A.Z., dezelfde initialen als die op het briefje in het nep-Gruzielement dat hij enkele maanden daarvoor met Perkamentus had gevonden.
Hij komt op het idee om Knijster om hulp te vragen, omdat deze twee jaar eerder extreem veel interesse leek te hebben in de objecten uit huize Zwarts, en het dus wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat het echte Gruzielement zich nog in het huis bevindt. Knijster geeft toe het medaillon wel in zijn bezit te hebben gehad, maar meldt dat het is gestolen door Levenius Lorrebos. De verstandhouding tussen Harry en de elf verbetert langzaam nadat Hermelien hem geadviseerd heeft om vriendelijk tegen hem te zijn. Wanneer Harry op het idee komt om Knijster het nep-Gruzielement (het oude medaillon) te geven, draait Knijster uiteindelijk helemaal om, en beschouwt hij Harry als zijn echte Meester. Harry laat Knijster Levenius ophalen om het medaillon te achterhalen, maar die heeft het moeten afstaan aan Dorothea Omber. Knijster blijkt een grote rol te hebben gespeeld in de plaatsing en de verwijdering van het originele Gruzielement uit de betoverde grot. Hij is namelijk met Voldemort naar de grot gegaan om het medaillon te plaatsen, en met zijn meester Regulus mee gegaan om het te verwisselen voor een nep-medaillon.
Harry, Ron en Hermelien gaan naar het Ministerie van Toverkunst en dringen er binnen, vermomd als daar werkende heksen en tovenaars. Al snel blijkt dat het hele Ministerie onder leiding van Dorothea Omber werkt aan de onderdrukking en marteling van Modderbloedjes. Ze dienen vervolgd te worden en moeten zich melden ter registratie. Omber blijkt het echte medaillon om haar nek te dragen. Na een gevecht weten de drie het medaillon te bemachtigen en het Ministerie te ontvluchten. Omdat Jeegers Hermelien vasthield toen ze terugverdwijnselden naar Grimboudplein 12, liet Hermelien per ongeluk Jeegers Grimboudplein 12 zien. Daardoor weten de Dooddoeners van Grimboudplein 12, en kunnen Harry, Ron en Hermelien dat niet meer als schuilplaats gebruiken. Hierdoor moeten ze steeds op andere plaatsen kamperen en verhullen ze hun aanwezigheid met diverse ingewikkelde spreuken en bezweringen om te voorkomen dat ze opgespoord worden. Omdat ze nog geen methode kennen om het Gruzielement te vernietigen, dragen ze het om beurten om hun hals. Het dragen van het medaillon lijkt duidelijk gevolgen te hebben voor het humeur van de drager. Al snel krijgen de drie ruzie en op een gegeven moment is dit zo erg geworden dat Ron vertrekt.
Zoals Harry voor de zomervakantie al van plan was, gaat de reis naar zijn geboorteplaats, en naar zijn geboortehuis in de Halvemaanstraat. Op het kerkhof vinden ze het graf van Harry's ouders. Bij de restanten van het huis van de Potters treffen ze een heks aan die hen meeneemt naar haar huis, en het blijkt dat ze in de val zijn gelokt door Voldemort. Ze weten te ontsnappen maar Harry's toverstaf breekt tijdens het gevecht. Harry's toverstok is er zo slecht aan toe, dat het niet meer gemaakt kan worden.
Wanneer Harry op een avond door een hem onbekende Patronus van een vrouwelijk hert bij de tent wordt weggelokt, vindt hij onder het ijs van een vennetje het zwaard van Goderic Griffoendor. Hij besluit te duiken, maar het medaillon dat hij nog om zijn hals heeft hangen probeert hem te wurgen. Hij wordt gered door Ron, die weer is teruggekeerd en hem net op tijd vindt. Ron vernietigt het medaillon met het zwaard van Griffoendor. Hij vertelt Harry en Hermelien dat hij erachter is gekomen hoe het kwam dat de Dooddoeners hen in het kroegje in Londen zo snel op het spoor kwamen, er rust een Taboe op de naam "Voldemort". Zodra iemand de naam uitspreekt, weten Voldemort en de Dooddoeners dat en is de plaats van degene die de naam zei bekend.
Het boek dat Hermelien van Perkamentus had gekregen bevat een voor Hermelien onbekend teken. Harry herinnert zich dat hij hetzelfde teken tijdens de bruiloft ook op het gewaad van Xenophilius Leeflang, de vader van Loena, had gezien. Hermelien had het teken ook op een graf op het kerkhof in Godric's Hollow gezien. Ze besluiten Leeflang te bezoeken en hem te vragen wat het geheimzinnige teken inhoudt, omdat ze het gevoel hebben dat het noodzakelijk is het te weten te komen.
Leeflang vertelt hen over een sprookje. Drie broers willen de Dood overwinnen en kunnen wanneer hen dat lukt een wens doen. De eerste wenste een onoverwinnelijke toverstaf, de Elder Wand. De tweede wilde de macht om de doden tot leven te wekken en kreeg een ring met een steen die die macht had, de Resurrection Stone. De derde wenste dat hij de dood zou kunnen ontlopen, en kreeg vervolgens een onzichtbaarheidsmantel. Samen vormen ze het teken dat Hermelien had gezien. Hermelien doet het hele verhaal af als onzin, maar Harry heeft nog zo zijn twijfels.
Hij realiseert zich dat hij één van de drie relieken al jaren in zijn bezit heeft, namelijk de onzichtbaarheidsmantel. Daarmee concludeert hij dat de andere twee relieken ook moeten bestaan en dat het verhaal niet zo maar een verhaal is. Hij denkt dat hij moet afstammen van de derde en jongste broer, omdat de mantel van generatie op generatie is doorgegeven en zo bij hem terecht is gekomen. Harry realiseert zich dat de ring die Perkamentus vernietigde, het eerste Gruzielement, een steen bevatte met hetzelfde logo. Ook begrijpt hij nu ineens wat Voldemort al het hele jaar probeert te vinden, namelijk de toverstaf.
De drie zoeken nog steeds andere plaatsen om te overnachten en smeden plannen om de andere Gruzielementen te bemachtigen en vernietigen. Ze weten echter nog niet wat de andere Gruzielementen zijn. Op een avond tijdens een felle discussie noemt Harry per ongeluk opnieuw de naam van Voldemort en worden ze opgespoord en meegenomen door Dooddoeners naar het landhuis van de familie Malfidus. Harry en Ron worden daar in een kerker opgesloten, terwijl Hermelien gemarteld wordt door Bellatrix van Detta om informatie te krijgen. Harry en Ron zitten in dezelfde kerker als Olivander, de toverstokmaker, Loena Leeflang, en Grijphaak, de kobold die in de tovenaarsbank Goudgrijp werkt. Grijphaak vertelt hen dat er recent iets in de kluis van Bellatrix is gelegd, en Harry vermoedt dat het om een Gruzielement gaat. Doordat Dobby in en uit de kerker kan verdwijnselen, weten ze uit de kerker te ontsnappen en gaan ze een gevecht met de dooddoeners aan om Hermelien te bevrijden. In het gevecht worden Peter Pippeling en Dobby de huiself gedood. Pippeling wordt gewurgd door zijn eigen zilveren hand en Dobby wordt doodgestoken door Bellatrix.
Ze vluchten naar het huis van Bill en Fleur, waar Olivander en Grijphaak (die beiden erg lang gevangen hebben gezeten) worden opgelapt. Harry wil graag met Grijphaak spreken. Harry vraagt aan Grijphaak om hen te helpen om in de kluis van Bellatrix in Goudgrijp te komen. Grijphaak wil in ruil daarvoor het zwaard van Griffoendor terug hebben, omdat het door kobolden is gesmeed en kobolden van mening zijn dat een object altijd eigendom blijft van de maker.
Hermelien drinkt Wisseldrank en gaat vermomd als Bellatrix van Detta met Harry, Ron en Grijphaak naar de bank. Ze weten de kluis te bereiken en daar de beker van Helga Huffelpuf, inderdaad een Gruzielement, te pakken te krijgen. De kobolden merken echter dat ze inbrekers zijn en zetten alle veiligheidsmaatregelen in werking. Ze weten op de rug van de blinde draak die Goudgrijp bewaakt te ontvluchten. Ze nemen de beker mee, maar kunnen het nog niet vernietigen, omdat ze het zwaard nu kwijt zijn, en ze nog geen andere methode weten om Gruzielementen te vernietigen.
Harry heeft, door zijn litteken, nog steeds een geestelijke band met Voldemort. Hij ziet regelmatig wat Voldemort denkt. Wanneer Harry ziet dat Voldemort beseft dat ze van zijn Gruzielementen op de hoogte zijn en deze proberen te vernietigen, komt Harry er achter dat het laatste Gruzielement zich op Zweinstein bevindt. Hij besluit naar Zweinsveld te gaan. Wanneer Harry, Ron en Hermelien onder de Onzichtbaarheidsmantel daar naartoe Verschijnselen, worden ze direct omsingeld door Dooddoeners, die hen echter niet kunnen zien. De drie worden gered door de broer van Albus, Desiderius Perkamentus, die hen snel naar binnen trekt in zijn kroeg, de Zwijnskop. Vanuit zijn huis blijkt een tot dan toe onbekende geheime gang te lopen die uitkomt in de Kamer van Hoge Nood op Zweinstein. Marcel Lubbermans haalt hen op vanuit het huis van Perkamentus en neemt hen mee.
Eenmaal aangekomen op Zweinstein blijkt dat de Kamer van Hoge Nood vol is met de oude leden van de Strijders van Perkamentus, enkele leden van de Orde van de Feniks en andere medestrijders. Harry en zijn vrienden worden als helden binnengehaald. Harry denkt dat Voldemorts laatste Gruzielement misschien een voorwerp van Rowena Ravenklauw is, en vraagt hen of iemand weet of Rowena Ravenklauw een bijzondere bezitting had. Het blijkt dat Ravenklauw een diadeem bezat, waarvan in de leerlingenkamer van Ravenklauw een afbeelding te vinden is. Loena neemt Harry onder de Onzichtbaarheidsmantel mee naar de leerlingenkamer, waar ze aangevallen worden door een Dooddoener die inmiddels lesgeeft aan Zweinstein. Ze weten te ontsnappen doordat Loena de lerares verlamt, maar niet voordat die lerares het Duistere Teken op haar arm heeft aageraakt en op die manier Voldemort inseint.
Ron en Hermelien gaan ondertussen terug naar de Geheime Kamer en nemen daar tanden van de Basilisk mee. Hiermee doorboort Hermelien de beker van Huffelpuf en vernietigt zo dit Gruzielement.
Harry besluit op zoek te gaan naar de Grijze Dame, het afdelingssspook van Ravenklauw, om haar te vragen waar de diadeem is. Zij vertelt dat zij vroeger de diadeem gestolen heeft en verstopt in Albanië. Voldemort wist dit ook en heeft de diadeem daar gevonden en als Gruzielement gebruikt. Harry herinnert zich ineens dat Voldemort daarna nog op Zweinstein is geweest om te solliciteren naar een baan als professor, en denkt dat Voldemort dat bezoek waarschijnlijk heeft afgelegd om de diadeem weer op Zweinstein te verstoppen. Dan schiet hem ineens te binnen dat hij de diadeem heeft zien liggen in een kast in de Kamer van Hoge Nood, en gaat op zoek. In de Kamer treft hij echter Draco Malfidus, Korzel en Kwast aan, die hen aanvallen. Korzel vernietigt onbedoeld de diadeem. Hij komt zelf in het gevecht om het leven, de anderen weten tijdig de uitgang van de Kamer te vinden.
Wanneer Harry weer de gedachten van Voldemort ziet merkt hij dat die zich in het Krijsende Krot bevindt, en dat Sneep bij hem is. Harry gaat er samen met Ron en Hermelien naartoe maar blijft in de tunnel, uit het zicht van Voldemort. Hij hoort en ziet dat Sneep door Voldemort wordt gedood omdat Voldemort denkt op die manier de rechtmatige eigenaar van de Elder Wand (de toverstok uit het kinderverhaal) te worden. Voldemort gebiedt zijn slang Nagini Sneep te doden. Wanneer Sneep is gebeten verdwijnt Voldemort uit het zicht en kruipt Harry naar Sneep toe, die Harry nog net voor hij sterft kan toefluisteren dat hij hem aan moet kijken en zijn gedachten op moet vangen. Hij vangt ze op in een flesje en gaat ermee terug naar Zweinstein.
Hij gaat naar de kamer van Perkamentus en leegt het flesje in de Hersenpan. Wanneer hij de gedachten van Sneep ziet komt hij erachter dat Sneep zijn leven lang van Lily Potter, Harry's moeder, heeft gehouden. Vanwege haar dood heeft hij Perkamentus beloofd haar zoon te beschermen. Sneep was dus al die tijd één van "de goeden" en heeft zijn leven opgeofferd voor Perkamentus en Lily. Ook heeft hij volgens afspraak met Perkamentus die toen hij ten dode opgeschreven was door een combinatie van het vernietigen van het gruzielement de ring eerder én het drinken van het water toen hij met Harry op zoek was in de grot naar het medaillon, deze op diens verzoek volgens afspraak gedood. Net als Lily heeft zijn patronus de vorm van een hinde. Ook hoort Harry een gesprek tussen Perkamentus en Sneep waarin duidelijk wordt dat Harry's litteken ook een Gruzielement is. Hij zal dus moeten worden gedood door Voldemort en niet andersom, anders blijft er één Gruzielement leven en is Voldemort niet onherroepelijk dood.
Harry besluit Voldemort zelf op te zoeken. Die bevindt zich inmiddels in het Verboden Bos, omringd door Dooddoeners. Voordat Harry ze onder ogen komt besluit hij echter de Snaai te openen die hij van Perkamentus had geërfd. De magische ring, één van de Relieken, blijkt erin te zitten. Hierdoor komen er zeer bekenden terug uit de dood, namelijk zijn moeder, zijn vader, Sirius Zwarts en Remus Lupos. Hij vraagt hen of het pijn doet om dood te gaan en wordt gerustgesteld.
Harry gaat tegenover Voldemort staan en die spreekt de Avada Kedavra-vloek uit. Hij denkt hiermee Harry gedood te hebben maar de vloek vernietigt enkel het in Harry aanwezige gruzielement. Harry valt op de grond en komt terecht in een soort droom, waarin Perkamentus hem uitlegt wat hij moet doen om Voldemort voorgoed te vernietigen. Harry komt langzaam weer bij in het bos maar houdt zich dood, en Voldemort is ervan overtuigd dat hij dat ook is. Hagrid wordt door Voldemort gedwongen om Harry terug te dragen naar Zweinstein. De dooddoeners en Voldemort volgen, ervan overtuigd dat ze gewonnen hebben. Voldemort roept iedereen in Zweinstein op om te laten zien dat Harry dood is. Marcel Lubbermans is woest, weet naar voren te komen en dood Nagini, het laatste Gruzielement. Molly Wemel weet in een hevig gevecht Bellatrix van Detta te doden.Wanneer Voldemort dreigt Molly Wemel te doden grijpt Harry in en ziet iedereen dat hij nog leeft. Harry en Voldemort staan opnieuw tegenover elkaar, maar nu zit er geen Gruzielement meer in Harry en is Voldemort dus sterfelijk.
Net zoals in deel 4 spreken Voldemort en Harry tegelijkertijd respectievelijk een Avada Kedavra vloek en een Expelliarmus spreuk uit. Omdat Voldemort echter niet de rechtmatige eigenaar is van de Elder wand, raakt de Doodsvloek hemzelf en niet Harry, waardoor hij sterft. Voldemort is nu definitief verslagen.
Het boek eindigt met een epiloog waarin wordt verteld hoe het de hoofdpersonen negentien jaar later vergaat. Het begint op perron 9 3/4 in Londen waar de Zweinsteinexpres op het punt van vertrekken staat. Harry en Ginny zijn getrouwd en hebben drie kinderen, James, Albus Severus en Lily. Ron trouwt met Hermelien, zij hebben twee kinderen, Rose en Hugo. Bill en Fleur hebben een dochter, Victoire, die verkering heeft met Teddy Lupos, de zoon van Remus en Nymphadora Tops, die eveneens het petekind is van Harry. Ook Draco Malfidus is getrouwd en heeft een zoon, Scorpius Malfidus. Allen treffen elkaar weer als ze hun kinderen naar de Zweinsteinexpres brengen. Marcel Lubbermans is inmiddels leraar Kruidenkunde geworden op Zweinstein.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_en_de_Relieken_van_de_Dood
4a. beknopte samenvatting
Harry gaat in dit laatste deel van de Harry Potter serie samen met Ron en Hermelien op zoek naar de overgebleven Horcruxes, oftewel gruzielementen, en probeert deze te vernietigen om zo Voldemorts’ ziel kapot te maken in de hoop hem te kunnen verslaan en ervoor te zorgen dat er eindelijk vrede heerst en er geen elende meer is in de tovenaarswereld.
B1. Wie is de hoofdpersoon?
Harry Potter
B2. Wat voor iemand is dat in jouw ogen? hoe is volgens jou zijn karakter?
Harry is een zeer onzelfzuchtig persoon met een zachtaardig karakter. Vooral aan het einde van het boek is dit te merken wanneer hij van plan is zichzelf op te offeren om zo Voldemort te kunnen verslaan. Ook gaat hij in het begin van het boek liever weg uit de veilige omgeving van het Nest omdat hij de anderen niet in gevaar wil brengen. Verder is Harry een enorme twijfelaar, als iemand hem namelijk iets verteld over Perkamentus dan weet hij niet of hij dit moet geloven of niet. Ook twijfelt hij of hij wel de goede beslissingen neemt en waar hij naar toe moet. Vaak ligt Harry ook in de knoop met zichzelf. Hij vraagt zich dan af waarom Parkamentus hem zo’n moeilijke taak heeft opgelegd zonder hem te vertellen waar hij moest zoeken en wat er moet gebeuren wanneer alle gruzielementen zijn vernietigd. Vertrouwde Perkamentus hem niet of zat er meer achter? En waarom wist Parkamentus alles over hem en hij niets over Parkamentus? Waren de dingen die in de autobiografie van Parkamentus stonden waar? Dit soort vragen spoken de hele tijd door hem heen en hierdoor is hij vooral in het begin van het boek chagrijnig en nukkig tegenover iedereen.
Dit is ook de reden dat hij uitvalt tegen Ron en waardoor Ron dus wegloopt. Ondanks het feit dat hij erg ongezellig gezelschap kan zijn heeft hij voor de rest een aardig karakter en maakt hij zich zorgen over zijn dierbaren. Zo kiest hij ook nooit zijde. Als Ron en Hermelien ruzie hebben is hij de bemiddelaar en probeert ze zoweer dichter naar elkaar te brengen.
Naarmate het boek vordert wordt Harry sterker en begint hij minder te twijfelen. Hij wordt steeds zekerder vanzijn zaak en hij weet wat hem te doen staat.
Citaat: “Harry kept quiet. He did not want to express the doubts and uncertainties about Dumbledore that had riddled him for months now. He had made his choice while he dug Dobby’s grave; he had decided to continue along the winding, dangerous path indicated for him by Albus Dumbledore, to accept that he had not been told everything he wanted to know, but simply to trust. He had no desire to doubt again, he did not want to hear anything that would deflect him from his purpose.” Blz. 454
B3. Wat voor een relaties heeft de hoofdpersoon? Waarom zijn ze belangrijk?
Ron: Harry en Ron zijn al vanaf het begin van het verhaal (boek één) vrienden en ook in dit laatste deel blijven ze dit tot het einde. Ron staat altijd voor Harry klaar, behalve als ze ruzie hebben omdat één van de twee weer eens koppig is en de ander geen gelijk wil geven of als de één iets heeft gedaan wat de ander absoluut niet kan hebben op dat moment. Ondanks dit alles zijn het toch zeer goede vrienden en is de ruzie na een tijdje weer vergeven en vergeten.
Hermelien: Ook Hermelien is een vriendin van Harry en kent hem al sinds het eerste boek. Hermelien is verreweg de slimste van de drie en altijd erg voorbereid. Zo heeft ze alles al geregeld en heeft ze een heleboel bijgeleerd om voorbereid op pad te gaan op zoek naar de gruzielementen. Als er een ruzie is tussen Harry en Ron probeert ze het weer te sussen en ze heeft overal een oplossing voor. Hermelien staat Harry bij tijdens moeilijke tijden en probeert hem veel te helpen en advies te geven, iets dat harry soms hard nodig heeft.
B4. Wat voor een mensen zijn het in jouw ogen? Hoe is volgens jouw hun karakter?
Zowel Ron als Hermelien zijn zeer trouwe vrienden van Harry en ze staan hem altijd bij met advies en goede raad in tijden dat Harry dat nodig heeft. Het zijn vrienden waar Harry in zowel goede als in slechte tijden op kan bouwen en ze blijven hem helpen tot het bittere einde. Zo besluit Hermelien om de geheugens van haar ouders te wissen en zo zorgt ze ervoor dat er niets met hun kan gebeuren. Dit is voor haar een behoorlijk grote opoffering want haar ouders zullen haar zo nooit meer herkennen, laat staan dat ze weten dat ze een dochter hebben.
Citaat: “-are you sure you’ve thought this trough?’ Harry persisted. ‘Let’s see,’ said Hermione, slamming Travels with trolls on to the discarded pile with a rather fierce look. ‘I’ve been packing for days, so we’re ready to leave at a moment’s notice, which for your information has included doing some pretty difficult magic, not to mention smuggling Mad-Eye’s whole stock of Polyjuice Potion right under Ron’s mum’s nose.
I’ve also modified my parents’ memories so that they’re convinced they’re really called Wendell and Monica Wilkins, and that their life’s ambition is to move to Australia, which they have now done. That’s to make it more difficult for Voldemort to track them down and interrogate them about me – or you, because unfortunately, I’ve told them quite a bit about you.” Blz. 84
Qua karakter zijn zowel Ron als Hermelien zachtaardig, ze zouden nooit iemand iets kwaad willen doen tenzij het strict noodzakelijk is natuurlijk. Voor de rest zijn ze allebei zeer koppig en willen ze ook nooit toegeven dat ze iets fout hebben gedaan. Hierdoor ontstaan soms ruzies en moet Harry als bemiddelaar optreden om ervoor te zorgen dat het niet te ver uit de hand loopt.
B5. Herken je bepaalde karaktertrekken of bepaald gedrag van jezelf in het verhaal?
Zowel Ron als Hermelien zijn erg koppig en om eerlijk te zijn kan ik dat ook heel erg zijn. Vaak is het zo dat als ik een standpunt of een mening heb dat ik daar dan heel moeilijk van af te brengen ben tenzij er hele goede argumenten gebruikt worden waarom het niet zo is.
B6. Wat vind je van hun bezigheden en/of problemen en van de manier waarop ze daarmee omgaan? Herken je er iets van jezelf in? Hoe zou jij het aanpakken?

Ondanks alle voorbereiding die zowel Ron als Hermelien gepleegd hebben vind ik toch dat ze nog te onvoorbereid op pad gaan. Zo hebben ze wel een tent geregeld, en spreuken geoefend, boeken bij zich, de onzichtbaarheidsmantel meegenomen en ga zo maar door. Toch zijn ze kleine dingen vergeten zoals eten, drinken, en het belangrijkste van allemaal, ze weten helemaal niet waar ze naartoe moeten of wat ze aanmoeten met de voorwerpen die ze van parkamentus gehad hebben. Zo dwalen ze in het begin van hun zoektocht maar een beetje rond zonder plan en eten. Wat dat betreft zou ik toch nog beter voorbereiden door eten in te slaan en vooral een plan de campagne te hebben.
Verder verlaat Ron Harry en Hermelien op een gegeven moment omdat ze ruzie hadden over het feit dat ze niet wisten waar ze naartoe moesten en Harry hem daarom weg stuurt. Op zich is de ruzie heel begrijpelijk en ik kan me voorstellen waarom Ron weg ging. Toch had hij wel iets beter na moeten denken. Harry had namelijk een horcrux om en daardoor ging zijn stemming ver achteruit. Ron had hier rekening mee moeten houden en moeten weten dat Harry’s stemming en chagarijnige bui vooral daar mee te maken had.
B7. Wie vind je het meest sympatiek? Op grond waarvan? beschrijf deze persoon alsof je hem aan een vriend beschrijft.
Hermelien. Ze blijft Harry namelijk bijstaan, geeft haar ouders op om hem te kunnen helpen en lijd door een grote portie opoffering van haar kant. Ookal is ze het niet altijd met Harry eens en hebben ze soms ruzie, ze blijft bij hem tot het bittere einde en probeert van elke situatie het beste te maken, hoe erg deze soms ook is.

B8. Wie vind je het minst sympathiek?

Voldemort en Bellatrix van Detta. Beiden zijn de ‘slechterikken’ en dat is duidelijk te merken. Ze vermoorden en martelen iedereen alleen maar omdat ze macht willen hebben over anderen en omdat ze vinden dat alleen zuivere tovenaars het recht hebben om te bestaan. Iedereen die in de weg staat wordt ‘opgeruimd’. Ze hebben geen geweten, kennen geen liefde en zullen ook nooit weten hoe dit voelt.
Sympathiek kan je ze dus in geen geval noemen en zowel de naam Voldemort als Bellatrix van Detta zullen nooit in één en de zelfde zin gezegd worden als het woord sympathiek. Behalve dan als het negatief over hun uitgesproken wordt.
Citaat: “‘Draco, move this scum outside,’ said Bellatrix, indicating the unconscious men. ‘If you haven’t got the guts to finish them, then leave them in the courtyard for me.’” Blz. 374
C1. in welke tijd speelt het verhaal zich af? Is dat volgens jou belangrijk voor het verhaal? Hoezo?
Het verhaal speelt zich af in het heden, dit kan je merken aan de onderwerpen als een tv, een auto, een ministerverkiezing etc. maar belangrijk is dit absoluut niet voor het verhaal. Het hele verhaal speelt zich namelijk af in een soort van andere dimensie. Het is wel op deze aarde maar toch ook weer een compleet andere wereld doordat je het bekijkt uit een soort van tovenaarsvisie, oftewel wereld. In het verhaal wordt ook helemaal niet gesproken over de dagen die er voorbij gaan, het hele verhaal vloeit gewoon mooi in elkaar over. Er wordt namelijk niet puntsgewijs per dag verteld wat er gebeurd maar er worden ook dagen, soms zelfs weken of jaren overgeslagen.
C2. Heeft de auteur met de tijd gemanipuleerd? Waarom zouden ze dat gedaan hebben?
Ja. J.K Rowling heeft aan het einde van het boek nog een epiloog toegevoegd. Deze epiloog is negentien jaar later dan aan het einde van het oorspronkelijke verhaal. Hierin kom je te weten wie er met wie is getrouwd, of ze wel of geen kinderen hebben gekregen en hoe ze hun leven hebben opgebouwd na de oorlog tussen Voldemort en Harry.
Deze epiloog is aan het verhaal toegevoegd om de lezers te laten weten wat er later met Harry en co. gebeurt en om het boek meer tot een einde te brengen. Als ze dit niet had gedaan zouden er waarschijnlijk veel ontevreden lezers zijn geweest die graag hadden willen weten of Harry nou inderdaad met Ginny trouwt en hoe het afloopt met Ron en Hermelien. Door deze epiloog toe te voegen stelt ze de lezer dus tevreden. Ook zorgt ze er met deze epiloog voor dat het verhaal een minder open einde heeft.
Verder worden er in de rest van het boek ook dagen, soms weken of maanden overgeslagen om zo vaart in het boek te houden.
Ook wordt er ook nog gebruik gemaakt van flashbacks. Zo vertellen er verschillende mensen wat uit het verleden om zo aan Harry duidelijk te kunnen maken wat er zich vroeger heeft afgespeeld. Dit kan voor Harry nuttige informatie zijn in zijn zoektocht naar antwoorden, bijvoorbeeld over Parkamentus. overteld Aberforth (de broer van Perkamentus) aan Harry wat er is gebeurd met zijn zusje en hij vertelt over hoe Perkamentus vroeger was.
Citaat: “Albus settled down as head of the family. Ha!’ Aberforth spat into fire. ‘I’d have looked after her, I told him so, I didn’t care about school, I’d have stayed home and done it. He told me I had to finish my education and he’d take over from my mother. Bit of a comedown for Mr Brilliant, there’s no prizes for looking after your half-mad sister, stopping her blowing up the house every other day. But he did all right for a few weeks… ’til he came.’ Blz. 456
D1. Waar speelt het verhaal zich af? Geeft de plaats van de handeling/ geven de omstandigheden extra betekenis aan het verhaal?
Omdat Harry veel moet reizen om zo alle horcruxes, oftewel gruzielementen, te vernietigen is het decor heel verschillend. Een paar plekken zijn de Ligusterlaan, het Nest, Grimboudplein, verschillende bossen, Zweinstein, de bank Goudgrijp, Zweinsveld, een café in Londen, het huis van Loena Leeflang, etc. Alle plaatsen waar Harry, Ron en Hermelien komen worden vrij gedetaillleerd beschreven. Hierdoor geeft de plaats waar alle handelingen zich afspelen inderdaad extra betekenis aan het verhaal.
Je weet nu namelijk hoe de plek waar ze zich bevinden eruit ziet en het wekt ook een bepaald gevoel in je op. Een eng donker bos is namelijk een stuk spannender dan een plek als het Nest. De locatie kan een scène dus veel spannender maken.
Citaat: “It was pitch black and smelled horrible: Harry had just made out a chamber pot protruding from under the bed before Bathilda closed the door and even that was swallowed by the darkness. ‘Lumos’, said Harry, and his wand ignited. He gave a start: Bathilda had moved close to him in those few seconds of darkness, and he had not heard her approach.” Blz. 277
D2. Vormen de omstandigheden het onderwerp van het verhaal of zijn ze alleen maar het decor waartegen het verhaal zich afspeelt?
De omstandigheden vormen hier weldegelijk het onderwerp van het verhaal. Steeds als er iets gebeurt, bijvoorbeeld als Harry een droom krijgt over Voldemort, dan moet hij er iets mee doen. Hij vertelt het aan Hermelien en Ron en probeert zo erachter te komen wat de droom betekend en hoe hij het probleem of de situatie op moet gaan lossen. Verder wordt er ook heel uitgebreid omschreven hoe iets, bijvoorbeeld een plaats, eruit ziet en wat er precies allemaal aan de hand is met deze plek. Ook wordt er uitgebreid verteld hoe Harry zich voelt in bepaalde situaties, bijvoorbeeld aan het einde van het boek wanneer Voldemort denkt dat hij Harry heeft verslagen. Er wordt dan diep ingegaan op de situatie waarin Harry zich bevind en hoe hij probeert om net te doen of hij dood is maar ook wat er van binnen door hem heen gaat zoals het bedenken van de volgende stap die hij gaat zetten.
E1. Door wiens ogen volg je het verhaal? Is het een persoon in het verhaal? Of is het een manier van vertellen die niet aan een persoon gebonden is?
Het verhaal wordt verteld door een alwetende verteller.
Citaat: “Harry crept closer, although the workers were so intent on what they were doing that he doubted they would notice a carpet-muffled footstep, and he slid a completed pamphlet from the pile beside a young witch. He examined it beneath the Invisibility Cloak.” Blz. 205
E2. Probeer aan te geven in hoeverre jouw beleving van het verhaal en jouw kijk op de personen wordt beïnvloed door de wijze van vertellen.
In het boek merk je duidelijk dat het is geschreven vanuit het standpunt van de ‘goeden’. Hierdoor ben je natuurlijk tegen Voldemort en z’n hele aanhang en hoop je dat Harry wint en het boek goed afloopt. De manier van vertellen heeft dus weldegelijk iets te maken met je kijk op het verhaal.
F1. Heb je het idee dat de schrijvers met het verhaal jou iets willen zeggen, je een visie, idee of levensles wil overbrengen? (gebruik ook de titel en eventueel het motto)
ja, ik denk het wel.
F2. Wat is dat dan volgens jou?
In het boek komt er best vaak naar voren dat Voldemort hebberig is en de wereld wil overheersen. Hij doodt iedereen en heeft nooit liefde gekend. Ook Perkamentus is zelfzuchtig bezig geweest en als gevolg daarvan stierf zijn zusje.
In tegenstelling tot Voldemort en soms ook Perkamentus is Harry vooral aan het einde van het verhaal heel erg onzelfzuchtig. Als hij erachter komt dat hij dood zou moeten gaan om zo Voldemort ten val te brengen aarzelt hij haast niet. Hij wil zich opofferen om zo een betere wereld te creëren voor al zijn vrienden en kennissen die dankzij hem en Voldemort veel hebben geleden.
Hieruit kan je als les uit op maken dat je niet zelfzuchtig moet zijn en ook aan anderen moet denken. Hiermee bedoel ik natuurlijk niet dat je je maar moet laten vermoorden met als gedachtengang dat je het doet voor een betere wereld, dit gaat natuurlijk nogal ver. Maar het zou fijn zijn als je ook aan anderen denkt, ookal is het maar een beetje.
G. Is het boek een aanrader?
Het boek is zeker een aanrader, en al helemaal voor iemand die Harry Potter fan is, door de volgende punten:
1. Het is een spannend boek met een redelijk onverwacht einde.
2. Het is leuk dat J.K Rowling ongeveer alle personages weer in het verhaal laat terug komen.
3. Doordat het zo spannend is geschreven is het boek heel makkelijk uit te lezen en zelfs heel erg moeilijk om er mee te stoppen. Je gaat maar door met lezen totdat het boek uit is of je bruut onderbroken wordt en je wel móét stoppen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

staat gewoon letterlijk op wikipedia

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

staat gewoon letterlijk op Wikipedia,
nou wat een goede samenvatting

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

de samenvatting is volledig van Wikipedia gehaald. Misschien een paar woorden veranderd maar de rest is helemaal hetzelfde. nou nou, goed gedaan hoor.

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

goede boekbespreking alleen wel een beetje lang

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Sorry maar ik vind dat het niet echt een samenvatting is het is namelijk nog steeds heel veel tekst en een samenvatting gaat erom dat je het kort beschrijft. Wel een top boek!

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

Dankjewel, het heeft me erg veel geholpen

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

heheh... ook niet letterlijk overgenomen van wikipedia :p

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

S.

S.

Wow het was fantastisch, heel erg bedankt !!! =)

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Handig, alleen je had er wel even hoofdstukjes bij mogen zetten.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

dankje het is super handig

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

D.

D.

DANKJEWEL!!!!

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

merci, he, heel handig ;)

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

handig om te spieken

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Z.

Z.

best wel handig

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

E.

E.

he je hlpt me egt dankje wel

8 jaar geleden

Antwoorden

A.

A.

goede spelling man!

4 jaar geleden

gast

gast

G.

G.

een super spannende boek en veel avontuur!!!xD :D

9 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

ellende ipv elende

11 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast