A show of violence door Sara Woods

Beoordeling 1
Foto van een scholier
Boekcover A show of violence
Shadow
  • Boekverslag door een scholier
  • 6e klas vwo | 2574 woorden
  • 25 juni 2011
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 1
1 keer beoordeeld

Boek
Vertaald als
Geen kinderspel
Auteur
Taal
Nederlands
Vak
Eerste uitgave
1975
Oorspronkelijke taal
Engels

Boekcover A show of violence
Shadow
A show of violence door Sara Woods
Shadow
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Gegevens van het boek
Auteur: Sara Woods (pseudoniem van Lana Hutton Bowen-Judd, 1922 – 1985)
Oorspronkelijke titel: A show of violence
Voor het eerst gepubliceerd in: 1975
Nederlandse titel: Geen kinderspel
Vertaling: J.J.P. Boezeman
Uitgeverij: U.V. Specials – Nederland, Katwijk aan Zee, 1975, 1e druk, Drie-Sterren Detective Pocket (geen nummer)
Aantal pagina’s: 175
Genre: detectiveromanSamenvatting van het boek

De Londense advocaat Antony Maitland krijgt van Chris Conway, een collega uit Arkenshaw in Yorkshire, het verzoek om de verdediging op zich te nemen van de dertienjarige jongen Tommy Smith. Tommy wordt van inbraak, diefstal en moord verdacht. Als Maitland in Arkenshaw arriveert, vertelt Conway hem hoe de zaak in elkaar steekt. Tommy wordt er van verdacht de zeventigjarige Alfred Neale vermoord te hebben. Deze oude zonderling woonde in een nissenhut bij een complex volkstuintjes. Hij leefde van een ouderdomspensioen en was lid van een strenge godsdienstige sekte, de “Levellers”. Tommy woonde bij Neale in - dat wordt tenminste verondersteld - en zijn vingerafdrukken werden ook in de gehele hut aangetroffen. Ook op de wandelstok van Neale werden Tommy’s vingerafdrukken aangetroffen. Verder werden er onder het matras van Tommy drie kostbare miniaturen van Holbein aangetroffen die kort tevoren in Arkenshaw bij de chirurg Robert Clayton waren gestolen. In het huis van Clayton werden ook weer vingerafdrukken van Tommy gevonden. De politie denkt dus, dat Tommy verantwoordelijk is voor de diefstal (gelet op zijn vingerafdrukken op de plaats van de diefstal) en dat Tommy, toen Neale de diefstal ontdekte en Tommy er met zijn wandelstok van langs wilde geven, ook Neale vermoordde. Ook hier zijn de vingerafdrukken van Tommy op de wandelstok voor de politie weer doorslaggevend. Tommy ontkent echter zowel de diefstal als de moord en wilde aanvankelijk verder niets zeggen. Zelfs zijn achternaam wilde hij eerst niet geven.

Maitland concludeert, dat Tommy onnatuurlijk voorzichtig is. Waarom geeft Tommy zo weinig informatie als hij zegt onschuldig te zijn? Maitland vraagt zich verder af wat het mogelijke motief van Tommy geweest zou kunnen zijn. Dat is hem nu niet duidelijk. Op de rug van Tommy zijn oude sporen van stokslagen aangetroffen; hij kreeg er dus kennelijk van Neale wel eens van langs. Neale heeft in zijn jeugd in Arkenshaw gewoond, is toen vertrokken en pas zeven jaar geleden weer teruggekeerd. Hij heeft ergens nog een getrouwde zuster wonen. Maitland vraagt zich af of Tommy wellicht een kleinkind van die zuster is en dus familie van Neale. Maitland vraagt Conway en John Bushey, de hem toegewezen assistent, om dit eens uit te willen zoeken. Maitland wil proberen het vertrouwen van Tommy te winnen om er zo achter te komen wat er nu precies gebeurd is. De volgende dag bezoeken ze Tommy in zijn cel. Tommy wil nog steeds niets zeggen. Volgens hem zal hem dat namelijk niet zal helpen en niemand zal het ook geloven. Maitland weet uit hem te krijgen, dat hij sinds een paar maanden bij Neale woonde en dat hij op zondag altijd twee keer mee moest naar de kerk. Hij was op de avond van de moord niet thuis, maar wil niet zeggen waar hij wel was. Tommy geeft aan, dat hij wel ingebroken heeft bij Clayton, maar dat hij daar niets gestolen heeft. De inbraak was het gevolg van een weddenschap met drie jongens. Tommy ontkent verder Neale vermoord te hebben. Hij heeft de stok van Neale in de hut vaak in handen gehad en daarom staan zijn vingerafdrukken erop.

Maitland wordt niet veel wijzer van Tommy. Hij vraagt zich af waar Tommy vandaan komt, waarom hij niets over zijn verleden kwijt wil en waarom hij bij Neale inwoonde. Verder vindt Maitland het merkwaardig, dat Tommy niet wil aangeven waar hij ten tijde van de moord was. Het lijkt alsof Tommy het nodige verbergt en bang is. Als Maitland met de oude mevrouw Duckett - zij is de grootmoeder van de vrouw van Conway - praat, vertelt zij hem, dat zij op school gegaan is met de zuster van Neale, Elsie. Veel meer weet ze echter niet te vertellen. Maitland praat vervolgens met de drie jongens die met Tommy gewed hadden. Het zijn John Thorpe, Mark Dickinson en Simon Fell. Van de laatste twee wordt Maitland niets wijzer. Thorpe vertelt Maitland, dat Tommy de kleinzoon is van Neale en dat hij zich vaak eenzaam voelde. Met vrouwen had hij kennelijk niet veel op en ook voor weglopen voelde Tommy niets. Maitland vraagt zich af waarom. Maitland praat ook nog met Samuel Harte, de voorganger van de “Levellers”. Harte vindt Tommy een bijzonder slimme, maar ook gereserveerde jongen. Tommy was dankbaar, dat hij bij Neale kon blijven, maar er was geen sprake van wederzijdse genegenheid. Neale kwam al zeven jaar in de kerk van Harte, maar veel weet Harte niet van hem. Van Tommy ook niet trouwens.

De zaak komt de volgende dag voor en de openbare aanklager, William Anderson, lijkt een gemakkelijke zaak te hebben. Het bewijs is overstelpend en in het nadeel van Tommy. Vooral hoofdinspecteur Morrison geeft een heldere analyse van het geval. De politie ontving na de inbraak en de diefstal van de miniaturen een anonieme brief, waarin stond, dat de politie maar eens moest gaan kijken in de hut van Neale. Toen de politie dat deed, troffen ze het lijk van Neale aan. Tommy kwam later binnen in bijzonder verfomfaaide kleren. De politie arresteerde hem toen, omdat zijn vingerafdrukken op de stok van Neale stonden en de miniaturen onder zijn matras gevonden werden. Behalve de mededeling, dat hij het niet gedaan had, kreeg de politie verder niets meer uit Tommy. Na de zitting zegt Maitland tegen Conway, dat hij het opvallend vindt, dat Tommy ten tijde van zijn arrestatie verfomfaaide kleren droeg. Neale was altijd netjes en schoon en zou dat niet van Tommy getolereerd hebben. Verder vindt Maitland het vreemd, dat juist de miniaturen van Clayton gestolen zijn. Clayton is een kunstverzamelaar en zal toch wel meer opvallende stukken hebben? Bovendien zijn de miniaturen te bekend om gemakkelijk van de hand te doen. Dan komt Conway Maitland groot nieuws vertellen. De openbare aanklager is achter de identiteit van Tommy gekomen. Hij heet in werkelijkheid Tommy Ridehalgh en komt uit Carlington aan de oostkust. Hij is daar sinds een paar maanden verdwenen. Zijn moeder, de prostituee Nellie Ridehalgh, werd dood in haar kamer gevonden. Ze was gewurgd. Tommy woonde met haar samen. Het lijkt er dus op, dat Tommy ook zijn moeder vermoord heeft. Van een vader is niets bekend. De buren vertelden, dat Tommy de kamer schoonhield en boodschappen deed. Verder was hij een pientere leerling en zat hij op het gymnasium. Zijn huiswerk deed hij in de bibliotheek en hij keerde pas laat naar huis terug als zijn moeder klaar was met haar klanten. Maitland weet niet goed wat hij van dit alles moet denken en besluit maar weer eens met Tommy te gaan praten.

Maitland confronteert Tommy met de zojuist ontdekte feiten. Tommy vertelt Maitland, dat hij zijn moeder niet vermoord heeft. Hij vertelt nu over zijn leven in Carlington met zijn moeder. Hij weet wie de man is die het laatst met zijn moeder was op de avond van haar dood. Het was een zeeman en hij kwam regelmatig bij zijn moeder. Tommy mocht hem graag. Zijn naam is Will Roper en hij vaart op de “Red Jacket”. Maitland vertelt Tommy, dat hij achter Roper aan zal moeten gaan, omdat anders Tommy voor de moord zal opdraaien. Tommy vertelt nog, dat hij, nadat hij uit Carlington gevlucht was - hij deed dat, omdat hij Roper graag mocht en hem niet wilde beschuldigen -, toevallig bij Neale terecht kwam. Neale besloot toen - nadat Tommy hem het verhaal van de dood van zijn moeder verteld had -, dat Tommy bij hem mocht blijven. Tommy wil Maitland echter niet vertellen waarom hij naar het huis van Clayton gegaan is. Conway en Maitland rijden naar Carlington. Het schip van Roper ligt in de haven en ze treffen Roper aan in een pension. Hij geeft na een tijdje toe, dat hij inderdaad de moeder van Tommy vermoord heeft. Hij had haar en Tommy bij zich willen nemen en voor hen willen zorgen, maar Nellie wilde dat niet. Roper besluit met Maitland mee te gaan naar de politie in Arkenshaw om daar vervolgens in het proces tegen Tommy te getuigen. Zo wordt Tommy in ieder geval vrijgepleit van de moord op zijn moeder. Conway geeft aan, dat de zaak van de moord op Neale nog steeds open staat. Maitland antwoordt hem, dat hij inmiddels een idee heeft hoe die zaak in elkaar zit. Hij wil nog een keer naar de oude mevrouw Duckett en daar zal hij zijn vermoedens presenteren.

Wanneer Conway en Maitland bij mevrouw Duckett zijn, ontvouwt Maitland zijn vermoedens. Clayton heeft een mooie kunstverzameling, maar kan dat nooit betaald hebben van zijn salaris als chirurg. Hij moet dus nog een inkomstenbron hebben. Clayton kent een drukker die een neef is van zijn vrouw. Maitland denkt, dat Clayton via die drukker betrokken is bij het vervalsen van geld. Maitland denkt ook, dat Neale, toen hij uit Arkenshaw vertrok, in Londen terecht kwam en daar ook in het vervalsersvak terecht gekomen is. Hij kon namelijk goed tekenen. Later kreeg hij spijt van zijn werkzaamheden en kwam bij de “Levellers” terecht, waar hij een fanatiek volgeling werd om zo voor zijn zonden te boeten. Maitland denkt, dat Clayton daar achter gekomen is en probeerde om Neale voor zijn organisatie te winnen. Er was namelijk pas een drukker in de zaak van de neef van zijn vrouw overleden. Ongetwijfeld hield die zich ook bezig met geldvervalsing. Aangezien Tommy ontkent de miniaturen van Clayton te hebben gestolen, moet Clayton dat zelf hebben gedaan en dus moet hij daar een bepaalde reden voor gehad hebben. Maitland is ervan overtuigd, dat Clayton Tommy in de val heeft laten lopen c.q. onder druk gezet heeft. Hij heeft Tommy bij zijn inbraak ongetwijfeld betrapt en hem opgesloten. Neale zal ongetwijfeld geweigerd hebben voor Clayton te werken. Daarmee tekende hij zijn doodvonnis. Clayton vermoordde Neale en liet Tommy voor de moord opdraaien.

Als Maitland Tommy weer in zijn cel opzoekt, vertelt hij hem, dat hij Roper gevonden heeft en dat Roper zal getuigen in het proces. Tommy geeft zich nu gewonnen en vertelt Maitland het verhaal van Clayton. Dat komt grotendeels overeen met wat Maitland al geraden had. Clayton kwam inderdaad bij Neale op bezoek om hem over te halen voor hem te gaan werken als vervalser. Hij liet Neale een foto uit zijn verleden zien als chantagemiddel. Tommy lag toen op bed en hoorde het hele verhaal. Tommy besloot bij Clayton in te breken om de foto te vernietigen. Neale was immers aardig voor hem geweest en zo kon hij iets voor hem terugdoen. Tommy werd echter betrapt door Clayton en deze hoorde hem vervolgens uit. Omdat Neale niet mee wilde werken, besloot Clayton hem te vermoorden en Tommy voor de moord te laten opdraaien door de miniaturen onder zijn matras te verstoppen. Hij maakte Tommy bang, dat hij alleen al voor de moord op zijn moeder in een gekkenhuis opgesloten zou worden. Tommy werd daar erg bang van en daarom zweeg hij in alle talen toen hij gearresteerd werd. Clayton sloot Tommy na de inbraak op in zijn garage en kwam daar een keer met de stok van Neale bij hem. Hij deed net alsof hij Tommy ging slaan. Deze verweerde zich en greep de stok vast. Daardoor kwamen zijn vingerafdrukken op de stok te staan. Clayton droeg zelf toen uiteraard handschoenen. Maitland is erg tevreden met het verhaal van Tommy, maar beseft ook, dat hij het nog wel moet bewijzen in de rechtszaal.

De volgende dag tijdens de rechtszitting wordt er ingegaan op de verklaring van Morrison. Maitland brengt de anonieme brief ter sprake en vraagt of Morrison weet wie de schrijver daarvan is. Dat weet Morrison niet. Maitland vraagt Morrison of hij het niet vreemd vond, dat Tommy er nogal verfomfaaid uitzag toen hij terug kwam in de hut van Neale. Neale was immers erg op orde en netheid gesteld en zou Tommy er nooit zo bij hebben laten lopen. Morrison weet het niet. Roper getuigt ook op de zitting en hij geeft aan, dat Tommy zijn moeder niet vermoord heeft en naar zijn mening Neale evenmin. In zijn slotpleidooi kondigt Maitland aan, dat hij morgen Tommy zijn verhaal zal laten vertellen en dat iedereen er dan wel van overtuigd zal zijn, dat hij onschuldig is. Maitland weet, dat Clayton ook in de zaal zit en hij is benieuwd wat Clayton zal gaan doen. Als Maitland ’s-avonds in zijn hotel naar zijn kamer gaat, wordt er op de deur geklopt. Het blijkt Clayton te zijn. Hij wil met Maitland praten en laat zien, dat hij een revolver bij zich heeft. Clayton waarschuwt Maitland, dat hij Tommy morgen niet zijn verhaal moet laten vertellen. Niemand zal hem geloven. Clayton geeft aan, dat hij naar Maitland toe gekomen is, omdat - hoewel hij denkt geen nadeel te zullen ondervinden van de plannen van Maitland - diens plannen hem desondanks wel zullen hinderen. Zijn misdaadpartners zullen dit Clayton namelijk kwalijk nemen. Het genereert immers publiciteit en daar zitten ze niet op te wachten. Clayton biedt Maitland dan ook een zelf te bepalen som geld aan, wanneer hij Tommy zijn verhaal niet laat vertellen. Maitland moet maar zeggen, dat Tommy een zenuwinzinking of zoiets gekregen heeft. Clayton geeft verder toe, dat hij achter de moord op Neale zit en dat hij inderdaad via de neef van zijn vrouw in het valsemunterscircuit terechtgekomen is. Als Maitland niet wil meewerken, moet Clayton voor Maitland onaangename maatregelen nemen. Zo is hij ongezien het hotel binnengekomen. Niemand zal Clayton dus verdenken als er wat met Maitland gebeurt. Dan speelt Maitland zijn troef uit. Hij kondigt aan, dat in de badkamer een paar getuigen zitten. Het zijn Conway, Morrison en nog een politie-inspecteur. Clayton schrikt geweldig en beseft, dat zijn spel uit is. Hij wordt gearresteerd. Anderson laat de aanklacht tegen Tommy vervolgens vallen, zodat hij vrij komt. De oude mevrouw Duckett besluit om Tommy in huis te nemen. Hij kan immers nergens naar toe.Beoordeling van het boek

Dit is een kundig geschreven detectiveroman. Het verhaal zit goed in elkaar, de hoofdpersonen zijn aan elkaar gewaagd en de sfeer- en karaktertekening zijn prima. Ik vind alleen een paar zaken ongeloofwaardig. Om te beginnen het vreemde gedrag van Tommy. Hij houdt zijn mond en vertelt niet hoe het verhaal werkelijk in elkaar zit. Daardoor beschermt hij tot twee keer toe in feite een moordenaar. Dat is volstrekt ongeloofwaardig en doet dus afbreuk aan het verhaal. En als Maitland dan op een gegeven moment zelf aan Tommy vertelt hoe hij denkt, dat het verhaal in elkaar zit, geeft Tommy zich opeens gewonnen en vertelt hij zijn verhaal wel. Waarom gaat Tommy dan opeens wel overstag? Ook hier ontbreekt m.i. de realiteitszin van het verhaal. Dit laatste wordt nog eens bevestigd door het gedrag van Clayton. Het feit, dat hij Maitland opzoekt en hem chanteert - waardoor hij zich in een kwetsbare positie plaatst - is niet geloofwaardig. Uit het verhaal blijkt immers, dat Clayton zeer slim is. Dan ga je je als moordenaar natuurlijk niet kwetsbaar opstellen als je in feite al weet, dat Maitland geen bewijs heeft voor zijn verhaal. Ik snap uiteraard wel, dat de schrijver de bekentenis van Clayton nodig heeft om het boek goed te kunnen afronden, maar geloofwaardig wordt deze daarmee nog niet.

REACTIES

een scholier

een scholier

ERCH GOETE PRENSENTATIONES


(grapje kkr slecght)

1 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.