De held door Jessica Durlacher

Beoordeling 8.6
Foto van Sascha
Boekcover De held
Shadow
 • Boekverslag door Sascha
 • 5e klas havo | 2465 woorden
 • 28 juni 2022
 • 10 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
10 keer beoordeeld

Eerste uitgave
2010
Geschikt voor
bovenbouw havo/vwo
Punten
3 uit 5
Oorspronkelijke taal
Nederlands
Literaire thema's
Prijzen

Boekcover De held
Shadow

Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld – of het moest het met geheimen omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog komt te staan met een verkrachter. Niet lang daarna worden zij en haar familie ’s nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis. Dan doet Sara een gruwelijke ontdekking. Alles wat ze h…

Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld – of het moest het met geheimen omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog komt t…

Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld – of het moest het met geheimen omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog komt te staan met een verkrachter. Niet lang daarna worden zij en haar familie ’s nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis. Dan doet Sara een gruwelijke ontdekking. Alles wat ze heeft geleerd over goed en kwaad lijkt niet meer te gelden. Er blijft voor Sara niets anders over dan het nemen van een dodelijk besluit.

De held door Jessica Durlacher
Shadow
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De held 
 
De samenvatting

 • Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld – of het moest het met geheimen omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog komt te staan met een verkrachter. Niet lang daarna worden zij en haar familie ’s nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis. Dan doet Sara een gruwelijke ontdekking. Alles wat ze heeft geleerd over goed en kwaad lijkt niet meer te gelden. Er blijft voor Sara niets anders over dan het nemen van een dodelijk besluit.

beoordeling

 • De held is een van weinige thrillers die wij hier thuis hebben liggen, en aangezien ik wel van spannende boeken houd, besloot ik deze maar te gaan lezen. Zoals ik bij bijna elk ander boek heb, moest ik er eerst even inkomen, maar zodra ik in het verhaal zat, las het boek best wel fijn. Met ‘best wel fijn’ bedoel ik dat het een spannend, goed te volgen boek was. Er zaten af en toe wat lastige zinnen in de tekst, maar desondanks vond ik het een goed boek om te lezen met een mooi verhaal. 

Leidmotieven:

 • Het pistool van Opa Herman is een leidmotief die meerdere keren in het verhaal terug komt. Opa Herman en Sara durven beiden het pistool niet te gebruiken, alleen de zoon van Sara wel.

Verhaalmotieven:

 • Geweld of kwaad is een duidelijk verhaalmotief. Zo wordt Sara een keer aangereden, en worden zij en haar familie een keer overvallen waarbij haar man wordt neergeschoten, wat een teken is van geweld. Dit leidt tot het volgende motief: vergiffenis. Sara vergeeft het de man niet, die haar had aangerand, maar vermoord hem niet.
 •  De thematiek van het boek is dus haat/kwaad, geweld en vergeving. 

Titel, ondertitel en motto 
 

 • Titel: De verklaring van de titel van het boek is niet zeker, maar het kan over de zoon van Sara (Mich) kan gaan, omdat hij het lef had om met het pistool te schieten, en dus een soort van held is.
 • Motto: Het motto is een citaat van Paul Celan:Maar, maar hij dwarsboomt, de boom. Hij ook hij staat op tegen de pest.Het staat voor de opstadigheid van de personages. Ze krijgen veel ellende naar hun toegegooid, maar ze verzetten zich ertegen.

Vertelwijze

 • Het hele verhaal is geschreven vanuit herinneringen aan vroeger van Sara. Ik vond ook dat Jessica Durlacher (de schrijfster) redelijk duidelijk op had geschreven wat ze bedoelde.
 • Over de structuur van de tekst is niets bijzonders aan te merken.

Opbouw

 • Inhoud proloog: Hierin wordt beschreven hoe de familie Silverstein voor de laatste keer samen eet voordat ze worden overvallen. 
 • Inhoud epiloog: Hierin krijgt Sara een brief van Herman overhandigt. In de brief staat het familiegeheim en die wordt dus onthuld.
 • Ja, er waren 160 hoofdstukken, samen met de proloog en de epiloog. De hoofdstukken waren genummerd.

Personages

 • De hoofdpersoon is Sara Silverstein, ze is getrouwd met Jacob en ze heeft twee kinderen. De kinderen heten Mich en Tess.
 • Mich is 19 jaar, studeert in Amerika en zit in het leger.Tess is 13 jaar.
 • Een ander belangrijk persoon in het verhaal is Ton Raaijmakers. Hij is de persoon die Sara had aangerand. Hij wordt later door Mich ook vermoord omdat hij dat gedaan had. 
 • Sarah is wijs, en weet haar gevoelens goed in controle te houden. Dit is heel goed te zien in het fragment dat ze de keuze heeft om haar aanrander te vermoorden. Dit doet ze uiteindelijk niet, wat erg knap is en misschien wel wijs is.
 • Mich is eerder een agressief type. Dit is te zien uit het fragment dat hij de aanrander van zijn moeder vermoorde. Ook zit hij in het leger.
 • Ton Raaijmakers is eerder een eng en sluw type. Dit komt doordat hij Sara aanrandde. 

Historische tijd

 • Het speelt zich af in de 21ste eeuw. Dit kan je afleiden van het boek. Er staat dat Herman 16 jaar oud was toen hij werd bevrijd uit het concentratiekamp, en hij  80 jaar was wanneer hij overlijdt. Dit is aan het begin van het boek.

Tijdsduur

 • Omdat het verhaal zich afspeelt in de 21ste eeuw, hooguit een paar jaar.
 •  Er zijn geen opvallende vertragingen of versnellingen. Soms wordt er wel iets gedetailleerd beschreven, wat een soort van vertraging is.

Tijdsvolgorde

 • Het boek is in chronologische volgorde vertelt, behalve de proloog, dat is een soort intro. 

Perspectief

 • Er wordt verteld vanuit een ik perspectief.Er zijn geen wisselingen van perspectieven.

Motieven

 •  Haat, geweld, oorlog, vergiffenis
 • Verhaal: wraak en vergiffenis 

Literair-historische achtergrond

 • Het kan beide een oorlogsroman of familieroman zijn. Een oorlogsroman omdat het een soort van connectie met de oorlog heeft. Een familieroman omdat het boek veel over de band van de familie gaat.
 • Hij behoort tot de stroming van de Tweede Wereldoorlog. Herman heeft in een concentratiekamp gezeten en daar zijn ervaringen opgeschreven. 
   
  Genre
 • “De held “is een psychologische roman over wraak en verzoening, (vergelden of vergeven?) maar ook over de herinneringen aan de oorlog en het schuldgevoel dat mensen daaraan hebben overgehouden. 
  “ De held” is  daarnaast een roman over een familiegeschiedenis en het geheim dat in de familie is ondergedoken. 
  Durlacher weet beide thema's onberispelijk met elkaar te verbinden.

Het boekverslag gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Titelverklaring

 • de Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen, had moeten neerschieten. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. 
  In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. Ze zitten nu in Amerika. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. 
  Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa, toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. Zijn moeder had het ook niet gedurfd, net als haar vader in de oorlog. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. De titel ” held” kan daarom ook op Mich van toepassing zijn.
 •  Motto en opdracht 
  Het is een citaat van de schrijver  Paul Celan. 
  Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse perosnages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting, de inbraak) wordt hier als positief ervaren. Je mag nee, je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. Sara wil het lot in eigen handen nemen, maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen. 
  Maar zoon Mich neemt de familietaak oop zich, omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen.  Mich is de boom die opstaat tegen de pest. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. 
 • Structuur 
  Er is een korte proloog, die schuin gedrukt staat, waarin Sara de laatste maaltijd van de voltallige familie Silverstein beschrijft. Kort daarop zal namelijk het noodlot toeslaan. 
  Daarna volgen maar liefst 160 korte hoofdstukken (soms zelfs maar van 1 bladzijde lang.) Daarin wordt de dood van Herman, de aanranding van Sara en de overval in hun huis beschreven. Hier zit de kern van het verhaal met het begrip vergelding en vergeving. 
  Het boek eindigt met een epiloog, waarin de laatste brief van Herman Silverstein boven water komt. Samen met de uitleg die Mich aan de brief in het laatste hoofdstuk geeft, wordt het familiegeheim onthuld. 
  Durlacher heeft een ijzersterke structuur neergezet en weet het plot van het familiegeheim tot aan het einde goed vol te houden. Ze heeft geen toevalligheden nodig en geen “ deus ex machina.” ‘ De held heeft een knappe compositie.
 • Perspectief 
  Sara Silverstein is de ik-vertelster van deze roman. Ze vertelt afwisselend in de o.t.t. en in de o.v.t. Aan het einde blijkt dat het hele verhaal (tot en met de geschiedenis van ongeveer 2010) in het verleden ligt en zij dus als een achterafvertelster vanuit een ander land (Amerika) haar visie op de geschiedenis van haar vader geeft. Ze hoort de essentiële informatie van Mich.
 • Uitgewerkte thematiek 
  Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 
  Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. Zij vertelde over haar vader, Gerhard Durlacher (1928-1996). Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. Maar in zijn Gispenbureau, het bureau dat zij van hem erfde, bewaarde hij, zo bleek na zijn dood, een geladen pistool met vijf kogels erin. Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen, denkt zij. 
  Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held, haar nieuwe roman. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. 
  Het bovenstaande element kun je duidelijk terug zien in het nieuwe boek van Jessica Durlacher. 
  “ De held” is een boek over geweld, haat en vergeving. Kun je iemand die je gezin groot onheil leeft berokkend wel vergeven? Sara Silverstein wordt geconfronteerd met geweld kort achter elkaar. Ze wordt tijdens het hardlopen aangerand door een automobilist, haar zoon Mich gaat dienst nemen in het Amerikaanse leger en het gezin wordt ’s nachts overvallen door een tweetal mannen met bivakmutsen. Haar man Jacob wordt daarbij neergeschoten en haar dochter Tess verzwijgt wat er met haar die nacht is gebeurd. Maar het leuke leventje dat het gezin van Sara heeft geleid tot op dat moment, is voorbij. Haar vader Herman had haar als kind altijd tegen onheil willen beschermen. Eigenlijk tot vervelens toe. Maar haar vader had dan ook in zijn puberteit in een concentratiekamp gezeten. Aan het begin van het verhaal sterft haar vader op 80-jarige leeftijd aan een ziekenhuisbacterie. Hij heeft bij een val in zijn tuin een gebroken heup opgelopen en de bacterie had in het ziekenhuis de rest gedaan. Maar geleidelijk wordt in het boek de geschiedenis onthuld. 
  Eerst gaan Sara en haar moeder Izebel nog naar Baden- Baden waar haar vader ereburger van de stad wordt en tijdens het diner hoort Sara van het bestaan van enkele brieven. Die wil ze graag opsporen omdat ze een boek over haar grootmoeder wil schrijven. 
  De oplossing komt sneller dan haar lief is. Binnen korte tijd wordt Sara met geweld geconfronteerd. Allereerst wordt ze tijdens het hardlopen bijna overreden en daarna aangerand. Een echte verkrachting wordt op het laatste nippertje verijdeld door een voorbijkomende fietser. Ze noemt de man “ Het Beest.” 
  Daarna wordt ze geconfronteerd met het feit dat haar in Amerika studerende zoon Mich ineens weet wat hij met zijn leven wil: hij gaat in Amerikaanse dienst naar Afghanistan, waardoor ze zeker weet dat hij ook hij met geweld zal moeten omgaan. Wanneer ze weer terug zijn in Nederland komt de inbraak in het huis in Overveen, waar twee gemaskerde mannen hun slaapkamer binnendringen. Het geweld is dus nu helemaal in de huiselijke sfeer. Jacob wordt gewond en haar dochter Tess weigert te vertellen wat er met haar in die nacht gebeurd is. Wanneer Sara in het verleden van haar vader duikt door middel van de brieven van haar grootmoeder, en het pistool gevonden in de bureaula van haar vader, stuit ze ook op de ordner waarin haar vader de rekeningen en de brieven van de verbouwing heeft bewaard. 
  Hij heeft de zoon van een foute Nederlander in de oorlog de opdracht gegeven om een serre aan te bouwen, maar de kwaliteit daarvan is zo slecht dat hij de man vervolgt en dat leidt uiteindelijk tot een faillissement. De man neemt wraak, want hij is de automobilist die Sara heeft aangerand. Een bij hem werkende allochtoon is een van de inbrekers in Overveen. Hij heeft de sleutel van zijn moeder gekregen. Tess vertelt tegen haar broer Mich met wie ze heel goed kan opschieten, wat er die nacht is gebeurd en nu begint het wraakgevoel bij Sara te leven. Ze denkt dat de dader een veel te lichte straf zal krijgen en dat haar dochter Tess een levenlang trauma heeft opgelopen. Het pistool is natuurlijk de rode draad die door dit verhaal loopt (een verhaalmotief in engere zin noemen we dat) Met dat pistool wordt Raaijmakers neergeschoten. Sara wordt op tijd weggehaald, maar later blijkt dat Mich de wraak voltrokken heeft. Omdat een ander verdacht wordt, gaat de familie edelman/Silverstein vrijuit. Ze vertrekken direct daarna naar Amerika, waar vooral Tess begint op te bloeien. Een dag voordat Mich weggaat naar het Midden-Oosten, belt hij zijn moeder op om het familiegeheim te vertellen. Dan heeft het boek in zijn handeling meteen iets weg van de thematiek van “ Sarah’s key.” ( Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay) Het schuldgevoel dat Sarah bezighoudt, heeft ook Herman Silverstein zijn leven lang in zijn greep gehouden. Hij heeft zijn kleinzoon ingeprent nooit die machteloosheid van hem zelf over te nemen. Waar Mich zijn moeder enerzijds ziet falen, anderzijds niet zo hebben toegestaan dat zij de trekker bij Raaijmakers zou overhalen, heeft hij die familietaak op zich genomen. 
  De motieven in deze oorlogsroman: 
  - Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 
  - De Jodenvervolging 
  - Wraak en vergelding 
  - Het noodlot dat je plotseling overkomt 
  - De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog) 
  - Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 
  - Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mich) 
  - Het familiegeheim 
  - Schuld en boete 
 • Het verhaalmotief in engere zin is hier: het pistool (de Lùger van opa Silverstein die in het gehele verhaal een rol blijft spelen.) Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken, maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen.

Titelverklaring

 • de Held” verwijst naar de laatste episode in het boek waarin Herman vertelt over de razzia in de oorlog. Hij had met een pistool op zolder in een luik gezeten en getwijfeld of hij de foute politiemensen die hen kwamen ophalen, had moeten neerschieten. Hij haf het niet gedurfd en daarna was hij uiteindelijk ook opgepakt. 
  In de epiloog doet hij het verhaal echter heel anders voorkomen. In een brief aan zijn vriendje schrijft hij dat hij zijn ouders naar boven heeft gestuurd en dat hij de NSB’ers heeft doodgeschoten. Ze zitten nu in Amerika. Dat is natuurlijk niet waar en Herman heeft er na de oorlog een enorm schuldgevoel aan over gehouden. In 2004 bezoekt hij met zijn kleinzoon Baden-Baden en dan vertelt hij het ware verhaal. Hij laat zijn kleinzoon beloven later nooit dat gevoel van machteloosheid over zich heen te laten komen en altijd moed te tonen wanneer het zover is. 
  Daarom heeft Mich de trekker overgehaald met het pistool van opa, toen hij hoorde van de vernedering die zijn zusje was overkomen. Zijn moeder had het ook niet gedurfd, net als haar vader in de oorlog. Hij had de taak op zich genomen en de vergelding te voltrekken. De titel ” held” kan daarom ook op Mich van toepassing zijn.
 •  Motto en opdracht 
  Het is een citaat van de schrijver  Paul Celan. 
  Het motto verwijst naar de opstandigheid van diverse perosnages die niet van plan alles over zich heen te laten komen. Het zich verzetten tegen de ellende (de pest in de roman : in de roman de verkrachting, de inbraak) wordt hier als positief ervaren. Je mag nee, je moet je eigen gezinsleden beschermen tegen het kwaad. Sara wil het lot in eigen handen nemen, maar haar lukt het niet de daad te voltrekken en de trekker over te halen. 
  Maar zoon Mich neemt de familietaak oop zich, omdat hij enkele jaren geleden gemerkt heeft dat zijn opa zijn hele leven lang geleden heeft onder het feit dat hij de oorlog niet daadkrachtig is opgetreden toen de politie in opdracht van de nazi's zijn joodse ouders kwamen ophalen.  Mich is de boom die opstaat tegen de pest. Daarom gaat hij ook in (Amerikaanse) miltaire dienst om in Afghanistaan/Irak orde op zaken te stellen. 
 • Structuur 
  Er is een korte proloog, die schuin gedrukt staat, waarin Sara de laatste maaltijd van de voltallige familie Silverstein beschrijft. Kort daarop zal namelijk het noodlot toeslaan. 
  Daarna volgen maar liefst 160 korte hoofdstukken (soms zelfs maar van 1 bladzijde lang.) Daarin wordt de dood van Herman, de aanranding van Sara en de overval in hun huis beschreven. Hier zit de kern van het verhaal met het begrip vergelding en vergeving. 
  Het boek eindigt met een epiloog, waarin de laatste brief van Herman Silverstein boven water komt. Samen met de uitleg die Mich aan de brief in het laatste hoofdstuk geeft, wordt het familiegeheim onthuld. 
  Durlacher heeft een ijzersterke structuur neergezet en weet het plot van het familiegeheim tot aan het einde goed vol te houden. Ze heeft geen toevalligheden nodig en geen “ deus ex machina.” ‘ De held heeft een knappe compositie.
 • Perspectief 
  Sara Silverstein is de ik-vertelster van deze roman. Ze vertelt afwisselend in de o.t.t. en in de o.v.t. Aan het einde blijkt dat het hele verhaal (tot en met de geschiedenis van ongeveer 2010) in het verleden ligt en zij dus als een achterafvertelster vanuit een ander land (Amerika) haar visie op de geschiedenis van haar vader geeft. Ze hoort de essentiële informatie van Mich.
 • Uitgewerkte thematiek 
  Aanleiding voor het schrijven van de roman: Bron: Het NRC van 22 oktober 2010 
  Op 4 mei 2001 hield Jessica Durlacher in De Nieuwe Kerk in Amsterdam de Nationale Herdenkingsrede. Zij vertelde over haar vader, Gerhard Durlacher (1928-1996). Zij omschreef hem als een ‘redelijk man’ en als ‘verlicht en vergevensgezind’. Ondanks Auschwitz had hij zijn geloof in de toekomst weten te behouden. Hij had de woorden gevonden om over zijn kampervaringen te kunnen vertellen. Maar in zijn Gispenbureau, het bureau dat zij van hem erfde, bewaarde hij, zo bleek na zijn dood, een geladen pistool met vijf kogels erin. Daarmee hoopte hij zijn gezin tegen eventuele belagers te beschermen, denkt zij. 
  Dit intrigerende gegeven verwerkte Jessica Durlacher in De held, haar nieuwe roman. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hele verhaal om dat pistool heen geplooid is. Het vormt de verbindende factor tussen drie generaties van de Joodse familie Silverstein. 
  Het bovenstaande element kun je duidelijk terug zien in het nieuwe boek van Jessica Durlacher. 
  “ De held” is een boek over geweld, haat en vergeving. Kun je iemand die je gezin groot onheil leeft berokkend wel vergeven? Sara Silverstein wordt geconfronteerd met geweld kort achter elkaar. Ze wordt tijdens het hardlopen aangerand door een automobilist, haar zoon Mich gaat dienst nemen in het Amerikaanse leger en het gezin wordt ’s nachts overvallen door een tweetal mannen met bivakmutsen. Haar man Jacob wordt daarbij neergeschoten en haar dochter Tess verzwijgt wat er met haar die nacht is gebeurd. Maar het leuke leventje dat het gezin van Sara heeft geleid tot op dat moment, is voorbij. Haar vader Herman had haar als kind altijd tegen onheil willen beschermen. Eigenlijk tot vervelens toe. Maar haar vader had dan ook in zijn puberteit in een concentratiekamp gezeten. Aan het begin van het verhaal sterft haar vader op 80-jarige leeftijd aan een ziekenhuisbacterie. Hij heeft bij een val in zijn tuin een gebroken heup opgelopen en de bacterie had in het ziekenhuis de rest gedaan. Maar geleidelijk wordt in het boek de geschiedenis onthuld. 
  Eerst gaan Sara en haar moeder Izebel nog naar Baden- Baden waar haar vader ereburger van de stad wordt en tijdens het diner hoort Sara van het bestaan van enkele brieven. Die wil ze graag opsporen omdat ze een boek over haar grootmoeder wil schrijven. 
  De oplossing komt sneller dan haar lief is. Binnen korte tijd wordt Sara met geweld geconfronteerd. Allereerst wordt ze tijdens het hardlopen bijna overreden en daarna aangerand. Een echte verkrachting wordt op het laatste nippertje verijdeld door een voorbijkomende fietser. Ze noemt de man “ Het Beest.” 
  Daarna wordt ze geconfronteerd met het feit dat haar in Amerika studerende zoon Mich ineens weet wat hij met zijn leven wil: hij gaat in Amerikaanse dienst naar Afghanistan, waardoor ze zeker weet dat hij ook hij met geweld zal moeten omgaan. Wanneer ze weer terug zijn in Nederland komt de inbraak in het huis in Overveen, waar twee gemaskerde mannen hun slaapkamer binnendringen. Het geweld is dus nu helemaal in de huiselijke sfeer. Jacob wordt gewond en haar dochter Tess weigert te vertellen wat er met haar in die nacht gebeurd is. Wanneer Sara in het verleden van haar vader duikt door middel van de brieven van haar grootmoeder, en het pistool gevonden in de bureaula van haar vader, stuit ze ook op de ordner waarin haar vader de rekeningen en de brieven van de verbouwing heeft bewaard. 
  Hij heeft de zoon van een foute Nederlander in de oorlog de opdracht gegeven om een serre aan te bouwen, maar de kwaliteit daarvan is zo slecht dat hij de man vervolgt en dat leidt uiteindelijk tot een faillissement. De man neemt wraak, want hij is de automobilist die Sara heeft aangerand. Een bij hem werkende allochtoon is een van de inbrekers in Overveen. Hij heeft de sleutel van zijn moeder gekregen. Tess vertelt tegen haar broer Mich met wie ze heel goed kan opschieten, wat er die nacht is gebeurd en nu begint het wraakgevoel bij Sara te leven. Ze denkt dat de dader een veel te lichte straf zal krijgen en dat haar dochter Tess een levenlang trauma heeft opgelopen. Het pistool is natuurlijk de rode draad die door dit verhaal loopt (een verhaalmotief in engere zin noemen we dat) Met dat pistool wordt Raaijmakers neergeschoten. Sara wordt op tijd weggehaald, maar later blijkt dat Mich de wraak voltrokken heeft. Omdat een ander verdacht wordt, gaat de familie edelman/Silverstein vrijuit. Ze vertrekken direct daarna naar Amerika, waar vooral Tess begint op te bloeien. Een dag voordat Mich weggaat naar het Midden-Oosten, belt hij zijn moeder op om het familiegeheim te vertellen. Dan heeft het boek in zijn handeling meteen iets weg van de thematiek van “ Sarah’s key.” ( Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay) Het schuldgevoel dat Sarah bezighoudt, heeft ook Herman Silverstein zijn leven lang in zijn greep gehouden. Hij heeft zijn kleinzoon ingeprent nooit die machteloosheid van hem zelf over te nemen. Waar Mich zijn moeder enerzijds ziet falen, anderzijds niet zo hebben toegestaan dat zij de trekker bij Raaijmakers zou overhalen, heeft hij die familietaak op zich genomen. 
  De motieven in deze oorlogsroman: 
  - Nawerking van de Tweede Wereldoorlog 
  - De Jodenvervolging 
  - Wraak en vergelding 
  - Het noodlot dat je plotseling overkomt 
  - De zoektocht (naar de brieven uit de oorlog) 
  - Vader-dochterverhouding (Herman tegenover Sara en Tara) 
  - Moeder-zoonverhouding (Sara ten opzichte van Mich) 
  - Het familiegeheim 
  - Schuld en boete 
 • Het verhaalmotief in engere zin is hier: het pistool (de Lùger van opa Silverstein die in het gehele verhaal een rol blijft spelen.) Opa Herman heeft de Wagner (zoals hij het wapen noemt) niet durven gebruiken, maar hij heeft het pistool wel opgehaald na de oorlog en verborgen gehouden onder zijn bureau. Daar wordt het gevonden door zijn dochter Sara die het ook niet durft te gebruiken bij de vergelding van Raaijmakers. Maar haar zoon Mich heeft zijn opa ooit beloofd op te treden tegen machteloosheid en hij gebruikt het wel. Sara zorgt er ten slotte voor dat het op de bodem van het Noordzeekanaal komt te liggen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Andere verslagen van "De held door Jessica Durlacher"

Ook geschreven door Sascha