F. Bordewijk

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Biografie door een scholier
  • 4e klas havo | 798 woorden
  • 23 mei 2001
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
58 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding:

Ik ga eerst wat vertellen over het leven van Bordewijk, dan vertel ik wat over het verband tussen zijn werk en beroepsleven. Ik vertel de korte inhoud van de boeken ‘Bint” en ‘Karakter’. Ik vertel wat over de stroming de nieuwe zakelijkheid en vervolgens mijn mening.

Zijn leven:

Op 10 Oktober 1884 werd Ferdinand Johan Wilhelm Christiaan Karel Emiel Bordewijk geboren in Amsterdam. Bordewijk had 3 broers. In 1894 verhuisde het gezin naar Den Haag. Bordewijk ging daar naar het gymnasium, een school met een ouderwetse tucht. Daarna ging hij rechten studeren in Leiden, hij promoveerde in 1912 tot doctor in de rechtswetenschappen. Hij werkte op het archief van een levensverzekeringsmaatschappij in Den Haag, maar hij ging in 1913 als junior werken op een advocatenkantoor in Rotterdam aan de Boompjes 11. Hij trouwde in 1914 met Johanna Roepman, zij was een muziekcomponiste die hij drie jaar eerder had leren kennen. Ze hadden een heel harmonieus huwelijk. Ze stonden elkaar graag bij in elkaar’s werk. Bordewijk publiceerde geen enkel verhaal zonder dat zijn vrouw eerst het manuscript kritisch had doorgelezen. Uit dit huwelijk werd eerst een dochter en toen een zoon geboren. Later werd zijn zoon zijn compagnon. Op 1 September 1918 werd Bordewijk docent Handelsrecht aan de Handelsschool in Rotterdam en bleef tot 1920. In 1919 liet hij vijf van zijn zes voornamen officieel vervallen verklaren. Na docent geweest te zijn, werd hij opnieuw advocaat, in Schiedam. In 1945 begon de samenwerking met zijn zoon. Op 3 Maart 1945 verloor Bordewijk al zijn huiselijke bezittingen en daarbij zat ook zijn eigen werk bij het bombardement van Bezuidenhout. Bordewijk werd in 1945 voorzitter van de Ereraad voor letterkunde tot aan de opheffing daarvan. In 1947 werd hij ernstig ziek, ruim een jaar lang moest hij worden verpleegd. In 1951 Hield Bordewijk verschillende lezingen over zijn werk. In 1953 ontving hij de P.C.Hooftprijs in het Muiderslot.(foto)

Het verband tussen zijn werk en beroepleven:

Er is duidelijk een verband tussen Bordewijks werk en beroepsleven. Als advocaat was hij voor het eerst werkzaam als junior op een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Dat kantoor ging later een belangrijke rol spelen in het boek Karakter. Want in het boek Karakter ontmoet de hoofdpersoon Jacob Katadreuffe zijn vader, de deurwaarder Drevenhaven voor het eerst in dat advocatenkantoor. Want de moeder van Katadreuffe wilde niks met de vader van haar kind te maken hebben. Zij wijst dan ook 6 huwelijksaanzoeken af en voed haar kind zelf in armoede op. Jacob wordt volwassen en neemt een sigarenzaak over, maar na korte tijd kan hij zijn schulden niet meer afbetalen. Door bemiddeling van een vriendelijk curator kan hij komen werken op het advocatenkantoor van Mr. Stroomkoning, waar hij dus voor het eerst zijn vader ontmoet. Zijn vader blijkt de verschrikkelijkste deurwaarder te zijn. Jacob gaat keihard studeren om zijn vader de loef af te steken. Om dat zo snel mogelijk advocaat te worden laat hij de liefde van zijn leven lopen, de mooie Lorna te George, die ook op kantoor werkt. Uiteindelijk lukt het Kattadreuffe zijn vader, die hem op allerlei manieren dwarszit, te overtreffen en zelf advocaat te worden. Maar hij realiseert zich dat hij een eenzaam mens is gebleven.

In zijn korte tijd als docent in het handelsrecht aan de Handelsschool in Den Haag, werd hij geïnspireerd tot het schrijven van het boek ‘Bint’. In dit boek probeert de directeur van een middelbare school zijn leerlingen met harde tucht op te voeden tot echte persoonlijkheden, ‘een kweek van reuzen’. Het systeem is onmenselijk, de school kent geen enkele soepelheid. Een van de leerlingen komt om het leven, waarna de directeur aan het einde van het schooljaar ontslag neemt.

De stroming ‘De nieuwe Zakelijkheid’:

Bordewijk is een vertegenwoordiger van de nieuwe zakelijkheid. Kenmerken zijn: - Korte zinnen. Rapportage stijl. - Weinig plaats voor gevoel. - Nuchter. - Hard. - Eerbied voor de gewone dingen.

Dit komt duidelijk in zijn boeken naar voren. Hij heeft een zakelijke stijl, korte snijdende zinnen. Hij geeft daarmee de koelheid van het onderwerp weer. Bordewijk maakt vaak gebruik van volledige namen. Dit betekent dat bepaalde details op abnormale wijze aangedikt woorden en de globale betekenis van personages suggereren. Ook zie je door zijn werk heen details die herhaald worden bijvoorbeeld bij karakter treed Drevenhaven nooit op zonder zijn sigaar in zijn mondhoek.

Mijn mening:

Ik vind die zakelijke stijl mooi. Ik vind het fijn als er korte zinnen zijn, dat vind ik makkelijker lezen en het boek Karakter vind ik ook erg mooi en zal ik zeker aanraden. Als je niet echt van lezen houd kan ik je ook de film aanbevelen, door de film ben ik het boek gaan lezen, waarschijnlijk was ik er anders niet aan begonnen.

Bronnen: - Internet - “Grote ontmoetingen, Ferdinand Bordewijk” schrijver Michel Dupuis - Onze literatuur vanaf 1916. - Literatuurgeschiedenis in 40 lessen. - De boeken Bint en Karakter. - Encarta ‘98

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.