Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Galileo Galilei

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Biografie door een scholier
  • 1e klas vwo | 1655 woorden
  • 15 maart 2004
  • 130 keer beoordeeld
Cijfer 6
130 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Galileo Galilei

Van 384 tot 322 v.C. leefde de Griekse filosoof Aristoteles, die een manier van denken had die prachtig in het straatje van de Katholieke kerk paste, hierdoor heeft hij ruim 1800 jaar grote invloed uitgeoefend op het wetenschappelijk denken. Wie twijfels had aan Aristoteles, had twijfels aan de kerk en God.

Op 15 februari 1564 n.C. werd in Pisa (Italië) Galileo Galilei geboren. Hij had 2 zusters en 1 broer. Rijk was de familie niet, maar omdat Galilei zo goed en graag leerde kreeg hij een privé-leraar.

In 1574 verhuisde de familie naar Florence waar Galilei les kreeg van monniken uit het Mariaklooster.

In 1581 was Galilei 17 jaar en ging hij terug naar z`n geboorteplaats Pisa om op aandringen van zijn vader medicijnen te gaan studeren. Op een dag woonde hij een mis bij in de kathedraal van Pisa. Hij zag een lamp aan een lange ketting aan het plafond hangen die heen en weer bewoog in de tocht. Hij merkte op dat een slingerbeweging evenveel tijd in beslag nam of ze nou kort of lang waren. Een tijdje later kwam hij terecht in een meetkundeles van de universiteit en zijn belangstelling voor de wetenschap (met name natuur- en wiskunde) was gewekt. Later krijgt Galilei nog les van Ostilio, een vriend van de familie. Dit is de zelfde leraar als die van de hertog uit Toscane.

In 1585 brak Galilei zijn opleiding af omdat het geld op was en de studie sprak hem ook niet echt aan. Hij ging lesgeven in de Florentijnse academie en deed ondertussen proeven met ballen, speelgoedbootjes, slingervoorwerpen en allerlei andere voorwerpen. Hij bestudeerde hoe ze vielen, dreven en slingerden en zocht naar wiskundige verklaringen. Deze nieuwe manier van onderzoeken door te observeren, experimenteren en te redeneren was erg nieuw voor die tijd, want eerst dacht men dat Aristoteles gewoon gelijk had hoewel ze het niet hadden bewezen. Zo bewees Galilei dat het niet uitmaakt of je een zwaar of licht voorwerp laat vallen, het komt toch even snel naar beneden. Aristoteles beweerde dat een zwaarder voorwerp eerder beneden is en dit klopt dus niet.

In 1589 werd Galilei benoemd tot professor in de wiskunde aan de universiteit van Pisa. Dit kwam met name doordat hij een wetenschappelijk artikel aan de theorie dat een voorwerp een zwaartepunt heeft aangebracht. Galilei bedacht nog meer natuurwetten en bewees ze met proeven waar vaak uit bleek dat Aristoteles ongelijk had, en dit leidde tot woede van collegae voor wie de oude leer heilig was. Andere collegae waren juist jaloers door z`n grote succes. Galilei beweerde allerlei dingen waar de kerk het niet mee eens was maar ondanks dat bleef hij een aanhanger van de kerk en wilde de kerk behoeden voor grote fouten.

In 1592 verhuisde Galilei naar Padua om verdere conflicten met collegae te voorkomen. Hij werd verwelkomd in de universiteit van Padua, Padua was een verdraagzamer land en stond wetenschappers vaak toe vrijer over hun werk te praten. Galilei verdiende nu meer maar veel was het nog steeds niet. Een jaar geleden was z`n vader overleden en moest hij nu dus voor zijn familie zorgen, 2 bruidschatten voor z`n zusters en geld aan z`n broer om musicus te worden. Zelf trouwde Galilei niet maar had wel een vriendin Camb, 2 dochters en een zoon. Om toch genoeg geld te hebben gaf hij privé-lessen en nam studenten in
huis.

Galilei richtte een speciale werkplaats in waar hij instrumenten maakte voor zichzelf en de verkoop. Hij bleef 18 jaar in Padua en gaf les in meetkunde en astronomie. Tegelijkertijd ging zijn onderzoek naar beweging en versnelling voort. Galilei vond een wiskundig instrument uit, de evenredigheidspasser, de voorloper van onze rekenliniaal. Hij hield zich ook bezig met warmte en de uitwerking ervoan op verschillende vloeistoffen. Hij ontwierp een eenvoudige thermometer.

In 1597 las Galilei het werk van de Poolse priester/rechter Copernicus, die al ruim 50 jaar dood was. Copernicus schreef dat de zon het middelpunt van het heelal was en niet de aarde. Galilei vond het nog niet zo`n gek idee want dat zou ook direct het eb en vloed systeem verklaren. Hij durfde dit niet openlijk te zeggen uit angst voor de kerk want Bruno was immers als ketter verklaart en later op de brandstapel gegooid doordat hij dingen zei waar de kerk het niet mee eens was. Galilei vertrouwde dit wel toe aan zijn vriend Kepler die het ook met Copernicus eens was. (Kepler heeft het werk van Copernicus gedrukt).

In 1604 zag men een Supernova (exploderende ster), dit was voor Galilei het bewijs dat het heelal niet volmaakt was zoals Aristoteles en de kerk beweerden. En hierdoor werd Galilei gestimuleerd om zijn theorieën over het heelal uit te breiden. Hij reisde naar Venetië in 1607 liet Galilei zijn eerste boek drukken dat ging over zijn evenredigheidspasser, veel mensen waren geïnteresseerd in deze nieuwe wetenschap.

In 1609 kwam het gerucht dat graaf Maurits van de Nederlanden een verrekijker cadeau had gekregen van een ene Hans Lippershey, die hij had uitgevonden door 2 soorten lenzen (niet expres) tegen elkaar te houden. Galilei begon meteen zijn eigen telescopen te bouwen en na een paar maanden had hij een telescoop ontwikkelt die 32 keer kon vergroten, beter dan die van z`n rivalen. Al gouw werden ze in heel Europa verkocht. Galilei werd beloond met salarisverhoging en kreeg van de bestuurders van Venetië een professoraat van het leven aangeboden. Galilei`s financiële zorgen waren voorbij. Na een paar maanden deed Galilei belangrijke ontdekkingen met z`n telescoop. Het maanlandschap bleek bergachtig te zijn met grote kraters, niet volmaakt dus. Venus wordt net als de maan op verschillende momenten op verschillende delen door de zon verlicht. De melkweg bestaat uit miljoenen afzonderlijke sterren. Ook zag Galilei manen rond de reusachtige planeet Jupiter en ontdekte hij dat er zonnevlekken op de zon zaten en kon hij hiermee voor de tweede keer bewijzen dat de zon het middelpunt van het heelal is en niet de aarde en dat Copernicus dus gelijk moest hebben. Er ontstond onrust binnen de universiteit en Galilei wist dat hij problemen zou krijgen met collegae als hij niet snel wegging en daarom vertrok hij naar Florence. Z`n vrienden probeerden hem tegen te houden want dan zou hij niet meer beschermd worden door Venetië. Galilei werd wiskundige aan het hof van de hertog van Toscane.

De biografie gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

In 1609 kwam het gerucht dat graaf Maurits van de Nederlanden een verrekijker cadeau had gekregen van een ene Hans Lippershey, die hij had uitgevonden door 2 soorten lenzen (niet expres) tegen elkaar te houden. Galilei begon meteen zijn eigen telescopen te bouwen en na een paar maanden had hij een telescoop ontwikkelt die 32 keer kon vergroten, beter dan die van z`n rivalen. Al gouw werden ze in heel Europa verkocht. Galilei werd beloond met salarisverhoging en kreeg van de bestuurders van Venetië een professoraat van het leven aangeboden. Galilei`s financiële zorgen waren voorbij. Na een paar maanden deed Galilei belangrijke ontdekkingen met z`n telescoop. Het maanlandschap bleek bergachtig te zijn met grote kraters, niet volmaakt dus. Venus wordt net als de maan op verschillende momenten op verschillende delen door de zon verlicht. De melkweg bestaat uit miljoenen afzonderlijke sterren. Ook zag Galilei manen rond de reusachtige planeet Jupiter en ontdekte hij dat er zonnevlekken op de zon zaten en kon hij hiermee voor de tweede keer bewijzen dat de zon het middelpunt van het heelal is en niet de aarde en dat Copernicus dus gelijk moest hebben. Er ontstond onrust binnen de universiteit en Galilei wist dat hij problemen zou krijgen met collegae als hij niet snel wegging en daarom vertrok hij naar Florence. Z`n vrienden probeerden hem tegen te houden want dan zou hij niet meer beschermd worden door Venetië. Galilei werd wiskundige aan het hof van de hertog van Toscane.

In 1610 gaf Galilei een boek uit over sommige van zijn ontdekkingen. Het boek heette ‘’Nuncius sidereus’’ (sterrenbode) en creëerde een publiek voor de moderne natuurwetenschappen.

In 1611 reisde Galilei naar Rome en toonde zijn telescoop aan wetenschappers en andere figuren, onder andere ook kerkelijke figuren. De meeste reageerden argwanend.

In 1613 schreef Galilei een boek over de zonnevlekken, ‘’Brieven over Zonnevlekken’’. Het boek werd uitgegeven door ‘’Academia dei Lincei’’. Galilei betuigde nu voor het eerst openlijk dat hij het eens was met Copernicus.

In 1615 schreef Galilei een brief aan de Groothertogin Christina, waarin hij naar meer vrijheid vroeg voor de wetenschap. Maar zijn brief had geen succes du daarom reisde Galilei opnieuw naar Rome en probeerde Paus Paulus, het hoofd van de Katholieke kerk te overtuigen Galilei toont telescoop
van het nut van de wetenschappelijke vrijheid en van Copernicus z`n gelijk. Maar daar wilde de paus niks van weten.

In 1616 werd het Galilei, na een kerkelijk onderzoek over zijn ideeën verboden nog iets te zeggen of te schrijven ter ondersteuning van Copernicus. Terug in Florence boog Galilei zich weer over natuurkunde, beweging en mechanica.

In 1623 werden een aantal resultaten hiervan gepubliceerd in het boek ‘’Il Saggiatore’’ (het gouden schaaltje), waarin hij schreef dat je niet moest uitgaan van wat oude theorieën zeiden maar het zelf moest onderzoeken. Toen werd een oude vriend van Galilei tot paus verkoren, paus Urbanus. Hij gaf Galilei toestemming een boek uit te geven waarin hij de oude en nieuwe ideeën over het heelal weergaf maar wel zo dat de opvattingen van Aristoteles de juiste zouden blijken.

In 1632 werd dit boek, ‘’Dialoog over de Belangrijkste Wereldsystemen’’ uitgegeven. Wetenschappers en filosofen uit heel Europa zagen het als een meesterwerk en ook de kerkelijke leiders keurden het boek goed maar hadden het blijkbaar niet goed gelezen want later bleek dat Galilei juist Copernicus de hemel had in geprijsd i.p.v. Aristoteles en had de paus een beetje belachelijk gemaakt.

In 1633 werd Galilei terechtgesteld in Rome. De paus, zijn vroegere vriend was nu zijn vijand geworden. Galilei werd beschuldigd zijn belofte te hebben gebroken. Hij verdedigde zich krachtig en zei dat men niet voorbij mocht gaan aan wetenschappelijke waarnemingen en feiten. Tevergeefs, al zijn boeken werden verboden en Galilei werd veroordeeld tot eeuwige gevangenisstraf in de heilige stoel (Vaticaan). Maar ook in de gevangenis bleef hij doorwerken met gevolg dat nieuwsgierige aanhangers mee gluurden. Al snel werd de gevangenisstraf omgezet in huisarrest omdat Galilei toegaf dat zijn leer fout was en die van Aristoteles goed. Galilei trok zich terug in zijn boerderij in Arcetri bij Florence.. Daar deed hij aan taalstudie en kreeg veel bezoek. Maar zijn gezondheid ging achteruit, reumatische pijnen en slechter zicht. Galilei mocht niet uit z`n huis om doctoren te raadplegen. Een vriend spoorde hem aan weer aan het werk te gaan.

In 1637 had Galilei weer een nieuw boek af, ‘’Gesprekken over 2 Nieuwe Wetenschappen’’, maar omdat Galilei geen boeken meer mocht publiceren, wilde Lodewijk Elzevier het wel naar de Nederlanden smokkelen om daar uit te geven omdat in Nederland vrijheid van drukpers was. Galilei werd nu helemaal blind maar werkte nog steeds hard door met leerlingen die later bekende natuurkundigen werden.

Op 8 januari 1642 stierf Galilei. Hij kreeg geen grote begrafenis omdat hij volgens de kerk nog steeds een ketter was. Pas een eeuw later kreeg hij de erkenning die hij verdiende en zijn stoffelijke resten verhuisden naar een graf in de Kathedraal. Galilei kreeg eindelijk de plaats in de geschiedenis die hij verdiende, die één van de grootste wetenschappers van zijn tijd.

Voor een groot deel dankzij Galilei begon nu het tijdperk van de moderne wetenschap.

REACTIES

A.

A.

Mooi werkstuk hoor, alleen er zitten wel veel typfouten in, lees ze even voordat je ze gaat publiceren, want dan zie je bijvoorbeeld een foutje en dan kun je het dus verbeteren, je weet dat hier meerdere je kunnen aanspreken of typfouten en dat zou niet zo prettig zijn!

8 jaar geleden

A.

A.

Het is niet handig dat er geen hoofdstukken bij staan.

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.