Biografie van Desiderius Erasmus
Desiderius Erasmus is een bekende humanist. Desiderius Erasmus was zelf katholiek, maar wees mensen erop dat ze vrij en zelfstandig waren, en dat ze zelf beslissingen konden nemen dat ook moesten doen. Niet de beslissingen overlaten aan de katholieke kerk. Hier volgt een biografie van Gerrit Gerritszoon, ook wel Desiderius Erasmus:
Desiderius Erasmus is geboren op 28 oktober in 1466 of 1467. Het geboorte jaar weten we niet zeker omdat er geen geboorte akte van hem is. Ook weten we niet waar hij is geboren. Wel weten we dat hij werd geboren als Gerrit Gerritszoon. Gerrit Gerritszoon was een onwettig kind, zijn vader was priester in Gouda en zijn moeder was huishoudster bij de pastoor. Zijn moeder heet Margareth Rutgers en was een dochter van een chirurg uit Zevenbergen. Zijn vader heette Gerard. Zijn vader en moeder hadden een jaar voor Erasmus geboren werd nog een ander kind gekregen, Pieter. Zijn moeder beviel van hem in Rotterdam. Maar andere zeggen weer in Gouda. Op een bekend standbeeld staat Goudre conceptus, Roterodamni natus, wat betekent, te Gouda verwekt, te Rotterdam geboren. Gerrit Gerritszoon heeft vier jaar in Rotterdam met zijn moeder gewoond en is daarna vertrokken naar Gouda, ook met zijn moeder. In 1487 woonde hij in het klooster Steyn bij Gouda.
Hier schreef Gerrit Gerritszoon zijn oefenrede en een verhaal over het kloosterleven. Ook leerde hij Latijn en Grieks. Gerrit Gerritszoon bestudeerde het Grieks en Latijn en ontdekte dat je oud-Grieks niet op z’n nieuw-Grieks moest uitspreken en Latijn niet op z’n Italiaans. Dat wist hij doordat hij leenwoorden uit andere talen had bekeken en vergeleken. Gerrit Gerritszoon schreef een nieuwe uitspraak op. Deze was niet helemaal juist, maar wel beter dan de vorige.
Na zijn priesterwijding in 1495 mocht Gerrit Gerritszoon op verlof naar Parijs. Daar begon Gerrit Gerritszoon een theologiestudie. Daar leerde hij de humanist Robert Gaguin kennen. Zo kwam hij in Engeland. Daar bleef hij een half jaar. Daar leerde hij de belangrijke humanisten John Colet en Thomas More kennen. Terug in Parijs schreef hij zijn eerste boek: Adagia. Dat was een boek met allemaal Latijnse spreekwoorden. Dit gebeurde in 1500. In 1506 wijzigde hij zijn naam in Desidirius Erasmus. Desiderius betekent de gewenste. En Erasmus verwijst naar een heilige. In dat zelfde jaar ging Desidirius Erasmus, eerst Gerrit Gerritszoon, naar Italië voor drie jaar. Op de terugweg naar Engeland schreef Desiderius Erasmus het boek Lof der zotheid. Wat later vertaalde hij ook het nieuwe testament en de brieven van kerkvader Hieronymus. Van 1516 tot 1521 verbleef hij in de Nederlanden, daar werd hij tot raadsheer van Karel V benoemd. In 1517 plakte Martin Luther, een Duitse protestantse theoloog, zijn stellingen over de kerk op de kerkdeur. Sommige mensen die tegen Erasmus waren verweten dat hij Luther had geholpen. Op 12 juli 1536 in Bazel, grootste stad na Zürich in Zwitserland, overleed Desiderius Erasmus.Zijn laatste woorden waren: ‘Lieve God’.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

C.

C.

Het is helemaal niet duidelijk wanneer hij is geboren, hij was een ontwettig kind.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

hij is 27 okt gebore niet 28.

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast