Genetisch gemodificeerd voedsel

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 6e klas vwo | 677 woorden
  • 10 april 2020
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Genetisch aangepast voedsel: een vloek of een zegen?

De laatste tijd wordt steeds meer voedsel genetisch aangepast, zoals de anti-allergie appel en de supergezonde paarse tomaat. Hierdoor zijn hevige discussies ontstaan tussen voor- en tegenstanders van genetische modificatie. Is genetisch aangepast voedsel een gevaar voor de volksgezondheid? Of is genetische modificatie juist een uitkomst?

Een veel genoemd voordeel van genetische modificatie is dat het in de toekomst voor efficiëntere voedselproductie kan zorgen. Voorbeelden die het voedingscentrum geeft zijn zalm die twee keer zo groot wordt zonder daar extra voedsel voor nodig te hebben en rund dat meer spieren aanmaakt, waardoor er meer malser vlees van de koe afgehaald kan worden.

Volgens het gezondheidsplein gaat de voedselveiligheid achteruit door genetische aanpassing. Zo wordt er gevreesd dat eiwitten die allergische reacties veroorzaken, worden toegediend in andere voedingsmiddelen. Hierdoor kan men allergische reacties krijgen van voedingsmiddelen waarvan je het niet verwacht. Ook worden er vaak genen toegebracht aan gewassen die er voor zorgen dat de planten resistent zijn voor antibiotica. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de behandeling van  patiënten met antibiotica gevaar loopt door het eten van voedingsmiddelen met het resistente gen. Dit betekent dat bepaalde ziekten hierdoor niet meer te behandelen zijn. Tenslotte kan het zijn dat boeren meer bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken, omdat de planten toch resistent zijn voor de bestrijdingsmiddelen maakt het niet uit dat de plant er mee in aanraking komt. Daar tegenover staat dat in Nederland alle genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen die verkocht worden, veilig zijn verklaard door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Volgens het gezondheidsplein zou genetisch gemodificeerd voedsel kunnen bijdragen aan de oplossing voor het wereld voedselprobleem. De verwachting is dat de wereldpopulatie over ongeveer 50 jaar verdubbeld is. Hierdoor zal er steeds meer grond gebruikt worden om op te wonen en minder grond overblijven voor het verbouwen van voedsel. Er zal steeds vaker gebruik moeten worden gemaakt van te droge grond. Volgens professor Patricia Osseweijer van de TU Delft zijn gewassen die minder water nodig hebben hiervoor een uitkomst. Voor droge gebieden, zoals in Afrika kan dit genetisch gemodificeerd zaad het verschil maken, omdat de kans op een misoogst hiermee wordt verkleind. 

In monoculturen kunnen genetisch aangepaste planten voor een vermindering van de biodiversiteit zorgen. Als nieuwe soorten overheersend zijn kunnen natuurlijke soorten verdwijnen. Wanneer een gewas ontstaat waar minder bestrijdingsmiddelen voor nodig zijn, is het noodzakelijk dat niet de hele wereld alleen dat gewas gaat verbouwen. Variantie in planten is belangrijk, omdat we anders een deel van de biodiversiteit verliezen, stelt Osseweijer.

Genetische modificatie is ethisch gezien de beste keuze voor mens en dier volgens de organisatie One World. Dierziektes kunnen worden voorkomen zonder antibioticagebruik, onthoorning van koeien en inentingen. De voorselectie van geslacht in de vleesindustrie kan verbeterd worden. Er worden jaarlijks duizenden haantjes vergast, bij kippen die alleen vrouwelijke eitjes leggen is het doden van haantjes niet meer nodig. 

Genetische modificatie is een lastig onderwerp. Er worden hevige discussies gevoerd waarbij men zich afvraagt of het wel of niet juist is. Een van de grootste vraagstukken voor de toekomst is de groei van de wereldbevolking en daarmee samenhangend het wereldvoedselprobleem. Genetische modificatie kan een uitkomst zijn voor dit probleem, want het zorgt voor efficiënte voedselproductie.  Maar er zijn wel risico’s aan genetische modificatie gebonden, zoals resistentie voor antibiotica, het afnemen van biodiversiteit en allergische reacties. Het belangrijkste is dat het genetisch aangepaste voedsel veilig is en voldoet aan de richtlijnen en onderzocht is op lange termijn effecten.

Bronnenlijst

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Bronnenlijst

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.