Zinloos geweld

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas vwo | 952 woorden
  • 11 november 2002
  • 48 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
48 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Zinloos geweld….. In het woordenboek staat: een spontane vorm van fysiek geweld of dreiging waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat. Het geweld kenmerkt zich door zijn incidentele aard en ook door de willekeurige wijze waarop de dader zijn slachtoffer kiest. Zinloos geweld komt de laatste paar jaar steeds meer voor in onze samenleving, in de laatste 12 jaar zijn er 26 mensen aan de gevolgen van zinloos geweld overleden en er zijn dan ook nog vele anderen die het nog wel kunnen navertellen. Daders en slachtoffers Mannen versus vrouwen Geweld op straat is voor het overgrote deel een mannenaangelegenheid. In slechts één op de tien gevallen is de dader een vrouw. Daarbij gaat het dan meestal om groepjes meisjes die andere meisjes in elkaar slaan. Bijna driekwart van de daders is jonger dan 25 jaar. De meeste daders komen duidelijk uit de groep van 12 tot en met 17 jaar.
Slachtoffers De leeftijden van de slachtoffers liggen hoger. Sommigen lopen door hun beroep meer risico’s. Politiemensen bijvoorbeeld. Maar ook horecamedewerkers, buschauffeurs, treinconducteurs, verplegers in ziekenhuizen of mensen van de Sociale Dienst lopen een grotere kans om slachtoffer te worden. Het komt bijna niet voor dat daders of slachtoffers jonger zijn dan twaalf jaar, of ouder dan zestig jaar. Groepen Verder blijkt uit onderzoek dat daders in de meeste gevallen met leeftijdsgenoten vechten. De daders jonger dan 25 jaar plegen vaker dan andere daders geweld tegen oudere slachtoffers. Vooral de jongere daders plegen geweld in groepsverband. Dit gaat op voor driekwart van de jongeren onder de achttien jaar en voor tweederde van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Tweederde van de daders boven de 24 jaar pleegt de geweldsdelicten juist alleen. Getalsverhouding De krachtsverhouding tussen daders en slachtoffers wordt onder meer bepaald door het aantal daders tegenover het aantal slachtoffers. Vier jongens die gezamenlijk een meisje in elkaar slaan, geven een ander beeld dan twee jongens die elkaar met honkbalknuppels te lijf gaan. In iets meer dan de helft van de geweldsincidenten zien we één dader tegenover één slachtoffer. In ongeveer één op de drie gevallen is het slachtoffer sterk in het nadeel. Meerdere daders vallen dan één slachtoffer aan. In één op de tien gevallen speelt de geweldpleging zich af tussen meerdere daders en slachtoffers. Letsel Vrijwel alle daders komen er zonder kleerscheuren af. Van de slachtoffers komt maar één op de twaalf personen met de schrik vrij. Tweederde loopt in ieder geval flink wat klappen op en houdt daar wat schrammen en blauwe plekken aan over. Eén op de vijf slachtoffers moet zich bij de Eerste Hulppost laten behandelen, vooral voor hechtingen door (steek)wonden. Eén op de twintig slachtoffers raakt zodanig gewond dat meerdere behandelingen nodig zijn. Het gaat daarbij om oogbeschadigingen, steekwonden, hersenletsel (hersenschudding), gebroken neus en gebroken of gekneusde ribben. Soms overlijdt een slachtoffer aan zijn verwondingen; gelijk of later in het ziekenhuis. Voorbeelden Enkele voorbeelden van zinloos geweld met een dodelijke afloop. Een junk steekt zonder enige aanleiding in een bibliotheek een lezende man, Theo Oerlemans (62), dood..22 oktober 2002

René Steegmans (22) spreekt voor de deur van een supermarkt twee jongens aan die bijna een oudere vrouw omver rijden. Als dank voor zijn opmerking wordt hij door de twee zodanig mishandeld dat hij 2 dagen later overlijdt. Daniël van Cotthem (17) krijgt op het station van Vlaardingen-Oost zonder enige aanleiding zulke zware klappen van een groepje jongeren, dat hij korte tijd later aan de gevolgen overlijdt. Eddy Wind (26), medewerker van een fietsenmaker, wordt doodgestoken door een klant die vindt dat hij niet snel genoeg geholpen wordt. Meindert Tjoelker doodgetrapt nadat hij vandalen tot de orde wilde roepen.1 de
Justus Hertog doodgestoken nadat hij per ongeluk tegen iemand opliep. Waar? Volgens recent onderzoek vindt het meeste straatgeweld plaats in woonwijken, bij het uitgaan en in het verkeer. Geweld in woonwijken ontstaat bijvoorbeeld door groepjes jongeren die buurtbewoners of elkaar lastig vallen. Het pure uitgaansgerelateerde straatgeweld betreft meestal uitgaande jongeren die onderling slaags raken. In het verkeer gaat het vaak om verkeersdeelnemers die het niet eens zijn over een bepaalde verkeerssituatie en daardoor met elkaar op de vuist gaan. Andere vindplaatsen van geweld zijn winkelcentra, scholen, het openbaar vervoer en sportgelegenheden. Wat wordt eraan gedaan? Uiterlijke maatregelen (als regelgeving, betere verlichting, videocamera’s, strenger overheidsoptreden, controles op straat e.d.) zullen een bepaalde bijdrage kunnen leveren aan het beperken van agressief gedrag. Voorlichtings- en educatieve programma's, alsmede trainingen in sociale vaardigheden voor jongeren en ouderen, kunnen in belangrijke mate helpen om het geweld terug te dringen. Ook de stichting Zinloos geweld doet er veel aan om zinloos geweld tegen te gaan. Ze zenden reclamespotjes uit, verkopen lieveheersbeestjes die laten zien waar mensen voor staan, ze organiseren acties door het hele land zoals: 18 juli 2002 Skaten tegen zinloos geweld in Voorhout
15 mei 2002 Broodje oorlog?? Broodje Zinloos Geweld!! 27 juni 2002 Landelijke actie tegen zinloos geweld - De schreeuw uit het hart
en ze hebben een eigen internetsite www.zinloosgeweld.nl waarop veel informatie staat over zinloos geweld, persberichten en hoe je de stichting Zinloos geweld kunt steunen. Ook de doelstellingen van stichting Zinloos geweld staan op de site: campagnes c.q. actie blijven voeren, zodat de problematiek rond het 'zinloze' geweld onder de aandacht blijft. Hierbij wordt gekozen voor een positieve benadering. Verder wil de stichting aanspreekbaar zijn voor slachtoffers en betrokkenen en uitgroeien tot een soort 'belangenbehartiger' voor deze groep mensen. Het creëren van een informatiebank inzake deze problematiek, aangezien hier grote vraag naar is (met name door scholen, scholieren, jeugdinstanties, media etc.) Zinloos geweld berokkent medeburgers overlast, fysieke en mentale schade. De stichting Zinloos geweld probeert met acties het zinloze geweld te verminderen. Een daling/ stijging van het aantal slachtoffers van zinloos geweld zal aangeven of de opgestarte acties en campagnes succes hebben.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.