Wapenbezit

Beoordeling 6.6
Foto van Altijdeenvoldoende
  • Betoog door Altijdeenvoldoende
  • 5e klas havo | 2853 woorden
  • 11 januari 2016
  • 87 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
87 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Het onderwerp roept een sterke emotionele reactie op. Dit is begrijpelijk, het voelt namelijk erg tegenstrijdig om vrij wapenbezit toe te laten om zo de samenleving veiliger en minder gewelddadig te maken. Toch is dit, na een rationele analyse, het resultaat van vrij wapenbezit.

Een onderdeel van individuele vrijheid is het recht van een individu om zichzelf, zijn of haar gezin of geliefden en zijn of haar eigendom te kunnen verdedigen tegen iemand die hier inbreuk op wil maken. Deze verdediging moet met een wapen kunnen gebeuren. In dat geval moet iemand namelijk lijdzaam toezien hoe hij of zij wordt bestolen, aangevallen of erger. Er moet immers gewacht worden tot de politie arriveert voordat enige handeling ondernomen mag worden. Daarnaast zou het toegestaan moeten zijn voor een individu om zichzelf te verdedigen met een wapen, omdat die persoon dan geen inbreuk pleegt op iemands vrijheid en rechten, het word alleen gebruikt bij een defensieve reactie op de offensieve reactie met geweld van een crimineel.

Mensen zullen zeggen dat als je een wapen hebt dat je eerder geneigd bent, om hem te gaan gebruiken.

Hierdoor zullen er meer onnodige slachtoffers vallen. Het is niet nodig om je op deze manier te beschermen met een wapen. Je kan ook de politie bellen.

Simpel gezegd zorgt vrij wapenbezit voor lagere criminaliteitscijfers. In elke stad, regio of land waar wapenbezit vrijer is gemaakt is een daling in criminaliteitscijfers waar te nemen. Mensen hebben dan immers de mogelijkheid zichzelf te beschermen tegen inbrekers en verkrachters en deze worden hierdoor afgeschrokken

Het geeft mensen een banger gevoel, als iedereen om je heen loopt met wapens.

Mensen durven op meer plekken te komen. Mensen durven eerder in te grijpen, als de dader geen wapen heeft.

Er zijn vele voorbeelden die de positieve effecten van vrij wapenbezit op criminaliteit aantonen. In 1987 is er in de Amerikaanse staat Florida een wet aangenomen die het mensen ouder dan 21 jaar toestond om verborgen een wapen bij zich te dragen. Nu, zo’n 25 jaar na invoering van de wet, zijn er zo’n 750.000 mensen die dit doen, 5.4% van de inwoners van Florida. Het moordcijfer is sinds invoering met ruim 36% omlaag gegaan, waar deze voor de gehele VS met 15% is gedaald. Waar het moordcijfer voor Florida in 1987 nog boven het landelijk gemiddelde lag, ligt dat er nu onder. Texas heeft een gelijksoortige wet in 1990 aangenomen en ook hierna is er een daling van 30% in het aantal moorden waar te nemen.

Andere voorbeelden zijn ook op lokaal niveau waar te nemen. In het plaatsje Kennesaw in de staat Georgia werd in 1982 een wet aangenomen die ieder hoofd van een huishouden verplichtte een wapen aan te schaffen en in huis te hebben. Het gevolg was een scherpe daling van het aantal inbraken. In 1991, 10 jaar nadat deze wet werd aangenomen, was het aantal inbraken nog steeds 72% lager dan voor invoering van de wet. Nu pleit ik zeker niet voor het invoeren van deze wet.

Een ander goed voorbeeld nam plaats in 1967 in de stad Orlando, Florida. In dat jaar werd er een populaire cursus georganiseerd door de lokale politie voor vuurwapenbezit voor vrouwen. Het resultaat hiervan was dat verkrachtingen in Orlando het jaar daarop met 88% afnamen.

Ook op landelijk niveau zijn deze cijfers terug te zien. De VS is immers niet het enige land waar vrij wapenbezit is toegestaan. Het beroemd veilige Zwitserland is zeer liberaal jegens wapenbezit. Er zijn op dit moment in Zwitserland zo’n 1.2 tot 3 miljoen wapens in private handen. Ongeveer 500.000 hiervan zijn zware, automatische wapens.  Op een bevolking van ongeveer 7.6 miljoen mensen zijn dit aanzienlijke aantallen. Toch betekent dit niet dat de Zwitsers elkaar op grote schaal doodschieten. Sterker nog, uit de Zwitserse politiestatistieken blijkt dat er in 2006  in het hele land 34 moorden of pogingen tot moord werden gedaan met een vuurwapen. Een zeer laag aantal. Zwitserland is een van de veiligste landen van deze wereld, je denkt als crimineel namelijk wel twee keer na voordat je een man of vrouw overvalt als er een flinke kans is dat de eigenaar een machinegeweer bezit.

Vrij wapenbezit bevoordeelt met name fysiek zwakkere mensen zoals ouderen en fysiek gehandicapten. Deze groepen zijn met een wapen namelijk een stuk beter in staat om criminelen van zich af te weren. Zonder wapen zijn deze groepen gedwongen zich fysiek te verzetten tegen criminelen en staan ze daarom dus vaak machteloos..

er zullen minder misdaden zijn omdat, niet iedereen een wapen heeft. Overvallers kunnen minder snel aan een wapen komen.

Immers, de politie kan nooit zo snel ter plaatse zijn als dat jij dat bent. In gunstige gevallen is er binnen 10 tot 20 minuten politie op de plek van een misdaad en dit is enkel in het geval dat iemand de gelegenheid heeft om de politie op de hoogte te stellen van een misdaad. Helaas is dit vaak onmogelijk en komt de politie dan niet of te laat aan. Het bezitten van een wapen is dan wellicht de enige manier om een misdaad te voorkomen en werkt effectiever dan simpelweg het monopolie op geweld bij de politie te laten. Of niet?

Tegenstanders zeggen dat Er altijd wel een paar gekken zijn , die dan een school binnen lopen en dan iedereen overhoop schieten. Zonder vrij wapenbezit zou de crimineel misschien nooit aan een wapen zijn gekomen.

Er zal geen een land zijn waar dit niet gebeurd bij vrij wapenbezit. De staat moet zorgen voor de veiligheid van de burgers en niet de burger zelf. Er is niet voor niets politie en een leger.

Het is gevaarlijk voor kinderen en er zullen veel ongelukken gebeuren.
Ja, dat is waar, vuurwapens zijn gevaarlijk, ze vragen dan ook om verantwoordelijkheid van de eigenaar. Toch zijn er in dit leven veel zaken die gevaarlijk zijn voor kinderen: schoonmaakmiddelen, keukenapparatuur, een friteuse, in de auto rijden zonder gordel, en dit zijn slechts enkele voorbeelden.. Ongelukken zijn helaas nooit volledig te voorkomen, maar dit is nog geen reden om bijvoorbeeld het bezit van messen en schoonmaakmiddelen volledig te verbieden. Hetzelfde zou moeten gelden voor wapens.

Mensen die een wapen dragen zijn veel eerder geneigd een wapen te benutten (dat geldt ook voor messen). De meeste wapendragers zijn jonge mannen, toch al niet bekend om hun weloverwogen handelen. De barrière tegen het doden van een medemens is hoger bij het gebruik van een mes dan bij het gebruik van een vuurwapen. Dat is veel onpersoon-lijker. Je staat niet neus aan neus met je tegenstander. Je wordt niet bespat met zijn bloed.

Toch valt het aantal ongelukken mee. Uiteraard hoor je de tragische verhalen van kinderen die het wapen van de ouders weten te vinden. Ondanks de tragiek van deze individuele gevallen blijft dit een procentueel zeer laag aantal. Zo is het aantal fatale vuurwapen ongelukken in de VS slechts 0.5% van het totale aantal jaarlijkse doden aan ongelukken. In 2007 waren er 613 fatale ongelukken met vuurwapens, waarvan 65 door kinderen jonger dan 15 jaar. In een land met 70 tot 80 miljoen wapeneigenaren is dit, hoewel het uiteraard tragisch is, zeker geen reden om wapenbezit in z’n geheel te verbieden.
 

Natuurlijk hebben mensen het recht zichzelf, hun geliefden en hun eigendommen te verdedigen. Het bezit van een vuurwapen zal ze daarbij meestal weinig helpen, tenzij ze het schietklaar op hun heup dragen. Als een vrouw in haar woning door een seksmaniak wordt overvallen, zal ze echt niet in de gelegenheid worden gesteld haar vanwege de kinderen goed opgeborgen sierpistooltje te pakken. En hoewel ik het persoonlijk niet zo’n ramp zou vinden als een belaagde winkelier een jachtgeweer met afgezaagde loop van onder de toonbank vandaan zou trekken om de overvallers uit elkaar te rijten, ben ik bang dat schurken dan in het vervolg revolvers meenemen in plaats van messen en meteen gaan schieten in plaats van eerst te dreigen.

Gekken houdt je dus altijd. Het verschil met een samenleving waarin vrij wapenbezit wel is toegestaan is dat burgers dan wel de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te weren. In een land waar wapenbezit aan banden wordt gelegd zijn burgers weerloos tegen dit soort gekken.

Op 5 september was er plotseling een schietpartij tijdens een groot feest in Zoetermeer waarbij een 22 jarige om het leven kwam. Of kijk naar onze buurlanden. Begin juni was er een gek in Engeland die met een shotgun op moordtocht ging en meerdere mensen zonder reden doodschoot. Op 19 september begon een vrouw in het zuid-Duitse Lorrach opeens op straat wild om haar heen te schieten, met meerdere doden tot gevolg. Of ook dit jaar was er een schietpartij op een Duitse middelbare school. Zowel Engeland als Duitsland zijn landen met sterke beperkingen op wapenbezit. Dit mocht niet baten. Gekken kwamen ook hier aan wapens en gebruikten deze om mensen te doden.
 

Fifteen percent of the gun defenders interviewed believed someone would have died if they had not been armed. If true, that’s an average of one life saved due to firearm self-defense every 1.3 minutes.

De criminelen komen op de een of andere manier toch wel aan een wapen. Het is meer voor de gewone burger vrij wapenbezit. Dit zorgt voor veilig gevoel om zich zelf te kunnen verdedigen.

Politie kan beter te werk gaan, als minder mensen een wapen hebben.

Ze hoeven zo met minder agenten te komen, of minder stress dat het fout gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paar maanden geleden, in Amerika de stad Denver.

Het was de dag van de Premiere van Batman. Al vroeg voor het begin stonden blije dolgelukkige kinderen en hun ouders te wachten tot de zaal open ging.

Toen de zaal openging, was het een chaos bij de ingang, kinderen en volwassene rende tegelijkertijd snel naar binnen om een goede plaats te bemachtigen.

Toen iedereen een plaats had, kwam er een rare man binnen helemaal in zijn eentje. Hij was bedekt door een helm en hij had granaten om zijn broek heen hangen. Opeens trok hij een ak-47 en hij begon erop los te schieten recht de zaal in. Iedereen was in paniek, al snel kwam de politie, maar wel te laat. Hij had 12 mensen vermoord en 38 mensen laten gewonden. Op het einde had hij zichzelf opgeblazen door de granaten en met mensen erom heen.

Nu hebben veel moeders maar ook andere kinderen pijn in hun hart, hoe kon dit gebeuren? Elke dag denken ze terug aan die ene dag waarop ze iemand dierbaars hebben verloren. Hoe kon je dit vermijden? Hoe kan je dit oplossen?

Dit wil je ook lezen:

Nou, ik weet het. Vrij wapen bezit.

Mensen zullen zeggen dat als je een wapen hebt dat je eerder geneigd bent, om hem te gaan gebruiken.

Hierdoor zullen er meer onnodige slachtoffers vallen. Het is niet nodig om je op deze manier te beschermen met een wapen. Je kan ook de politie bellen.

Een onderdeel van individuele vrijheid is het recht van een individu om zichzelf, zijn of haar gezin of geliefden en zijn of haar eigendom te kunnen verdedigen tegen iemand die hier inbreuk op wil maken. Deze verdediging moet met een wapen kunnen gebeuren. In dat geval moet iemand namelijk lijdzaam toezien hoe hij of zij wordt bestolen, aangevallen of erger. Er moet immers gewacht worden tot de politie arriveert voordat enige handeling ondernomen mag worden. Daarnaast zou het toegestaan moeten zijn voor een individu om zichzelf te verdedigen met een wapen, omdat die persoon dan geen inbreuk pleegt op iemands vrijheid en rechten, het word alleen gebruikt bij een defensieve reactie op de offensieve reactie met geweld van een crimineel.

 

 

Veel mensen zullen zeggen dat het erg gevaarlijk voor kinderen is. Dat er veel ongelukken gebeuren en soms ook fatale ongelukken.

Ik moet zeggen dat het klopt, want er gebeuren ook ongelukken met wapens en soms ook fatale.

Het vraagt dan ook een grote verantwoordelijkheid van de eigenaar om een wapen te hebben. Maar in dit leven zijn er meerder dingen gevaarlijk voor kinderen waarbij ongelukken gebeuren en soms ook fatale ongelukken.

Zoals: schoonmaakmiddelen, keukenapparatuur, in een auto rijden zonder gordel en een frituurpan, en dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Helaas zijn ongelukken nooit volledig te voorkomen, maar dit is dan nog geen reden om schoonmaakmiddelen en messen volledig te verbieden. Hetzelfde zou moeten gelden voor wapens.

 

Tegenstanders zullen zeggen dat als je een wapen hebt dat je dan eerder geneigd ben om hem te gaan gebruiken, of niet?

Dat het soms verkeerd afloopt omdat er altijd wel een paar gekken op de wereld rondlopen. Er zal geen land ter wereld zijn waar dit niet het geval is.

Het is handig als iedereen zich zou kunnen verdedigen tegen zo’n gek. Stel je voor er komt een man een school binnen lopen en uit het niets gaat hij een klas lokaal binnen en hij gaat er op los schieten. Als niemand een wapen heeft is de politie veel te laat op het plaats delict ook staat iedereen op dat moment machteloos omdat niemand hun kunnen beschermen. Als er vrij wapenbezit zou zijn dan kan de leraar zichzelf en de kinderen veel beter beschermen door de gek proberen te stoppen. Ook kan de leraar door te schieten een alarm teken geven voor de andere mensen in de school. Hij zou de schade kunnen verkleinen door de gek uit te schakelen en zo een bloedbad voorkomen en ook zo mensen levens kunnen redden.

 

Toch valt het aantal ongelukken mee. Uiteraard hoor je de tragische verhalen van kinderen die het wapen van de ouders weten te vinden. Ondanks de tragiek van deze individuele gevallen blijft dit een procentueel zeer laag aantal. Zo is het aantal fatale vuurwapen ongelukken in de VS slechts 0.5% van het totale aantal jaarlijkse doden aan ongelukken. In 2007 waren er 613 fatale ongelukken met vuurwapens, waarvan 65 door kinderen jonger dan 15 jaar. In een land met 70 tot 80 miljoen wapeneigenaren is dit, hoewel het uiteraard tragisch is, zeker geen reden om wapenbezit in z’n geheel te verbieden.

 

Mensen zullen zeggen dat als je geen vrijwapenbezit hebt, dat dan criminelen moeilijker of niet aan een wapen komen. Geloof mij nou, tegenwoordig kan een crimineel via illegale handel wel gewoon aan een wapen komen.

Criminelen zijn er altijd wel, om hun kans te vergroten pakken ze meestal de zwakste in de samenleving.

Vrij wapenbezit bevoordeelt met name fysiek zwakkere mensen zoals ouderen en fysiek gehandicapten. Deze groepen zijn met een wapen namelijk een stuk beter in staat om criminelen van zich af te weren. Zonder wapen zijn deze groepen gedwongen zich fysiek te verzetten tegen criminelen en staan ze daarom dus vaak machteloos. Nu ze een wapen hebben zullen criminelen wel even goed nadenken voordat ze een misdaad plegen, als ze weten dat het mogelijke slachtoffer een wapen heeft.

Ook op landelijk niveau zijn deze cijfers terug te zien. De VS is immers niet het enige land waar vrij wapenbezit is toegestaan. Het beroemd veilige Zwitserland is zeer liberaal jegens wapenbezit. Er zijn op dit moment in Zwitserland zo’n 1.2 tot 3 miljoen wapens in private handen. Ongeveer 500.000 hiervan zijn zware, automatische wapens. Op een bevolking van ongeveer 7.6 miljoen mensen zijn dit aanzienlijke aantallen. Toch betekent dit niet dat de Zwitsers elkaar op grote schaal doodschieten. Sterker nog, uit de Zwitserse politiestatistieken blijkt dat er in 2006 in het hele land 34 moorden of pogingen tot moord werden gedaan met een vuurwapen. Een zeer laag aantal. Zwitserland is een van de veiligste landen van deze wereld, je denkt als crimineel namelijk wel twee keer na voordat je een man of vrouw overvalt als er een flinke kans is dat de eigenaar een machinegeweer bezit.

Een ander goed voorbeeld nam plaats in 1967 in de stad Orlando, Florida. In dat jaar werd er een populaire cursus georganiseerd door de lokale politie voor vuurwapenbezit voor vrouwen. Het resultaat hiervan was dat verkrachtingen in Orlando het jaar daarop met maliefs 88% afnamen.

Tegenstanders van vrijwapenbezit zullen zeggen, dat je niet je eigen rechter mag spelen. Dat geweld door de politie en de overheid moet worden geregeld.

Immers, de politie kan nooit zo snel ter plaatse zijn als dat jij dat bent. In gunstige gevallen is er binnen 10 tot 20 minuten politie op de plek van een misdaad en dit is enkel in het geval dat iemand de gelegenheid heeft om de politie op de hoogte te stellen van een misdaad. Helaas is dit vaak onmogelijk en komt de politie dan niet of te laat aan. Het bezitten van een wapen is dan wellicht de enige manier om een misdaad te voorkomen en werkt effectiever dan simpelweg het monopolie op geweld bij de politie te laten. Of niet?

Uit een onderzoek van dr. Gary kleck is gebleken dat, 15% van de mensen die zichzelf hebben verdedigt, dat ze anders waren vermmord door een crimineel, dat is een gemiddelde van 1 mensenleven per 1,3 minuut.

Slot:

In alle landen en regio’s waar vrij wapenbezit heerst zien we grotere veiligheid, minder geweld, zeker geen chaotische toestanden en trotse, vrije burgers die zichzelf kunnen beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving. De criminelen zullen minder snel een misdaad plegen, als ze weten dat het mogelijke slachtoffer een wapen heeft.

Daarom ben ik voor vrij wapenbezit.

REACTIES

R.

R.

Zo is het en niet anders
Stom liberaal scholen systeem

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Altijdeenvoldoende