Vrouwelijke paus of priester

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 1040 woorden
  • 1 februari 2006
  • 40 keer beoordeeld
  • Cijfer 6.4
  • 40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!

Vrouwelijke priester of paus

Iedereen kent Paus Benedictus. Hij is 19 mei 2005 in het ambt van de paus getreden. Hij is, net zoals zijn voorganger Paus Johannes Paulus 2, conservatief. Dit betekent dat ook hij vasthoudend is aan oude gewoonten en niet de drang heeft om vernieuwingen door te voeren.
Iedereen heeft ook wel eens de standpunten van de Paus gehoord. Hij is namelijk fel tegen euthanasie, huwelijken tussen homoseksuelen, abortus en anticonceptie en verbiedt deze handelingen ook.
Al langer speelt het verbod op anticonceptie een grote rol in de Rooms-katholieke kerk. De Rooms-katholieke kerk verbiedt anticonceptie omdat ze vinden dat je geen seks mag hebben uit lustgevoelens, maar uit pure liefde. Als je echt van iemand houdt, wil je daar ook een kind mee, volgens de kerk.
Opvallend vind ik wel dat al deze leefregels zijn opgesteld door mannelijke Pausen, mannelijke bisschoppen, mannelijke kardinalen en mannelijke priesters.
Waar zijn de vrouwen? Hebben zij geen recht op inspraak? In het geval van anticonceptie gaat het immers toch om hun gezondheid en lichaam?
Ik ben daarom van mening dat ook vrouwen Paus en priester moeten kunnen worden.
In Amerika waren er voor 2002 al 20 illegale vrouwelijke priesters. Deze vrouwen hadden de droom om priester te worden en hebben deze droom ook nageleefd, al was het tegen de regels in. Hiermee namen zij het risico om uit de gemeenschap van de Rooms-katholieke kerk gezet te worden. Al deze vrouwen zijn lid van de “Conferentie voor de wijding van vrouwen”, een beweging die niet erkend is door het Vaticaan.

Ten eerste vind ik dat ook vrouwen paus mogen worden omdat alle vrouwen een gemeenschappelijke eigenschap hebben: zorgzaamheid. Een paus of priester heeft als taak om voor de mensen te zorgen die hulp nodig hebben.
Kijk maar een naar het verzorgende beroep van bijvoorbeeld een verpleegster. Het merendeel van deze personen in vrouwelijk. En wie voedt er meestal de kinderen op: juist ja, de vrouw. Een baan die meer zorg eist is er niet. Ze zorgzame kant van de vrouw is dus een van haar sterkste punten. Mannen hebben deze kant misschien ook wel, ze maken hier alleen te weinig gebruik van.

Ten tweede leven we nu wel in een moderne tijd. Vroeger mocht het dan wel zijn dat vrouwen geen priester of paus mochten worden, tijden veranderen nu eenmaal. Vrouwen mogen nu toch ook naar school en universiteit en buitenshuis werken in tegenstelling tot 150 jaar geleden! Er zijn ook vrouwen die een eigen onderneming hebben, in de Europese Unie zitten en hier in Nederland hebben we zelfs een koningin. Tonen deze voorbeelden niet aan dat vrouwen wel degelijk in staat zijn om de belangrijke taak als priester of paus op zich te nemen?

Bovendien zal het juist een verrijking zijn als een vrouw de taak als paus krijgt. Vrouwen hebben een andere manier van denken dan mannen, waardoor er ook anders naar de leefregels wordt gekeken. De vrouwelijke denkwijze is ook meer gericht op het inspireren, motiveren en coachen van anderen volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen. Volgens dit onderzoek hebben vrouwen ook meer de gewoonte om zich in te leven in anderen, omdat ze iedereen tevreden proberen te houden.

Ook kunnen vrouwen veel dingen tegelijk, dat ligt in hun aard. Van oudsher moesten vrouwen zorgen voor de kinderen, koken, schoonmaken, wassen en zorgen voor de echtgenoot en ondertussen ook nog eens sociale contacten onderhouden. Zegt dit niet dat vrouwen gewoon veel beter zijn dan mannen? Doordat ze al die dingen tegelijk kunnen doen zullen ze een goede leider van een geloofsgemeenschap zijn. Een goede leider houdt zich niet met één ding bezig, hij moet zich overal mee bemoeien.

Als we nu de Rooms-katholieke kerk gaan vergelijken met de protestantse kerk, is de positie van de vrouw een duidelijk verschil.
In protestantse kerken is er geen priester maar een dominee of domina. Een domina is een vrouwelijke predikant! Waarom er zou in de protestantse kerk wel een vrouwelijke voorganger kunnen zijn en in de Rooms-katholieke kerk niet?

___
Volgens de Paus en de bisschoppen van Rome zijn er een aantal redenen waarom vrouwen niet in het ambt van priester of paus mogen worden getogen.

Ten eerste omdat vrouwen tweederangs wezens zijn. In de Bijbel staat dat God eerst Adam had gemaakt, en als tweede, uit de rib van Adam Eva. Volgens de paus zal zo de vrouw altijd ondergeschikt blijven aan de man.
Ik ben het hier niet mee eens, want als je eens een heel stuk verder leest in de bijbel kom je de doop tegen. Met dopen wordt je kind van God, dus geen zoon of dochter, nee KIND van God. God maakt mannen en vrouwen gelijk, hij maakt geen onderscheidt. Waarom zouden wij dat dan wel doen?

Bovendien wordt de vrouw door de abdij van Rome gezien als zondig schepsel. Volgens de bijbel was het Eva die de zondeval op haar geweten had. Ik zal nog even uitleggen wat de zondeval is: Adam en Eva leefden in het Hof van Eden, het paradijs. Eva werd door de slang verleidt om van de “boom van de kennis van goed en kwaad” een vrucht te eten, terwijl God dit verboden had. Door deze gebeurtenis is het kwaad de wereld in gekomen.
Maar nu worden dus wij, alle vrouwen, aangekeken op de fout van Eva. Dat is toch niet rechtvaardig? Wat kunnen wij daar nou aan doen?
Maar helaas voor de paus, ook Adam had een vrucht gegeten van de verboden boom, hij had dus eigenlijk evenveel schuld aan de zondeval.

Tenslotte vindt men in Rome ook nog dat de vrouw een onrein persoon is vanwege de menstruatie. Ik heb dit opgezocht in de bijbel, en daar stond het volgende:
Leviticus 15, vers 32 en 33
Hierin staat dus dat de vrouw inderdaad onrein is tijdens haar menstruatie. Maar, hier staat ook in dat de man onrein is wanneer hij een zaaduitstorting heeft.
Volgens dit stuk ben je ook onrein als je ergens een vloeiing hebt. Onder een vloeiing verstaan we een wond waar bloed uit komt.
De paus heeft dus geen recht om te zeggen dat vrouwen onreine wezens zijn. Hij is immers zelfs net zo onrein!

Ik ben dus voor het feit dat ook vrouwen priester en paus moeten kunnen worden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

E.

E.

Hej, ik wilde even zeggen dat ik je stuk over de vrouwelijke paus erg sterk vind. Je geeft sterkte argumenten. Al gehoord over die nieuwe film die gaat over dat er vroeger een vrouwelijke paus was? Ik geloof dat dit nog niet het laatste is van verzwegen waarheden bij de katholieken. Goed werk. groeten.

12 jaar geleden