VN Vredes Missies

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 833 woorden
  • 5 maart 2002
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
33 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Vredesmissies

Stel je eens voor: Je loopt samen met je vrienden over straat na een leuk avondje stappen. Wanneer je plotseling in een steegje een gevecht tussen een groep en twee jongens ziet.Wat doe je?? Of je gaat helpen of je sluit je ogen en loopt gewoon verder. In zo’n geval is de keuze voor de hand liggend en je helpt de twee jongens tegen de grote groep. Maar wat doe je nou wanneer je twee jongens ziet vechten??? De VN (Verenigde Natie) heeft veel te maken met zulk soort problemen, maar dan op mondiaal niveau. Moet er in zulk soort gevallen ingegrepen worden of niet?? Met ons betoog over de vredesmissies willen wij jullie er op wijzen dat de missies van de VN niet altijd zinvol zijn. Dit doen wij aan de hand van voorbeelden en feiten.

Ik ga jullie in het kort wat vertellen over het ontstaan en het doel van de VN. De basis voor de VN werd gelegd met het ontstaan van de Volkenbond, die was opgericht na de eerste wereldoorlog. Het was net als de VN een internationale organisatie met het doel om de vrede op aarde te bewaren. De Volkenbond mislukte omdat de deelnemende landen niet bereid waren troepen te leveren en het krachtigste land van dat moment, Amerika, niet mee deed. Tijdens WO2, kwam er een andere organisatie om de wereldvrede te bewaren, The United Nations, oftewel, de VN. De grondlegging voor de organisatie werd gelegd op 1 januari 1942 toen door 26 landen de Declaration van de Verenigde Naties werd ondertekend. De VN heeft wel zin omdat belangrijke landen eraan mee doen: Amerika, China, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Rusland. Het lidmaatschap staat open voor alle vredelievende staten, en telt sinds 1996, 185 leden en hebben 75.000 mensen over de gehele wereld verspreid die proberen vrede te stichten.

Als je dit zo hoort, klinkt het allemaal heel mooi. De VN sticht bij iedereen over de gehele wereld vrede, en iedereen is blij. Maar volgens ons is dat niet altijd zo.

Een vredesmissies hoeft niet altijd te slagen. Dit komt volgens ons, doordat er afwisselend 1 van de volgende 3 hoofdzaken tegen zit. Er zijn natuurlijk veel meer complicaties, maar om die allemaal te noemen wordt onze spreekbeurt nodeloos ingewikkeld en zoals wij al eerder hebben gemerkt leidt dat tot een slecht cijfer. Oké, voordat we helemaal afdwalen nu eerst de 3 hoofdzaken die leiden tot mislukte vredesmissies: - schijnvrede - statusverlies - corruptie

Met schijnvrede bedoelen we, dat de VN zorgen voor een rustperiode, een zogenaamde “wapenstilstand”. In deze periode nemen de oorlogvoerende partijen de tijd om zich op nieuw te bewapenen en vervolgens wanneer de VN weg is, de strijd voort te zetten. Dit gebeurde in Angola en ook in andere Afrikaanse landen.

Landen die zeer nationalistisch of communistisch zijn ingesteld zullen zich nooit bij een verlies neerleggen en zullen tot het bittere eind door gaan totdat ze hun doel bereikt hebben. Zelfs wanneer hun leider zich overgeeft blijven soms de zeloten doorvechten. Dit doen ze doordat ze geen statusverlies willen leiden en.

In andere gevallen heeft de VN meer succes en kan het een vredesakkoord bereiken waarbij beide partijen zich in kunnen vinden. Maar dan kan het nog steeds mis gaan door corruptie.

De VN vertrekt en zorgen dat er vrije verkiezingen komen. Deze worden dan echter gekenmerkt door fraude en een persoon met dezelfde doelen als van het vorige regime, maar met een andere praatje kan dan aan de macht komen doordat er geknoeid wordt met de verkiezingsuitslagen. Dit was het geval in El Salvador, Mozambique, Ruanda, Siërra Leone en Nambia.

Nadat wij met deze argumenten duidelijk hebben willen maken dat niet elke vredesmissies lukt, willen wij jullie ook geen beeld geven van een VN die geen enkele operatie met succes kan voltooien. De VN heeft wel degelijk vredesmissies die goed gaan, voorbeeld hiervan is Kosovo. Ff in het kort uitgelegd hoe dat ging: - Bloederige oorlog tussen Kosovo en Joegoslavië - Trekt aandacht van VN - VN dringt aan dat NAVO in actie komt - NAVO in actie en oorlog wordt beslecht. - Peace en vree.

Hoewel veel missie dus ook zin hebben beginnen sommige partijen in het Paarse Kabinet te twijfelen aan het nut van sommige vredesmissies. De VVD bijvoorbeeld vindt dat de VN strenger moet optreden en wij zijn het daar roerend mee eens. Zij vinden dat de VN niet naar het oorlogsgebied moeten gaan als toezichthouders van een wapenstilstand, maar dat ze intimiterend aanwezig moeten zijn op de Frontlinie. Dit komt nu allemaal naar voor door de oorlogskwestie tussen Eritrea en Ethiopië. De VN is hier bezig met een missie en Nederland doet hier ook aan mee met 1100 militairen. Onze kroonprins was onlangs nog op bezoek bij de VN in Ethiopië om een oogje in het zeil te houden.

Wij zijn dus totaal niet tegen de vredesmissies, alleen vinden wij dat ze zinvol gedaan moeten worden. Wij hopen dat we jullie iets meer geleerd hebben over de VN vredesmissies en dat jullie ons standpunt delen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.