Tolerant nederland

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 1042 woorden
  • 10 juli 2002
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Tolerant Nederland

Waar denk je aan bij de woorden typisch Nederlands? Als ik denk aan typisch Nederlands denk ik meteen aan het Nederlands beleid, want buiten Nederland zijn er ontzettend weinig landen waar euthanasie, abortus, softdrugs en het homohuwelijk gelegaliseerd zijn. Nederland staat zelfs te boek als Sodom en Gomorra.

Omdat er zoveel gelegaliseerd is in Nederland, kun je Nederland ten opzichte van andere landen tolerant noemen. Toch wordt er veel gedemonstreerd en zelfs gediscrimineerd in Nederland. De Nederlandse autoriteiten worden afgeschreven als tolerant, maar is de Nederlander zelf nou ook zo tolerant? Dit ga ik uitzoeken door van de vier eerdere genoemde onderwerpen de meningen te vergelijken.

Euthanasie
Als eerste komt euthanasie. Euthanasie is sinds een jaar in Nederland wettelijk gelegaliseerd. Op het gebied van euthanasie kan men veel meningen vormen. Toch is er een groot onderscheid te maken tussen de argumenten om euthanasie toe te laten en euthanasie te verbieden.

Het verlies van zelfrespect en waardigheid is voor vele mensen een reden om in volstrekt normale omstandigheden een wilsbeschikking te tekenen dat ze willen sterven indien ze kunstmatig in leven moeten worden gehouden. Ze willen geen pijn lijden en willen niet een “voorwerp” van zorg zijn. Anderen vinden ook dat je een eigen keuze moet kunnen maken over je eigen lichaam, je geest en dus je leven. Dit zijn zo wat de belangrijkste argumenten voor het toepassen van euthanasie.

Argumenten tegen euthanasie kunnen zijn dat de godsdienst het verbied om een leven te nemen, dit is zo bij het christendom, de islam en het boeddhisme. Het leven is een geschenk van God, en niemand mag er vroegtijdig en einde aan maken. Anderen vinden deze dood onnatuurlijk. Je maakt kunstmatig een einde aan een leven, dat is niet zoals het hoort te gaan. Leven is het waard om geleefd te worden. De dood is een vloek en we proberen alles om het leven te rekken, maar als het leven niet meer geleefd kan worden en er geen uitzicht meer mogelijk is, vinden de meeste Nederlanders toch wel dat euthanasie geaccepteerd mag worden.

Abortus
Het volgende onderwerp is abortus. Abortus, voluit abortus provocatus, is een onderwerp waarover lang gediscussieerd kan worden. Ook hier zijn voor -en tegenstanders. Een voorstander kan als argument geven dat het kind om de een of andere reden ongewenst is, en dat het daarom graag verwijderd wordt. Een kind kan op verschillende manieren ongewenst zijn. Door verkeerd gebruik van voorbehoedmiddelen, of doordat ze gewoonweg niet hebben gewerkt. Deze kans is klein, maar een kleine kans blijft een kans. Een ander voorbeeld is verkrachting. Een vrouw die zwanger is geraakt door verkrachting wil het kind liever niet houden, omdat het een blijvende herinnering is aan de verkrachting.

Tegenstanders van abortus hebben als mening dat iedereen recht heeft op leven. Menselijk leven wordt ook juridisch beschermd. Nu is natuurlijk de vraag wanneer er sprake is van menselijk leven. Nog niet zo lang geleden werd in een onderzoek van het EVRM aangetoond dat de ongeboren vrucht bewust reageert door een stof aan te maken. Met andere woorden, de ongeboren vrucht leeft! Je mag volgens de tegenstanders ook geen beslissing nemen over een leven. Het is een nieuw leven, en daar mag je niet zomaar een einde aan maken. Ook hier zie je dat er uiteenlopende meningen zijn ontstaan die een tegenwerkende werking kunnen hebben op de tolerantie.

Drugs
Het debat over legalisering van drugs is al sinds de twintigste eeuw bezig. De argumenten die voor -en tegenstanders daarbij gebruiken zijn steeds dezelfde.

Zolang drugs illegaal zijn, kan er niet goed toezicht worden gehouden op de kwaliteit vinden de voorstanders. Zij zeggen ook dat de toename van de gebruikers niet groter wordt. Ook zal het enorm gaan schillen in de kosten, de zogenaamde “war on drugs” kost wereldwijd miljarden guldens, zonder dat het veel resultaat oplevert, met de legalisering zal dit probleem grotendeels opgelost zijn. En waarom moet er een ander beleid gelden voor andere roesmiddelen zoals alcohol en sigaretten? Laat iedereen zelf de verantwoording nemen voor zijn keuzes.

De tegenstanders denken echter dat het aantal gebruikers sterk zal stijgen, als op iedere hoek van de straat drugs verkocht zou mogen worden. Het is ook een bedreiging van de volksgezondheid, want er is geen land ter wereld waar drugs als gezond wordt beschouwd. Dan ligt het natuurlijk ook aan de mate waarin bepaalde drugs verslavend zijn, en of er onderscheid gemaakt moet worden tussen lichamelijke en geestelijke verslaving. Wanneer jongeren eenmaal zijn begonnen aan softdrugs, is het nog maar een kleine stap naar harddrugs, zo zeggen de tegenstanders van elke vorm van legalisering van drugs. Dit is ook voor veel landen de reden om tegen iedere vorm van drugs te zijn.

Homohuwelijk
Het laatste onderwerp waar ik het nu over ga hebben is het homohuwelijk. Ook hierover bestaan veel meningsverschillen. De voorstanders vinden het belangrijk dat men zelf voor z’n eigen leven mag kiezen.Als een man graag bij een andere man is, of een andere man aantrekkelijk vindt en daarmee de rest van zijn leven mee wil delen, dan is dat zijn eigen keuze, en dat moet ook zo in de toekomst blijven. Hetzelfde geldt ook voor vrouwen natuurlijk.

De tegenstanders van het homohuwelijk vinden homo’s sowieso niet zo geweldig. Sommige dingen zijn niet zo erg, ze mogen bijvoorbeeld dansen wat ze willen, mogen roze zaterdagen en zondagen houden, maar een beetje vies is het wel, of in ieder geval raar, en toch niet helemaal normaal. Zij vinden het onnatuurlijk. God schiep de man en de vrouw, twee heel verschillende soorten, die samen voor het nageslacht moesten zorgen. Twee mensen die van hetzelfde geslacht zijn kunnen niet voor het nageslacht zorgen, en horen dus niet bij elkaar volgens de tegenstanders van het homohuwelijk.

Euthanasie, abortus, softdrugs en het homohuwelijk zijn allemaal gelegaliseerd in Nederland. In Nederland is veel toelaatbaar. De vraag was nu of de Nederlanders ook tolerant zijn. Dat antwoord is voor iedereen anders. Over elk onderwerp zijn er voor –en tegenstanders. Omdat er zoveel tegenstanders zijn, kun je zeggen dat de Nederlanders niet tolerant zijn. Maar omdat niet iedereen tegenstander is, en er toch ook veel mensen zijn die er niet echt een mening over hebben, kun je ook zeggen dat de Nederlanders wel tolerant zijn. (1017 woorden)

Het betoog gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Euthanasie, abortus, softdrugs en het homohuwelijk zijn allemaal gelegaliseerd in Nederland. In Nederland is veel toelaatbaar. De vraag was nu of de Nederlanders ook tolerant zijn. Dat antwoord is voor iedereen anders. Over elk onderwerp zijn er voor –en tegenstanders. Omdat er zoveel tegenstanders zijn, kun je zeggen dat de Nederlanders niet tolerant zijn. Maar omdat niet iedereen tegenstander is, en er toch ook veel mensen zijn die er niet echt een mening over hebben, kun je ook zeggen dat de Nederlanders wel tolerant zijn. (1017 woorden)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.