Taakstraffen

Beoordeling 3.3
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 4e klas vwo | 979 woorden
  • 8 augustus 2005
  • 15 keer beoordeeld
  • Cijfer 3.3
  • 15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!
De klok tikt door..

Warmer
Sinds de start van de temperatuurmetingen was de gemiddelde temperatuur in Europa per decennia nog nooit zo hoog als in de periode van 1990-1999. In deze zelfde periode is het aantal weer- en klimaatgerelateerde rampen, langdurige en extreme droogte, overstromingen en stormen, verdubbeld ten opzichte van de decennia er voor. De jaren 1998, 2002 en 2003 zijn de drie warmste jaren ooit gemeten. De verwachting (bron:Europees Milieuagentschap) is dat deze trend zich gewoon doorzet in dit decennia. Allemaal gevolgen van de opwarming van de aarde, met als oorzaak het broeikaseffect. Het broeikaseffect is op zijn beurt weer een gevolg van de massale uitstoot van voornamelijk CO2 door de mens. Willen we dat onze kleinkinderen in de toekomst het verschijnsel sneeuw nog meemaken dan moet er nu worden in gegrepen: We moeten met zijn allen het Broeikaseffect aanpakken door de uitstoot van onder andere CO2 en methaan radicaal te verminderen, politieke en economische belangen moeten hiervoor aan de kant worden geschoven en er moet totale samenwerking tussen alle landen van de wereld zijn.

Weerloos toekijken..
Er zijn wetenschappers die claimen dat de opwarming van de aarde een deel van de cyclus is die al van af het ontstaan van de aarde aanwezig is, deze wetenschappers beweren dan ook dat de mens niets te maken heeft met de opwarming van de aarde en dat we met zijn allen niets anders kunnen dan toekijken. Deze theorie is simpel weg niet voor honderd procent te falsificeren, omdat je hier nooit waterdicht bewijs voor kunt werven. Toch kun je stellen dat deze theorie zeer onwaarschijnlijk is, want de in de laatste 130 jaar is de temperatuur op aarde tussen de 0,3 en de 0,6 graden gestegen, dit is veel meer dan 2 graden per 1000 jaar. Tijdens en tussen de ijstijden was 2 graden per 1000 jaar namelijk de maximale temperatuursverandering die voor kwam. Daarnaast is de hoeveelheid broeikasgassen in de laatste 200 jaar verdubbeld, redenen genoeg dus om te stellen dat de opwarming van de aarde, met als zijn catastrofale gevolgen, voor het grootste deel het gevolg is van het broeikaseffect.


Verdrag van Kyoto
Het is niet zo dat men helemaal niets aan het broeikaseffect doet, in 1997 hebben de industrielanden het verdrag van Kyoto ondertekend, samengevat staat hierin dat de productie van de broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5% verminderd moet zijn ten opzichte van het niveau in 1990. Maar dit lost het probleem helemaal niet op. Ten eerste zullen vele landen deze doelstelling niet gaan halen(waaronder Nederland). Ten tweede, als de doelstelling wel gehaald zouden worden zou dit een minimaal effect hebben. Er zijn echter wel mensen die verwachten dat dit verdrag de eerste stap is naar een oplossing op het broeikaseffect. Ik denk niet dat dit zal gebeuren, om het probleem op te willen lossen moet je eerst andere problemen oplossen, om te beginnen bij wereldvrede en –samenwerking. Als er geen totale samenwerking is, dan zal er nooit een oplossing komen.
Ook moet het armoede probleem worden opgelost, derde wereld landen beginnen nu langzamerhand met industrialiseren, dit doen ze echter met oude technieken, die op hun beurt niet milieuvriendelijk zijn. Als je deze landen dit eerst laat opbouwen en daarna pas met uitstotingsregels gaat komen dan loop je achter de feiten aan. Je moet dus nu ingrijpen door de wereldhandel eerlijker te maken, waardoor derdewereld landen meer macht krijgen en in een betere positie terecht komen en vooral beter betaald worden. Als ze dan een handelseconomie hebben opgebouwd en dus over geld beschikken moeten wij als rijke landen onze kennis over duurzame ontwikkeling aan ze geven/verkopen zodat er wereldwijd aan het probleem wordt gewerkt.
Een ander zeer groot probleem is de angst om de voortouw te nemen wat betreft het toepassen van zuinige of zelfs niet-vervuilende technieken. Landen nemen nou een maal niet graag het voortouw hierin omdat het grote economische risico’s met zich meebrengt van wegen de kosten ervan. Dit is simpelweg op te lossen door een nieuw verdrag te maken dat alle landen verplicht worden gesteld mee te doen aan duurzame ontwikkeling, zodat het de hele wereldeconomie geld kost. Maar ook dit is alleen te bereiken met totale samenwerking.

Oplossingen..
Om energie te verwekken zonder CO2 te produceren, moet men massaler zonne- wind- en waterenergie gaan toepassen. Dit zal alleen niet genoeg energie opwekken, daarom moet we tijdelijk (weer) overgaan op kernenergie. Het levert geen broeikasgassen, maar veel mensen zijn er tegen omdat ze bang zijn dat kerncentrales zullen ontploffen zoals gebeurde in Tsjernobyl. Ik ben hier niet bang voor omdat kerncentrale tegenwoordig zo zijn gebouwd dat ze niet meer kunnen exploderen. Ook is men druk bezig met de ontwikkeling van gecontroleerde kernfusies(vindt plaats op de zon)De verwachting is dat binnen tien jaar de eerste kernfusiecentrale is gebouwd. Er komen geen radioactieve stralingen vrij bij kernfusie, daarom denk ik dat kernfusie in de toekomst de kerncentrale zal kunnen vervangen.
Als laatste moeten alle auto’s op waterstof gaan rijden, waterstof is totaal onschadelijk en zorgt voor geen enkele schadelijke uitstoot. Het heeft wel als nadeel dat het veel geld kost om het te produceren. Maar aangezien de wereld bevolking in 2050 (bron: PBR) zal bestaan uit 9.3 miljard mensen en er dus weer enkele miljarden auto’s bij zullen komen, acht ik het noodzakelijk dat deze op waterstof zullen rijden.


Toekomst…
De opwarming van de aarde is het gevolg van het broeikaseffect, hier valt alleen wat aan te doen als zowel de indirecte problemen worden opgelost: Armoede, overbevolking, politieke onrust en gebrekkige samenwerking, als de directe problemen: De uitstoot van broeikasgassen. Reductie van broeikasgassen is niet genoeg, we moeten er in de toekomst voor zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Dit kan alleen door te investeren in nieuwe ontwikkelingen en door de schone alternatieven die we nu al hebben te gaan gebruiken.

5 Informatie bronnen:

www.mediatheek.thinkquest.nl
www.knmi.nl
www.milieuloket.nl
home.planet.nl
www.greenpeace.nl

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.