Strafrecht in nederland

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas havo | 397 woorden
  • 17 november 2003
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
35 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Strafrecht in Nederland

Er zijn drie punten die ik ga bespreken in dit betoog: 1. De macht van de politie. 2. Zijn de straffen te zwaar, of te zwak? 3. Het aanpassen van de straffen.

Allereerst zal ik het hebben over de macht van de politie. De politie heeft de volgende taken: het zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan degenen die dat nodig hebben. De handhaving van de rechtsorde is in drie onderdelen te splitsen: - De strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Politietaken hierbij zijn: de daadwerkelijke voorkoming, opsporing, en beëindiging van strafbare feiten. Ook de eerste opvang van slachtoffers van delicten wordt tot de strafrechtelijke ordehandhaving gerekend. - De openbare- ordehandhaving. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld de begeleiding van demonstraties. - De taken ten dienste van de justitie, bijvoorbeeld het aanbrengen van bewijs in strafzaken. De politie moet volgens artikel 2 van het Wetboek van Strafrecht haar taak uitoefenen ‘in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels’. De politie heeft volgens mij redelijk veel macht. Zij is bevoegd je aan te houden en te arresteren. Toch wordt de macht van de politie niet door iedereen gerespecteerd, soms zelfs te weinig.

Zijn de straffen te zwaar, of te zwak? In mijn ogen zijn de straffen in Nederland zeker niet te zwaar, ik vind ze zelfs erg zwak. Sommige criminelen begaan een misdaad, belanden in de gevangenis, komen weer vrij, om dan weer precies hetzelfde strafbare feit te begaan. Alleen als ze door de rechter veroordeeld worden tot tbs, en dus in behandeling worden genomen door een psychiater, kunnen ze van hun criminaliteit afkomen.

Het aanpassen van de straffen. Zoals u zojuist hebt kunnen lezen, vind ik de straffen in Nederland op het moment te zwak. Deze mogen wat mij betreft wel zwaarder worden. Als een crimineel bijvoorbeeld iemand verkracht en/ of vermoord heeft, is dat veel erger dan een paar jaar in de gevangenis vertoeven, waar ze bovendien een televisie hebben, en elke dag drie maaltijden krijgen. De gevangenissen kunnen dus wel wat soberder uitgerust worden, door er bijvoorbeeld alleen een bed neer te zetten. Ook zouden we de doodstraf kunnen invoeren. Ik denk dat dat vooral ook een afschrikkende functie heeft; doordat criminelen weten dat hen de doodstraf boven het hoofd hangt, zullen zij zich eerst drie keer bedenken voordat zij een strafbaar feit plegen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.