Spaarlampen

Beoordeling 2.9
Foto van een scholier
  • Betoog door een scholier
  • 5e klas vwo | 873 woorden
  • 16 januari 2010
  • 42 keer beoordeeld
Cijfer 2.9
42 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Stelling:
De verkoop van gloeilampen moet in Europa stapsgewijs worden verboden. De peer van 100 Watt wordt verboden vanaf 1 december 2009, De peer van 80 Watt een jaar later, et cetera. Met dit beleid bespaart Europa een grote hoeveelheid stroom en wordt de uitstoot van CO2 drastisch verlaagd. (Beleidsstelling 10).

Bewijslast 1 voorstander: Europa kampt op dit moment met een groot
probleem. De CO2 uitstoot neemt nog steeds toe, terwijl er tijdens de
verschillende wereldwijde milieubijeenkomsten is afgesproken dat de uitstoot
van CO2 sterk en snel moet afnemen. Die afspraken zijn natuurlijk niet voor
niets gemaakt en het spreekt dan ook vanzelf dat ook Europa haar steentje
zal moeten bijdragen aan een beter milieu. Juist omdat bijna heel Europa in
de Europese Unie gezamenlijke afspraken kan maken, moet het voor ons niet
moeilijk zijn om de CO2 uitstoot met behulp van een nieuw beleid drastisch
te verminderen. Het beleid dat wij voorstellen is het volgende: De verkoop
van gloeilampen moet in Europa stapsgewijs worden verboden. De peer van
100 Watt wordt verboden vanaf 1 december 2009, De peer van 80 Watt een
jaar later, et cetera. Met dit beleid bespaart Europa een grote hoeveelheid
stroom en wordt de uitstoot van CO2 drastisch verlaagd.

Bewijslast 2 voorstander: De hoeveelheid uitgestoten CO2 moet
veranderen. We weten allemaal waarom, dus het is zinloos om alle gevolgen
van een aanhoudende CO2 uitstoot op te sommen. Het nieuwe beleid kan
snel van start gaan zonder voor vervelende situaties te zorgen. Dit betekent
dat we op korte termijn al resultaat zullen zien. De oplossing van het probleem
is dus binnen handbereik.

Bewijslast 3 voorstander: Als dit beleid wordt doorgevoerd, hoeven we niet
bang te zijn voor nieuwe problemen. Natuurlijk is het probleem nog niet
opgelost met slechts de doorvoering van dit beleid, maar het is zeker een
stap in de goede richting. We zullen direct resultaat zien en daardoor
weten dat we goed bezig zijn. Het beleid is zeker uitvoerbaar, want er hoeft
niet veel geregeld te worden. Men heeft genoeg tijd om op het gebruik van
ofwel zuinigere gloeilampen ofwel spaarlampen over te stappen. Omdat we
het stapsgewijs zullen aanpakken, verwachten we van de aanbieders en de
consumenten geen protest.

Bewijslast 4 voorstander: Als we de voordelen en de nadelen van de
doorvoering van het nieuwe beleid eens onder de loep nemen, is het heel
duidelijk dat de voordelen op wegen tegen de nadelen. Natuurlijk zal niet
iedereen blij zijn met de doorvoering van het beleid. Aanbieders van lampen
zullen hun assortiment moeten aanpassen en consumenten zijn niet meer
geheel vrij in het kiezen van een lamp. Dit is de reden dat we het beleid stapsgewijs willen
doorvoeren, zodat niemand serieuze obstakels tegenkomt. Iedereen weet dat dit alles
bijdraagt aan een beter klimaat en dat staat toch als een huis tegenover een
paar vage klachten die al snel zullen verdwijnen als de energierekeningen
binnenkomen?

Bewijslast 1 tegenstander: Wij ontkennen niet dat er een probleem is en wij zijn
het er mee eens dat het CO2-gehalte naar beneden moet, maar het beleid
dat u voorstelt is geen goede oplossing. Het gebruik van gloeilampen
verbruikt natuurlijk CO2, maar het is zeker niet het punt waar we het meest op
moeten letten. Denk aan alle industrieterreinen en aan alle auto’s die
dagelijks door heel Europa rijden. Als je deze milieu-verontreinigers vergelijkt
met een paar gloeilampen lijkt het bijna zinloos om alleen maar over dit
beleid na te denken.

Bewijslast 2 tegenstander: Het is belangrijk om te streven naar een beter
klimaat, maar de gemiddelde burger hecht ook veel waarde aan een
prettige leefomgeving. Verlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn
ecologische burgers die veel gebruik maken van spaarlampen die hier zelf
voor kiezen. Dit ‘kiezen’ is zeer belangrijk. Het is slecht voor het welzijn van de
mens als je deze keus wegneemt en hem iets opdringt wat hij misschien niet
wil. Het CO2 gehalte afkomstig van gloeilampen is te klein om mensen hun
vrije keuze te ontnemen.

Bewijslast 3 tegenstander: Het probleem wordt absoluut niet opgelost door dit
beleid. Natuurlijk is het zo dat alle beetjes helpen, maar het probleem is meer
dat het beleid het probleem niet zal oplossen. De consumenten zullen zich
niet zomaar bij dit beleid neerleggen en gloeilampen gaan inkopen in landen
die niet deelnemen aan de Unie. Dit betekent meer transport van
bijvoorbeeld vliegtuigen en auto’s; voertuigen die een hoop CO2 uitstoten.
Misschien is het zelfs zo dat de totale CO2 uitstoot in de komende jaren alleen
maar zal toenemen door dit beleid. Ook producenten van gloeilampen lopen
tegen een nieuw probleem aan: zij kunnen niet zomaar een heel nieuw
assortiment aan lampen in de winkels leggen tegen het einde van volgende
maand! Het beleid is dus ook nog slecht voor de economie en dit kunnen we
tijdens de recessie niet gebruiken. Tijdens de doorvoering van dit beleid is het
mogelijk dat medewerkers in het proces van de lampenindustrie hun banen
gaan verliezen. Dit lijkt ons genoeg reden om te zeggen dat het beleid niet
eens uitvoerbaar is.

Bewijslast 4 tegenstander: Het is duidelijk: de nadelen wegen op tegen de
voordelen. Eigenlijk is er maar een voordeel en dat is de afname van de CO2
uitstoot, maar zelfs dat trekken wij zoals eerder gezegd in twijfel. Niemand
schiet iets met dit beleid op. Hoewel wij het waarderen dat u een oplossing
probeert te bedenken voor dit probleem, is dit duidelijk niet de juiste.

REACTIES

4.

4.

je bedoelde het goed.

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.